HPLicfi.txt Driver File Contents (lj1032fi.exe)

HP:n ohjelmistolisenssisopimus

HUOMIO: TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT ALLA OLEVAT HP:N
OHJELMISTOLISENSSIEHDOT. OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN MERKITSEE NÄIDEN
LISENSSIEHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ LISENSSIEHTOJA, SINUN
ON PALAUTETTAVA OHJELMISTO, JOLLOIN SAAT OSTOHINNAN TAKAISIN. JOS
OHJELMISTO ON TOIMITETTU JONKIN MUUN TUOTTEEN KERA, VOIT KÄYTTÄÄ KOKO
KÄYTTÄMÄTTÖMÄN TUOTTEEN OSTOHINNAN PALAUTUSTA VARTEN.

HP:N OHJELMISTOLISENSSIN EHDOT

Seuraavat lisenssiehdot koskevat mukana toimitettavan ohjelmiston
käyttöä, ellei sinulla ole HP:n kanssa erillistä kirjallista sopimusta.

Käyttöoikeus. HP antaa sinulle oikeuden käyttää yhtä kopiota
ohjelmistosta. "Käyttää" tarkoittaa ohjelmiston tallentamista,
lataamista, asentamista, suorittamista tai näyttämistä. Sinulla ei ole
oikeutta muokata ohjelmistoa tai poistaa mitään ohjelmiston lisenssi-
tai hallintatoimintoja. Jos ohjelmistolle on myönnetty käyttöoikeus
"samanaikaiseen käyttöön", et saa antaa useamman kuin sallitun
maksimimäärän käyttää ohjelmistoa samanaikaisesti.

Omistusoikeus. Ohjelmiston ja sen tekijänoikeudet omistaa HP tai sen
ulkopuoliset toimittajat. Käyttöoikeutesi ei siirrä ohjelmiston
omistusoikeutta ja se ei ole ohjelmiston minkään oikeuksien myynti. HP:n
ulkopuoliset toimittajat voivat suojella oikeuksiaan, jos tämän
lisenssin ehtoja mitenkään rikotaan.

Kopiot ja muunnelmat. Saat tehdä kopioita tai muunnelmia ohjelmistosta
vain arkistointitarkoituksiin tai jos kopiointi tai muuntaminen on
välttämätön osa ohjelmiston sallittua käyttöä. Sinun on kopioitava
kaikki alkuperäisen ohjelmiston tekijänoikeusilmoitukset kaikkiin
kopioihin tai muunnelmiin. Et saa kopioida ohjelmistoa sähköiselle
ilmoitustaululle tai vastaavaan järjestelmään.

Ei purkamista tai kääntämistä. Et saa purkaa ohjelmistoa tai kääntää
sitä takaisin lähdekielelle ellet ole etukäteen hankkinut HP:n
kirjallista lupaa. Joillain hallintoalueilla HP:n lupaa ei välttämättä
tarvita ohjelmiston purkamiseen tai lähdekielelle kääntämiseen.
Pyydettäessä toimitat HP:lle kohtuullisen tarkat tiedot purkamisesta tai
lähdekielelle kääntämisestä. Ohjelmistoa ei saa salata, ellei salaus ole
tarpeellinen osa ohjelmiston käyttöä.

Siirto. Käyttöoikeutesi lakkaa automaattisesti ohjelmiston siirron
yhteydessä. Siirrossa sinun on toimitettava ohjelmisto, mukaanlukien
kaikki kopiot ja siihen liittyvä ohjemateriaali, siirron saajalle.
Siirron saajan on hyväksyttävä nämä lisenssiehdot siirron ehtona.

Lakkautus. HP voi ilmoituksella lakkauttaa käyttöoikeutesi, jos et
noudata näitä lisenssiehtoja. Lakkautuksen jälkeen sinun on välittömästi
tuhottava ohjelmisto sekä kaikki sen kopiot, muunnelmat ja sulautetut
osat missä tahansa muodossa.

Vientivaatimukset. Et saa viedä ohjelmistoa tai sen kopioita tai
muunnelmia minkään voimassa olevien lakien tai säädösten vastaisesti.

Yhdysvaltain valtionhallinnon rajoitetut oikeudet. Ohjelmisto ja
ohjemateriaalit on kehitetty täysin yksityisin varoin ja ne tarjotaan
"kaupallisena tietokoneohjelmistona" tai "rajoitettuna
tietokoneohjelmistona". Ne toimitetaan lisensioituna "kaupallisena
tietokoneohjelmistona" seuraavien säädösten mukaisesti: DFARS
252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991) tai DFARS
252.227-7014 (Jun 1995); "kaupallisena esineenä" seuraavien säädösten
mukaisesti: FAR 2.101 (a); tai "rajoitettuna tietokoneohjelmistona"
seuraavien säädösten mukaisesti: FAR 52.227-19 (Jun 1987) (tai muut
vastaavat virastojen määräykset tai sopimuspykälät); mikä tahansa
tuleekaan kysymykseen. Sinulla on vain ne oikeudet ohjelmistoon ja sen
ohjemateriaaliin, jotka annetaan sovellettavissa FAR- tai
DFARS-pykälissä tai HP:n normaalissa tuotteen ohjelmistosopimuksessa. 

HEWLETT-PACKARDIN RAJOITETTU TAKUU
1. HP takaa sinulle, loppukäyttäjäasiakkaalle, että HP:n laitteissa,
ohjelmistoissa, lisävarusteissa ja tarvikkeissa ei ole materiaali- tai
valmistusvirheitä yllämainittuna aikana ostopäivästä alkaen. Jos HP saa
ilmoituksen tällaisista vioista takuuaikana, HP valintansa mukaan joko
korjaa tai vaihtaa vialliseksi osoittautuvat tuotteet.
2. HP takaa sinulle, että HP:n ohjelmistot eivät jätä suorittamatta
ohjelmointikäskyjään yllämainittuna aikana materiaali- tai
valmistusvirheiden takana, jos ohjelmistoja asennetaan ja käytetään
oikein. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista vioista takuuaikana, HP
vaihtaa ohjelmamedian, joka ei suorita ohjelmointikäskyjään tällaisten
vikojen takia.
3. HP ei takaa, että HP:n tuotteiden toiminta on keskeytymätöntä tai
virheetöntä. HP:n tuotteissa voi olla kunnostettuja osia, joiden
suorituskyky vastaa uusia osia, tai niitä on voitu käyttää
satunnaisesti. Jos HP ei pysty kohtuullisen ajan kuluessa korjaamaan tai
vaihtamaan tuotetta takuun mukaiseen kuntoon, sinulla on oikeus
hankintahinnan palautukseen tuotteen palautusta vastaan.
4. Takuu ei koske vikoihin, jotka johtuvat (a) sopimattomasta tai
riittämättömästä huollosta tai kalibroinnista, (b) ohjelmistoista,
liitännöistä, osista tai tarvikkeista, jotka eivät ole HP:n toimittamia,
(c) tuotteen auktorisoimattomista erittelyistä tai (d) käyttöpaikan
sopimattomasta valmistelusta tai ylläpidosta.
5. KAIKKI ILMAISEMATTOMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN RAJOITETAAN YLLÄMAINITUN
ILMAISTUN TAKUU KESTOAJAKSI. Jotkut hallintoalueet eivät salli
rajoituksia ilmaisemattoman takuun kestoaikaan, joten yo. rajoitus ei
välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
hallintoalueittain.
6. TÄMÄN TAKUULAUSUMAN HYVITYKSET OVAT AINOAT SAATAVILLA OLEVAT
HYVITYKSESI PAITSI MITÄ YLLÄ TOISIN SANOTAAN. HP EI OLE MISSÄÄN
OLOSUHTEISSA VASTUUSSA TIEDON MENETYKSESTÄ TAI SUORISTA, ERITYISISTÄ,
SATUNNAISISTA, SEURANNAISISTA (MUKAAN LUETTUNA TUOTON MENETYS) TAI
MUISTA VAHINGOISTA, PERUSTUIVATPA NE SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI
MUUHUN LAILLISEEN TEORIAAN. Jotkut hallintoalueet eivät salli
rajoituksia satunnaisiin tai seurannaisiin vahinkoihin, joten yo.
rajoitus ei välttämättä koske sinua.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.97