License.txt Driver File Contents (815nt4.zip)

Niniejsza polska wersja Umowy Licencyjnej Oprogramowania jest przewidziana jedynie do celów informacyjnych i, w razie wystapienia jakiejkolwiek niejasnosci w tlumaczeniu, podstawe do wlasciwej interpretacji postanowien bedzie stanowic wersja w jezyku angielskim.


UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA (Dystrybucja przez OEM i ISV oraz dla jednego uzytkownika)

WAZNE - PRZECZYTAC DOKLADNIE PRZED KOPIOWANIEM, INSTALOWANIEM LUB UZYTKOWANIEM.
Licencjobiorca nie moze uzywac ani ladowac tego oprogramowania, ani zadnych zwiazanych z nim materialów (lacznie zwanych „Oprogramowaniem") zanim nie przeczyta dokladnie nastepujacych postanowien i warunków. Ladujac i uzytkujac Oprogramowanie, Licencjobiorca zgadza sie przestrzegac postanowien niniejszej Umowy. Jesli Licencjobiorca nie wyrazi takiej zgody, nie ma prawa instalowac ani uzytkowac Oprogramowania.

Prosze równiez zauwazyc, ze:

* Jesli Licencjobiorca jest Producent sprzetu oryginalnego (Original Equipment Manufacturer - OEM), ma zastosowanie cala niniejsza UMOWA LICENCYJNA;
* Jesli Licencjobiorca jest Niezalezny dostawca oprogramowania (Independent Software Vendor - ISV), ma zastosowanie cala niniejsza UMOWA LICENCYJNA;
* Jesli Licencjobiorca jest uzytkownik, wtenczas ma zastosowanie Zalacznik A do UMOWY LICENCYJNEJ OPROGRAMOWANIA.

Dla producentów (OEM) i dostawców (ISV):

LICENCJA. Pod warunkiem dotrzymania warunków niniejszej Umowy, Intel udziela Licencjobiorcy niewylacznej, niezbywalnej, ogólnoswiatowej, w pelni oplaconej licencji chronionej prawami autorskimi firmy Intel, w celu:
a) wewnetrznego uzytku, modyfikowania i kopiowania Oprogramowania dla wlasnych celów projektowania i obslugi
b) modyfikowania, kopiowania i rozpowszechniania Oprogramowania, wlaczajac prace pochodne od Oprogramowania, dla swoich uzytkowników lecz tylko zgodnie z Umowa Licencyjna zawierajaca warunki co najmniej tak ograniczajace jak te, które sa zawarte w Umowie Licencyjnej koncowej dla jednego uzytkownika, przedstawione jako Zalacznik A 
c) modyfikowania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentacji uzytkownika, która moze byc dolaczona do Oprogramowania, lecz jedynie lacznie z Oprogramowaniem.
	
Jesli Licencjobiorca nie jest koncowym producentem lub dostawca systemów komputerowych lub oprogramowania z wykorzystaniem Oprogramowania, moze on przekazac kopie Oprogramowania, wlaczajac prace pochodne od Oprogramowania (wraz z odnosna dokumentacja uzytkownika) swojemu odbiorcy do zastosowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy pod warunkiem, ze odbiorca ten wyrazi zgode, aby byc w pelni zwiazanym warunkami niniejszej Umowy. Licencjobiorca w zaden inny sposób nie przekaze, nie udzieli sublicencji, nie wydzierzawi, ani w zaden inny sposób nie przekaze czy wyjawi Oprogramowania zadnej stronie trzeciej. Licencjobiorca nie ma prawa do dekompilacji, dezasemblowania czy w jakikolwiek inny sposób odtwarzania (reverse-engineer) niniejszego Oprogramowania.

Z wyjatkiem przypadków, gdy bedzie to wyraznie stwierdzone w niniejszej Umowie nie udziela sie Licencjobiorcy zadnej licencji ani uprawnien bezposrednio czy przez domniemanie, naklonienie, wykluczenie czy cokolwiek innego. Firma Intel bedzie miala prawo przeprowadzic inspekcje lub zlecic niezaleznemu kontrolerowi przeprowadzenie inspekcji, aby sprawdzic czy Licencjobiorca stosuje sie do warunków niniejszej Umowy.

POUFNOSC. Jesli Licencjobiorca pragnie, aby konsultant lub zleceniobiorca („Zleceniobiorca") bedacy strona trzecia wykonali prace w imieniu Licencjobiorcy obejmujaca uzyskanie dostepu lub zastosowanie Oprogramowania, Licencjobiorca uzyska umowe o poufnosci od Zleceniobiorcy zawierajaca warunki i obowiazki odnosnie dostepu i zastosowania Oprogramowania, które beda nie mniej ograniczajace niz te, które zostaly przedlozone w niniejszej Umowie oraz wylaczajace jakiekolwiek uprawnienia odnosnie dystrybucji oraz zastosowania dla jakichkolwiek innych celów. W przeciwnym razie Licencjobiorca nie wyjawi warunków ani istnienia niniejszej Umowy, ani nie bedzie uzywal nazwy Intel w jakichkolwiek publikacjach, reklamach czy innych ogloszeniach bez uprzedniej pisemnej zgodny firmy Intel. Licencjobiorca nie ma zadnych praw do uzywania znaków handlowych firmy Intel.       

PRAWO WLASNOSCI DO OPROGRAMOWANIA ORAZ PRAWA AUTORSKIE. Tytul wlasnosci do wszelkich kopii Oprogramowania przysluguje firmie Intel lub jej dostawcom. Oprogramowanie podlega prawom autorskim i jest chronione prawem USA i innych krajów oraz postanowieniami umów miedzynarodowych. Licencjobiorca nie ma prawa usuwac jakichkolwiek oznaczen praw autorskich dotyczacych Oprogramowania. Firma Intel moze wprowadzac zmiany do Oprogramowania lub do elementów, do których sie ono odnosi, w dowolnym czasie bez powiadomienia, ale nie ma obowiazku swiadczenia pomocy technicznej ani aktualizowania tego Oprogramowania. Z wyjatkiem przypadków wyraznie okreslonych, firma Intel nie udziela zadnych jawnych lub domyslnych praw zwiazanych z patentami firmy Intel, prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami do wlasnosci intelektualnej. Licencjobiorca moze przekazac Oprogramowanie tylko pod warunkiem, ze nabywca wyrazi zgode na pelne przestrzeganie niniejszych postanowien oraz ze Licencjobiorca nie zatrzyma zadnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA NA NOSNIKI. Jesli Oprogramowanie, dostarczone przez firme Intel, znajduje sie na nosnikach fizycznych, firma Intel udziela gwarancji, ze nosniki beda pozbawione wad materialowych przez okres dziewiecdziesieciu dni po dostarczeniu. W przypadku wystapienia takiej wady, Licencjobiorca powinien zwrócic nosniki do firmy Intel w celu ich wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w innej postaci, co podlega decyzji firmy Intel.

WYLACZENIE INNYCH GWARANCJI. Z WYJATKIEM POWYZSZYCH PRZYPADKÓW, OPROGRAMOWANIE JEST ROZPROWADZANE W POSTACI „JAKIE JEST" BEZ UDZIELENIA ZADNYCH JAWNYCH LUB WYNIKAJACYCH Z OKOLICZNOSCI GWARANCJI ZADNEGO RODZAJU WLACZNIE Z GWARANCJA ZA WADY FIZYCZNE, NIENARUSZANIE PRAWA I PRZYDATNOSC DO OKRESLONEGO UZYTKU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie bierze odpowiedzialnosci za poprawnosc lub calkowitosc zadnej informacji, tekstu, ilustracji, laczy ani innych elementów zawartych w Oprogramowaniu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY. FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE BEDA W ZADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK POWSTALE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEN, SZKODY WYNIKLE ZE STRAT W PROWADZONEJ DZIALALNOSCI, PRZERW W PROWADZENIU DZIALALNOSCI, UTRATY INFORMACJI ZWIAZANYCH Z PROWADZONA DZIALALNOSCIA LUB INNE STRATY FINANSOWE) WYNIKAJACE Z UZYWANIA LUB NIEMOZNOSCI UZYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI FIRMA INTEL ZOSTALA POWIADOMIONA O MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH PANSTW WYKLUCZAJA WYLACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY Z TYTULU GWARANCJI WYNIKAJACYCH Z OKOLICZNOSCI LUB WAD WYNIKOWYCH BADZ PRZYPADKOWYCH, WÓWCZAS POWYZSZE OGRANICZENIE MOZE NIE DOTYCZYC LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCY MOGA DOTYCZYC TAKZE INNE PRZEPISY, KTÓRE SA RÓZNE DLA RÓZNYCH USTAWODAWSTW.

ROZWIAZANIE UMOWY. Firma Intel ma prawo rozwiazac niniejsza Umowe w dowolnym czasie, jesli Licencjobiorca naruszy jej postanowienia. Po rozwiazaniu umowy Licencjobiorca musi niezwlocznie zniszczyc Oprogramowanie lub zwrócic wszystkie kopie Oprogramowania do firmy Intel.

PRAWA MAJACE ZASTOSOWANIE. Roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy podlegaja prawu stanu Kalifornia, z wyjatkiem tych przepisów, które pozostaja w sprzecznosci z przepisami prawnymi i Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczaca umów sprzedazy dóbr. Licencjobiorca nie ma prawa do eksportowania niniejszego Oprogramowania z naruszeniem stosownych praw i przepisów eksportowych. Firma Intel nie zadnych innych zobowiazan na podstawie jakichkolwiek innych umów, o ile nie sa one przedstawione na pismie oraz podpisane przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZENIE PRAW RZADU. Oprogramowanie jest objete „OGRANICZENIEM PRAW". Uzywanie, duplikacja lub ujawnienie przez Rzad podlega ograniczeniom zawartym w przepisach FAR52.227-14 oraz DFAR252.227-7013 i dalszych lub zastepujacym je przepisom. Korzystanie z Oprogramowania przez Rzad pociaga za soba uznanie praw wlasnosci firmy Intel. Dostawca lub producentem jest firma Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

Okreslone prawa Licencjobiorcy moga byc rózne w róznych krajach


ZALACZNIK "A"
Niniejsza polska wersja Umowy Licencyjnej Oprogramowania jest przewidziana jedynie do celów informacyjnych i, w razie wystapienia jakiejkolwiek niejasnosci w tlumaczeniu, podstawe do wlasciwej interpretacji postanowien bedzie stanowic wersja w jezyku angielskim.


UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA (koncowa, dla jednego uzytkownika)

WAZNE - PRZECZYTAC DOKLADNIE PRZED KOPIOWANIEM, INSTALOWANIEM LUB UZYTKOWANIEM.
Licencjobiorca nie moze uzywac ani ladowac tego oprogramowania, ani zadnych zwiazanych z nim materialów (lacznie zwanych „Oprogramowaniem") zanim nie przeczyta dokladnie nastepujacych postanowien i warunków. Ladujac i uzytkujac Oprogramowanie, Licencjobiorca zgadza sie przestrzegac postanowien niniejszej Umowy. Jesli Licencjobiorca nie wyrazi takiej zgody, nie ma prawa instalowac ani uzytkowac Oprogramowania.

LICENCJA. Licencjobiorca moze skopiowac Oprogramowanie na jednym komputerze do wlasnego, niekomercyjnego uzytku oraz sporzadzic jedna kopie zapasowa Oprogramowania, pod nastepujacymi warunkami:
1. Licencjobiorca nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, wynajmu, sprzedazy, rozpowszechniania ani przekazywania zadnej czesci Oprogramowania z wyjatkiem przypadków okreslonych w niniejszej Umowie oraz wyraza zgode na zapobieganie przed nie autoryzowanym kopiowaniem Oprogramowania.
2. Licencjobiorca nie ma prawa do odtwarzania (reverse engineering), dekompilowania ani dezasemblowania Oprogramowania. 
3. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji ani pozwolenia na równoczesne uzytkowanie Oprogramowania przez wiecej niz jednego uzytkownika.
4. Oprogramowanie moze zawierac oprogramowanie lub innego rodzaju elementy, bedace wlasnoscia innych dostawców, przy czym niektóre z nich moga byc identyfikowane oraz licencjonowane zgodnie z zalaczonym plikiem „license.txt" badz innym tekstem lub plikiem.

PRAWO WLASNOSCI DO OPROGRAMOWANIA ORAZ PRAWA AUTORSKIE. Tytul wlasnosci do wszelkich kopii Oprogramowania przysluguje firmie Intel lub jej dostawcom. Oprogramowanie podlega prawom autorskim i jest chronione prawem USA i innych krajów oraz postanowieniami umów miedzynarodowych. Licencjobiorca nie ma prawa usuwac jakichkolwiek oznaczen praw autorskich dotyczacych Oprogramowania. Firma Intel moze wprowadzac zmiany do Oprogramowania lub do elementów, do których sie ono odnosi, w dowolnym czasie bez powiadomienia, ale nie ma obowiazku swiadczenia pomocy technicznej ani aktualizowania tego Oprogramowania. Z wyjatkiem przypadków wyraznie okreslonych, firma Intel nie udziela zadnych jawnych lub domyslnych praw zwiazanych z patentami firmy Intel, prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami do wlasnosci intelektualnej. Licencjobiorca moze przekazac Oprogramowanie tylko pod warunkiem, ze nabywca wyrazi zgode na pelne przestrzeganie niniejszych postanowien oraz ze Licencjobiorca nie zatrzyma zadnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA NA NOSNIKI. Jesli Oprogramowanie, dostarczone przez firme Intel, znajduje sie na nosnikach fizycznych, firma Intel udziela gwarancji, ze nosniki beda pozbawione wad materialowych przez okres dziewiecdziesieciu dni po dostarczeniu. W przypadku wystapienia takiej wady, Licencjobiorca powinien zwrócic nosniki do firmy Intel w celu ich wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w innej postaci, co podlega decyzji firmy Intel.

WYLACZENIE INNYCH GWARANCJI. Z WYJATKIEM POWYZSZYCH PRZYPADKÓW, OPROGRAMOWANIE JEST ROZPROWADZANE W POSTACI „JAKIE JEST" BEZ UDZIELENIA ZADNYCH JAWNYCH LUB WYNIKAJACYCH Z OKOLICZNOSCI GWARANCJI ZADNEGO RODZAJU WLACZNIE Z GWARANCJA ZA WADY FIZYCZNE, NIENARUSZANIE PRAWA I PRZYDATNOSC DO OKRESLONEGO UZYTKU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie bierze odpowiedzialnosci za poprawnosc lub calkowitosc zadnej informacji, tekstu, ilustracji, laczy ani innych elementów zawartych w Oprogramowaniu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY. FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE BEDA W ZADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK POWSTALE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEN, SZKODY WYNIKLE ZE STRAT W PROWADZONEJ DZIALALNOSCI, PRZERW W PROWADZENIU DZIALALNOSCI, UTRATY INFORMACJI ZWIAZANYCH Z PROWADZONA DZIALALNOSCIA LUB INNE STRATY FINANSOWE) WYNIKAJACE Z UZYWANIA LUB NIEMOZNOSCI UZYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI FIRMA INTEL ZOSTALA POWIADOMIONA O MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH PANSTW WYKLUCZAJA WYLACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY Z TYTULU GWARANCJI WYNIKAJACYCH Z OKOLICZNOSCI LUB WAD WYNIKOWYCH BADZ PRZYPADKOWYCH, WÓWCZAS POWYZSZE OGRANICZENIE MOZE NIE DOTYCZYC LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCY MOGA DOTYCZYC TAKZE INNE PRZEPISY, KTÓRE SA RÓZNE DLA RÓZNYCH USTAWODAWSTW.

ROZWIAZANIE UMOWY. Firma Intel ma prawo rozwiazac niniejsza Umowe w dowolnym czasie, jesli Licencjobiorca naruszy jej postanowienia. Po rozwiazaniu umowy Licencjobiorca musi niezwlocznie zniszczyc Oprogramowanie lub zwrócic wszystkie kopie Oprogramowania do firmy Intel.

PRAWA MAJACE ZASTOSOWANIE. Roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy podlegaja prawu stanu Kalifornia, z wyjatkiem tych przepisów, które pozostaja w sprzecznosci z przepisami prawnymi i Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczaca umów sprzedazy dóbr. Licencjobiorca nie ma prawa do eksportowania niniejszego Oprogramowania z naruszeniem stosownych praw i przepisów eksportowych. Firma Intel nie zadnych innych zobowiazan na podstawie jakichkolwiek innych umów, o ile nie sa one przedstawione na pismie oraz podpisane przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZENIE PRAW RZADU. Oprogramowanie jest objete „OGRANICZENIEM PRAW". Uzywanie, duplikacja lub ujawnienie przez Rzad podlega ograniczeniom zawartym w przepisach FAR52.227-14 oraz DFAR252.227-7013 i dalszych lub zastepujacym je przepisom. Korzystanie z Oprogramowania przez Rzad pociaga za soba uznanie praw wlasnosci firmy Intel. Dostawca lub producentem jest firma Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

Okreslone prawa licencjobiorcy moga byc rózne w róznych krajach


SLAOEMISV/RBK/10-15-98

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.92