License.txt Driver File Contents (815w2k.zip)


INTEL LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE (OEM-/ISV-distribusjon og enkeltbruker)

VIKTIG - LES DETTE FØR KOPIERING, INSTALLERING ELLER BRUK.
Denne Programvaren og tilhørende materiale (samletittel "Programvaren") må ikke brukes eller lastes før du har lest følgende vilkår nøye. Ved å laste eller bruke Programvaren, godtar du vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke installere eller bruke Programvaren.

Legg også merke til følgende:
* Hvis du er en produsent av originalutstyr (OEM - Original Equipment Manufacturer), gjelder denne fullstendige LISENSAVTALEN.
* Hvis du er en uavhengig forhandler av programvare (ISV - Independent Software Vendor), gjelder denne fullstendige LISENSAVTALEN.
* Hvis du er en sluttbruker, gjelder bare avtaletekst A, INTEL LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE.

For OEM og ISV:

LISENS. I henhold til bestemmelsene i denne Avtalen, gir Intel deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende, fullt betalt lisens under Intels copyright til å:
	a) bruke, endre og kopiere Programvaren internt for egne utviklings- og vedlikeholdsformål, og
	b) endre, kopiere og distribuere Programvare, inkludert arbeid som er videreutviklet på grunnlag av Programvaren, til sluttbrukere, men bare under en lisensavtale med minst like restriktive vilkår som i Intels endelige enkeltbrukerlisens, vedlagt som avtaletekst A. og
	c) endre, kopiere og distribuere sluttbrukerdokumentasjonen som kan følge med programvaren, men bare i tilknytning til Programvaren.
Hvis du ikke er sluttprodusent eller detaljforhandler av datasystemer eller programvare som bygger på eller inneholder Programvaren, kan du overføre en kopi av Programvaren, inkludert arbeider som bygger på Programvaren (og sluttbrukerdokumentasjon), til mottaker for bruk i henhold til vilkårene i denne Avtalen, så lenge mottakeren aksepterer å være bundet av disse vilkårene. Du kan ikke på noen annen måte tilordne, underlisensiere, leie ut eller på annen måte overføre eller avdekke Programvaren til noen tredjepart. Du kan ikke reversere og omkompilere, dekonstruere eller på annen måte tilbakekonstruere Programvaren.

Med de unntak som er eksplisitt uttrykt i denne Avtalen, gis du ingen lisenser eller rettigheter, verken direkte eller indirekte, ved antakelse eller på annen måte. Intel har rett til å inspisere eller la en uavhengig revisor inspisere relevante protokoller for å bekrefte at du etterfølger vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.

KONFIDENSIALITET. Hvis du vil at en tredjepart, en konsulent eller underleverandør, ("Leverandør") skal utføre arbeid på dine vegne som omfatter tilgang til eller bruk av Programvaren, skal du innhente fra Leverandøren en skriftlig avtale om konfidensialitet som inneholder vilkår og forpliktelser angående tilgang eller bruk av Programvaren som ikke er mindre restriktive enn dem som er fremsatt i denne Avtalen, og som ikke gir rett til distribusjon eller bruk til andre formål.
Utenom dette kan du ikke avsløre vilkårene i eller eksistensen av denne Avtalen eller bruke Intels navn i publikasjoner, annonsering eller annet offentlig tilgjengelig materiale uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Intel på forhånd. Du har ikke rett til å bruke Intels varemerker.

EIERFORHOLD TIL PROGRAMVAREN OG OPPHAVSRETT. Intel eller deres leverandører har eiendomsrett til alle kopier av Programvaren. Programvaren er opphavsrettslig beskyttet og beskyttet av lover i USA og andre land, samt av internasjonale traktatbestemmelser. Du kan ikke fjerne merknader om opphavsrett fra Programvaren. Intel kan når som helst uten varsel lage endringer i Programvaren, eller i objektene det refereres til i Programvaren, men er ikke forpliktet til å støtte eller oppdatere Programvaren. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, overdrar ikke Intel rettigheter, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med Intels patenter, opphavsretter, varemerker eller andre eiendomsretter. Programvaren kan bare overdras hvis mottakeren aksepterer å være fullt ut forpliktet av disse vilkårene, og hvis du ikke beholder noen kopi av Programvaren.

BEGRENSET MEDIAGARANTI. Hvis Programvaren er levert av Intel via fysiske media, garanterer Intel at mediet skal være fri for materielle, fysiske defekter i et tidsrom på nitti dager etter levering fra Intel. Hvis en slik defekt påvises, sendes mediet til Intel for erstatning eller alternativ levering av Programvaren etter Intels eget skjønn.

UTELUKKELSE AV ANDRE GARANTIER. MED MINDRE ANNET ER ANGITT OVER, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" UTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG, MEDREGNET GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKELOVOVERTREDELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Intel garanterer ikke og påtar seg ikke ansvar for nøyaktighet eller fullstendighet med hensyn til informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre objekter i Programvaren.

BEGRENSET ANSVAR. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG (MEDREGNET, UTEN BEGRENSNING, TAPT FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER TAPT INFORMASJON) SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE EGNETHET FOR BRUK AV PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER. ENKELTE JURISDIKSJONER FORBYR UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FØLGESKADER OG TILFELDIGE SKADER. DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGEN OVER IKKE GJELDER FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER I HENHOLD TIL DE ULIKE JURISDIKSJONER. 

OPPHEVING AV AVTALEN. Intel kan oppheve denne avtalen når som helst hvis noen av vilkårene brytes. Ved oppheving må du ødelegge Programvaren eller returnere alle kopier av Programvaren til Intel.
 
GJELDENDE LOVER. Erstatningskrav som fremsettes i henhold til denne avtalen, skal behandles etter lovene for California, når man ser bort fra prinsippene om motstridende lovregler og De forente nasjoners konvensjon om kjøp og salg. Du kan ikke eksportere Programvaren hvis det betyr overtredelse av gjeldende eksportlover og -regler. Intel har ingen forpliktelser i henhold til andre avtaler med mindre de er skriftlige og undertegnet av en autorisert representant for Intel.

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR MYNDIGHETENE. Programvaren er utstyrt med "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, duplisering eller redegjørelse fra myndighetenes side er underlagt restriksjonene som er fastsatt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 ff. eller senere utgave. Myndighetenes bruk av Programvaren betyr anerkjennelse av Intels eiendomsretter. Kontrahent eller produsent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.


AVTALETEKST "A"
INTEL LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE (endelig, enkeltbruker)

VIKTIG - LES DETTE FØR KOPIERING, INSTALLERING ELLER BRUK. 
Denne Programvaren og tilhørende materiale (samletittel "Programvaren") må ikke brukes eller lastes før du har lest følgende vilkår nøye. Ved å laste eller bruke Programvaren, godtar du vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke installere eller bruke Programvaren.

LISENS. Du kan kopiere Programvaren til én datamaskin for personlig, ikkekommersiell bruk, og du kan lage en sikkerhetskopi av Programvaren, under forutsetning av at disse vilkårene overholdes: 
1. Du kan ikke kopiere, endre, leie ut, selge, dele ut eller overdra noen del av Programvaren bortsett fra unntakene i denne avtalen, og du aksepterer å hindre uautorisert kopiering av Programvaren.
2. Du kan ikke reversere, dekompilere eller demontere Programvaren. 
3. Du kan ikke gi autorisasjon til andre om bruk av Programvaren eller tillate at flere enn én bruker Programvaren samtidig.
4. Programvaren kan inneholde programvaren og egenskaper fra tredjepartsleverandører. Noen av disse kan identifiseres i, og være lisensiert i samsvar med en vedlagt "license.txt"-fil eller annen tekst eller fil.

EIERFORHOLD TIL PROGRAMVAREN OG OPPHAVSRETT. Intel eller deres leverandører har eiendomsrett til alle kopier av Programvaren. Programvaren er opphavsrettslig beskyttet og beskyttet av lover i USA og andre land, samt av internasjonale traktatbestemmelser. Du kan ikke fjerne merknader om opphavsrett fra Programvaren. Intel kan når som helst uten varsel lage endringer i Programvaren, eller i objektene det refereres til i Programvaren, men er ikke forpliktet til å støtte eller oppdatere Programvaren. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, overdrar ikke Intel rettigheter, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med Intels patenter, opphavsretter, varemerker eller andre eiendomsretter. Programvaren kan bare overdras hvis mottakeren aksepterer å være fullt ut forpliktet av disse vilkårene, og hvis du ikke beholder noen kopi av Programvaren.

BEGRENSET MEDIAGARANTI. Hvis Programvaren er levert av Intel via fysiske media, garanterer Intel at mediet skal være fritt for materielle, fysiske defekter i et tidsrom på nitti dager etter levering av Intel. Hvis en slik defekt påvises, sendes mediet til Intel for erstatning eller alternativ levering av Programvaren etter Intels eget skjønn.

UTELUKKELSE AV ANDRE GARANTIER. MED MINDRE ANNET ER ANGITT OVER, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" UTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG, MEDREGNET GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKELOVOVERTREDELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Intel garanterer ikke og påtar seg ikke ansvar for nøyaktighet eller fullstendighet med hensyn til informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre objekter i Programvaren.

BEGRENSET ANSVAR. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG (MEDREGNET, UTEN BEGRENSNING, TAPT FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER TAPT INFORMASJON) SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE EGNETHET FOR BRUK AV PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER. ENKELTE JURISDIKSJONER FORBYR UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FØLGESKADER OG TILFELDIGE SKADER. DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGEN OVER IKKE GJELDER FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER I HENHOLD TIL DE ULIKE JURISDIKSJONER. 

OPPHEVING AV AVTALEN. Intel kan oppheve denne avtalen når som helst hvis noen av vilkårene brytes. Ved oppheving må du ødelegge Programvaren eller returnere alle kopier av Programvaren til Intel.
 
GJELDENDE LOVER. Erstatningskrav som fremsettes i henhold til denne avtalen, skal behandles etter lovene for California, når man ser bort fra prinsippene om motstridende lovregler og De forente nasjoners konvensjon om kjøp og salg. Du kan ikke eksportere Programvaren hvis det betyr overtredelse av gjeldende eksportlover og -regler. Intel har ingen forpliktelser i henhold til andre avtaler med mindre de er skriftlige og undertegnet av en autorisert representant for Intel.

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR MYNDIGHETENE. Programvaren er utstyrt med "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, duplisering eller redegjørelse fra myndighetenes side er underlagt restriksjonene som er fastsatt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 ff. eller senere utgave. Myndighetenes bruk av Programvaren betyr anerkjennelse av Intels eiendomsretter. Kontrahent eller produsent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
 
SLAOEMISV/RBK/10-15-98

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.58