readme.txt Driver File Contents (810w2k.zip)

************************************************************
************************************************************
*  
* Installasjonsinformasjon for
* Intel (R) Celeron (TM) Prosessor Driver for 
* Microsoft* Windows* 2000

*
* MERK: Dette dokumentet gjelder systemer som 
* inneholder følgende Intel-produkt:
*
*     Intel (R) Celeron (TM) Prosessor
*
* Dette dokumentet refererer til produkter som er 
* utviklet av Intel. Det finnes begrensninger på 
* hvordan disse produktene kan brukes, og på 
* hvilken informasjon som kan avsløres til andre. 
* Les avsnittet "Ansvarsfraskrivelse" nederst i 
* dette dokumentet, og ta kontakt med en 
* representant for Intel hvis du vil ha mer 
* informasjon.
*
************************************************************
************************************************************

************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE: Intel fremsetter 
* ingen påstander om anvendelighet, effektivitet 
* eller garanti. INTEL LISENSAVTALE FOR 
* PROGRAMVARE, som er inkludert i denne filen, 
* definerer fullstendig den tillatte bruken av denne 
* programvaren.
************************************************************

************************************************************
* INNHOLD I DETTE DOKUMENTET
************************************************************

Dette dokumentet inneholder følgende avsnitt:

1. Systemkrav
2. Forkortelser for oversatte språk
3. Installere programvaren
4. Kontrollere installasjonen av programvaren
5. Identifisere versjonsnummeret for programvaren
6. Avinstallere programvaren

************************************************************
* 1. SYSTEMKRAV
************************************************************

1. Systemet må inneholde følgende Intel-produkt:

     Intel(R) Celeron (TM) Prosessor

2. Programvarepakken bor installeres på systemer 
   med minst 64 MB systemminne.

3. Det bor være nok ledig diskplass i 
   <TEMP>-katalogen (vanligvis 
   C:\WINDOWS\TEMP) på systemet til å 
   installere denne programvaren.

   INF-filene for Microsoft* Windows* 2000 som 
   følger med denne pakken, er utformet for å 
   fungere med folgende versjon:

     Microsoft* Windows* 2000

   Undersøk med systemadministrator hvilket 
   operativsystem og hvilket Intel-produkt som er 
   i bruk på systemet.

************************************************************
* 2. FORKORTELSER FOR OVERSATTE SPRÅK
************************************************************

Listen nedenfor viser forkortelser for alle språk som 
driveren er oversatt til. Det kan hende du må slå 
opp her under videre bruk av dette dokumentet.

chs -> forenklet kinesisk
cht -> tradisjonell kinesisk
dan -> dansk
deu -> tysk
eng -> internasjonal engelsk
enu -> engelsk
esp -> spansk
fin -> finsk
fra -> fransk
frc -> kanadisk fransk
ita -> italiensk
jpn -> japansk
kor -> koreansk
nld -> nederlandsk
nor -> norsk
plk -> polsk
ptb -> brasiliansk portugisisk
ptg -> portugisisk
rus -> russisk
sve -> svensk
tha -> thai

************************************************************
* 3. INSTALLERE PROGRAMVAREN
************************************************************

Generelle installeringsmerknader:

1. Operativsystemet må være installert på 
   maskinen for installasjonen.

2. Denne fremgangsmåten for installasjon gjelder 
   bare for den versjonen av driver- og 
   installeringsfil som er inkludert i denne utgaven.

3. Du kan velge mellom fire forskjellige 
   installasjonsmetoder for denne versjonen. Du 
   finner informasjon om hvilke filer som må lastes 
   ned for hver installasjonstype, i det tilsvarende 
   avsnittet nedenfor:

     1) InstallShield* (automatisert) installasjon fra 
        harddisk: Se avsnitt 3.1.
     2) InstallShield* (automatisert) installasjon fra 
        CD-ROM: Se avsnitt 3.1.
     3) Manuell installasjon fra harddisk: Se 
        avsnitt 3.2.
     4) Manuell installasjon fra CD-ROM: Se 
        avsnitt 3.2.

3.1. INSTALLSHIELD* (AUTOMATISERT) 
     INSTALLASJON FRA CD-ROM ELLER 
     HARDDISK

1. Last ned grafikkfilen fra Webben, og 
   dobbeltklikk den for å pakke den ut. (Du må ha 
   WinZip* installert. Det kan lastes ned fra 
   www.winzip.com).
   Velg Extract, og angi en mappe der du vil at 
   filene skal plasseres.
   Velg Extract for å pakke ut filene i den angitte 
   mappen. Hvis du vil installere fra 
   CD-ROM-stasjonen, må filene først overføres til 
   en CD-ROM.

2. Angi mappen der du pakket ut grafikkfilen, og 
   dobbeltklikk Setup-ikonet. Hvis du installerer 
   fra CD-ROM, vil installasjonsprogrammet starte 
   automatisk hvis Autokjør er aktivert. Hvis ikke, 
   går du inn i mappen Graphics på CD-ROMen 
   og dobbeltklikker Setup-ikonet.

3. Åpningsskjermen vises. Velg Neste for 
   å fortsette.

4. Vinduet med programvarelisensen vises. Velg 
   Ja, så begynner installasjonen av driveren.

5. Vinduet "Installasjonen er fullført" vises. Velg 
   alternativet for å starte datamaskinen på nytt 
   nå, og velg deretter Fullfør.

6. Se avsnitt 4 nedenfor hvis du vil kontrollere at 
   driveren er riktig lastet inn.

3.2. MANUELL INSTALLASJON FRA CD-ROM 
     ELLER HARDDISK

1. Last ned grafikkfilen fra Webben, og 
   dobbeltklikk den for å pakke den ut. (Du må ha 
   WinZip* installert. Det kan lastes ned fra 
   www.winzip.com).
   Velg Extract, og angi en mappe der du vil at 
   filene skal plasseres.
   Velg Extract for å pakke ut filene i den angitte 
   mappen. Hvis du vil installere fra 
   CD-ROM-stasjonen, må filene forst overføres 
   til en CD-ROM.

2. Dobbeltklikk på ikonet for Min datamaskin, 
   deretter Kontrollpanel og til slutt System.

3. Vinduet Systemegenskaper vises. Velg 
   kategorien Maskinvare og deretter 
   Enhetsbehandling, og velg deretter knappen 
   Enhetsbehandling.

4. Dialogboksen Enhetsbehandling vises. 
   Dobbeltklikk ikonet Skjermkort og deretter 
   driveren som er tilknyttet skjermkortet.

5. Det vises et nytt vindu. Velg kategorien Driver 
   og deretter knappen Oppdater driver.

6. Oppgraderingsveiviseren for enhetsdrivere vises. 
   Velg Neste for å fortsette.

7. Du kan velge mellom automatisk og manuelt 
   utvalg. Velg alternativet "Vis en liste over 
   kjente drivere for enheten, slik at jeg kan 
   velge en bestemt driver", og velg deretter 
   Neste.

8. Velg Har diskett.

9. Vinduet for installasjon fra disk vises. Velg Bla 
   gjennom.

10. Dialogboksen Sok etter fil vises. Gå først til 
    mappen der du pakket ut grafikkfilen, deretter 
    til undermappen Graphics og til slutt til 
    undermappen Win2000. Merk den aktuelle 
    INF-filen, og velg deretter Åpne.

11. Vinduet for installasjon fra disk vises. Velg OK.

12. Vinduet for oppgraderingsveiviseren for 
    enhetsdrivere vises med en liste over 
    tilgjengelige skjermtyper. Merk den riktige 
    skjermtypen, og velg deretter Neste.

13. Velg Neste for å fortsette, så begynner 
    installasjonen av driveren.

14. Velg Fullfør når installasjonen er ferdig.

15. Lukk alle åpne vinduer, og velg deretter Ja til å 
    starte datamaskinen på nytt. Se avsnitt 4 
    nedenfor hvis du vil kontrollere at driveren er 
    riktig lastet inn.

************************************************************
* 4. KONTROLLERE INSTALLASJONEN AV 
*    PROGRAMVAREN
************************************************************

1. Dobbeltklikk på ikonet for Min datamaskin, 
   deretter Kontrollpanel og til slutt System.

2. Vinduet Systemegenskaper vises. Velg 
   kategorien Maskinvare og deretter 
   Enhetsbehandling, og velg deretter knappen 
   Enhetsbehandling.

3. Dialogboksen Enhetsbehandling vises. 
   Dobbeltklikk på Skjermkort-ikonet. Driveren 
   som er tilknyttet skjermkortet, skal være den 
   samme typen som du valgte. Hvis ikke, brukes 
   en annen driver, og du må installere driveren 
   på nytt.

4. Hvis du vil kontrollere driverversjonen, se 
   avsnitt 5.

************************************************************
* 5. IDENTIFISERE VERSJONSNUMMERET 
*    FOR PROGRAMVAREN
************************************************************

1. Dobbeltklikk på ikonet for Min datamaskin, 
   deretter Kontrollpanel og til slutt System.

2. Vinduet Systemegenskaper vises. Velg 
   kategorien Maskinvare og deretter 
   Enhetsbehandling, og velg deretter knappen 
   Enhetsbehandling.

3. Dialogboksen Enhetsbehandling vises. 
   Dobbeltklikk ikonet Skjermkort og deretter 
   driveren som er tilknyttet skjermkortet.

4. Det vises et nytt vindu. Velg kategorien Driver. 
   Driverversjonsnummeret som er tilknyttet 
   skjermkortet, vises i oppforingen 
   "Driverversjon". Dette nummeret skal være 
   det samme som det versjonsnummeret for 
   skjermtype som du valgte. Hvis ikke, brukes 
   en annen driver, og du må installere driveren 
   på nytt.

************************************************************
* 6. AVINSTALLERE PROGRAMVAREN
************************************************************

MERK: Denne fremgangsmåten har som 
utgangspunkt at installasjonsprosessen ovenfor 
var vellykket. Denne fremgangsmåten for 
avinstallering gjelder bare for den versjonen av 
driver- og installasjonsfil som følger med denne 
programpakken.

1. Dobbeltklikk på ikonet for Min datamaskin, 
   deretter Kontrollpanel og til slutt System.

2. Vinduet Systemegenskaper vises. Velg 
   kategorien Maskinvare og deretter 
   Enhetsbehandling, og velg deretter knappen 
   Enhetsbehandling.

3. Dialogboksen Enhetsbehandling vises. 
   Dobbeltklikk ikonet Skjermkort og deretter 
   driveren som er tilknyttet skjermkortet.

4. Det vises et nytt vindu. Velg kategorien Driver, 
   og velg deretter Avinstaller.

5. Dialogboksen "Bekreft at du vil fjerne enheten" 
   vises.
   Velg OK.

6. Velg Ja for å starte datamaskinen på nytt.

************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE: Intel fremsetter 
* ingen påstander om anvendelighet, effektivitet 
* eller garanti. INTEL LISENSAVTALE FOR 
* PROGRAMVARE, som er inkludert i denne filen, 
* definerer fullstendig den tillatte bruken av denne 
* programvaren.
************************************************************

************************************************************
* INTEL LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE 
* (OEM-/IHV-/ISV-distribusjon og enkeltbruker)
************************************************************
VIKTIG - LES DETTE FØR DU KOPIERER, 
INSTALLERER ELLER BRUKER Du må ikke 
bruke eller laste inn denne programvaren eller noe 
tilknyttet materiale (samlet under begrepet 
"Programvaren") før du har lest nøye gjennom 
følgende vilkår og betingelser. Ved å laste ned 
eller bruke programvaren angir du at du godtar 
vilkårene i denne Avtalen. Hvis du ikke vil godta 
avtalen, må du ikke installere eller bruke 
Programvaren.

Legg også merke til følgende:
* Hvis du er en produsent av originalutstyr 
  (OEM - Original Equipment Manufacturer), en 
  uavhengig maskinvareleverandør 
  (IHV - Independent Hardware Vendor) eller en 
  uavhengig programvareleverandør 
  (ISV - Independent Software Vendor), gjelder 
  denne fullstendige LISENSAVTALEN.
* Hvis du er en sluttbruker, gjelder bare Avtaletekst 
  A, INTEL LISENSAVTALE FOR 
  PROGRAMVARE.

--------------------------------------------------------------------------------
For OEM, IHV og ISV:

LISENS. Denne programvaren er bare lisensiert for 
bruk sammen med komponentprodukter fra Intel. 
Det gis ikke nedenfor lisens for bruk av produktet 
sammen med komponentprodukter fra andre 
produsenter enn Intel. I henhold til vilkårene i 
denne avtalen, gir Intel deg en ikke-eksklusiv, 
ikke-overførbar, verdensomspennende, fullt betalt 
lisens under Intels copyright til å:
 a) bruke, endre og kopiere Programvaren internt 
    for egne utviklings- og vedlikeholdsformål, og
 b) endre, kopiere og distribuere Programvaren, 
    inkludert arbeid som er videreutviklet på 
    grunnlag av Programvaren, til sluttbrukere, 
    men bare under en lisensavtale med minst like 
    restriktive vilkår som i Intels endelige 
    enkeltbrukerlisens, vedlagt som avtaletekst A, 
    og
 c) endre, kopiere og distribuere 
    sluttbrukerdokumentasjonen som kan følge 
    med Programvaren, men bare i tilknytning til 
    Programvaren.
Hvis du ikke er sluttprodusent eller detaljforhandler 
av datasystemer eller programvare som bygger på 
eller inneholder Programvaren, kan du overføre en 
kopi av Programvaren, inkludert arbeider som 
bygger på Programvaren (og tilhørende 
sluttbrukerdokumentasjon), til mottaker for bruk i 
henhold til vilkårene i denne Avtalen, så lenge 
mottakeren aksepterer å være bundet av disse 
vilkårene. Du kan ikke på noen annen måte 
tilordne, underlisensiere, leie ut eller på annen måte 
overføre eller avdekke Programvaren til noen 
tredjepart. Du kan ikke reversere og omkompilere, 
dekonstruere eller på annen måte 
tilbakekonstruere Programvaren.

Med de unntak som er eksplisitt uttrykt i denne 
Avtalen, gis du ingen lisenser eller rettigheter, 
verken direkte eller implisert, ved antakelse eller på 
annen måte. Intel har rett til å inspisere eller la en 
uavhengig revisor inspisere relevante protokoller for 
å bekrefte at du etterkommer vilkårene og 
betingelsene i denne Avtalen.

KONFIDENSIALITET. Hvis du vil at en tredjepart, 
en konsulent eller underleverandør ("Leverandør") 
skal utføre arbeid på dine vegne som omfatter 
tilgang til eller bruk av Programvaren, skal du 
innhente en skriftlig avtale fra Leverandøren om 
konfidensialitet som inneholder vilkår og 
forpliktelser angående tilgang eller bruk av 
Programvaren som ikke er mindre restriktive enn 
de som er fremsatt i denne Avtalen, og som ikke gir 
rett til distribusjon eller bruk til andre formål. Utenom 
dette kan du ikke avsløre vilkårene i eller 
eksistensen av denne Avtalen eller bruke Intels 
navn i publikasjoner, annonsering eller annet 
offentlig tilgjengelig materiale uten å ha innhentet 
skriftlig tillatelse fra Intel på forhånd. Du har ikke 
rett til å bruke Intels varemerker eller logoer.

EIENDONSRETT TIL PROGRAMVAREN OG 
OPPHAVSRETT. Intel eller deres leverandører 
står fortsatt som eiere av Programvaren og alle 
kopier av den. Det er tatt ut copyright på 
Programvaren, og den er dermed beskyttet av 
opphavsrettsloven i USA og andre land, samt 
internasjonale avtaler. Du kan ikke fjerne 
Copyright-tekst fra Programvaren. Intel kan gjøre 
endringer i Programvaren eller i deler som den 
refererer til, når som helst og uten varsel, men er 
ikke forpliktet til å gi støtte for eller oppdatere 
Programvaren. Med unntak av det som er eksplisitt 
angitt, gir Intel ingen uttrykte eller underforståtte 
rettigheter til Intels patenter, copyright, varemerker 
eller annen opphavsrettsbeskyttet eiendom. Du 
kan bare overføre Programvaren hvis mottakeren 
godtar å være fullstendig bundet av disse 
vilkårene, og hvis du ikke selv beholder noen 
kopier av Programvaren.

BEGRENSET MEDIUMSGARANTI. Hvis 
Programvaren er levert av Intel på et fysisk 
medium, garanterer Intel at mediet er fritt for 
materielle, fysiske defekter i en periode på nitti 
(90) dager etter levering fra Intel. Hvis en slik 
defekt oppdages, skal mediet returneres til Intel for 
bytting eller alternativ levering av Programvaren slik 
Intel velger.

UTELATELSE AV ANDRE GARANTIER.
MED DE UNNTAK SOM ER ANGITT OVENFOR, 
LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER", 
UTEN NOEN UTTRYKT ELLER 
UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOEN ART, 
INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, 
OVERHOLDELSE ELLER EGNETHET FOR ET 
BESTEMT FORMÅL. Intel garanterer ikke og påtar 
seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller 
fullstendigheten i noe informasjon, grafikk, 
koblinger eller andre elementer som innbefattes i 
Programvaren.

BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR. 
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL 
INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER VÆRE 
ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR EVENTUELLE 
SKADER (INKLUDERT, UTEN 
BEGRENSNINGER, TAPT FORTJENESTE, 
AVBRUDD AV FORRETNINGSDRIFT ELLER 
TAPT INFORMASJON) PÅ GRUNNLAG AV 
BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE 
PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL ER BLITT 
ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE 
SKADER. I ENKELTE JURISDISKJONER ER 
DET IKKE TILLATT Å UTELATE ELLER 
BEGRENSE ERSTATNINGSANSVAR FOR 
IMPLISITTE GARANTIER ELLER TILFELDIGE 
SKADER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT 
DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR DEG. 
DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE 
RETTIGHETER SOM VARIERER FRA 
JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

AVTALEBRUDD. Intel kan avslutte denne 
Avtalen når som helst hvis du bryter vilkårene i 
den. Ved avslutning av Avtalen må du umiddelbart 
ødelegge Programvaren eller returnere alle kopier 
av Programvaren til Intel.

AKTUELLE LOVER. Krav som oppstår på 
grunnlag av denne Avtalen, skal styres av loven i 
staten California, med unntak av dens prinsipper om 
lovkonflikter og FN-konvensjonen om kontrakter for 
salg av varer. Du kan ikke eksportere 
Programvaren på en måte som medfører brudd på 
gjeldende lover og forordninger om eksport. Intel 
er ikke forpliktet under noen annen avtale med 
mindre de er skriftlige og underskrevet av en 
autorisert representant for Intel.

BESKYTTEDE RETTIGHETER FOR STATEN. 
Programvaren er gitt "BEGRENSEDE 
RETTIGHETER". Bruk, kopiering eller avsløring 
ved Staten er underlagt begrensninger som angitt 
i FAR52.227 og DFAR252.227-7013 et seq. eller 
deres etterfølgere. Statens bruk av Programvaren 
utgjør en anerkjennelse av Intels rettigheter som 
eier av den. Leverandør eller produsent er Intel 
Corporation, 2200 Mission College Blvd., 
Santa Clara, CA 95052, USA.

--------------------------------------------------------------------------------
AVTALETEKST "A"
LISENSAVTALE FOR INTEL PROGRAMVARE 
(Endelig, Enkeltbruker)

VIKTIG - LES DETTE FOR DU KOPIERER, 
INSTALLERER ELLER BRUKER Du må ikke 
bruke eller laste inn denne programvaren eller noe 
tilknyttet materiale (samlet under begrepet 
"Programvaren") før du har lest nøye gjennom 
følgende vilkår og betingelser. Ved å laste ned eller 
bruke programvaren angir du at du godtar vilkårene 
i denne Avtalen. Hvis du ikke vil godta avtalen, må 
du ikke installere eller bruke Programvaren.

LISENS. Du kan kopiere Programvaren til én 
enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersiell 
bruk, og du kan ta én sikkerhetskopi av 
programvaren under følgende betingelser:
1. Denne programvaren er bare lisensiert for bruk 
   sammen med komponentprodukter fra Intel. Det 
   gis ikke nedenfor lisens for bruk av produktet 
   sammen med komponenter fra andre 
   produsenter enn Intel.
2. Du kan ikke kopiere, endre, leie ut, selge, 
   distribuere eller overføre noen del av 
   Programvaren unntatt etter vilkårene i denne 
   Avtalen, og du godtar din plikt til å hindre 
   uautorisert kopiering av Programvaren.
3. Du kan ikke tilbakekonstruere, dekompilere 
   eller ta fra hverandre Programvaren.
4. Du kan ikke gi underlisenser eller tillate 
   samtidig bruk av programvaren av flere enn 
   én bruker.
5. Programvaren kan inneholde programvare eller 
   annet som tilhører tredjepartsleverandører, som 
   kan være identifisert i, og lisensiert i henhold til, 
   eventuelle vedlagte filer med navnet 
   "license.txt" eller andre tekster eller filer.

EIERSKAP AV PROGRAMVAREN OG 
OPPHAVSRETT. Intel eller deres leverandører står 
fortsatt som eiere av Programvaren og alle kopier 
av den. Det er tatt ut copyright på Programvaren, 
og den er dermed beskyttet av opphavsrettsloven i 
USA og andre land, samt internasjonale avtaler. Du 
kan ikke fjerne Copyright-tekst fra Programvaren. 
Intel kan gjøre endringer i Programvaren eller i 
deler som den refererer til, når som helst og uten 
varsel, men er ikke forpliktet til å gi støtte for eller 
oppdatere Programvaren. Med unntak av det som 
er eksplisitt angitt, gir Intel ingen uttrykte eller 
underforståtte rettigheter til Intels patenter, 
copyright, varemerker eller annen 
opphavsrettsbeskyttet eiendom. Du kan bare 
overføre Programvaren hvis mottakeren godtar å 
være fullstendig bundet av disse vilkårene, og hvis 
du ikke selv beholder noen kopier av 
Programvaren.

BEGRENSET MEDIUMSGARANTI. Hvis 
Programvaren er levert av Intel på et fysisk medium, 
garanterer Intel at mediet er fritt for materielle, 
fysiske defekter i en periode på nitti (90) dager etter 
levering fra Intel. Hvis en slik defekt oppdages, 
skal mediet returneres til Intel for bytting eller 
alternativ levering av Programvaren slik Intel velger.

UTELATELSE AV ANDRE GARANTIER.
MED DE UNNTAK SOM ER ANGITT OVENFOR, 
LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER", 
UTEN NOEN UTTRYKT ELLER 
UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOEN ART, 
INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, 
OVERHOLDELSE ELLER EGNETHET FOR ET 
BESTEMT FORMÅL. Intel garanterer ikke og 
påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller 
fullstendigheten i noe informasjon, grafikk, 
koblinger eller andre elementer som innbefattes i 
Programvaren.

BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR. 
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL 
INTEL ELLER DERES LEVERANDORER VÆRE 
ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR EVENTUELLE 
SKADER (INKLUDERT, UTEN 
BEGRENSNINGER, TAPT FORTJENESTE, 
AVBRUDD AV FORRETNINGSDRIFT ELLER 
TAPT INFORMASJON) PÅ GRUNNLAG AV 
BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å 
BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL ER 
BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE 
SKADER. I ENKELTE JURISDISKJONER ER 
DET IKKE TILLATT Å UTELATE ELLER 
BEGRENSE ERSTATNINGSANSVAR FOR 
IMPLISITTE GARANTIER ELLER TILFELDIGE 
SKADER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT 
DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR 
DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE 
RETTIGHETER SOM VARIERER FRA 
JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

AVTALEBRUDD. Intel kan avslutte denne Avtalen 
når som helst hvis du bryter vilkårene i den. Ved 
avslutning av Avtalen må du umiddelbart ødelegge 
Programvaren eller returnere alle kopier av 
Programvaren til Intel.

AKTUELLE LOVER. Krav som oppstår på 
grunnlag av denne Avtalen, skal styres av loven i 
staten California, med unntak av dens prinsipper 
om lovkonflikter og FN-konvensjonen om kontrakter 
for salg av varer. Du kan ikke eksportere 
Programvaren på en måte som medfører brudd på 
gjeldende lover og forordninger om eksport. Intel er 
ikke forpliktet under noen annen avtale med mindre 
de er skriftlige og underskrevet av en autorisert 
representant for Intel.

BESKYTTEDE RETTIGHETER FOR STATEN. 
Programvaren er gitt "BEGRENSEDE 
RETTIGHETER". Bruk, kopiering eller avsløring 
ved Staten er underlagt begrensninger som angitt 
i FAR52.227 og DFAR252.227-7013 et seq. eller 
deres etterfølgere. Statens bruk av Programvaren 
utgjør en anerkjennelse av Intels rettigheter som 
eier av den. Leverandor eller produsent er 
Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., 
Santa Clara, CA 95052, USA.

SLAOEMISV1/RBK/21. januar 2000
************************************************************
************************************************************
Informasjonen i dette dokumentet gis i forbindelse 
med Intel-produkter. Med de unntak som er 
uttrykkelig angitt i INTEL LISENSAVTALE FOR 
PROGRAMVARE, overfører dette dokumentet 
ingen åndsverksmessige rettigheter, verken 
uttrykt eller underforstått, ved avskjæring eller på 
annen måte. Utover det som er angitt i Intels vilkår 
og betingelser for salg av slike produkter, tar ikke 
Intel på seg noe erstatningsansvar, og Intel avviser 
alt ansvar, uttrykt eller underforstått, angående salg 
og/eller bruk av Intel-produkter. Herunder gjelder 
ansvar eller garantier om anvendelighet for 
særskilte formål, salgbarhet eller krenkelse av 
patenter, opphavsrett eller andre åndsverksmessige 
rettigheter. Intels produkter er ikke beregnet på 
bruksområder som innebærer medisinske formål, 
eller til å redde eller opprettholde livsfunksjoner.

************************************************************
* Intel Corporation fraskriver seg enhver garanti 
* og ethvert erstatningsansvar for bruken av 
* dette dokumentet, programvaren og 
* informasjonen som inngår i det, og påtar seg 
* intet ansvar for eventuelle feil som kan 
* forekomme i dette dokumentet. Intel forplikter 
* seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i 
* dette dokumentet. Intel forbeholder seg retten til 
* å gjøre endringer i dette dokumentet når som 
* helst og uten varsel.
************************************************************

* Merker og navn på tredjeparts produkter tilhører 
  sine respektive eiere.

Copyright (c) Intel Corporation 1998-2000
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.72