readme.txt Driver File Contents (I845INFALL.zip)

*********************************************************** 
** SVE **************************************************** 
*********************************************************** 
*                              
* Intel(R) Chipset Software Installation Utility
* Viktigt om installation
*
***********************************************************
***********************************************************


***********************************************************
* INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT
***********************************************************
Detta dokument innehåller följande avsnitt:

1. Översikt
2. Systemkrav
3. Innehåll i distributionspaketet
4. Lista med tillgängliga alternativ för kommandoradsf
  laggor
5. Innehållet i de extraherade filerna
6. Installera programvaran i interaktivt läge.
7. Installera programvaran i tyst läge.
8. Installera INF-filerna före installation av
  operativsystemet
  8A. Installera INF-filerna för Windows* 2000 före 
    installation av operativsystemet.
  8B. Installera INF-filerna för Windows* 98/Windows* ME 
    före installation av operativsystemet
  8C. Installera INF-filerna för Windows* 95 före 
    installation av operativsystemet.
9. Installera INF-filerna efter installation av
  operativsystemet
  9A. Installera INF-filerna för Windows* 2000 efter 
    installation av operativsystemet
  9B. Installera INF-filerna för Windows* 98/Windows* 98
    SE/Windows* ME/Windows* 95 efter
    installation av operativsystemet
10. Verifiera installationen av programvaran
11. Identifiera programvarans versionsnummer
12. Felsökning


*********************************************************** 
* 1. ÖVERSIKT
***********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerar
till målsystemet de INF-filer för Windows* som beskriver 
för operativsystemet hur kretsuppsättningskomponenterna 
ska konfigureras. Detta behövs för att följande funktioner
ska fungera på rätt sätt:

  - Core PCI och ISAPNP Services
  - AGP-support
  - IDE/ATA33/ATA66 Storage Support
  - USB-support
  - Identifiering av kretsuppsättningskomponenter från
   Intel(R) i Enhetshanteraren

Denna programvara kan installeras i tre olika lägen: 
interaktivt, tyst och oövervakad förladdning. Det 
interaktiva läget kräver användarinmatning under 
installationen, men det gör inte lägena tyst och oövervakad
förladdning. 

Dessutom erbjuder denna programvara en uppsättning med 
alternativ för kommandoradsflaggor som aktiverar utökade 
installationsfunktioner. Kommandoradsflaggor skiljer inte 
mellan små och stora bokstäver. Se avsnitt 4 för 
detaljerade beskrivningar av dessa flaggor.

OBS! Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
   distribueras i två format -- självextraherande 
   .EXE-filer (INFINST_xxx.EXE) eller komprimerade
   .ZIP-filer (INFINST_xxx.ZIP). Syntaxen på 
   kommandoraden kan variera beroende på vilket 
   distributionsformat du väljer. Mer information finns
   i avsnitt 4.


***********************************************************
* 2. SYSTEMKRAV
***********************************************************
1. Programvaran som inkluderas i detta distributionspaket
  är utformad att fungera med följande
  kretsuppsättningskonfigurationer:

     Intel(R) 440BX  AGPset 
     Intel(R) 440DX  AGPset 
     Intel(R) 440EX  AGPset 
     Intel(R) 440GX  AGPset 
     Intel(R) 440LX  AGPset 
     Intel(R) 440ZX  AGPset 
     Intel(R) 440MX  Chipset
     Intel(R) 430TX  PCIset
     Intel(R) 810   Chipset
     Intel(R) 810E   Chipset
     Intel(R) 810E2  Chipset
     Intel(R) 815   Chipset
     Intel(R) 815E   Chipset
     Intel(R) 815EM  Chipset
     Intel(R) 815EP  Chipset
     Intel(R) 815P   Chipset
     Intel(R) 815G   Chipset
     Intel(R) 815EG  Chipset
     Intel(R) 820   Chipset
     Intel(R) 820E   Chipset
     Intel(R) 840   Chipset
     Intel(R) 850   Chipset
     Intel(R) 860   Chipset
     Intel(R) 830MP  Chipset
     Intel(R) 830M   Chipset
     Intel(R) 830MG  Chipset  
     Intel(R) 845   Chipset


2. Innan du installerar denna programvara måste ett av
  följande operativsystem vara helt installerat och 
  köras på systemet:

  Windows* 95   4.000.950 (originalversion)
  Windows* 95   4.00.950a (OSR1)
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2 utan USB-tillägg
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2.1 med USB-tillägg
  Windows* 95   4.00.950c (OSR2.5 med eller utan 
                USB-tillägg)
  Windows* 98   4.10.1998 (originalversion)
  Windows* 98 SE  4.10.2222 (originalversion)
  Windows* ME   4.90.3000 (originalversion)
  Windows* 2000  5.00.2195 (originalversion)
  Windows* XP   5.10.2526 (Utgåva för 
                 tillverkning)


  Gör så här för att kontrollera vilket operativsystem
  som har installerats på måldatorn:

  a. Klicka på Start.
  b. Välj Inställningar.
  c. Välj Kontrollpanelen.
  d. Dubbelklicka på ikonen System.
  e. Klicka på fliken Allmänt.
  f. Verifiera vilket operativsystem som har 
    installerats genom att läsa systeminformationen.

3. Vi rekommenderar att programvaran installeras i system
  med minst 32 MB systemminne när Windows* 9x och 
  Windows* ME används. Windows* 2000 kräver minst 64 MB
  systemminne.

4. Innan programvaran installeras rekommenderar vi 
  att det finns tillräckligt med hårddiskutrymme i 
  systemets <TEMP>-katalog (vanligtvis C:\WINDOWS\TEMP).

5. Kontrollera systemkraven. Operativsystemet måste vara 
  fullständigt installerat och köras på 
  systemet innan den här programvaran körs.

6. Stäng alla aktiva program för att undvika att problem.

7. Vi rekommenderar att verktyget Intel(R) Chipset 
  Software Installation installeras på målsystemet innan
  andra drivrutiner installeras.

Kontrollera med systemleverantören för att avgöra vilket
operativsystem och vilken Intel(R)-kretsuppsättning som 
används i systemet. 

***********************************************************
* 3. INNEHÅLL I DISTRIBUTIONSPAKETET
***********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility-paketet 
innehåller följande komponenter:

  Fil(er)
  -------
  INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
  README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM finns bara tillgänglig på engelska.


  *** OBS! Endast de filer som hänvisar till de för
       närvarande identifierade enheterna kopieras
       till systemet. För en fullständig lista med
       INF-filer, se filen RELNOTES.HTM.

       Om du använder flaggan -A kopieras inga filer
       till katalogen <Windows>\INF. Mer
       information finns i avsnitt 4. 


***********************************************************
* 4. Lista med tillgängliga kommandoradsflaggor
***********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility stöder flera
kommandoradsflaggor för olika installationsalternativ. 
Alla kommandoradsflaggor och parametrar måste avgränsas 
med blanksteg, utom språkkoden som följer 
efter flaggan '-L'.

På grund av de olika distributionsformat som finns 
tillgängliga för Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility kan syntaxen för kommandoradsflaggorna variera:

1. Med självextraherande .EXE-filer:
   När du installerar programvaran med .EXE-filer måste 
   du lägga till ett extra '-A' efter programanropet 
   INFINST_xxx.EXE (det vill säga INFINST_ENU.EXE -A) 
   för att kommandoradsparametrarna ska träda i kraft.
   Den extra flaggan '-A' för det självextraherande
   .EXE-paketet är INTE DENSAMMA som 
   kommandoradsflaggan '-A' som beskrivs nedan. 

   Exempel: Om du vill extrahera INF-filer med flaggan
        '-A' som beskrivs nedan, bör du anropa 
        installationsprogrammet på följande sätt:

        INFINST_ENU.EXE -A -A (valfritt -P)

2. Med komprimerade .ZIP-filer:
   När du installerar programvaran med .ZIP-filer 
   behöver du inte lägga till några extra flaggor 
   till anropet av SETUP.EXE-programmet för att 
   kommandoradsparametrarna ska träda i kraft.

   Exempel: Om du vill extrahera INF-filer med 
        flaggan '-A' som beskrivs nedan, bör 
        du anropa installationsprogrammet på 
        följande sätt:

        SETUP.EXE -A (valfritt -P)

Nedan följer en lista med alla tillgängliga 
kommandoradsflaggor som du kan använda tillsammans 
med programanropet. Observera att flaggorna '-L' och 
'-S' MÅSTE anges sist i listan med kommandoradsflaggor.

Flagga     Beskrivning
----      -----------
-?       Hjälp. Visar listan med tillgängliga 
        kommandoradsflaggor. Parametern 
        fungerar bara i interaktivt läge. 

-A       Extraherar INF-filer och README.TXT 
		till antingen 
        "C:\Program\Intel\InfInst" eller till
        katalogen <installationssökväg> som du
        anger med flaggan '-P'. Programvaran 
        installerar INTE dessa INF-filer till
        systemet. Flaggan kan bara kombineras med
        flaggan '-P'. Alla andra alternativ
        ignoreras om du anger '-A'. Parametern
        fungerar i tyst och interaktivt läge.

-B       Startar automatiskt om datorn efter 
        installationen. Flaggan ignoreras om du
        anger flaggan '-A'. Parametern fungerar i
        tyst läge och interaktivt läge.

-L<språkkod>  Tvingar användargränssnittet 
        InstallShield att visa angivet språk under
        installationen. Observera att det inte får
        förekomma några blanksteg mellan '-L' och
        den fyrsiffriga språkkoden (se nedan). 
        Denna flagga och '-S' måste placeras sist i
        listan med kommandoradsflaggor. Parametern
        fungerar bara i interaktivt läge.

-OVER AUD    Åsidosätter installationsprogrammets
        standardbeteende vid uppdateringen av 
        ljudstyrenheten.

-P <installationssökväg>
        Anger destinationen på hårddiskenheten som
        INF-programfilerna ska kopieras till. Om
        du inte anger den här kommandoradsflaggan
        förutsätts katalogen <installationssökväg>
        vara följande:
        
          C:\Program\Intel\INFInst
        
        Om du använder flaggan utan alternativet 
        '-A', kopieras bara README.TXT till
        <installationssökväg>. Namnet på katalogen
        får innehålla blanksteg. I så fall måste
        du emellertid skriva namnet på katalogen
        inom dubbla citattecken ("). Parametern
        fungerar i tyst läge och interaktivt läge.

-S       Kör installationsprogrammet i tyst läge.
        Inget användargränssnitt visas. Denna
        flagga och '-L' måste anges sist i listan
        med kommandoradsflaggor.

        
Nedan följer de språkkoder som du kan använda 
tillsammans med flaggan '-L':

  Språk                 <språkkod>
  --------                ----------
  Kinesiska (PRC)              0804
  Kinesiska (Taiwan)            0404
  Danska                  0006
  Nederländska               0013
  Engelska (USA)              0009
  Finska                  000B
  Franska (Kanada)             0C0C
  Franska (standard)            040C
  Tyska                   0007
  Italienska                0010
  Japanska                 0011
  Koreanska                 0012
  Norska                  0014
  Polska                  0015
  Portugisiska (Brasilien)         0416
  Portugisiska (standard)          0816
  Ryska                   0019
  Spanska                  000A
  Svenska                  001D
  Thailändska                001E

***********************************************************
* 5. INNEHÅLLET I DE EXTRAHERADE FILERNA
***********************************************************
INF-filerna kopieras till hårddiskenheten efter att ha kört
den körbara filen Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility med flaggan '-A' (det vill säga "INFINST_ENU.EXE -A -A"
eller "SETUP.EXE -A"). INF-filernas placering beror på om 
flaggan '-P' anges tillsammans med flaggan '-A':

1. Om flaggan '-P' INTE anges kopieras INF-filerna till
  följande katalog: C:\Program\Intel\INFINST.
2. Om flaggan '-P' anges kopieras INF-filerna till den 
  plats som anges direkt efter '-P'. 

  I filen avsnitt 4 finns mer information om hur du 
  använder flaggor.

När INF-filerna har extraherats kopieras INF-filerna 
och komponenterna till katalogen <INF-extraheringskatalog.
Dessa filer och komponenter kategoriseras efter olika typer
av kretsuppsättningar från Intel(R). I följande tabell 
sammanfattas platserna för INF-filerna efter 
kretsuppsättningstyp:

  OBS! INF-filerna är utformade UTESLUTANDE för uppdatering 
    av enheter som inte stöds av respektive 
    operativsystem.

  OBS! Katalogen "<INF-extraheringskatalog>" förkortas 
    "<IEK>" i resten av det här avsnittet.

I varje underkatalog till <IEK> (t.ex. 440MX, ICH, ICH2
eller PIIXX), klassificeras INF-filerna vidare efter de
operativsystem som de är utformade för:

    Win95Old\ ---> Innehåller INF-filer som är 
            utformade ENDAST för 
            originalversionen och 
            OSR1-versionerna av 
            Windows* 95.
    Win95Cur\ ---> Innehåller INF-filer som är 
            utformade ENDAST för OSR2- och
            senare versioner av Windows* 95.
    Win98\   ---> Innehåller INF-filer som är 
            utformade ENDAST för Windows* 98.
    Win98SE\  ---> Innehåller INF-filer som är 
            utformade ENDAST för Windows* 98
            Second Edition.
    Win2000\  ---> Innehåller INF-filer som är 
            utformade ENDAST för Windows* 2000.
    WinME\   ---> Innehåller INF-filer som är 
            utformade ENDAST för Windows* ME.
    WinXP\   ---> Innehåller INF-filer som är 
            utformade ENDAST för Windows* XP.

OBS!

1. Filer i katalogen <IEK>\440MX\ är utformade för 
  Intel(R) 440MX Chipset-plattformar.
2. Filer i katalogen <IEK>\ICH\ är utformade för 
  Chipset-plattformarna Intel(R) 810, Intel(R) 810E,
  Intel(R) 820, Intel(R) 840 och Intel(R) 815.
3. Filer i katalogen <IEK>\ICH2\ är utformade för 
  Intel(R) Chipset-plattformar med 
  Intel(R) 82801BA-komponenter.
4. Filer i katalogen <IED>\ICH2M\ är avsedda för 
  Intel(R) Chipset-plattformar med Intel(R) 82801BAM-
  komponenter.
5. Filer i katalogen <IEK>\ICH3M\ är utformade för 
  Intel(R) Chipset-plattformar med Intel(R) 82801BA/BAM- 
  komponenter.
6. Filer i katalogen <IEK>\PIIXX\ är utformade för 
  plattformarna Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX,
  Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, 
  Intel(R) 440LX och Intel(R) 440ZX AGPset.
7. INFPrelo.INF framställer en CUSTOM.INF-mall som 
  installerar INF-filerna för Intel(R)-kretsuppsättningar
  under installationen av operativsystemet. 
  OEM-tillverkare kan inkludera den här filen i 
  SETUP-katalogen i förladdningspaketet. (Mer 
  information finns i avsnitt 8.)


*********************************************************** 
* 6. INSTALLERA PROGRAMVARAN I INTERAKTIVT LÄGE
***********************************************************
1. Verifiera att alla systemkrav har uppfyllts enligt 
  beskrivningen i avsnitt 2.

2. Kör installationsprogrammet för InstallShield*:
    Med självextraherande .EXE-filer: INFINST_xxx.EXE
    Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE

3. Du tillfrågas om du accepterar licensavtalet. Om du 
  inte accepterar avslutas
  installationsprogrammet innan några filer extraheras.
  
4. Följ instruktionerna på skärmen och använd 
  standardinställningar för att slutföra 
  installationen när operativsystemet har startats om.

5. Då slutförs installationen av Intel(R) Chipset
  Software Installation Utility.  

***********************************************************
* 7. INSTALLERA PROGRAMVARAN I TYST LÄGE
***********************************************************
1. Verifiera att alla systemkrav har uppfyllts enligt 
  beskrivningen i avsnitt 2.

2. Kör installationsprogrammet för InstallShield:
  För tyst installation med automatisk omstart:
  Med självextraherande .EXE-filer:
    INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE -b -s
   - ELLER -
   För tyst installation utan automatisk omstart:
    Med självextraherande .EXE-filer: 
    INFINST_xxx.EXE -a -s
    Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE -s

3. Verktyget utför de nödvändiga uppdateringarna och 
  registrerar installationsstatus i följande
  nyckel i systemregistret:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4. Om verktyget installerades med flaggan "-b" 
  startas systemet om automatiskt om uppdateringen 
  lyckades.

   OBS! Systemet MÅSTE startas om för att alla 
      enhetsuppdateringar skall träda i kraft.

5. Kontrollera 'install'-värdet i registernyckeln som
  anges i steg 3 för att se om installationen 
  lyckades.

  Följande tabell beskriver de olika parametervärdena:

  Värde   Typ    Data    Beskrivning
  ------   ----   ----    -----------
  "install" String  "success"  Installationen 
                   lyckades.
             "fail"   Installationen 
                   misslyckades.
                   Inga INF-filer 
                   kopierades till 
                   systemet.
  "reboot"  String  "Yes"    Datorn måste startas 
                   om för att slutföra 
                   installationen.
             "No"    Datorn behöver inte 
                   startas om för att 
                   slutföra 
                   installationen.
  "version" String <varierar>  Aktuellt 
                   versionsnummer för
                   Intel(R) Chipset 
                   Software
                   Installation Utility


*********************************************************** 
* 8. INSTALLERA INF-FILERNA FÖRE INSTALLATION AV 
*   OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
1. Kopiera operativsystemets installationsfiler från 
  installationskatalogen till en katalog på hårddisken.
  Detta kräver stort diskutrymme. Innan 
  du påbörjar kopieringsprocessen är det viktigt att se 
  till att det finns tillräckligt med diskutrymme. 
  Katalogerna hänvisas till enligt följande:


   Windows* 2000 : <WIN2000 Installationskatalog>
   Windows* 98  : <WIN98 Installationskatalog>
   Windows* 98 SE : <WIN98SE Installationskatalog>
   Windows* ME  : <WINME Installationskatalog>
   Windows* 95  : <WIN95 Installationskatalog>
 

***********************************************************
* 8A. INSTALLERA INF-FILERNA FÖR Windows* 2000 FÖRE 
*   INSTALLATION AV OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
OBS! Cd-skivan för distribution med förladdningspaketet för
   OEM-tillverkare för Windows* 2000 innehåller en
   installationskatalog med alla grundläggande 
   installationsfiler för operativsystemet samt 
   installationsprogram (WINNT.EXE och WINNT32.EXE). 

Katalogens namn kan variera beroende på cd-skivan för 
distribution (t.ex. \I386\).


1. Skapa följande katalogstruktur under 
  <installationskatalog för WIN2000>: 

    \$OEM$\$$\INF

2. Kopiera INF-filerna för Windows* 2000 från 
  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win2000 till den katalog
  som skapats i steg 1 ovan:

    <installationskatalog för WIN2000>\$OEM$\$$\INF

  OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
     kretsuppsättningen finns. Mer information finns i
     avsnitt 8.

3. Skapa följande katalogstruktur under
  <installationskatalog för WIN2000>: 

    \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4. Kopiera INF-filer OCH katalogfilerna (.CAT) för 
  Windows* 2000 från <INF-
  extraheringskatalog>\XXXX\Win2000 till den katalog som
  skapats i steg 4 ovan:

    <installationskatalog för 
    WIN2000>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

  OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
     kretsuppsättningen finns. Mer information finns i
     avsnitt 8.

5. Ändra standardsvarsfilen för installation i 
  Windows* 2000, UNATTEND.TXT, som finns i 
  <installationskatalog för WIN2000>, eller skapa en
  egen anpassad svarsfil. Svarsfilen måste innehålla 
  följande information:
  
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

  Det finns ett svarsfilsexempel för förladdning av 
  INF-filer från Intel(R): 
    <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
  
  För mer information om svarsfiler och obevakade 
  installationer i Windows* 2000, se guiden för obevakad 
  installation i Microsoft* Windows* 2000. För mer 
  information om mappen \$OEM$, se Microsoft Windows*
  2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) User Guide,
  om du är datortillverkare. Hänvisa annars till Microsoft 
  Windows* 2000 Deployment Guide.

6. Installera Windows* 2000, kör "WINNT.EXE
  /u:<svarsfilensnamn> /s:<installationskatalog för
  WIN2000>".


***********************************************************
* 8B. INSTALLERA INF-FILERNA FÖR WINDOWS* 98/
*   Windows* 98 SE/WINDOWS* ME FÖRE INSTALLATION AV 
*   OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
OBS! Cd-skivan för distribution av förladdningspaketet 
   (för OEM-tillverkare) för Windows* 98, Windows* 98 
   Second Edition eller Windows* ME innehåller en 
   installationskatalog med alla grundläggande 
   installationsfiler för operativsystemet (*.CAB),
   samt installationsprogrammet (SETUP.EXE).

Katalogens namn kan variera beroende på cd-skivan för 
distribution (t.ex. \WIN98\).  

1. Kopiera INF-filerna för Windows* 98 från 
  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98 till den 
  installationskatalog som identifieras i steg 1 ovan, 
  om du förladdar Windows* 98.
    -eller-
  Kopiera INF-filerna för Windows* 98 Second Edition 
  från <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98SE till den
  installationskatalog som identifierats i steg 1 ovan,
  om du förladdar Windows* 98 Second Edition.
	 -eller-
  Om du förladdar Windows* ME ska du kopiera 
  Windows* ME INF-filer från<INF-extraheringskatalog>
  \XXXX\WinME till den identifierade
  installationskatalogen.  


  OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
     kretsuppsättningen finns. Mer information finns i
     avsnitt 8.

2. Beroende på innehållet i <installationskatalog för
  WIN98> finns två alternativ:

  Alternativ A: CUSTOM.INF-filen finns INTE i 
         <installationskatalog för WIN98>.

      I så fall ändrar du namnet från 
      INFPRELO.INF till CUSTOM.INF.

  Alternativ B: CUSTOM.INF-filen finns i 
         <installationskatalog för WIN98>.

      I sådant fall lägger du till innehållet i filen
      INFPRELO.INF i den befintliga filen CUSTOM.INF. 
      Mer information finns i riktlinjerna för 
      anpassning av förladdningssystem "General 
      Customizations for Preloaded Systems" som 
      medföljer förladdningspaketet för 
      OEM-tillverkare från Microsoft.

3. Installera Windows* 98 genom att köra SETUP.EXE.


***********************************************************
* 8C. INSTALLERA INF-FILERNA FÖR Windows* 95 FÖRE 
*   INSTALLATION AV OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
OBS! Cd-skivan för distribution med förladdningspaketet 
   (för OEM-tillverkare) för Windows* 95 innehåller en 
   installationskatalog med alla grundläggande 
   installationsfiler för operativsystemet (*.CAB) samt 
   installationsprogrammet (SETUP.EXE) för Windows* 95. 

Katalogens namn kan variera beroende på cd-skivan för 
distribution (t.ex. \WIN95\).

OBS! Filerna för Windows* 95 är utformade för att 
   fungera uteslutande med Windows* 95 (alla versioner).1. Om du installerar originalversionen av Windows* 95 eller
  OSR1, kopiera INF-filerna för Windows* 95 från 
  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Old till den 
  installationskatalog som identifierats i steg 1 ovan
  och fortsätt sedan till steg 4. Fortsätt annars med 
  steg 3.

  OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
     kretsuppsättningen finns. Mer information finns i
     avsnitt 8.

2. Om du installerar Windows* 95 OSR2 eller senare, 
  kopiera INF-filerna för Windows* 95 från 
  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur till den 
  installationskatalog som identifierats i steg 1 ovan. 

  VIKTIGT! Kopiera INTE filerna i katalogen
       <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur\USB\
       till installationskatalogen i steg 1 nu, 
       även om du avser att installera 
       USB-tillägget efter installationen av 
       operativsystemet.

  OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
     kretsuppsättningen finns. Mer information finns i
     avsnitt 8.

3. Beroende på innehållet i <installationskatalog för
  WIN95> finns två alternativ:

  Alternativ A: CUSTOM.INF-filen finns INTE i
         <installationskatalog för WIN95>.

      I så fall ändrar du namnet på filen 
      INFPRELO.INF till CUSTOM.INF.

  Alternativ B: CUSTOM.INF-filen finns i 
         <installationskatalog för WIN95>.

      I så fall lägger du till innehållet i 
      filen INFPRELO.INF i den befintliga 
      CUSTOM.INF-filen. Mer information finns i
      riktlinjerna för anpassning av 
      förladdningssystem "General Customizations for
      Preloaded Systems" som medföljer
      förladdningspaketet för OEM-tillverkare från
      Microsoft.

4. Installera Windows* 95 genom att köra SETUP.EXE.

  Om du installerar originalversionen av Windows* 95, 
  OSR1 eller OSR2 utan USB-tillägget är 
  installationen nu slutförd.


  Steg 5 och efterföljande behövs endast om du 
  installerar Windows* 95 OSR2 eller en senare version
  OCH du har för avsikt att installera USB-tillägget.
  Mer information finns i avsnittet Systemkrav.

5. Kör Enhetshanteraren om du vill förbereda för 
  uppdatering av USB-drivrutinen:

  a. Klicka på Start.
  b. Välj Inställningar.
  c. Välj Kontrollpanelen.
  d. Dubbelklicka på ikonen System.
  e. Gå till fliken Enhetshanteraren.
  f. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
  g. Klicka på Plug and Play BIOS.
  h. Klicka på PCI.
  i. Klicka på PCI Universal Serial Bus.
  j. Klicka på Ta bort.

6. Om du uppdaterar en Intel(R) 82440MX 
  Chipset-plattform, kopiera 440MXUSB.INF från 
  katalogen <INF-extraheringskatalog>\440MX\Win95Cur\USB
  till katalogen <WINDOWS-katalog>\INF och fortsätt 
  sedan till steg 11. Fortsätt annars med steg 8.

7. Om du uppdaterar en Chipset-plattform av typ 
  Intel(R) 810, Intel(R) 820 eller Intel(R) 840 ska
  du kopiera ICHxUSB.INF från katalogen 
  <INF-extraheringskatalog>\ICH\Win95Cur\USB till
  katalogen <WINDOWS-katalog>\INF och sedan fortsätta
  till steg 11. Fortsätt annars med steg 9.

8. Om du uppdaterar en Intel(R) Chipset-plattform med
  "ICH2"-komponenter ska du kopiera ICH2USB.INF från
  katalogen <INF-extraheringskatalog>\ICH2\Win95Cur\USB 
  till katalogen <WINDOWS-katalog>\INF och sedan 
  fortsätta till steg 11. Fortsätt annars med steg 10.

9. Om du uppdaterar en Intel(R) Chipset-plattform med 
  PIIX3- eller PIIX4-komponenter, kopiera PIIXXUSB.INF
  från katalogen 
  <INF-extraheringskatalog>\PIIXX\Win95Cur\USB till 
  katalogen <WINDOWS-katalog>\INF.

10. Installera den körbara filen "USB Supplement" för
  Windows* 95. Följ anvisningarna på skärmen för att 
  starta om systemet.

Installationen är nu avslutad.


***********************************************************
* 9. INSTALLERA INF-FILER EFTER INSTALLATION AV 
*   OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
***********************************************************
* 9A. INSTALLERA INF-FILERNA FÖR Windows* 2000 EFTER 
*   INSTALLATION AV OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
Vissa kretsuppsättningsplattformar från Intel(R) stöds 
redan av Windows* 2000, vilket innebär att du kanske inte 
behöver använda INF-filerna som medföljer den här 
programvaran när du vill uppdatera Windows* 2000.

I följande steg beskrivs installationsprocessen för 
INF-filerna för Windows* 2000. Du kan behöva upprepa de 
här stegen om du vill uppdatera alla 
kretsuppsättningsenheter från Intel(R) som inte stöds av 
Windows* 2000.

  1. Kopiera innehållet i katalogen 
    <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win2000 till 
    rotkatalogen på diskettenheten (A:\).
    
    OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
       kretsuppsättningen finns.
       Mer information finns i avsnitt 8.
  2. Stäng alla aktiva program.
  3. Klicka på Start.
  4. Välj Inställningar.
  5. Välj Kontrollpanelen.
  6. Dubbelklicka på ikonen System.
  7. Klicka på fliken för maskinvara.
  8. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
  9. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
  10. Markera MPS Uniprocessor PC -ELLER- MPS 
    Multiprocessor PC.
    OBS! Endast ett av ovanstående alternativ visas
       i ett givet system.
  11. Klicka på PCI-buss.
  12. Högerklicka på den rad som innehåller beskrivningen 
      PCI-standardvärd CPU-brygga 
      -eller-
      PCI-standard ISA-brygga 
      -eller-
      PCI-standard PCI-till-PCI-brygga
      -eller-
      PCI System Management Bus
      -eller-
      Standardstyrenhet för Dual PCI IDE
      -eller-
      Standardvärdstyrenhet (PCI till USB)
      (Denna rad är markerad.)
  13. Välj Egenskaper i snabbmenyn som visas.
  14. Klicka på fliken Drivrutin.
  15. Klicka på knappen Uppdatera drivrutin.
  16. Guiden Uppdatera enhetsdrivrutin startas av 
    Windows* 2000. Klicka på Nästa.
  17. Kontrollera att följande alternativ är markerat:
      Sök efter den bästa drivrutinen för enheten
      (rekommenderas).
  18. Sätt i disketten med INF-filerna för Windows* 2000
    i diskettenheten.
  19. Klicka på Nästa.
  20. En lista över platser ifrån vilka den uppdaterade 
    drivrutinen kan hämtas anges av Windows* 2000. 
    Kontrollera att följande alternativ är markerat:
      Diskettenheter
  21. Klicka på Nästa.
  22. Ett meddelande från Windows* 2000 om att 
    drivrutinen hittades visas.
      (Namnet på enheten som hittades visas.)
    Klicka på Nästa.      
  23. Klicka på Slutför.
  24. Starta om systemet när du ombeds göra det.

***********************************************************
* 9B. INSTALLERA INF-FILER FÖR Windows* 98/Windows* ME/
*   Windows* 98 SE/Windows* 95 EFTER INSTALLATION AV 
*   OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
Vissa Intel(R) kretsuppsättningsplattformar stöds redan av 
Windows* 98 Second Edition och Windows* ME, så du
behöver eventuellt inte använda INF-filerna som medföljer
programvaran för att uppdatera dessa operativsystem.

I följande steg beskrivs installationsprocessen av 
INF-filerna för Windows* 98, Windows* 98 Second Edition,
Windows* ME och Windows* 95. Du kan behöva upprepa 
de här stegen om du vill uppdatera alla Intel(R) 
kretsuppsättningsenheter som inte stöds av de här 
operativsystemen.

  1. Beroende på vilket operativsystem du har för avsikt
    att uppdatera kopierar du innehållet i en av 
    följande kataloger till rotkatalogen på 
    diskettenheten (A:\).
    
    För Windows* 98:
         <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98
    För Windows* 98 Second Edition:
         <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98SE  
    För Windows* 95 Retail eller OSR1: 
         <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Old
    För Windows* 95 OSR2 eller senare: 
         <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur
    För Windows* 95 Retail eller OSR1:
         <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Old
    För Windows* 95 OSR2 eller senare:
         <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur

    OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella
       kretsuppsättningen finns.
       Mer information finns i avsnitt 8.
  2. Stäng alla aktiva program.
  3. Klicka på Start.
  4. Välj Inställningar.
  5. Välj Kontrollpanelen.
  6. Dubbelklicka på ikonen System.
  7. Gå till fliken Enhetshanteraren.
  8. Klicka på Visa enheter efter anslutning.
  9. Klicka på Plug and Play BIOS eller 
    Advanced Configuration and Power Interface 
    (ACPI) BIOS.
    OBS! Endast ett av ovanstående alternativ visas
       i ett givet system.
  10. Klicka på PCI-buss.
  11. Klicka på den rad som innehåller beskrivningen 
      PCI-standard värd-CPU-brygga
      -eller-
      PCI-standard ISA-brygga
      -eller-
      PCI-standard PCI-till-PCI-brygga
      -eller-
      PCI System Management Bus
      -eller-
      Standardstyrenhet för Dual PCI IDE
      -eller-
      Standardvärdstyrenhet (PCI till USB) 
      (Denna rad är markerad.)
  12. Klicka på knappen Ta bort längst ned i fönstret.
  13. Om fler än en kretsuppsättningsenhet från Intel(R)
    behöver uppdateras, upprepa steg 11 för att ta 
    bort fler enheter.
  14. När du uppmanas att starta om systemet väljer
    du Ja.
  15. Starta om systemet.
  16. Guiden Lägg till ny maskinvara startas av 
    Windows. Klicka på Nästa i dialogrutan som anger
      "Guiden söker efter nya drivrutiner för:".
  17. Kontrollera att följande alternativ är markerat:
      "Sök efter den bästa drivrutinen för enheten
      (rekommenderas)".
  18. Klicka på Nästa.
  19. Sätt i disketten med INF-filerna i diskettenheten.
  20. Kontrollera att följande alternativ är markerat:
      Diskettenheter
  21. Om .INF-filerna inte finns i rotkatalogen på 
    disketten markerar du även följande och anger 
    sökvägen till .INF-filerna som krävs för att
    uppdatera operativsystemet: Ange sökväg:
  22. Klicka på Nästa.
  23. Du får en rapport från Windows om att 
    drivrutinen hittades och att Windows är "redo att
    installera den bästa drivrutinen för enheten."
  25. Klicka på Slutför.
  26. Windows operativsystem kan instruera dig att 
    installera ytterligare drivrutiner om fler än en 
    enhet har avlägsnats under steg 11 t o m 13. Följ
    samma procedur för att installera resterande 
    kretsuppsättningsenheter från Intel(R).
  27. Starta om systemet när du ombeds göra det.


***********************************************************
* 10. VERIFIERA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN
***********************************************************
Kör Enhetshanteraren för att verifiera korrekt installation
och användning av INF-filerna.

Gör följande för Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 
Second Edition och Windows* ME:

  1. Klicka på Start.
  2. Välj Inställningar.
  3. Välj Kontrollpanelen.
  4. Dubbelklicka på ikonen System.
  5. Gå till fliken Enhetshanteraren.
  6. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
  7. Klicka på Plug and Play BIOS eller ACPI (Advanced
    Configuration and Power Interface)-BIOS.
  8. Klicka på PCI-buss.

Gör så här för Windows* 2000:
  1. Klicka på Start.
  2. Välj Inställningar.
  3. Välj Kontrollpanelen.
  4. Dubbelklicka på ikonen System.
  5. Klicka på fliken för maskinvara.
  6. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
  7. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
  8. Klicka på Standard PC eller Advanced Configuration
    and Power Interface (ACPI) PC.
  9. Click on Microsoft ACPI Compliant System.
 10. Klicka på PCI-buss.
 
När Enhetshanteraren har startats enligt beskrivningen 
ovan kontrollerar du beskrivningarna för följande 
alternativ:

  *** OBS! Enhetshanteraren visar endast namnen på de
       enheter som hittats i systemet för 
       tillfället.

  Intel(R) 810 Chipset
    Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
    -eller-
    Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
      Controller
 
  Intel(R) 810E Chipset
    Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
      Controller 

  Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
    Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

  Intel(R) 840 Chipset
    Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
    Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
    Intel(R) 82840 PCI Bridge 
       
  Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
    Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
      Interrupt Controller
    Intel(R) 82806AA PCI Bridge
    Intel(R) 82806AA Controller (reserverat)

  Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
    Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
   
  Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
    Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

  Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371AB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
      Host Controller
  
  Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
  (PIIX4):
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
      Host Controller

  Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
    Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
    Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
      Controller  

  Intel(R) 440MX Chipset:
    Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
    Intel(R) 82440MX Power Management Controller
    Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

  Intel(R) 430TX PCIset:
    Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

  Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
   Intel(R) 440ZX AGPset:
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
      controller

  Intel(R) 440GX AGPset:
    Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440LX AGPset:
    Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

  Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
   Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815P Chipset, 
   Intel(R) 815EM Chipset, Intel(R) 815G Chipset, 
   Intel(R) 815EG Chipset:
    Intel(R) 82815 Processor to I/O 
      Controller - 1130 
    Intel(R) 82815 Processor to AGP 
      Controller - 1131 

  Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BA LPC Interface 
      Controller - 2440 
    Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
    Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
      Controller - 244B 
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
      Controller - 2445 

  Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
      Controller - 244C 
    Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
    Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
      Controller - 244A
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal 
      Host Controller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
      Controller - 2445 

  Intel(R) 850 Chipset
    Intel(R) 82850 Processor to I/O 
      Controller - 2530 
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller - 2532 

  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller - 2532
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2534
  
  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531 
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller - 2532 
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537   

  Intel(R) 830MP Chipset, Intel(R) 830M Chipset, 
  Intel(R) 830MG Chipset:
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575 
    Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576 
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578 

  Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
    Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
      Controller - 248A 
    Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2482 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2484 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2487 
    Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio 
      Controller - 2485

  Intel(R) 845 Chipset
    Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
    Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. I vissa system kan även följande enhet uppdateras:

   a. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning
   b. Klicka på Plug and Play BIOS eller ACPI (Advanced 
    Configuration and Power Interface)-BIOS   
   c. Verifiera att följande enhet finns:
    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OR-
    Intel(R) Security Driver


***********************************************************
* 11. IDENTIFIERA PROGRAMVARANS VERSIONSNUMMER
***********************************************************
Den version av programvaran som finns i distributionpaketet
anges i filen RELNOTES.TXT. 

Versionsnummer för programvaran som medföljer 
distributionspaketet kan även fastställas genom att 
undersöka följande registerplats:

  Nyckelnamn: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  Namn på värde: version


***********************************************************
* 12. FELSÖKNING
***********************************************************
Systemkraven i avsnitt 2 ovan förutsätts vara uppfyllda.

Fel:   Datorn hänger sig vid borttagning med 
     Enhetshanteraren eller under omstart.

Åtgärd:  Det finns flera olika orsaker till att datorn 
     hänger sig vid omstart. Om datorn hänger sig 
     startar du om den och visar Enhetshanteraren. 
     Om enheterna visas korrekt och inga fler fel 
     inträffar lyckades återställningen av 
     .INF-filerna. Om enheterna inte konfigureras 
     korrekt bör du försöka att göra om proceduren 
     i avsnitt 3.

     Om detta inte åtgärdar felen eller om 
     ytterligare fel inträffar installerar du om 
     operativsystemet.


Fel:   När du har kört installationsprogrammet och 
     startat om maskinen rapporterar Windows 
     att det inte kan hitta en av följande filer:
          ESDI_506.pdr

Åtgärd:  Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta 
     problem uppstår, leta reda på katalogen 
     <Windows>\System\IOSubsys och klicka på OK. 
     Systemet bör nu kunna hitta denna fil i 
     denna katalog och fortsätta omnumreringen för
     de nya enheterna.

Fel:   När du har kört installationsprogrammet och 
     startat om maskinen rapporterar Windows 
     att det inte kan hitta en av följande filer:
 
         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Åtgärd:  Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta
     problem uppstår, leta reda på katalogen 
     <Windows>\System32\drivers (för Windows* 98,
     Windows* ME) eller <Windows>\System (för 
     Windows* 95) och klicka på OK. Systemet bör
     nu kunna hitta denna fil i denna katalog och
     fortsätta omnumreringen för de nya enheterna.

Fel:   Under installationen stoppar 
     installationsprogrammet och frågar efter en 
     av följande filer:
   
         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Åtgärd:  Försäkra dig om att Windows* 95 USB-tillägg 
     har installerats innan du körde 
     installationsprogrammet för Intel(R) Chipset
     Software Installation Utility.

Fel:   När du har kört installationsprogrammet och
     startat om maskinen rapporterar Windows 
     att det inte kan hitta följande fil:
        isapnp.vxd

Åtgärd:  Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta
     problem uppstår, leta reda på katalogen 
     <Windows>\System och klicka på OK. Systemet
     bör nu kunna hitta denna fil i denna 
     katalog och fortsätta omnumreringen för de 
     nya enheterna.

Fel:   När du har utfört den tysta installationen 
     skapades inte nyckeln 
     HKLM\Software\Intel\InfInst, eller så är 
     data i värdet "install" inte "success".

Åtgärd:  Det orsakas av någon av följande situationer:
     - Nuvarande system har inte ett operativsystem 
     som stöds, eller
     - Nuvarande system har inte en kretsuppsättning
     som stöds.

        Kontrollera systemkraven i avsnitt 2.


***********************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING
***********************************************************
Intel gör inte några utfästelser angående användbarhet, 
ändamålsenlighet eller garanti. 
I LICENSAVTALET FÖR Intels(R) PROGRAMVAR 
(OEM-/IHV/ISV-distribution och enanvändare) definieras 
fullständigt det licensierade bruket av den här 
programvaran.
***********************************************************
Informationen i detta dokument medföljer produkterna från 
Intel(R). Dokumentet medför ingen licens, vare sig 
uttryckligen eller implicit, genom anförande av 
bevekelsegrunder eller på annat sätt, till några 
immateriella rättigheter. Intel friskriver sig från allt 
ansvar och från allt garantiansvar, både uttryckligen och 
implicit avseende försäljning och/eller användning av 
Intels(R) produkter inklusive ansvar och garantier avseende 
lämplighet för ett särskilt ändamål, säljbarhet eller 
intrång i eventuella patent, upphovsrätt eller andra 
immaterialrättsliga lagar. Intels(R) produkter är inte 
avsedda för medicinska, livräddande eller livsuppehållande
program.
***********************************************************
Intel garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten hos
eller fullständigheten i detta dokument och informationen i
detta. Intel ansvarar inte heller för fel som kan förekomma
i detta dokument och förbinder sig inte att uppdatera 
informationen i detta dokument. Intel förbehåller sig 
rätten att göra ändringar i det här dokumentet när som 
helst utan föregående meddelande.
***********************************************************
***********************************************************

* Intel is a trademark or registered trademark of Intel 
 Corporation or its subsidiaries in the United States and 
 other countries.
* Varumärken och namn från tredje part tillhör respektive 
 företag.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.72