readme.txt Driver File Contents (I845INFALL.zip)

*********************************************************** 
** NOR *************************************************** 
*********************************************************** 
*                              
* Intel(R) Chipset Software Installation Utility
* Viktig informasjon for installasjon
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET
************************************************************
Dette dokumentet inneholder følgende avsnitt:

1. Oversikt
2. Systemkrav
3. Innholdet i forsendelsespakken
4. Liste over tilgjengelige flaggalternativer for 
  kommandolinjen
5. Innholdet i de utpakkede filene
6. Installere programvaren i interaktiv modus
7. Installere programvaren i stille modus
8. Installere INF-filene før installasjon av
  operativsystemet
  8A. Installere INF-filene for Windows* 2000 før 
    installasjon av operativsystemet
  8B. Installere INF-filene for Windows* 98/
    Windows* 98 Andre Utgave/ Windows* ME 
    før installasjon av operativsystemet
  8C. Installere INF-filene for Windows* 95 før 
    installasjon av operativsystemet
9. Installere INF-filene etter installasjon av 
  operativsystemet
  9A. Installere INF-filene for Windows* 2000 etter
    installasjon av operativsystemet
  9B. Installere INF-filene for Windows* 98/
    Windows* 98 Andre Utgave/ Windows* ME
    etter installasjon av operativsystemet
10. Kontrollere installasjonen av programvaren
11. Identifisere programvarens versjonsnummer
12. Feilsøking


************************************************************
* 1. OVERSIKT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerer 
Windows* INF-filer på målsystemet som gir operativ-
systemet oversikt over hvordan prosessorsett-
komponentene vil bli konfigurert. Dette er nødvendig 
for at følgende funksjoner skal virke ordentlig:

  - Sentrale PCI- og ISAPNP-tjenester
  - AGP-støtte
  - IDE/ATA33/ATA66-lagringsstøtte
  - USB-støtte
  - Identifisere Intel(R) Chipset-komponenter i
   Enhetsbehandling

Denne programvaren kan installeres i tre modi: Interaktiv,
Stille eller Uovervåket forhåndslasting. Interaktiv modus
krever informasjon fra brukeren under installasjon.
Stille modus og Uovervåket forhåndslasting krever ingen
informasjon fra brukeren.

I tillegg tilbyr programvaren ett sett med 
kommandolinjeflagg-alternativer som aktiverer utvidet 
installasjonsfunksjonalitet. Kommandolinjeflaggene skiller
ikke mellom store og små bokstaver. Se avsnitt 4 for 
detaljerte beskrivelser av flaggene.

Viktig merknad:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility leveres i to 
forskjellige format -- selvutpakkende .EXE-filer
(INFINST_xxx.EXE) eller komprimerte .ZIP- filer
(INFINST_xxx.ZIP). Kommandolinjesyntaksen kan være 
forskjellig avhengig av hvilket distribusjonsformat som
brukes. Se avsnitt 4 for mer informasjon.


************************************************************
* 2. SYSTEMKRAV
************************************************************
1. Programvaren som ligger i denne forsendelsespakken, er 
  utformet for å kunne brukes med følgende prosessorsett-
  konfigurasjoner:

     Intel(R) 440BX  AGPset 
     Intel(R) 440DX  AGPset 
     Intel(R) 440EX  AGPset 
     Intel(R) 440GX  AGPset 
     Intel(R) 440LX  AGPset 
     Intel(R) 440ZX  AGPset 
     Intel(R) 440MX  Chipset
     Intel(R) 430TX  PCIset
     Intel(R) 810   Chipset
     Intel(R) 810E   Chipset
     Intel(R) 810E2  Chipset
     Intel(R) 815   Chipset
     Intel(R) 815E   Chipset
     Intel(R) 815EM  Chipset
     Intel(R) 815EP  Chipset
     Intel(R) 815P   Chipset
     Intel(R) 815G   Chipset
     Intel(R) 815EG  Chipset
     Intel(R) 820   Chipset
     Intel(R) 820E   Chipset
     Intel(R) 840   Chipset
     Intel(R) 850   Chipset
     Intel(R) 860   Chipset
     Intel(R) 830MP  Chipset
     Intel(R) 830M   Chipset
     Intel(R) 830MG  Chipset  
     Intel(R) 845   Chipset

       
2. Et av følgende operativsystemer må være fullstendig
  installert og kjøre på systemet før programvaren
  installeres:

  Windows* 95   4.00.950  (Opprinnelig versjon)
  Windows* 95   4.00.950a (OSR1)
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2 uten USB-tillegg)
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2.1 med USB-tillegg)
  Windows* 95   4.00.950c (OSR2.1 med eller uten
                USB-tillegg)
  Windows* 98   4.10.1998 (Opprinnelig versjon)
  Windows* 98 SE  4.10.2222 (Opprinnelig versjon)
  Windows* ME   4.90.3000 (Opprinnelig versjon)
  Windows* 2000  5.00.2195 (Opprinnelig versjon)
  Windows* XP   5.10.2526 (Release To 
                 Manufacturing (RTM))
  

Hvis du vil kontrollere hvilket operativsystem som er 
installert på målsystemet, følger du instruksjonene
nedenfor:

  a. Klikk på Start.
  b. Velg Innstillinger.
  c. Velg Kontrollpanel.
  d. Dobbeltklikk på System-ikonet.
  e. Velg kategorien Generelt.
  f. Kontroller hvilket operativsystem som er installert 
    ved å lese systeminformasjon.
               
3. Det anbefales at programvaren installeres på systemer 
  med minst 32 MB systemminne når Windows* 9x eller 
  Windows* ME brukes. Windows* 2000 krever minst 64 MB
  systemminne.


4. Det anbefales at det er tilstrekkelig ledig 
  harddiskplass i <TEMP>-katalogen 
  (vanligvis C:\WINDOWS\TEMP) på systemet
  når programvaren installeres.

5. Kontroller systemkravene. Operativsystemet må være 
  fullstendig installert og kjøre på datamaskinen før
  du kjører denne programvaren.

6. Lukk eventuelle åpne programmer. Ellers kan du få 
  problemer.

7. Det anbefales at Intel(R) Chipset Software Installation
  Utility installeres på målsystemet før andre drivere 
  installeres.


************************************************************
* 3. INNHOLDET I FORSENDELSESPAKKEN
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility pakken 
inneholder følgende elementer:

  Fil(er)
  -------
  INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
  VIKTIG.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM finnes kun på engelsk.


  *** MERK: Bare filene som refererer til gjenkjente enheter,
       blir kopiert til systemet. Du finner en 
       fullstendig liste over INF-filene i filen 
       RELNOTES.HTM. 

       Hvis alternativet "-A" brukes, blir ikke 
       filene kopiert til katalogen <Windows>\INF. 
       Se avsnitt 4 for mer informasjon.
                    
************************************************************
* 4. LISTE OVER TILGJENGELIGE FLAGGALTERNATIVER FOR 
*   KOMMANDOLINJEN
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility støtter flere 
kommandolinjeflagg for en rekke installasjonalternativer. 
Alle kommandolinjeflagg og -parametere må skilles med 
mellomrom, med unntak av språkkoden etter flagget "-L".

På grunn av de forskjellige distribusjonsformatene som 
finnes for Intel(R) Chipset Software Installation Utility, 
kan kommandolinjesyntaksen variere:

1. Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil:
   Når du installerer denne programvaren med EXE-
   distribusjon, må det legges til en ekstra "-A" i 
   programkoden INFINST_xxx.EXE (dvs. 
   INFINST_ENU.EXE -A) for at kommandolinjeparameterne 
   skal overføres riktig. Det ekstra "-A"-flagget for 
   den selvutpakkende, EXE-filen er FORSKJELLIG fra 
   kommandolinjeflagget "-A" som beskrives nedenfor. 

   Eksempel: Hvis du vil trekke ut INF-filer ved hjelp
        av "-A"-flagget beskrevet nedenfor, må 
        installasjonsprogrammet startes slik:
        
        INFINST_ENU.EXE -A -A (valgfri -P)

2. Distribusjon med komprimert ZIP-fil:
   Når du installerer programvaren fra den 
   komprimerte .ZIP-filen er det ikke nødvendig å legge
   til ekstra flagg til programkoden SETUP.EXE for at
   kommandolinjeflaggene skal overføres riktig.

   Eksempel: Hvis du vil trekke ut INF-filer ved hjelp
        av "-A"-flagget beskrevet nedenfor, må 
        installasjonsprogrammet startes slik:

        SETUP.EXE -A (valgfri -P)

Nedenfor finner du en liste over alle tilgjengelige 
kommandolinjeflagg som kan brukes med programkoden. Vær 
oppmerksom på at flaggene "-L" og "-S" MÅ angis til slutt
i listen over kommandolinjeflagg.

Flagg      Beskrivelse
----      -----------
-?       Hjelpeflagg. Viser listen over 
        tilgjengelige kommandolinjeflagg. Denne 
        parameteren fungerer bare i interaktiv 
        modus.

-A       Pakker ut INF-filer og VIKTIG.TXT til enten 
        "C:\Programfiler\Intel\IsfInst" eller 
        katalogen <Installasjonsbane> som angis 
        ved hjelp av flagget "-P". Programvaren 
        vil IKKE installere disse INF-filene på 
        systemet. Dette flagget kan bare 
        kombineres med flaggalternativet "-P". 
        Alle andre flagg vil bli ignorert hvis 
        flagget "-A" er angitt. Denne parameteren
        fungerer i både stille og interaktiv modus.

-B       Starter automatisk systemet på nytt etter 
        installasjonen. Dette flagget blir 
        ignorert hvis flagget "-A" er angitt. 
        Denne parameteren fungerer i både stille og
        interaktiv modus.

-L<Språkkode>  Tvinger brukergrensesnittet i 
        InstallShield til å vise det 
        spesifiserte språket under 
        installasjonen. Vær oppmerksom på at 
        det IKKE skal være mellomrom 
        mellom "-L" og den 4-sifrede språkkoden
        (se nedenfor). Dette flagget og flagget
        "-S" må plasseres på slutten av listen 
        med flagg. Denne parameteren fungerer 
        bare i interaktiv modus.

-OVER AUD    Overstyrer installasjonsprogrammets
        standardvirkemåte når det gjelder 
        oppdatering av lydkontrollerenheten.

-P <Installasjonsbane>  
        Angir hvor på harddisken 
        INF-programfilene skal kopieres. Hvis 
        dette flagget ikke er angitt på slutten av
        kommandolinjen, vil <Installasjonsbane> 
        som standard bli:
        
          C:\Programfiler\Intel\INFInst
        
        Hvis dette flagget brukes uten alternativet
        "-A", vil bare VIKTIG.TXT kopieres til
        <Installasjonsbane>. Katalognavnet kan
        inneholde mellomrom. 
        I dette tilfellet må imidlertid 
        katalognavnet settes i doble anførselstegn
        ("). Denne parameteren fungerer i både 
        stille og interaktiv modus.

-S       Kjører installasjonsprogrammet i stille
        modus. Det vises ikke noe 
        brukergrensesnitt. Dette flagget og flagget
        "-L" må plasseres på slutten av listen over
        kommandolnjeflagg.

        
Nedenfor vises språkkodene som brukes med flagget "-L":

  Språk           <Språkkode>
  --------          ----------
  Kinesisk (Folkerepublikken)  0804
  Kinesisk (Taiwan)       0404
  Dansk             0006
  Nederlandsk          0013
  Engelsk (USA)         0009
  Finsk             000B
  Fransk (Canada)        0C0C
  Fransk (Standard)       040C
  Tysk             0007
  Italiensk           0010
  Japansk            0011
  Koreansk           0012
  Norsk             0014
  Polsk             0015
  Portugisisk (Brasil)     0416
  Portugisisk (Standard)    0816
  Russisk            0019
  Spansk            000A
  Svensk            001D
  Thai             001E

************************************************************
* 5. INNHOLDET I DE UTPAKKEDE FILENE
************************************************************
INF-filer kopieres til harddisken etter å ha kjørt Intel(R) 
Chipset Software Installation Utility som kan kjøres med 
et '-A' flagg (dvs. "INFINST_ENU.EXE -A -A" eller 
"SETUP.EXE -A"). Plasseringen av INF-filene avhenger av om
flagget '-P' er angitt i tillegg til '-A'-flagget:

1. Hvis det IKKE er angitt noe '-P'-flagg, blir INF-filene 
  kopiert til følgende mappe: 
    "C:\Programfiler\Intel\INFINST"
2. Hvis det ER angitt et '-P'-flagg, blir INF-filene 
  kopiert til banen som er angitt direkte etter 
  '-P'-flagget. 

  Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon om bruk
  av flagg.

Når INF-filene er pakket ut, blir de og komponentene 
kopiert til <utpakkingkatalogen for INF>. Disse filene
og komponentene blir delt inn etter typer av Intel(R)
prosessorsett. I tabellen nedenfor finner du et
sammendrag av plasseringen av INF-filene etter 
prosessorsett:

  MERK: INF-filene er utviklet for å oppdatere BARE
     de enheter som ikke støttes av tilsvarende 
     operativsystemer.

  MERK: "<Utpakkingskatalogen for INF (INF Extract 
     Directory)>" omtales med forkortelsen "<IED>" 
     i resten av dette avsnittet.

For hver <IED>-underkatalog (f.eks. 440MX, ICH, 
ICH2 eller PIIXX) deles INF-filene dessuten inn etter 
operativsystemene de er beregnet på:

    Win95Old\ ---> Inneholder INF-filer som BARE
            er beregnet på den opprinnelige 
            versjonen og OSR1-versjonen av 
            Windows* 95.
    Win95Cur\ ---> Inneholder INF-filer som BARE
            er beregnet på OSR2 og nyere 
            versjoner av Windows* 95.
    Win2000\  ---> Inneholder INF-filer som BARE 
            er beregnet på Windows* 98.
    Win98SE\  ---> Inneholder INF-filer som BARE 
            er beregnet på Windows* 98, 
            Andre utgave.
    Win2000\  ---> Inneholder INF-filer som BARE 
            er beregnet på Windows* 2000.
    WinME\   ---> Inneholder INF-filer som BARE 
            er beregnet på Windows* ME.
    WinXP\   ---> Inneholder INF-filer som BARE 
            er beregnet på Windows* XP.

MERK:

1. Filene i kqtqlogen <IED>\440MX\ er beregnet på  
  Intel(R) 440MX Chipset-plattformer.
2. Filer i katalogen <IED>\ICH\ er beregnet på 
  Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
  Intel(R) 840 og Intel(R) 815 Chipset-plattformer.
3. Filene i katalogen <IED>\ICH2\ er beregnet på Intel(R) 
  Chipset-plattformer med Intel(R) 
  82801BA/BAM-komponenter.
4. Filene i katalogen <IED>\ICH2M\ er beregnet på Intel(R) 
  Chipset-plattformer med Intel(R) 82801BAM-komponenter.
5. Filene i katalogen <IED>\ICH3M\ er beregnet på Intel(R) 
  Chipset-plattformer med Intel(R) 82801CAM-komponenter.
6. Filene i katalogen <IED>\PIIXX\ er beregnet på Intel(R)
  430TX PCIset, Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R)
  440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX og Intel(R) 440ZX 
  AGPset-plattformer.
7. INFPrelo.INF oppretter malen CUSTOM.INF, som installerer 
  INF-filene for Intel(R) prosessorsett under 
  installasjonen av operativsystemet. OEM-brukere kan 
  legge inn denne filen i SETUP-katalogen for OEM Preload
  Kit. (Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.)


************************************************************
* 6. INSTALLERE PROGRAMVAREN I INTERAKTIV MODUS
************************************************************
1. Kontroller at alle systemkrav er oppfylt som beskrevet 
  under avsnitt 2. 

2. Kjør installasjonsprogrammet InstallShield*: 
    Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil:
    INFINST_xxx.EXE
    Distribusjon med komprimert ZIP-fil: SETUP.EXE

3. Du vil bli bedt om å godta lisensavtalen. Hvis du ikke
  kan godta den, vil installasjonsprogrammet avsluttes 
  før filer utpakkes.
  
4. Følg instruksjonene på skjermen, og bruk 
  standardinnstillinger til å fullføre installasjonen 
  etter at systemet har startet på nytt.

5. Dette fullfører installasjonen av Intel(R) Chipset
  Software Installation Utility (installasjonsverktøyet 
  for programvare til Intel(R) prosessorsett). 

************************************************************
* 7. INSTALLERE PROGRAMVAREN I STILLE MODUS
************************************************************
1. Kontroller at alle systemkrav er oppfylt som beskrevet 
   under avsnitt 2.

2. Kjør installasjonsprogrammet InstallShield:
  For stille installasjon med automatisk omstart:
    Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil: 
                  INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    Distribusjon med komprimert ZIP-fil:
                  SETUP.EXE -b -s
  -ELLER-
  For stille installasjon uten automatisk omstart:
    Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil: 
                  INFINST_xxx.EXE - a -s
    Distribusjon med komprimert ZIP-fil:
                  SETUP.EXE -s

3. Programmet vil utføre de nødvendige oppdateringer og 
   registrere installasjonsstatusen i følgende 
   systemregisternøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4. Hvis programmet ble startet med flagget "-b", vil 
   systemet automatisk startes på nytt hvis 
   oppdateringen var vellykket.

  MERK: Systemet MÅ startes på nytt for at alle 
      enhetsoppdateringer skal tre i kraft.

5. Hvis du vil finne ut om installasjonen var vellykket, 
   kontrollerer du verdien for "install" i 
   registernøkkelen som er angitt i trinn 3.

  I tabellen nedenfor ser du en beskrivelse av de
  forskjellige parameterverdiene:

  Verdi   Type   Data    Beskrivelse
  ------   ----   ----    -----------
  "install" Streng  "success" Installasjonen var 
                  vellykket.
             "fail"   Installasjonen var 
                  mislykket.Ingen 
                  INF-filer ble kopiert 
                  til datamaskinen.

  "reboot"  Streng  "Yes"   Systemet må startes på 
                  nytt før installasjonen 
                  kan fullføres.
             "No"    Du trenger ikke å starte 
                  maskinen på nytt for å 
                  fullføre installasjonen.
                
  "version" Streng  <variabel> Gjeldende versjonsnummer 
                  for Intel(R) Chipset 
                  Software Installation 
                  Utility


************************************************************
* 8. INSTALLERE INF-FILENE FØR INSTALLASJON AV 
*   OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
1. Kopier installasjonsfilene for operativsystemet fra 
  installasjonskatalogen til en katalog på harddisken. 
  Dette krever stor diskplass. Det er viktig å kontrollere 
  at det finnes tilstrekkelig ledig diskplass før 
  kopieringen starter. Katalogene skal refereres til som 
  følger:

   Windows* 2000 : <WIN2000-installasjonskatalog>
   Windows* 98  : <WIN98-installasjonskatalog>
   Windows* 98 SE : <WIN98SE-installasjonskatalog>
   Windows* ME  : <WINME-installasjonskatalog>
   Windows* 95  : <WIN95-installasjonskatalog>


************************************************************
* 8A. INSTALLERE INF-FILENE FOR WINDOWS* 2000 FØR 
*    INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
MERK: Distribusjons-CDen for Windows* 2000 OEM Preload Kit 
   inneholder en installasjonsmappe med alle de 
   grunnleggende installasjonsfilene og 
   installasjonsprogrammene for operativsystemet 
   (WINNT.EXE og WINNT32.EXE). 

Navnet på denne mappen kan variere avhengig av 
distribusjons-CDen (f.eks. \I386\).


1. Opprett følgende mappestruktur under <WIN2000 
  installasjonsmappe>: 

    \$OEM$\$$\INF

2. Kopier INF-filene for Windows* 2000 fra <INF Extract
  Directory (IED)>\XXXX\Win2000 til katalogen du 
  opprettet i trinn 1 ovenfor:

    <WIN2000 Installasjonskatalog>\$OEM$\$$\INF

  Merk: XXXX er mappenavnet for det aktuelle 
     prosessorsettet.
     Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

3. Opprett følgende mappestruktur under <WIN2000 Setup 
  Directory>: 

    \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4. Kopier INF-filene for Windows* 2000 OG katalogfilene 
  (.CAT)fra <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win2000
  til katalogen du opprettet i trinn 4 ovenfor:

    <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

  Merk: XXXX er mappenavnet for det aktuelle 
     prosessorsettet.
     Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

5. Du kan enten legge inn endringer i standardsvarfilen
  for installasjon av Windows* 2000, UNATTEND.TXT, som 
  ligger i <WIN2000 Setup Directory>, eller du kan 
  lage din egen svarfil. 
  Svarfilen må inneholde følgende informasjon:
  
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

  En eksempelsvarfil for forhåndslasting av 
  INF-filene for Intel(R) Chipset Software Installation 
  Utility finnes:
  <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
  
  Hvis du vil ha mer informasjon om svarfiler for 
  Windows* 2000 og uovervåket installasjon, se 
  Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended Setup. 
  Slå opp i Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation
  Kit (OPK) brukerhåndbok for flere opplysninger om 
  \$OEM$-mappen hvis du er en PC-produsent. Ellers kan du
  se Microsoft Windows* 2000 distribusjonshåndbok.

6. Kjør "WINNT.EXE /u:<answer file name> /s:<WIN2000
  Setup Directory>" for å installere Windows* 2000.


************************************************************
8B. INSTALLERE INF-FILENE FOR WINDOWS* 98/Windows* 98 SE/
*  WINDOWS* ME FØR INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
MERK: Distribusjons-CDen for Windows* 98, Windows* 98 Andre
Utgave eller Windows* ME OEM Preload Kit inneholder en 
installasjonskatalog med alle de grunnleggende 
installasjonsfilene (*.CAB) og installasjonsprogrammet for 
operativsystemet (SETUP.EXE).

Navnet på denne katalogen kan variere avhengig av 
distribusjons-CDen (f.eks. \WIN98\).  

1. Kopier Windows* 98 INF-filene fra <INF Extract 
  Directory>\XXXX\Win98 til installasjonskatalogen 
  oppgitt i trinn 1 over hvis du forhåndslaster 
  Windows* 98. 
    -eller-
  Kopier INF-filene for Windows* 98 Andre utgave fra 
  <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win98SE til 
  installasjonsmappen som ble angitt i trinn 1 over 
  hvis du forhåndslaster Windows* 98 Andre utgave.
    -eller-
  Kopier Windows* ME INF-filene fra
  <INF-utpakkingskatalog>\XXXX\WinME til
  installeringskatalogen hvis du forhåndslaster
  Windows* ME. 

  Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
     prosessorsettet.
     Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

2. Avhengig av innholdet i <WIN98 installasjonskatalog>
  er det nå to muligheter:

  Mulighet A: Filen CUSTOM.INF finnes IKKE i <WIN98 
        installasjonsmappe>.

    Hvis dette er tilfellet, må du endre navnet på 
    INFPRELO.INF til CUSTOM.INF.

  Mulighet B: Filen CUSTOM.INF FINNES i <WIN98 
        installasjonsmappe>.

    Hvis dette er tilfellet, legger du inn innholdet fra 
    INFPRELO.INF i den eksisterende filen CUSTOM.INF. 
    Hvis du vil ha mer informasjon, se retningslinjene 
    under "General Customizations for Preloaded Systems" 
    i Microsoft OEM Preload Kit.

3. Kjør SETUP.EXE for å installere Windows* 98.


************************************************************
* 8C. INSTALLERE INF-FILENE FOR Windows* 95 FØR 
*   INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET   
************************************************************
MERK: Distribusjons-CDen for Windows* 95 OEM Preload Kit 
   inneholder en installasjonsmappe med alle de 
   grunnleggende installasjonsfilene (*.CAB) og 
   installasjonsprogrammet for Windows* 95 (SETUP.EXE). 

Navnet på denne katalogen kan variere avhengig av 
distribusjons-CDen (f.eks. \WIN95\).

MERK: Filene for Windows* 95 er kun utviklet til bruk med
   Windows* 95 (alle versjoner).


1. Hvis du installerer Windows* 95 opprinnelig versjon 
  eller OSR1, kopierer du INF-filene for Windows* 95 fra 
  <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win95Old til 
  installasjonskatalogen som er angitt i trinn 1 over. 
  Deretter går du videre til trinn 4. Hvis ikke, gå til
  trinn 3.

  Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
     prosessorsettet.
     Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

2. Hvis du installerer Windows* 95 OSR2 eller senere, 
  kopierer du INF-filene for Windows* 95 fra <INF 
  Extract Directory (IED)>\XXXX\Win95Cur til 
  installasjonskatalogen som er angitt i trinn 1
  ovenfor. 

  VIKTIG: Du må IKKE kopiere filene i mappen 
     <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win95Cur\USB\
     til installasjonsmappen fra trinn 1 på dette
     tidspunktet,selv om du har tenkt å installere
     USB-tillegget etter at operativsystemet er
     installert.

  Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
     prosessorsettet. Se avsnitt 8 hvis du 
     vil ha mer informasjon.

3. Avhengig av innholdet i <WIN95 installasjonsmappe> 
  er det nå to muligheter:

  Mulighet A: Filen CUSTOM.INF finnes IKKE i 
        <WIN95 Setup Directory>.

     Hvis dette er tilfellet, må du endre navnet på 
     INFPRELO.INF til CUSTOM.INF.

  Mulighet B: Filen CUSTOM.INF FINNES i <WIN95 Setup
        Directory>.

     Hvis dette er tilfellet, legger du inn innholdet
     fra INFPRELO.INF i den eksisterende filen 
     CUSTOM.INF. Hvis du vil ha mer informasjon, se 
     retningslinjene under "General Customizations 
     for Preloaded Systems" i Microsoft OEM Preload 
     Kit.

4. Kjør SETUP.EXE for å installere Windows* 95.

  Hvis du installerer Windows* 95 opprinnelig versjon,
  OSR1 eller OSR2 uten USB-tillegg, er installasjonen 
  fullført.

  Trinn 5 og påfølgende er bare nødvendige hvis du 
  installerer Windows* 95 OSR2 eller en senere versjon, 
  OG hvis du har tenkt å installere USB-tillegget. 
  Se avsnittet om systemkrav hvis du vil ha mer 
  informasjon.

5. Kjør Enhetsbehandling for å gjøre systemet klart for 
  oppdateringen av enhetsdriveren for USB.

  a. Klikk på Start.
  b. Velg Innstillinger.
  c. Velg Kontrollpanel.
  d. Dobbeltklikk på System-ikonet.
  e. Velg kategorien Enhetsbehandling.
  f. Velg Vis enheter etter tilkobling.
  g. Velg Plug and Play-BIOS.
  h. Velg PCI.
  i. Velg PCI Universal Serial Bus.
  j. Velg Fjern.

6. Hvis du oppdaterer en Intel(R) 82440MX Chipset 
  plattform skal du kopiere 440MXUSB.INF fra katalogen 
  <INF Extract Directory>\440MX\Win95Cur\USB 
  til katalogen <WINDOWS Directory>\INF. Gå deretter 
  videre til trinn 11. Hvis ikke, gå til trinn 8.

7. Hvis du oppdaterer en Intel(R) 810, 
  Intel(R) 820 eller Intel(R) 840 Chipset plattform, 
  skal du kopiere ICHxUSB.INF fra katalogen <INF 
  Extract Directory>\ICH\Win95Cur\USB til katalogen 
  <WINDOWS Directory>\INF. Gå deretter videre til 
  trinn 11. Hvis ikke, gå til trinn 9.

8. Hvis du oppdaterer en plattform med Intel(R) 
  prosessorsett med "ICH2"-komponenter, skal du 
  kopiere ICH2USB.INF fra katalogen <INF Extract 
  Directory>\ICH2\Win95Cur\USB til katalogen 
  <WINDOWS Directory>\INF. Gå deretter videre til trinn 
  11. Hvis ikke, gå til trinn 10.

9. Hvis du oppdaterer en plattform med Intel(R) 
  prosessorsett med PIIX3 eller PIIX4 komponenter skal du 
  kopiere PIIXXUSB.INF fra katalogen <INF Extract 
  Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB til katalogen <WINDOWS 
  Directory>\INF.

10. Installer den kjørbare filen "USB-tillegg" for
   Windows* 95. Start systemet på nytt i henhold til 
   instruksjonene på skjermen.

Installasjonen blir da fullført.


************************************************************
* 9. INSTALLERE INF-FILENE ETTER INSTALLASJON AV 
*   OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
************************************************************
* 9A. INSTALLERE INF-FILENE FOR WINDOWS* 2000 ETTER 
*   INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
Enkelte plattformer med Intel(R) prosessorsett støttes allerede
av Windows* 2000. Det er derfor ikke sikkert at det er 
nødvendig å bruke INF-filene i denne programvaren til å 
oppdatere Windows* 2000.

Nedenfor finner du en trinnvis beskrivelse av installasjonen
av INF-filene for Windows* 2000. Det kan hende at du må 
gjenta denne prosedyren for å oppdatere alle Intel(R)
prosessorsettenheter som ikke støttes av Windows* 2000.

  1. Kopier innholdet i katalogen 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000
    til diskettens (A:)rotkatalog.
    
    Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
       prosessorsettet.
       Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.
  2. Lukk alle programmer som for øyeblikket er åpne på 
    systemet.
  3. Klikk på Start.
  4. Velg Innstillinger.
  5. Velg Kontrollpanel.
  6. Dobbeltklikk på System-ikonet.
  7. Klikk på Maskinvare.
  8. Velg Enhetsbehandling.
  9. Velg "Enheter etter tilkobling" på Vis-menyen.
  10. Velg MPS enprosessor-PC -ELLER- MPS 
    flerprosessor-PC.
    MERK: Bare ett av alternativene ovenfor vil vises 
        for et gitt system.
  11. Velg PCI-buss.
  12. Høyreklikk på linjen med beskrivelsen
      PCI-standardvert CPU-bro
      -eller-
      PCI-standard ISA-bro
      -eller-
      PCI-standard PCI-til-PCI bro
      -eller-
      PCI System Management-buss
      -eller-
      Standard Dual PCI IDE-kontroller
      -eller-
      Standard universell PCI til USB-vertskontroller
      (Denne linjen vil velges.)
  13. Velg Egenskaper på hurtigmenyen.
  14. Velg kategorien Drivere.
  15. Velg Oppdater driver.
  16. Windows* 2000 starter veiviseren for oppgradering av 
    enhetsdrivere. Velg Neste.
  17. Kontroller at det er merket av for følgende 
    alternativ:
    Søk etter en passende driver for enheten (anbefales)
  18. Sett inn disketten med INF-filene for Windows* 2000 i 
    diskettstasjonen.
  19. Velg Neste.
  20. Windows* 2000 vil vise en liste over steder hvor den 
    oppdaterte driveren kan være å finne. Kontroller 
    at det er merket av for følgende alternativ:
      Diskettstasjoner
  21. Velg Neste.
  22. Windows* 2000 skal nå gi melding om at det er funnet
    en driver:
      (navnet på enheten som ble funnet, skal vises i 
      meldingen)
    Velg Neste.      
  23. Velg Fullfør.
  24. Start systemet på nytt når du får beskjed om det.


************************************************************
* 9B. INSTALLERE INF-FILENE FOR Windows* 98/Windows* 98 
*   SE/Windows* ME ETTER INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
Enkelte plattformer med Intel(R) prosessorsett støttes allerede
av Windows* 98 Andre utgave og Windows* ME. Det er derfor 
ikke sikkert at det er nødvendig å bruke INF-filene i denne
programvaren til å oppdatere slike operativsystemer.

Nedenfor finner du en trinnvis beskrivelse av installasjonen
av INF-filene for Windows* 98, Windows* 98 Andre utgave, 
Windows* ME og Windows* 95. Det kan hende at du må gjenta
denne prosedyren for å oppdatere alle prosessorsettenheter 
som ikke støttes av disse operativsystemene.

  1. Avhengig av hvilket operativsystem du skal 
     oppdatere, kopierer du innholdet fra én av 
     følgende kataloger til 
     rotkatalogen på en diskett (A:\).

    For Windows* 98:
        <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
    For Windows* 98 Andre utgave:
        <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
    For Windows* ME:
        <INF Extract Directory>\XXXX\Millenn
    For Windows* 95 Detaljhandelsversjon eller OSR1: 
        <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
    For Windows* 95 OSR2 eller senere:
        <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

    Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
       prosessorsettet.
       Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.
  2. Lukk alle programmer som for øyeblikket er åpne på 
    systemet.
  3. Klikk på Start.
  4. Velg Innstillinger.
  5. Velg Kontrollpanel.
  6. Dobbeltklikk på System-ikonet.
  7. Klikk på Enhetsbehandling.
  8. Velg Vis enheter etter tilkobling.
  9. Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration
    and Power Interface (ACPI)-BIOS.
    MERK: Bare ett av alternativene ovenfor vil vises 
        for et gitt system.
  10. Velg PCI-buss.
  11. Klikk på linjen med beskrivelsen
      PCI-standardvert CPU-bro
      -eller-
      PCI-standard ISA-bro
      -eller-
      PCI-standard PCI-til-PCI bro
      -eller-
      PCI System Management-buss
      -eller-
      Standard Dual PCI IDE-kontroller
      -eller-
      Standard universell PCI til USB-vertskontroller
      (Denne linjen vil velges.)
  12. Klikk på Fjern-knappen nederst i vinduet.
  13. Hvis du skal oppdatere flere Intel(R)
    prosessorsettenheter, går du til trinn 11 for å 
    fjerne flere enheter.
  14. Når du blir spurt om å starte systemet på nytt, 
    velger du Ja.
  15. Start datamaskinen på nytt.
  16. Veiviseren for maskinvareinstallasjon vil bli 
    startet.
    Velg Neste i dialogboksen som viser:
      "Denne veiviseren søker etter nye drivere for:"
  17. Kontroller at det er merket av for følgende 
    alternativ:
      Søk etter den beste driveren for enheten.
      (Anbefalt)
  18. Velg Neste.
  19. Sett inn disketten med INF-filene i 
    diskettstasjonen.
  20. Kontroller at det er merket av for følgende 
    alternativ:
      Diskettstasjoner
  21. Hvis INF-filene ikke ligger i rotmappen på 
    disketten, må du også merke av for følgende og 
    skrive inn banen til INF-filene du trenger for å 
    oppdatere dette operativsystemet:
      Angi en plassering:
  22. Velg Neste.
  23. Windows bør nå gi tilbakemelding om at driveren
    er funnet, og at det nå er "klar til å installere 
    den beste driveren for enheten".
  24. Velg Neste.
  25. Velg Fullfør.
  26. Operativsystemet Windows kan be deg installere 
    tilleggsdrivere dersom flere enheter ble fjernet
    I trinn 11 til 13. Følg samme prosedyre for å 
    installere resten av Intel(R) prosessorsettenhetene.
  27. Start systemet på nytt når du får beskjed om det.


************************************************************
* 10. KONTROLLERE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN
************************************************************
Kjør Enhetsbehandling for å kontrollere riktig installasjon 
og bruk av INF-filene.

For Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Andre utgave og 
Windows* ME:

  1. Klikk på Start.
  2. Velg Innstillinger.
  3. Velg Kontrollpanel.
  4. Dobbeltklikk på System-ikonet.
  5. Klikk på Enhetsbehandling.
  6. Velg Vis enheter etter tilkobling.
  7. Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration
    and Power Interface (ACPI)-BIOS.
  8. Velg PCI-buss.

For Windows* 2000:
  1. Klikk på Start.
  2. Velg Innstillinger.
  3. Velg Kontrollpanel.
  4. Dobbeltklikk på System-ikonet.
  5. Klikk på Maskinvare.
  6. Velg Enhetsbehandling.
  7. Fra Vis meyen, velg Vis enheter etter tilkobling.
  8. Velg Standard PC eller Advanced Configuration and 
    Power Interface (ACPI)-PC.
  9. Klikk på Microsoft ACPI Compliant System
  10. Velg PCI-buss.
 
Når Enhetsbehandling er startet som beskrevet ovenfor, 
kontrollerer du beskrivelsene av følgende oppføringer:

  *** MERK: Enhetsbehandling viser bare navnene på 
        enheter som faktisk finnes på systemet.

  Intel(R) 810 Chipset:
    Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
    -eller-
    Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
      Controller
 
  Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
    Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
      Controller 

  Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
    Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

  Intel(R) 840 Chipset:
    Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
    Intel(R) 82840 PCI Bridge 
       
   Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
    Intel(R) 82806AA Advanced Programmable
      Interrupt Controller
    Intel(R) 82806AA PCI Bridge
    Intel(R) 82806AA Controller (reservert)

  Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
    Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
    Intel(R) 82806AA PCI Bridge
   
  Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICHO):
    Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

  Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371AB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
      Controller
  
  Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
      Controller

  Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
    Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
    Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host
      Controller  

  Intel(R) 440MX Chipset:
    Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
    Intel(R) 82440MX Power Management Controller
    Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

  Intel(R) 430TX PCIset:
    Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

  Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
  Intel(R) 440ZX AGPset:
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440GX AGPset:
    Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440LX AGPset 
    Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

  Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
   Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815P Chipset, 
   Intel(R) 815EM Chipset, Intel(R) 815G Chipset, 
   Intel(R) 815EG Chipset:
    Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
    Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

  Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
    Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
    Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
      Controller - 244B 
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host
      Controller -2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
      Controller - 2445 

  Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
    Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller -244A 
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller -2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
      Controller - 2445 

  Intel(R) 850 Chipset:
    Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller -2532 

  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller - 2532
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2534
  

  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531 
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
     Controller - 2532 
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537   

  Intel(R) 830MP Chipset, Intel(R) 830M Chipset, 
  Intel(R) 830MG Chipset:
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575 
    Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576 
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578 

  Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
    Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
      Controller - 248A 
    Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2482 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2484 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2487 
    Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

  Intel(R) 845 Chipset
    Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
    Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. På enkelte systemer kan det hende at følgende enhet 
  også er oppdatert:

   a. Velg Vis enheter etter tilkobling.
   b. Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration
    and Power Interface (ACPI)-BIOS.   
   c. Kontroller at følgende oppføring finnes:
    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
    Intel(R) Security Driver.


************************************************************
* 11. IDENTIFISERE PROGRAMVARENS VERSJONSNUMMER
************************************************************
Programvareversjonen som er inkludert i distribusjonspakken
er angitt i filen RELNOTES.HTM. 

RELNOTES.HTM finnes kun på engelsk.

Du kan også finne ut hvilken programvareversjon som er 
inkludert i distribusjonspakken ved å undersøke følgende 
registerområde:

  Nøkkelnavn: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  Verdinavn:  versjon

************************************************************
* 12. FEILSØKING
************************************************************
Det antas at systemkravene i avsnitt 2 ovenfor er oppfylt.

Problem:  Systemet låser seg under fjerning i
      Enhetsbehandling eller under omstart.

Løsning:  Systemet kan låse seg under omstart som resultat
      av flere mulige systemproblemer. Hvis systemet 
      låser seg skal du starte maskinen på nytt og gå
      til Enhetsbehandling. Hvis enhetene er oppført
      riktig og du ikke får flere problemer med 
      systemet var gjenopprettingsprosessen av 
      INF-filen vellykket. Hvis enhetene ikke er 
      konfigurert riktig, kan du prøve å kjøre 
      prosedyren i avsnitt 3 på nytt.

      Hvis dette ikke løser problemene, eller hvis
      det oppstår andre problemer, må du installere 
      operativsystemet på nytt.


Problem:  Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og 
      startet maskinen på nytt opplyser Windows at det
      ikke kan finne en av følgende filer:
          ESDI_506.pdr

Løsning:  Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor 
      problemet oppstår, finn katalogen 
      <Windows>\System\IOSubsys og klikk på OK. 
      Datamaskinen bør være i stand til å finne 
      filen i denne katalogen og fortsette 
      gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:  Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og
      startet maskinen på nytt opplyser Windows at det 
      ikke kan finne en av følgende filer:
 
         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Løsning:  Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor dette
      skjer, finn katalogen
      <Windows>\System32\drivers 
      (for Windows* 98, Windows* ME) eller 
      <Windows>\System (for Windows* 95), og klikk på 
      OK. Datamaskinen bør være i stand til å finne
      filen i denne katalogen og fortsette
      gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:  Under installasjonen stanser
      installasjonsprogrammet og ber om en av følgende
      filer:
   
         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Løsning:  Sjekk at Windows* 95 USB-tillegget er installert
      for du kjører installasjonsprogrammet for 
      Intel(R) Chipset Software Installation Utility.

Problem:  Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og 
      startet maskinen på nytt opplyser Windows at det 
      ikke kan finne følgende fil:
         isapnp.vxd

Løsning:  Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor 
      problemet oppstår finn katalogen <Windows>\System
      og klikk på OK. Datamaskinen bør være i stand til
      å finne filen i denne katalogen og fortsette 
      gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:   Etter en stille installasjon ble ikke nøkkelen 
       HKLM\Software\Intel\InfInst opprettet eller 
       dataen i verdien "install" er ikke "success".

Løsning:  Dette er forårsaket av ett av følgende scenarier:
        - Dette systemet har ikke et støttet 
         operativsystem, eller
        - Dette systemet har ikke et støttet
         prosessorsett.

      Se under Systemkrav i avsnitt 2.************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE
************************************************************
Intel fremsetter ingen påstander om anvendelighet, 
effektivitet eller garanti. 
Intel(R) LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE (OEM / IHV / 
ISV-distribusjon og Sluttbruker) definerer fullstendig den
tillatte bruken av denne programvaren.
************************************************************
Informasjonen i dette dokumentet gis i forbindelse med 
Intel(R) produkter. Dette dokumentet overfører ingen
åndsverksmessige rettigheter, verken uttrykt eller 
underforstått, ved antakelse eller på annen måte. Intel 
påtar seg intet erstatningsansvar, og Intel fraskriver seg 
enhver uttrykt eller underforstått garanti angående salg 
og/eller bruk av Intels(R) produkter, inkludert 
erstatningsansvar eller garantier angående egnethet for et 
bestemt formål, salgbarhet eller overtredelse av patenter, 
copyright eller annen åndverksmessig eiendom. Intel(R) 
produkter er ikke beregnet på medisinske formål og skal ikke 
på noen måte brukes til å redde eller opprettholde 
livsfunksjoner.

************************************************************
Intel Corporation fraskriver seg enhver garanti og ethvert 
erstatningsansvar for bruken av dette dokumentet og 
informasjonen i det, og påtar seg intet ansvar for 
eventuelle feil som kan forekomme i dette dokumentet. Intel
forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i 
dette dokumentet. Intel forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i dette dokumentet når som helst og uten varsel.
************************************************************
************************************************************

* Intel er et varemerke eller et registrert varemerke for 
 Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og 
 andre land.
* Merker og navn på tredjepartsprodukter tilhører sine 
 respektive eiere.

Copyright (c) Intel Corporation 1997-2001


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.04