readme.txt Driver File Contents (I845INFALL.zip)

************************************************************
** NLD *****************************************************
************************************************************
*                              
* Intel(R) Chipset Software Installation Utility
* installatie-readme
*                              
************************************************************


************************************************************
* INHOUDSOPGAVE
************************************************************
Dit document bevat de volgende paragrafen:

1. Overzicht
2. Systeemvereisten
3. Inhoud van het distributiepakket
4. Lijst van beschikbare markeringsopties op de 
  opdrachtregel
5. Inhoud van de uitgepakte bestanden
6. Software installeren in Interactieve modus
7. Software installeren in Stille modus  
8. INF-bestanden installeren voorafgaand aan de 
  OS-installatie
  8a. WINDOWS* 2000 INF-bestanden installeren voorafgaand 
  aan de OS-installatie
  8B. WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME INF-bestanden 
  installeren voorafgaand aan de OS-installatie
  8C. WINDOWS* 95 INF-bestanden installeren voorafgaand 
  aan de OS-installatie
9. De INF-bestanden installeren na de installatie van OS
  9A. WINDOWS* 2000 INF-bestanden installeren na de
    OS-installatie 
  9B. WINDOWS* 95/WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME
    NF-bestanden installeren na de OS-installatie 
10. Installatie van de software verifiëren
11. Versienummer van de software identificeren
12. Problemen oplossen

************************************************************
* 1. OVERZICHT
************************************************************
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
installeert op het doelsysteem de Windows* INF-bestanden 
waarin voor het besturingssysteem wordt aangegeven hoe
de chipsetonderdelen worden geconfigureerd. Dit is 
noodzakelijk voor de juiste werking van de volgende 
functies:

  - Core PCI- en ISAPNP-diensten
  - AGP-ondersteuning
  - Ondersteuning van IDE/ATA33/ATA66-opslag
  - Ondersteuning van USB
  - Identificatie van Intel(R) Chipset-onderdelen in 
   Apparaatbeheer

Deze software kan worden geïnstalleerd in drie modi: 
Interactief, Stil en Zonder toezicht. In de Interactieve 
modus moet de gebruiker tijdens de installatie gegevens 
invoeren; in de Stille modus en de modus Zonder toezicht 
hoeft dat niet.

Deze software biedt daarnaast nog een aantal 
markeringsopties voor de opdrachtregel waarmee uitgebreidere
installatiefuncties mogelijk zijn. De markeringen op de 
opdrachtregel zijn niet hoofdlettergevoelig. Zie paragraaf 
4 voor een uitgebreide beschrijving van deze markeringen.

Belangrijke opmerking:
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility wordt 
gedistribueerd in twee formaten - zelf-uitpakkende 
.EXE-bestanden (INFINST_xxx.EXE) of gecomprimeerde
.ZIP-bestanden (INFINST_xxx.ZIP). De syntax op de 
opdrachtregel kan verschillend zijn al naargelang welk 
distributieformaat wordt uitgevoerd. Zie paragraaf 4 
voor meer bijzonderheden.

************************************************************
* 2. SYSTEEMVEREISTEN
************************************************************
1. De software in dit distributiepakket werkt met de 
  volgende chipset-configuraties:

     
     Intel(R) 440BX  AGPset 
     Intel(R) 440DX  AGPset 
     Intel(R) 440EX  AGPset 
     Intel(R) 440GX  AGPset 
     Intel(R) 440LX  AGPset 
     Intel(R) 440ZX  AGPset 
     Intel(R) 440MX  Chipset
     Intel(R) 430TX  PCIset
     Intel(R) 810   Chipset
     Intel(R) 810E   Chipset
     Intel(R) 810E2  Chipset
     Intel(R) 815   Chipset
     Intel(R) 815E   Chipset
     Intel(R) 815EM  Chipset
     Intel(R) 815EP  Chipset
     Intel(R) 815P   Chipset
     Intel(R) 815G   Chipset
     Intel(R) 815EG  Chipset
     Intel(R) 820   Chipset
     Intel(R) 820E   Chipset
     Intel(R) 840   Chipset
     Intel(R) 850   Chipset
     Intel(R) 860   Chipset
     Intel(R) 830MP  Chipset
     Intel(R) 830M   Chipset
     Intel(R) 830MG  Chipset  
     Intel(R) 845   Chipset    
       
2. Alvorens deze software te installeren moet een van de 
  volgende besturingssystemen volledig op het systeem 
  geïnstalleerd zijn en gedraaid worden:

  Windows* 95   4.00.950  (Oorspronkelijke release)
  Windows* 95   4.00.950a (OSR1)
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2 zonder USB-supplement)
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2.1 met USB-supplement)
  Windows* 95   4.00.950c (OSR2.5 met of zonder 
                 USB-supplement)
  Windows* 98   4.10.1998 (Oorspronkelijke release)
  Windows* 98         tweede editie
           4.10.2222 (Oorspronkelijke release)
  Windows* ME   4.90.3000 (Oorspronkelijke release)
  Windows* 2000  5.00.2195 (Oorspronkelijke release)
  Windows* XP   5.10.2526 (Release To 
                 Manufacturing (RTM))

Om te bekijken welk besturingssysteem op het 
doelsysteem is geïnstalleerd, voert u de volgende 
stappen uit:

  a. Klik op Start.
  b. Selecteer Instellingen.
  c. Selecteer Configuratiescherm.
  d. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  e. Klik op het tabblad Algemeen.
  f. Controleer welk besturingssysteem is 
    geïnstalleerd door de systeeminformatie te lezen.
        
3. Het wordt aanbevolen om deze software te installeren 
  op systemen met ten minste 32Mb geheugen voor 
  Windows* 9x en Windows* ME. Voor Windows* 2000 is ten 
  minste 64Mb geheugen nodig.

4. Het wordt aanbevolen dat er voldoende vrije ruimte is 
  mop de vaste schijf in de directory <TEMP> 
  (vaak C:\WINDOWS\TEMP) van het systeem om deze software 
  te kunnen installeren.

5. Controleer de systeemeisen. Het besturingssysteem 
  moet volledig zijn geïnstalleerd en op het systeem 
  actief zijn voordat deze software kan draaien.

6. Sluit alle geopende toepassingen. Er kunnen anders 
  problemen ontstaan. 

7. Het wordt aanbevolen om het installatiehulpprogramma 
  voor de Intel(R) Chipset Software op de doelcomputer 
  te installeren alvorens de overige drivers te 
  installeren.


Controleer bij uw systeembeheerder welk besturingssysteem 
en welke Intel(R)-chipset in uw systeem worden gebruikt. 


************************************************************
* 3. INHOUD VAN HET DISTRIBUTIEPAKKET
************************************************************
Het Intel(R) Chipset Software Installation Utility pakket 
bevat de volgende onderdelen:

  Bestand(en)
  -------
  INFINST_xxx.EXE -of- INFINST_xxx.ZIP
  README.TXT, RELNOTES.TXT

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.


  *** OPMERKING: Alleen de bestanden die betrekking hebben 
          op de momenteel gedetecteerde apparaten 
          worden naar het systeem gekopieerd. 
          Raadpleeg voor een volledige lijst van de 
          .INF-bestanden het bestand RELNOTES.HTM.

          Als de optie -A wordt
          gekozen, worden geen bestanden 
          gekopieerd naar de directory 
          <Windows>\INF. Zie paragraaf 4 
          voor meer bijzonderheden.
          

************************************************************
* 4. OVERZICHT VAN BESCHIKBARE MARKERINGSOPTIES OP DE 
*   OPDRACHTREGEL
************************************************************
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility
ondersteunt verscheidene markeringen waarmee op de 
opdrachtregel kan worden aangegeven hoe een installatie 
moet worden uitgevoerd. Alle markeringen en parameters op
de opdrachtregel moeten worden gescheiden door een 
spatie, behalve bij de taalcode na de markering '-L'.

Omdat er voor de Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility verschillende distributieformaten beschikbaar 
zijn, kan de syntax van de markeringen op de 
opdrachtregel verschillen:

1. Zelf-uitpakkende .EXE-distributie:
   Als u deze software installeert met de 
   .EXE-distributie, moet een extra '-A' worden
   toegevoegd aan de programma-aanroep 
   INFINST_xxx.EXE (d.w.z.: INFINST_ENU.EXE -A) om
   de parameters op de opdrachtregel met succes toe
   te kunnen passen. De extra markering '-A' voor
   het zelf-uitpakkende .EXE-pakket is VERSCHILLEND
   van de markeringsoptie '-A' die hieronder wordt
   beschreven. 

   Voorbeeld: Om INF-bestanden uit te pakken met de
        hieronder beschreven markering '-A'
        moet het installatieprogramma als volgt
        worden aangeroepen:

        INFINST_ENU.EXE -A -A (optioneel -P)

2. Gecomprimeerde .ZIP-distributie:
   Als u deze software installeert met 
   .ZIP-distributie, is het niet nodig aan de
   programma-aanroep SETUP.EXE extra markeringen 
   toe te voegen om op de opdrachtregel markeringen 
   te kunnen toepassen.

   Voorbeeld: Om INF-bestanden uit te pakken met
         de hieronder beschreven markering '-A'
         moet het installatieprogramma als volgt
         worden aangeroepen:

         SETUP.EXE -A (optioneel -P)

Hieronder volgt een overzicht van alle beschikbare 
markeringen die op de opdrachtregel kunnen worden 
gebruikt in combinatie met de programma-aanroep. 
Merk op dat de markeringen '-L' en '-S' op de 
opdrachtregel aan het eind van de markeringen 
MOETEN worden ingevoerd.

Markering    Beschrijving
----      -----------
-?       Help-markering. Toont een overzicht 
        van de beschikbare markeringen die op
        de opdrachtregel kunnen worden 
        gebruikt. Deze parameter werkt 
        alleen in de Interactieve modus. 

-A       Pakt INF-bestanden, README.TXT en
        instructies uit voor een OEM 
        voorinstallatie (PRELOAD.TXT) naar
        "C:\Program Files\Intel\InfInst" of
        de <Installatiepad>-directory die is
        opgegeven met de markering '-P'. Deze
        INF-bestanden worden door de software 
        NIET naar het systeem geïnstalleerd.
        Deze markering kan alleen worden 
        gecombineerd met de markeringsoptie 
        '-P'. Alle andere opties worden 
        genegeerd als de markering '-A' is
        ingevoerd. Deze parameter werkt in de
        Stille modus of in de Interactieve 
        modus.

-B       Laat het systeem na installatie 
        automatisch opnieuw opstarten. Deze
        markering wordt genegeerd als de 
        markering '-A' is ingevoerd. Deze
        parameter werkt in de Stille modus of
        in de Interactieve modus.

-L<taalcode>  Zorgt ervoor dat de gebruikersinterface 
        InstallShield tijdens setup in de 
        opgegeven taal wordt weergegeven. 
        Merk op dat er GEEN spaties mogen staan 
        tussen de'-L' en de viercijferige 
        taalcode (zie hieronder). 
        Deze markering en de markering '-S' moeten 
        op de opdrachtregel worden geplaatst aan
        het einde van de markeringen. Deze 
        parameter werkt alleen in de 
        Interactieve modus.


-OVER AUD    Dient voor het tenietdoen van de standaard 
        werking van de installeerder wat betreft 
        het bijwerken van het AudioController
        -apparaat.

-P <installatiepad>  
        Geeft de locatie aan van de harde 
        schijf waarnaar de 
        INF-programmabestanden
        worden gekopieerd. Als deze markering 
        op de opdrachtregel niet wordt ingevoerd,
        dan wordt ervan uitgegaan dat de 
        <Installatiepad>-directory standaard de
        volgende is:
        
        C:\Program Files\Intel\INFInst
        
        Als deze markering wordt gebruikt zonder
        de optie '-A', dan wordt alleen
        README.TXT gekopieerd naar 
        <Installatiepad>. De naam van de 
        directory mag spaties bevatten. Is dit 
        het geval, dan moet de directory-naam 
        echter wel omsloten worden door een paar
        dubbele aanhalingstekens("). Deze 
        parameter werkt in de Stille modus of in
        de Interactieve modus.

-S       Activeert het installatieprogramma in de
        stille modus. Er wordt geen gebruikers-
        interface weergegeven. Deze markering en de 
        markering '-L' moeten aan het einde van de 
        markeringenlijst op de opdrachtregel worden
        geplaatst.

        
Hieronder vindt u de taalcodes die worden gebruikt met 
de markering '-L':

  Taal            <Taalcode>
  --------          ----------
  Chinees (Vereenvoudigd)    0804
  Chinees (Traditioneel)    0404
  Deens             0006
  Nederlands          0013
  Engels (US)          0009
  Fins             000B
  Frans (Canadees)       0C0C
  Frans (Standaard)       040C
  Duits             0007
  Italiaans           0010
  Japans            0011
  Koreaans           0012
  Noors             0014
  Pools             0015
  Portugees (Braziliaans)    0416
  Portugees (Standaard)     0816
  Russisch           0019
  Spaans            000A
  Zweeds            001D
  Thais             001E


************************************************************
* 5. INHOUD VAN DE UITGEPAKTE BESTANDEN
************************************************************
INF-bestanden worden na het uitvoeren van het programma 
Intel(R) Chipset Software Installation Utility met een
'-A'-markering (d.w.z. "INFINST_ENU.EXE -A -A" of 
"SETUP.EXE -A") naar de vaste schijf gekopieerd. De 
locatie van de INF-bestanden is afhankelijk van de vraag of
een '-P'-markering is opgegeven samen met de 
'-A'-markering:

1. Als er GEEN '-P'-markering is opgegeven, worden de 
  INF-bestanden naar de volgende directory gekopieerd: 
  "C:\Program Files\Intel\INFINST"

2. Als er WEL een '-P'-markering is opgegeven, worden de 
  INF-bestanden gekopieerd naar de locatie die direct na
  de '-P'-markering wordt genoemd. 

  In paragraaf 4 vindt u meer informatie over het gebruik
  van markeringen.

Na het uitpakken van de INF-bestanden worden de 
INF-bestanden en onderdelen gekopieerd naar de <INF Extract
Directory>. Deze bestanden en onderdelen zijn 
gecategoriseerd volgens de Intel(R)-chipsettypen. In de
volgende tabel vindt u de locatie van de INF-bestanden
volgens chipset:

  OPMERKING: De INF-bestanden zijn ontworpen om ALLEEN
       apparaten bij te werken die niet worden 
       ondersteund door de corresponderende 
       besturingssystemen.

  OPMERKING: "<INF Extract Directory>" wordt in de rest
       van deze paragraaf afgekort tot
       "<IED>".

Voor elke subdirectory van <IED> (bijvoorbeeld 440MX, 
ICH, ICH2 of PIIXX) worden de INF-bestanden verder 
onderverdeeld volgens de besturingssystemen waarvoor 
ze zijn ontworpen:

    Win95Old\ ---> bevat INF-bestanden ontworpen
            voor UITSLUITEND de 
            Oorspronkelijke release en 
            OSR1-versies van Windows* 95.
    Win95Cur\ ---> bevat INF-bestanden ontworpen
            voor UITSLUITEND de OSR2- en 
            latere versies van Windows* 95.
    Win98\   ---> bevat INF-bestanden ontworpen 
            UITSLUITEND voor Windows* 98.
    Win98SE\  ---> bevat INF-bestanden ontworpen 
            UITSLUITEND voor Windows* 98 
            tweede editie.
    Win2000\  ---> bevat INF-bestanden ontworpen 
            UITSLUITEND voor Windows* 2000.
    WinME\   ---> bevat INF-bestanden ontworpen 
            UITSLUITEND voor Windows* ME.
    WinXP\   ---> bevat INF-bestanden ontworpen 
            UITSLUITEND voor Windows* XP.

OPMERKINGEN:

1. Bestanden in de directory <IED>\440MX\ zijn 
  bestemd voor Intel(R) 440MX chipsetplatforms.
2. Bestanden in de directory <IED>\ICH\ zijn ontworpen 
  voor Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
  Intel(R) 840 en Intel(R) 815 chipsetplatforms.
3. Bestanden in de directory <IED>\ICH2\ zijn ontworpen 
  voor Intel(R) chipsetplatforms met Intel(R) 
  82801BA-componenten.
4. Bestanden in de directory <IED>\ICH2M\ zijn bestemd 
  voor Intel(R) Chipset-platforms met 
  Intel(R) 82801BAM-componenten.
5. Bestanden in de directory <IED>\ICH3M\ zijn bestemd 
  voor Intel(R) Chipset-platforms met 
  Intel(R) 82801CAM-componenten.
6. Bestanden in de directory <IED>\PIIXX\ zijn ontworpen
  voor Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX,
  Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, 
  Intel(R) 440LX en Intel(R) 440ZX AGPset platforms.
7. INFPrelo.INF maakt een CUSTOM.INF-sjabloon dat de 
  INF-bestanden voor Intel(R)-chipsets installeert 
  tijdens de installatie van OS. OEMs kunnen dit 
  bestand opnemen in de SETUP-directory voor de OEM 
  Preload Kit. (Raadpleeg paragraaf 8 voor meer details.)

************************************************************
* 6. SOFTWARE INSTALLEREN IN INTERACTIEVE MODUS
************************************************************

1. Controleer of aan alle systeemvereisten voldaan wordt 
  zoals beschreven in paragraaf 2.

2. Start het installatieprogramma InstallShield*:
  Zelf-uitpakkende .EXE-distributie: INFINST_xxx.EXE
  Gecomprimeerde .ZIP-distributie:  SETUP.EXE

3. U wordt verzocht akkoord te gaan met de 
  licentie-overeenkomst. Als u niet akkoord 
  gaat, zal het installatieprogramma worden beëindigd 
  voordat de bestanden worden uitgepakt.
  
4. Voer de instructies op het scherm uit en gebruik de
  standaardinstellingen om de setup te voltooien zodra 
  het besturingssysteem opnieuw is opgestart.

5. Hiermee is de installatie van de Intel(R) Chipset 
  Software Installation Utility voltooid. 

************************************************************
* 7. SOFTWARE INSTALLEREN IN STILLE MODUS
************************************************************

1. Controleer of aan alle systeemvereisten voldaan wordt 
  zoals beschreven in sectie 2.

2. Start het installatieprogramma InstallShield:
  Voor stille installatie met automatisch opnieuw 
  opstarten:
    Zelf-uitpakkende .EXE-distributie: 
                INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    Gecomprimeerde .ZIP-distributie: 
                SETUP.EXE -b -s
  - OF -
  Voor stille installatie zonder automatisch opnieuw
  opstarten:
    Zelf-uitpakkende .EXE-distributie:
                INFINST_xxx.EXE -a -s
    Gecomprimeerde .ZIP-distributie : 
                SETUP.EXE -s

3. Het hulpprogramma voert de benodigde updates uit en
  registreert de installatiestatus in
  de volgende registersleutel van het systeem:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4. Als het hulpprogramma is opgeroepen met de
  "-b"-markering, zal het systeem automatisch
  opnieuw worden opgestart wanneer de update
  met succes is uitgevoerd.

  OPMERKING: Het systeem MOET worden opgestart 
        om alle apparaat-updates te kunnen
        activeren.

5. Verifieer de 'install'-waarde in de bij stap 3 
  opgegeven registersleutel om te controleren of 
  de installatie met succes is uitgevoerd.

  In de volgende tabel staat een beschrijving 
  van de verschillende parameterwaarden:

  Value   Type   Data     Beschrijving
  ------   ----   ----     -----------
  "install" String  "success"   De installatie 
                    is met succes 
                    uitgevoerd.
             "fail"    De installatie
                    is niet met succes
                    uitgevoerd.
                    Er zijn geen 
                    INF-bestanden 
                    gekopieerd naar 
                    het systeem.

  "reboot"  String  "Yes"     Het systeem moet
                    opnieuw worden 
                    opgestart om het 
                    installeren te 
                    voltooien.
             "No"     Het is niet nodig 
                    het systeem op te
                    starten om het
                    installeren te 
                    voltooien.
                
  "version" String  <varieert>  Huidige 
                    versienummer 
                    van de 
                    Intel(R) Chipset 
                    Software 
                    Installation 
                    Utility
                     

************************************************************
* 8. INF-BESTANDEN INSTALLEREN VOORAFGAAND AAN DE 
*   OS-INSTALLATIE
************************************************************
1. Kopieer de OS-installatiebestanden vanuit de 
  installatie-directory naar een directory op de vaste 
  schijf. Deze procedure vereist een grote hoeveelheid 
  schijfruimte. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er 
  voldoende schijfruimte is voordat u begint met kopiëren. 
  Naar de directory’s wordt als volgt verwezen:

   Windows* 2000 : <WIN2000 Setup Directory>
   Windows* 98  : <WIN98 Setup Directory>
   Windows* 98 SE : <WIN98SE Setup Directory>
   Windows* ME  : <WINMe Setup Directory>
   Windows* 95  : <Win95 Setup Directory>

************************************************************
* 8A. WINDOWS* 2000 INF-BESTANDEN INSTALLEREN VOORAFGAAND 
*   AAN DE OS-INSTALLATIE
************************************************************
OPMERKING: De distributie-cd van de Windows* 2000 OEM
      Preload Kit bevat een installatiedirectory met 
      alle OS-basisinstallatiebestanden en 
      installatieprogramma's (WINNT.EXE en WINNT32.EXE). 

De naam van de directory kan variëren afhankelijk van de 
distributie-cd (bijvoorbeeld \I386\).


1. Maak de volgende directorystructuur onder de <WIN2000
  Setup Directory>: 

    \$OEM$\$$\INF

2. Kopieer de Windows* 2000 INF-bestanden van <INF Extract
  Directory>\XXXX\Win2000 naar de directory die is 
  gemaakt in bovenstaande stap 1:

    <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

  Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
        betreffende chipset.
        Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.

3. Maak de volgende directorystructuur onder de <WIN2000 
  Setup Directory>: 

    \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4. Kopieer de Windows* 2000 INF-bestanden EN de 
  catalogusbestanden (.CAT) van <INF Extract 
  Directory>\XXXX\Win2000 naar de directory 
  die is gemaakt in bovenstaande stap 3:

    <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

  Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de betreffende
        chipset. Zie paragraaf 8 voor meer 
        bijzonderheden.

5. U kunt het standaard Windows* 2000-
  installatie-antwoordbestand UNATTEND.TXT dat zich 
  bevindt in <WIN2000 Setup Directory> aanpassen, of u 
  kunt een aangepast antwoordbestand maken. 
  Het antwoordbestand moet de volgende informatie 
  bevatten:
  
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

  Een voorbeeldantwoordbestand voor het voorladen van 
  de Intel(R) INF-bestanden is beschikbaar: <INF 
  Extract Directory>\XXXX\
  Win2000\INFAnswr.TXT
  
  Raadpleeg voor meer informatie over 
  Windows* 2000-antwoordbestanden en installaties zonder 
  toezicht de Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended 
  Setup. Raadpleeg voor meer informatie over de map 
  \$OEM$ de Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation
  Kit (OPK) User Guide, als u een computerproducent 
  bent. Raadpleeg anders de Microsoft* Windows 2000 
  Deployment Guide.

6. Voer "WINNT.EXE /u:<naam antwoordbestand> /s:<WIN2000
  Setup Directory>" uit als u Windows* 2000 wilt 
  installeren.


************************************************************
* 8B. WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME INF-BESTANDEN 
*   INSTALLEREN VOORAFGAAND AAN DE OS-INSTALLATIE
************************************************************
OPMERKING: De distributie-cd van de OEM Preload Kit voor 
      Windows* 98, Windows* 98 tweede editie of 
      Windows* ME bevat een installatiedirectory met 
      alle OS-basisinstallatiebestanden (*.CAB) en het
      installatieprogramma (SETUP.EXE).

De naam van de directory kan variëren afhankelijk van de 
distributie-cd (bijvoorbeeld \WIN98\).  


1. Kopieer de Windows* 98 INF-bestanden van
  <INF Extract Directory>\XXXX\Win98 naar de 
  installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
  stap 1 als u bezig bent met het voorladen van 
  Windows* 98.
    - of -
  Kopieer de Windows 98 tweede editie INF-bestanden van
  <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE naar de 
  installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
  stap 1 als u bezig bent met het voorladen van 
  Windows 98 tweede editie.
    - of -
  Kopieer de Windows* 98 ME INF-bestanden van
  <INF Extract Directory>\XXXX\WinME naar de 
  installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
  stap 1 als u bezig bent met het voorladen van 
  Windows* ME.
      
  Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
        betreffende chipset.
        Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.

2. Afhankelijk van de inhoud van <WIN98 Setup Directory> 
  zijn er twee mogelijkheden:

  Mogelijkheid A: Het bestand CUSTOM.INF IS NIET aanwezig 
          in de <WIN98 Setup Directory>.

      In dit geval dient u de naam 
      INFPRELO.INF te wijzigen in CUSTOM.INF.
          
  Mogelijkheid B: CUSTOM.INF IS WEL aanwezig in 
          <WIN98 Setup Directory>.

      In dit geval neemt u de inhoud van INFPRELO.INF
      op in het bestaande CUSTOM.INF-bestand. 
      Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen
      voor "General Customizations for Preloaded 
      Systems" in de Microsoft OEM Preload Kit.

3. Voer SETUP.EXE uit als u Windows* 98 wilt installeren.


************************************************************
* 8C. WINDOWS 95 INF-BESTANDEN INSTALLEREN VOORAFGAAND AAN 
*   DE OS-INSTALLATIE
************************************************************
OPMERKING: De distributie-cd van de OEM Preload Kit voor
      Windows* 95 bevat een installatiedirectory met
      alle OS-basisinstallatiebestanden (*.CAB) en het
      installatieprogramma van Windows 95 (SETUP.EXE). 

De naam van de directory kan variëren afhankelijk van de 
distributie-cd (bijvoorbeeld \WIN95\).

OPMERKING: De bestanden van Windows* 95 zijn ontworpen om
      uitsluitend met Windows* 95 (alle versies) te 3
      werken.

1. Als u Windows* 95 Oorspronkelijke release of OSR1 
  installeert, kopieert u de Windows* 95 INF-bestanden 
  van <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old naar de 
  installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
  stap 1 en gaat u verder naar stap 4. Anders gaat u naar
  stap 3.

  Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
        betreffende chipset.
        Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.

2. Als u Windows 95 OSR2 of hoger installeert, kopieert u 
  de Windows 95 INF-bestanden van <INF Extract 
  Directory>\XXXX\Win95Cur naar de installatiedirectory
  die is opgegeven in bovenstaande stap 1. 

  BELANGRIJK: Kopieer de bestanden in <INF Extract 
         Directory>\XXXX\Win95Cur\USB\ NIET op 
         dit moment naar de installatiedirectory
         uit stap 1, ook niet als u van plan bent
         na de OS-installatie het USB-supplement 
         te installeren.

  Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
        betreffende chipset.
        Zie paragraaf 2 voor meer bijzonderheden.

3. Afhankelijk van de inhoud van <WIN95 Setup Directory>
  zijn er twee mogelijkheden:

  Mogelijkheid A: CUSTOM.INF IS NIET aanwezig in 
          <WIN98 Setup Directory>.

      In dit geval dient u de naam INFPRELO.INF
      te wijzigen in CUSTOM.INF.

  Mogelijkheid B: CUSTOM.INF IS WEL aanwezig in
          <WIN95 Setup Directory>.

      In dit geval neemt u de inhoud van INFPRELO.INF
      op in het bestaande CUSTOM.INF-bestand. 
      Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen
      voor "General Customizations for Preloaded 
      Systems" in de Microsoft OEM Preload Kit.

4. Voer SETUP.EXE uit als u Windows* 95 wilt installeren.

  Als u Windows* 95 Oorspronkelijke release, OSR1 of OSR2 
  zonder USB-supplement installeert, is de installatie
  nu voltooid.

  Stap 5 en verder zijn alleen nodig als u Windows* 95 
  OSR2 of een volgende versie installeert EN als u van
  plan bent het USB-supplement te installeren. 
  Raadpleeg de paragraaf Systeemvereisten voor meer 
  informatie.

5. Voer Apparaatbeheer uit ter voorbereiding van het 
  bijwerken van het USB-apparaatstuurprogramma:

  a. Klik op Start.
  b. Selecteer Instellingen.
  c. Selecteer Configuratiescherm.
  d. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  e. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  f. Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
  g. Klik op Plug en Play-BIOS.
  h. Klik op PCI.
  i. Klik op PCI universele seriële bus.
  j. Klik op Verwijderen.

6. Als u een Intel(R) 82440MX Chipset-platform bijwerkt,
  kopieert u 440MXUSB.INF van <INF Extract 
  Directory>\440MX\Win95Cur\USB naar <WINDOWS 
  Directory>\INF en gaat u verder naar stap 11. Anders 
  gaat u naar stap 8.

7. Als u een Intel(R) 810, Intel(R) 820 of Intel(R) 840
  Chipset-platform bijwerkt, kopieert u ICHxUSB.INF van
  <INF Extract Directory>\ICH\Win95Cur\USB naar 
  <WINDOWS Directory>\INF en gaat u verder naar stap 11.
  Anders gaat u naar stap 9.

8. Als u een Intel(R) Chipset-platform met 
  "ICH2"-onderdelen bijwerkt, kopieert u ICH2USB.INF 
  van <INF Extract Directory>\ICH2\Win95Cur\USB naar 
  <WINDOWS Directory>\INF en gaat u verder naar stap
  11. Anders gaat u naar stap 10.

9. Als u een Intel(R) Chipset-platform met PIIX3- of 
  PIIX4-onderdelen bijwerkt, kopieert u PIIXXUSB.INF
  van <INF Extract Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB 
  directory naar <WINDOWS Directory>\INF.

10. Installeer het uitvoerbare bestand van het 
  Windows* 95 USB-supplement. Volg de opdrachten 
  op het scherm om het systeem opnieuw te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.


************************************************************
* 9. DE INF-BESTANDEN INSTALLEREN NA DE INSTALLATIE VAN OS
************************************************************
************************************************************
* 9A. WINDOWS* 2000 INF-BESTANDEN INSTALLEREN NA DE 
*   OS-INSTALLATIE
************************************************************
Sommige Intel(R)-chipsetplatforms worden al ondersteund door 
Windows* 2000, dus het is misschien niet nodig om de 
INF-bestanden van deze software te gebruiken voor het 
bijwerken van Windows 2000.

In de volgende stappen wordt de installatieprocedure van
de Windows* 2000 INF-bestanden beschreven. Mogelijk moet 
u deze stappen herhalen voor het bijwerken van alle 
Intel(R)-chipsetapparaten die niet worden ondersteund door 
Windows* 2000.

  1. Kopieer de inhoud van de directory <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win2000 naar de rootdirectory van 
    de diskette (A:\).
    
    Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
          betreffende chipset.
          Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.
  2. Sluit alle programma's die op het systeem worden
    uitgevoerd.
  3. Klik op Start.
  4. Selecteer Instellingen.
  5. Selecteer Configuratiescherm.
  6. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  7. Klik op het tabblad Hardware.
  8. Klik op de knop Apparaatbeheer.
  9. Selecteer "Apparaten op verbinding" onder het 
    menu Beeld.
  10. Klik op MPS Uniprocessor PC -OF- MPS 
    Multiprocessor PC.
    OPMERKING: Op een bepaald systeem wordt slechts 
          een van bovenstaande items weergegeven.
  11. Klik op PCI-bus.
  12. Klik met de rechtermuisknop op de regel met de 
    beschrijving
      PCI-standaard host CPU-brug
      - of -
      PCI-standaard ISA-brug
      - of -
      PCI-standaard PCI-naar-PCI-brug
      - of -
      PCI Systeembeheer-bus
      - of -
      Standaard dubbele PCI IDE-controller
      - of -
      Standaard universele hostcontroller voor 
      PCI naar USB
      (deze regel is geselecteerd).
  13. Selecteer Eigenschappen uit het vervolgkeuzemenu.
  14. Klik op het tabblad Stuurprogramma.
  15. Klik op de knop Stuurprogramma bijwerken.
  16. Windows* 2000 start de wizard 
    Apparaatstuurprogramma bijwerken. Selecteer 
    Volgende.
  17. Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
      Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor
      uw apparaat (aanbevolen)
  18. Plaats de diskette met de Windows* 2000 
    INF-bestanden in het diskettestation.
  19. Selecteer Volgende.
  20. Windows* 2000 geeft een lijst weer met locaties 
    waar het bijgewerkte stuurprogramma te vinden is. 
    Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
      Diskettestations
  21. Selecteer Volgende.
  22. Windows* 2000 moet nu melden dat er een 
    stuurprogramma is gevonden:
     (De naam van het gevonden apparaat wordt 
      weergegeven.)
    Selecteer Volgende.      
  23. Selecteer Voltooien.
  24. Start het systeem opnieuw als u daarom wordt
    gevraagd.


************************************************************
* 9B. WINDOWS* 95/WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME
    INF-BESTANDEN INSTALLEREN NA DE OS-INSTALLATIE
************************************************************

Sommige Intel(R)-chipsetplatforms worden reeds ondersteund 
door Windows* 98 SE en Windows* ME en wellicht is het 
daarom niet nodig om de .INF-bestanden van deze software 
te gebruiken voor het bijwerken van deze besturingssystemen.

In de volgende stappen wordt de installatieprocedure van de
Windows* 95, WINDOWS* 98, WINDOWS* 98 tweedie editie,
WINDOWS* ME INF-bestanden beschreven. Mogelijk moet u deze 
stappen herhalen voor het bijwerken van alle 
Intel(R)-chipsetapparaten die niet worden ondersteund door 
deze besturingssystemen.

  1. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u wilt 
    bijwerken, kopieert u de inhoud van een van de 
    volgende directory's naar de rootdirectory van de 
    diskette (A:\).

    Voor Windows* 98:
	    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
    Voor Windows* 98 tweedie editie:
	    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
    Voor Windows* ME:
	    <INF Extract Directory>\XXXX\WinME
    Voor Windows* 95 Detailhandelversie of OSR1:
        <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
    Voor Windows* 95 OSR2 of hoger: 
        <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

    Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
          betreffende chipset.
       Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.
  2. Sluit alle programma's die op het systeem worden 
    uitgevoerd.
  3. Klik op Start.
  4. Selecteer Instellingen.
  5. Selecteer Configuratiescherm.
  6. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  7. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  8. Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
  9. Klik op Plug en Play-BIOS of 
    Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
    BIOS.
    OPMERKING: Op een bepaald systeem wordt slechts 
          een van bovenstaande items weergegeven.
  10. Klik op PCI-bus.
  11. Klik op de regel met de beschrijving
      PCI-standaard host CPU-brug
      - of -
      PCI-standaard ISA-brug
      - of -
      PCI-standaard PCI-naar-PCI-brug
      - of -
      PCI Systeembeheer-bus
      - of -
      Standaard dubbele PCI IDE-controller
      - of -
      Standaard universele hostcontroller voor PCI
      naar USB
      (deze regel is geselecteerd).
  12. Klik op de knop Verwijderen onderaan het venster.
  13. Als er meer dan een Intel(R)-chipsetapparaat moet 
    worden bijgewerkt, gaat u naar stap 11 om meer
    apparaten te verwijderen.
  14. Als u wordt gevraagd om het systeem opnieuw te
    starten, selecteert u Ja.
  15. Start het systeem opnieuw op.
  16. Het Windows-besturingssysteem start de wizard Nieuwe 
    hardware toevoegen.
    Selecteer Volgende in het dialoogvenster waarin
    staat:
      "Deze wizard zoekt naar nieuwe 
       stuurprogramma's voor:"
  17. Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
      Selecteer het meest geschikte stuurprogramma
      voor uw apparaat (aanbevolen)
  18. Selecteer Volgende.
  19. Plaats de diskette met de .INF-bestanden in het
    diskettestation.
  20. Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
      Diskettestations
  21. Als de .INF-bestanden niet in de rootdirectory 
    van de diskette staan, selecteert u het volgende
    en geeft u het pad op naar de .INF files die nodig
    zijn om dit besturingssysteem bij te werken: Geef
    een locatie op:
  22. Selecteer Volgende.
  23. Het Windows-besturingssysteem meldt dat het 
    stuurprogamma is gevonden en dat het nu gereed is om 
    het meest geschikte stuurprogramma voor dit apparaat 
    te installeren.
  24. Selecteer Volgende.
  25. Selecteer Voltooien.
  26. Het Windows-besturingssysteem kan u vragen om 
    extra stuurprogramma's te installeren als meer 
    dan een apparaat is verwijderd tijdens stap 11 tot
    en met 13. Volg dezelfde procedure voor het 
    installeren van de overige Intel(R) 
    chipsetapparaten.
  27. Start het systeem opnieuw als u daarom wordt 
    gevraagd.

************************************************************
* 10. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE VERIFIËREN
************************************************************
Start Apparaatbeheer om te controleren of de installatie
goed is uitgevoerd en of de INF-bestanden kunnen worden 
gebruikt.

Voor Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 tweedie editie
en Windows* ME:

  1. Klik op Start.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  5. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  6. Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
  7. Klik op Plug en Play-BIOS of Advanced Configuration
    and Power Interface (ACPI)-BIOS.
  8. Klik op PCI-bus.

Voor Windows* 2000:

  1. Klik op Start.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  5. Klik op het tabblad Hardware.
  6. Klik op de knop Apparaatbeheer.
  7. Selecteer in het menu Beeld het item Apparaten
    op verbinding.
  8. Klik op Standaard-pc of Advanced Configuration 
    and Power Interface (ACPI)-pc.
  9. Klik op Microsoft ACPI Compliant System
 10. Klik op PCI-bus.

Nadat Apparaatbeheer is gestart zoals boven beschreven, 
controleert u de beschrijvingen van de volgende items:

  *** OPMERKING: Apparaatbeheer geeft alleen de namen
          weer van de apparaten die momenteel
          in het systeem zijn gevonden.

  Intel(R) 810 Chipset:
    Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
    - of -
    Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
      Controller
 
  Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
    Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
      Controller 

  Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
    Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

  Intel(R) 840 Chipset:
    Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
    Intel(R) 82840 PCI-brug 
       
   Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
    Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
    Interrupt Controller
    Intel(R) 82806AA PCI-brug
    Intel(R) 82806AA Controller (gereserveerd)

  Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
    Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
   
  Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
    Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AB PCI-brug 

  Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371AB PCI-naar-ISA-brug (EIO-modus)
    Intel(R) 82371AB PCI-naar-ISA-brug (ISA-modus)
    Intel(R) 82371AB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-bus Master 
    IDE-controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-naar-USB Universal 
    Host-controller
  
  Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371EB/MB PCI-naar-ISA-brug (EIO-modus)
    Intel(R) 82371EB/MB PCI-naar-ISA-brug (ISA-modus)
    Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-bus Master 
    IDE-controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-naar-USB Universal 
    Host-controller

  Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
    Intel(R) 82371SB PCI-naar-ISA brug
    Intel(R) 82371SB PCI-bus Master IDE-controller
    Intel(R) 82371SB Universele hostcontroller voor 
    PCI naar USB  

  Intel(R) 440MX Chipset:
    Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82440MX PCI-naar-ISA brug
    Intel(R) 82440MX Power Management Controller
    Intel(R) 82440MX Bus Master IDE-controller
    Intel(R) 82440MX USB Universele hostcontroller

  Intel(R) 430TX PCIset:
    Intel(R) 82443TX Processor-naar-PCI-brug

  Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
   Intel(R) 440ZX AGPset:
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor-naar-PCI-brug
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX 
      Processor-naar-AGP-controller

  Intel(R) 440GX AGPset:
    Intel(R) 82443GX Processor-naar-PCI-brug
    Intel(R) 82443GX Processor-naar-AGP-controller

  Intel(R) 440LX AGPset:
    Intel(R) 82443LX Processor-naar-PCI-brug
    Intel(R) 82443LX Processor-naar-AGP-controller

  Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
   Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815P Chipset, 
   Intel(R) 815EM Chipset, Intel(R) 815G Chipset, 
   Intel(R) 815EG Chipset:
    Intel(R) 82815 Processor-naar-I/O-controller-1130 
    Intel(R) 82815 Processor-naar-AGP-controller -1131 

  Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
    Intel(R) 82801BA PCI-brug - 244E 
    Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
    Controller - 244B 
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
    hostcontroller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
    hostcontroller -2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio-controller - 2445 

  Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C 
    Intel(R) 82801BAM PCI-brug - 2448 
    Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage
    Controller - 244A
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
    hostcontroller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
    hostcontroller -2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 
    Audio-controller - 2445 

  Intel(R) 850 Chipset:
    Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
    Controller -2532

  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 
    2532 
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537   

  Intel(R) 830MP Chipset, Intel(R) 830M Chipset, 
   Intel(R) 830MG Chipset:
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575
    Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578
 
  Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
    Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller - 
    248A 
    Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
    - 2482 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
    - 2484
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
    - 2487 
    Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

  Intel(R) 845 Chipset
    Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
    Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. Op bepaalde systemen is het volgende apparaat 
  mogelijk ook bijgewerkt:

   a. Klik op de knop Apparaten weergeven op 
    verbinding.
   b. Klik op Plug en Play-BIOS of Advanced 
    Configuration and Power Interface (ACPI)-BIOS.
   c. Controleer of het volgende item aanwezig is:
    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OF-
    Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 11. VERSIENUMMER VAN DE SOFTWARE IDENTIFICEREN
************************************************************
De versie van de software in het distributiepakket wordt 
opgegeven in het bestand RELNOTES.TXT. 

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.

De versie van de software in het distributiepakket kan ook
worden vastgesteld door de volgende locatie in het register
te controleren:

  Key:  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  Value: versie

************************************************************
* 12. PROBLEMEN OPLOSSEN
************************************************************
Er wordt verondersteld dat aan de bovengenoemde systeemeisen
van paragraaf 2 wordt voldaan.

Probleem:  Systeem loopt vast tijdens afsluiten van 
       Apparaatbeheer of tijdens het opstarten.

Oplossing:  Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom het 
       systeem bij het opstarten vastloopt. Als het 
       systeem vastloopt, start de machine dan opnieuw
       op en bekijk Apparaatbeheer. Als apparaten nu 
       op de juiste wijze worden weergegeven en het 
       systeem verder geen problemen ondervindt, dan 
       is het .INF-bestand met succes hersteld. Als 
       apparaten niet op de juiste wijze zijn 
       geconfigureerd, voer de onder paragraaf 3 
       beschreven procedures dan opnieuw uit.

       Als dit de problemen niet oplost of meer 
       problemen ontstaan, installeer dan
       opnieuw het besturingssysteem.

Probleem:  Na het uitvoeren van het setup-programma en 
       het opnieuw starten van de computer meldt 
       Windows dat één van de volgende bestanden 
       niet gevonden is:
          ESDI_506.pdr

Oplossing:  Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar 
       dit problem optreedt, zoek de directory 
       <Windows>\System\IOSubsys op en klik op OK.
       Het system vindt gewoonlijk dit bestand in 
       deze directory en gaat door met het opnieuw
       vermelden van de nieuwe apparaten.

Probleem:  Na het uitvoeren van het setup-programma en
       het opnieuw starten van de computer meldt 
       Windows dat één van de volgende bestanden 
       niet gevonden is:

         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Oplossing:  Klik op Bladeren in het dialoogvenster 
       waar dit problem optreedt, zoek de
       directory <Windows>\System32\drivers 
       (bij Windows 98, Windows ME) of
       <Windows>\System (bij Windows 95) op 
       en klik op OK. Het system vindt
       gewoonlijk dit bestand in deze 
       directory en gaat door met het 
       opnieuw vermelden van de nieuwe 
       apparaten.

Probleem:  Tijdens de setup wordt het installeren
       gestopt en wordt er om een van de
       volgende bestanden gevraagd:
   
         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Oplossing:  Controleer of het Windows 95 
       USB-supplement vóór het uitvoeren van 
       het Intel(R)Chipset Software
       Installation Utility setup-programma 
       is geïnstalleerd.

Probleem:  Na het uitvoeren van het setup-programma 
       en het opnieuw starten van de computer 
       meldt Windows dat het volgende bestand 
       niet gevonden is:
         isapnp.vxd

Oplossing:  Klik op Bladeren in het dialoogvenster
       waar dit problem optreedt, zoek de
       directory <Windows>\System op en klik 
       op OK. Het system vindt gewoonlijk
       dit bestand in deze directory en gaat 
       door met het opnieuw vermelden van de
       nieuwe apparaten.

Probleem:  Na het uitvoeren van een stille 
       installatie werd de sleutel 
       HKLM\Software\Intel\InfInst niet 
       gemaakt of zijn de gegevens van de 
       waarde "install" anders dan "success".

Oplossing:  Dit wordt veroorzaakt door een van de 
       volgende scenario's:
        - Het huidige systeem bevat geen 
         besturingssysteem dat wordt 
         ondersteund, of
        - Het huidige systeem bevat geen 
         chipset die wordt ondersteund.

        Controleer de systeemeisen in paragraaf 2.

************************************************************
************************************************************
* AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
************************************************************
Intel stelt zich niet verantwoordelijk voor bruikbaarheid,
doeltreffendheid of garantie.
De Intel(R) SOFTWARE LICENTIE-OVEREENKOMST (OEM / IHV /ISV 
Distributie & individuele gebruiker)
geeft een volledige beschrijving van het gelicentieerde 
gebruik van deze software.
************************************************************
Informatie in dit document wordt geleverd in het kader van 
Intel(R)-producten. Door dit document wordt, expliciet of 
impliciet, door estoppel of anderszins, geen licentie 
verleend op intellectuele eigendomsrechten. Intel wijst 
alle aansprakelijkheid af, evenals elke expliciete of 
impliciete garantie die betrekking heeft op de verkoop 
en/of het gebruik van Intel(R)-producten, inclusief 
aansprakelijkheid of garanties met betrekking tot de 
geschiktheid voor een speciaal doel, verhandelbaarheid 
of schending van patenten, auteursrechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten. Intel(R)-producten zijn 
niet bestemd voor gebruik in medische, levensreddende of 
levensbehoudende toepassingen.
************************************************************
* Intel Corporation wijst alle garanties en 
aansprakelijkheid af inzake het gebruik van dit document en 
de hierin gegeven informatie, en wijst alle 
verantwoordelijkheid af voor mogelijke fouten in dit 
document, en is niet verplicht om de informatie die hierop
betrekking heeft, te updaten. Intel behoudt zich het recht
voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving 
in dit document wijzigingen aan te brengen.
************************************************************
************************************************************

* Intel is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
 Intel Corporation of dochterondernemingen van Intel 
 Corporation in de Verenigde Staten en in andere landen.
* Merken en namen van derden zijn het eigendom van de 
 respectieve eigenaren.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.45