Readme.txt Driver File Contents (I845INFALL.zip)

**********************************************************
** FIN *************************************************** 
**********************************************************
* 
*                             
* Intel(R) Chipset Software Installation Utility
* Asennustiedot
*
**********************************************************
********************************************************************************************************************
* TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLLYS
**********************************************************
Tässä asiakirjassa on seuraavat osat:

1. Yleiskatsaus
2. Järjestelmävaatimukset
3. Jakelupaketin sisällys
4. Käytettävissä olevat komentoriviliput
5. Purettujen tiedostojen sisältö
6. Ohjelman asentaminen vuorovaikutteisesti
7. Ohjelman asentaminen hiljaisesti
8. INF-tiedostojen asentaminen ennen 
  käyttöjärjestelmän asennusta
  8A. Windows* 2000 INF-tiedostojen asentaminen ennen
    käyttöjärjestelmän asennusta
  8B. Windows* 98/Windows* 98 SE/Windows* ME 
    INF-tiedostojen asentaminen ennen 
    käyttöjärjestelmän asennusta
  8C. Windows* 95 INF-tiedostojen asentaminen ennen
    käyttöjärjestelmän asennusta
9. INF-tiedostojen asentaminen käyttöjärjestelmän 
  asennuksen jälkeen
  9A. Windows* 2000 INF-tiedostojen asentaminen 
    käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen
  9B. Windows* 98/Windows* 98 SE/Windows* 95/
    Windows* ME INF-tiedostojen asentaminen 
    käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen
10. Ohjelmiston asennuksen varmistaminen
11. Ohjelmiston versionumeron tunnistaminen
12. Ongelmatilanteet


**********************************************************
* 1. YLEISKATSAUS
**********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility
-asennusohjelma asentaa kohdejärjestelmään 
ne Windows* INF -tiedostot, jotka kertovat 
käyttöjärjestelmälle, kuinka piirisarjan komponentit 
tulee asettaa. Tämä on tarpeen, jotta seuraavat 
ominaisuudet toimivat oikein:

  - PCI ja ISAPNP -peruspalvelut
  - AGP-tuki
  - IDE/ATA33/ATA66 -tallennustuki
  - USB-tuki
  - Intel(R) Chipset -komponenttien tunnistaminen 
   Laitehallinnassa

Tämän ohjelmiston asennuksen voi suorittaa kolmessa 
asennustilassa: vuorovaikutteinen, hiljainen ja 
automaattinen esilataus. Vuorovaikutteisessa asennustilassa
käyttäjän täytyy antaa tietoja asennuksen aikana; 
hiljaisessa tilassa ja automaattisessa esilatauksessa 
tätä ei vaadita.

Lisäksi tämä ohjelmisto tarjoaa joukon komentorivilippuja, 
joiden avulla käyttäjä voi laajentaa asennuksen 
toimivuutta. Lipuissa ja niiden parametreissa ei tehdä 
eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. Tutustu 
kohtaan 4, jossa lippuja kuvaillaan yksityiskohtaisesti.

Tärkeä huomautus:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
-asennusohjelmaa jaetaan kahdella 
tavalla -- itsepurkautuvina .EXE-tiedostoina 
(INFINST_xxx.EXE) tai pakattuina .ZIP-tiedostoina 
(INFINST_xxx.ZIP). Komentorivin syntaksi voi 
vaihdella riippuen jakelutavasta. Lisätietoja 
on kohdassa 4.

**********************************************************
* 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
**********************************************************
1. Tähän jakelupakettiin sisältyvä ohjelmisto on 
  suunniteltu toimimaan seuraavien 
  piirisarjakokoonpanojen kanssa:

     Intel(R) 440BX  AGPset 
     Intel(R) 440DX  AGPset 
     Intel(R) 440EX  AGPset 
     Intel(R) 440GX  AGPset 
     Intel(R) 440LX  AGPset 
     Intel(R) 440ZX  AGPset 
     Intel(R) 440MX  Chipset
     Intel(R) 430TX  PCIset
     Intel(R) 810   Chipset
     Intel(R) 810E   Chipset
     Intel(R) 810E2  Chipset
     Intel(R) 815   Chipset
     Intel(R) 815E   Chipset
     Intel(R) 815EM  Chipset
     Intel(R) 815EP  Chipset
     Intel(R) 815P   Chipset
     Intel(R) 815G   Chipset
     Intel(R) 815EG  Chipset
     Intel(R) 820   Chipset
     Intel(R) 820E   Chipset
     Intel(R) 840   Chipset
     Intel(R) 850   Chipset
     Intel(R) 860   Chipset
     Intel(R) 830MP  Chipset
     Intel(R) 830M   Chipset
     Intel(R) 830MG  Chipset  
     Intel(R) 845   Chipset
            
2. Ennen ohjelmiston asennusta järjestelmässä on 
  oltava täysin asennettuna ja käytössä yksi 
  seuraavista käyttöjärjestelmistä:

  Windows* 95   4.00.950  (Alkuperäinen julkaisu)
  Windows* 95   4.00.950a (OSR1)
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2 ilman USB-lisäystä)
  Windows* 95   4.00.950b (OSR2.1 sis. USB-
                lisäyksen)
  Windows* 95   4.00.950c (OSR2.5 ilman tai sis.
                USB-lisäyksen)
  Windows* 98   4.10.1998 (Alkuperäinen julkaisu)
  Windows* 98 SE  4.10.2222 (Alkuperäinen julkaisu)  
  Windows* ME   4.90.3000 (Alkuperäinen julkaisu)
  Windows* 2000  5.00.2195 (Alkuperäinen julkaisu)
  Windows* XP   5.10.2526 (Release To 
                 Manufacturing (RTM))
  

  Tarkista kohdejärjestelmään asennettu 
  käyttöjärjestelmä seuraavasti:

  a. Napsauta Käynnistä-painiketta.
  b. Valitse Asetukset.
  c. Valitse Ohjauspaneeli.
  d. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
  e. Avaa Yleiset-välilehti.
  f. Tarkista asennettu käyttöjärjestelmä lukemalla 
    Järjestelmätiedot
               
3. On suositeltavaa asentaa ohjelmisto joko Windows* 9x
  tai Windows* ME -käyttöjärjestelmään, jolloin
  järjestelmämuistin vähimmäismäärä on 32 Mt, tai
  Windows* 2000 -käyttöjärjestelmään, jolloin
  järjestelmämuistin vähimmäismäärä on 64 Mt.

4. On suositeltavaa varmistaa, että järjestelmän
  kiintolevyllä, <TEMP>-kansiossa, on riittävästi tilaa
  (yleisesti C:\WINDOWS\TEMP) ohjelmiston asennusta 
  varten.

5. Tarkista järjestelmävaatimukset. Käyttöjärjestelmän 
  on oltava täysin asennettu ja käynnissä ennen 
  tämän ohjelman suorittamista.

6. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Muutoin 
  asennuksessa voi tulla ongelmia.

7. On suositeltavaa asentaa Intel(R) Chipset Software
  Installation Utility -asennusohjelma kohdejärjestelmään 
  ennen muiden ohjainten asentamista.


Tarkista järjestelmän toimittajalta, mitä 
käyttöjärjestelmää ja Intelin piirisarjaa järjestelmässä 
käytetään. 

**********************************************************
* 3. JAKELUPAKETIN SISÄLLYS
**********************************************************

Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
-paketti sisältää seuraavat osat:

  Tiedosto(t)
  -----------
  INFINST_xxx.EXE -tai- INFINST_xxx.ZIP
  README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM toimitetaan ainoastaan englanninkielisenä.


  *** HUOM! Järjestelmään kopioidaan vain ne tiedostot,
       jotka viittaavat havaittuihin laitteisiin.
       Täydellisen INF-tiedostojen luettelon näet
       tiedostosta RELNOTES.HTM.

       Jos käytetään "-A"-lippua, mitään tiedostoja
       ei kopioida <Windows>\INF-hakemistoon.
       Lisätietoja on kohdassa 4.
                    
**********************************************************
* 4. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KOMENTORIVILIPUT
**********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility -ohjelma 
tukee useita komentorivilippuja eri asennusvaihtoehdoille. 
Kaikki komentoriviliput ja -parametrit on erotettava 
sanavälillä lukuun ottamatta kielikoodia "-L"-lipun 
jälkeen.

Komentorivisyntaksi voi vaihdella eri Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility -asennusohjelman jakelumuotojen 
mukaan:

1. Itsepurkautuva .EXE-jakelu:
   Kun asennat tämän ohjelmiston .EXE-jakelusta, 
   INFINST_xxx.EXE -ohjelmakutsun perään on 
   lisättävä ylimääräinen '-A' (ts. INFINST_ENU.EXE 
   -A), jotta komentoriviparametrien syöttäminen
   onnistuu. Ylimääräinen "-A"-lippu itsepurkautuvalle 
   .EXE-paketille on ERI kuin alla kuvattu
   "-A"-komentorivilippu. 

   Esimerkki: Kun INF-tiedostot puretaan käyttämällä 
         alla kuvattua "-A"-lippua,
         asennusohjelmaa kutsutaan seuraavasti:
        
         INFINST_ENU.EXE -A -A (valinnainen -P)

2. Pakattu .ZIP-jakelu:
   Kun asennat tämän ohjelman .ZIP-jakelusta, 
   SETUP.EXE-komentoon ei tarvitse liittää ylimääräisiä 
   lippuja komentorivilippujen syöttämiseksi.

   Esimerkki: Kun INF-tiedostot puretaan käyttämällä 
         alla kuvattua "-A"-lippua,
         asennusohjelmaa kutsutaan seuraavasti:

         SETUP.EXE -A (valinnainen -P)

Alla on luettelo kaikista komentorivilipuista, joita 
ohjelmakutsun kanssa voidaan käyttää. Huomaa, että "-L"- 
ja "-S"-liput TÄYTYY määrittää komentorivilippuluettelon 
lopussa.

Lippu      Kuvaus
----      -----------
-?       Ohjelippu. Näyttää luettelon 
        käytettävissä olevista
        komentorivilipuista. Tämä parametri
        toimii vain vuorovaikutteisessa tilassa. 

-A       Purkaa INF-tiedostot ja README.TXT-
        tiedoston joko kansioon "C:\
        Ohjelmatiedostot\Intel\InfInst" tai -P'
        -lipun avulla määritettyyn <Asennuspolku>
        kansioon. Ohjelmisto EI asenna näitä INF-
        tiedostoja järjestelmään. Tämän lipun 
        voi yhdistää vain '-P'- lippuvaihtoehdon
        kanssa. Jos '-A'-lippu on määritetty, 
        kaikki muut vaihtoehdot ohitetaan. Tämä 
        parametri toimii joko hiljaisessa tai
        vuorovaikutteisessa asennustilassa

-B       Käynnistää järjestelmän automaattisesti 
        asennuksen jälkeen. Tämä lippu jätetään 
        huomiotta, jos "-A"-lippu määritetään. 
        Tämä parametri toimii sekä hiljaisessa
        että vuorovaikutteisessa asennuksessa.

-L<kielikoodi> Pakottaa InstallShield-käyttöliittymän 
        näyttämään määritetyn kielen asennuksen 
        aikana. Huomaa, että "-L"-lipun ja 
        4-merkkisen kielikoodin välissä (katso 
        alla) EI saa olla sanaväliä. Tämä lippu
        ja "-S"-lippu on sijoitettava 
        komentorivilippuluettelon loppuun. Tämä 
        parametri toimii vain vuorovaikutteisessa
        tilassa.

-OVER AUD    Ohittaa äänihallintalaitteen päivitykseen
        liittyvät asennusohjelman oletustoiminnot.

-P <asennuspolku>  
        Määrittää kiintolevyhakemiston, johon 
        INF-ohjelmatiedostot kopioidaan. Jos tätä
        lippua ei määritetä komentorivillä, 
        <asennuspolku>-hakemiston oletuksena on:
        
          C:\Program Files\Intel\INFInst
        
        Jos tätä lippua käytetään ilman "-A"-
        lippua, vain README.TXT kopioidaan 
        <asennuspolku>-hakemistoon. 
        Hakemistonimeen voi sisältyä sanavälejä.
        Tällöin kuitenkin hakemiston nimi on
        ympäröitävä lainausmerkeillä (").
        Tämä parametri toimii sekä hiljaisessa
        että vuorovaikutteisessa asennuksessa.
        
-S       Suorittaa hiljaisen asennuksen. 
        Käyttöliittymää ei näytetä. Tämä lippu 
        ja "-L"-lippu on sijoitettava 
        komentorivilippuluettelon loppuun.

        
Alla on lueteltu "-L"-lipun kanssa käytettävät 
kielikoodit:

  Kieli            <kielikoodi>
  -----            ------------
  Kiina (Manner-Kiina)       0804
  Kiina (Taiwan)          0404
  Tanska              0006
  Hollanti             0013
  Englanti (Yhdysvallat)      0009
  Suomi              000B
  Ranska (Kanada)         0C0C
  Ranska (standardi)        040C
  Saksa              0007
  Italia              0010
  Japani              0011
  Korea              0012
  Norja              0014
  Puola              0015
  Portugali (Brasilia)       0416
  Portugali (standardi)      0816
  Venäjä              0019
  Espanja             000A
  Ruotsi              001D
  Thai               001E

**********************************************************
* 5. PURETTUJEN TIEDOSTOJEN SISÄLTÖ
**********************************************************
INF-tiedostot kopioidaan kiintolevylle sen jälkeen, 
kun Intel(R) Chipset Software Installation Utility on 
suoritettu "-A"-lipulla (ts. "INFINST_ENU.EXE -A -A" 
tai "SETUP.EXE -A"). INF-tiedostojen sijainti riippuu 
siitä, onko "-P"-lippua käytetty "-A"-lipun kanssa:

1. Jos "-P"-lippua EI käytetä, INF-tiedostot 
  kopioidaan seuraavaan hakemistoon: 
  "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2. Jos "-P"-lippua käytetään, INF-tiedostot 
  kopioidaan välittömästi "-P"-lipun jälkeen 
  ilmoitettuun hakemistoon. 

  Lisätietoja lippujen käytöstä on kohdassa 4
  tiedostossa.

Kun INF-tiedostot on purettu, INF-tiedostot ja 
komponentit kopioidaan <INF-purkuhakemistoon>. 
Nämä tiedostot ja komponentit luokitellaan Intelin(R) 
piirisarjatyyppien mukaan. Seuraavassa taulukossa 
esitetään INF-tiedostojen sijainnit piirisarjojen mukaan:

  HUOM: INF-tiedostot on tarkoitettu päivittämään 
     VAIN laitteita, joita vastaavat 
     käyttöjärjestelmät eivät tue.

  HUOM: <INF-purkuhakemiston> merkkinä 
     jatkossa on <IED>.

Jokaisen <IED>-hakemiston alihakemiston 
(esim. 440MX, ICH, ICH2 tai PIIXX) osalta 
INF-tiedostot luokitellaan edelleen vastaavan 
käyttöjärjestelmän mukaan:

    Win95Old\ ---> Sisältää INF-tiedostot, jotka on
            tarkoitettu VAIN Windows* 95:n
            Original Release- ja OSR1
            -versioille. 
    Win95Cur\ ---> Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
            tarkoitettu VAIN Windows* 95:n 
            OSR2- ja myöhemmille versioille.
    Win98\   ---> Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
            tarkoitettu VAIN 
            Windows* 98 -järjestelmälle.
    Win98SE\  ---> Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
            tarkoitettu VAIN Windows* 98:n 
            Second Edition -versiolle.
    Win2000\  ---> Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
            tarkoitettu VAIN Windows* 2000 
            -järjestelmälle.
    WinME\   ---> Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
            tarkoitettu VAIN Windows* ME 
            -järjestelmälle.
    WinXP\   ---> Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
            tarkoitettu VAIN Windows* XP 
            -järjestelmälle.


HUOMAUTUKSIA:
1. <IED>\440MX\ -hakemistossa olevat 
  tiedostot on tarkoitettu Intel(R) 440MX 
  Chipset -käyttöympäristöihin.
2. <IED>\ICH\ -hakemistossa olevat 
  tiedostot on tarkoitettu
  Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
  Intel(R) 840 ja Intel(R) 815 Chipset 
  -käyttöympäristöihin.
3. <IED>\ICH2\ -hakemistossa olevat tiedostot 
  on tarkoitettu sellaisiin Intel(R) Chipset 
  -käyttöympäristöihin, joissa on
  Intel(R) 82801BA-komponentit.
4. <IED>\ICH2M\ -hakemistossa olevat tiedostot on
  tarkoitettu Intel(R) Chipset -käyttöympäristöihin,
  joissa on Intel(R) 82801BAM -komponentit.
5. <IED>\ICH3M\ -hakemistossa olevat tiedostot on 
  tarkoitettu Intel(R) Chipset -käyttöympäristöihin,
  joissa on Intel(R) 82801CAM -komponentit.		  
6. <IED>\PIIXX\ -hakemistossa olevat tiedostot 
  on tarkoitettu Intel(R) 430TX PCIset-, Intel(R) 440BX-
  Intel(R) 440DX-, Intel(R) 440EX-, Intel(R) 440GX-, 
  Intel(R) 440LX- ja Intel(R) 440ZX AGPset 
  -käyttöympäristöihin.
7. INFPrelo.INF tekee CUSTOM.INF-mallin, joka asentaa 
  INF-tiedostot Intelin(R)-piirisarjoille 
  käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä. 
  OEM-valmistajat voivat sisällyttää tämän tiedoston 
  OEM-esilatauspaketin asennushakemistoon. (Lisätietoja 
  on osassa 8.)


**********************************************************
* 6. OHJELMAN ASENTAMINEN VUOROVAIKUTTEISESTI
**********************************************************
1. Varmista, että järjestelmä täyttää kaikki kohdassa 2 
  kuvatut järjestelmävaatimukset.

2. Suorita InstallShield*-asennusohjelma:
    Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE
    Pakattu .ZIP-jakelu:    SETUP.EXE

3. Sinulta kysytään, hyväksytkö käyttöoikeussopimuksen. 
  Jos et hyväksy, Installer lopettaa purkamatta 
  yhtään tiedostoa.
  
4. Seuraa näytön ohjeita ja käytä oletusasetuksia 
  päättääksesi asennuksen, kun käyttöjärjestelmä on 
  käynnistetty uudelleen.

5. Tämä päättää Intel(R) Chipset Software 
  Installation Utility -asennusohjelman asennuksen. 

**********************************************************
* 7. OHJELMAN ASENTAMINEN HILJAISESTI
**********************************************************
1. Varmista, että järjestelmä täyttää kaikki kohdassa 2
  kuvatut järjestelmävaatimukset.

2. Suorita InstallShield-asennusohjelma:
  Hiljainen asennus automaattisella uudelleen 
  käynnistyksellä:
    Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE -a -b -
s
    Pakattu .ZIP-jakelu:    SETUP.EXE -b -s
  - TAI -
  Hiljainen asennus ilman automaattista uudelleen 
  käynnistystä:
    Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE -a -s
    Pakattu .ZIP-jakelu:    SETUP.EXE -s

3. Asennusohjelma suorittaa tarvittavat päivitykset 
  ja kirjaa asennustilan seuraavaan 
  järjestelmärekisterin avaimeen:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4. Jos asennusohjelma käynnistettiin "-b"-lipun kanssa, 
  järjestelmä käynnistetään automaattisesti uudelleen 
  onnistuneen päivityksen jälkeen.

  HUOM: Järjestelmä TÄYTYY käynnistää uudelleen, 
      jotta kaikki laitepäivitykset tulevat voimaan.

5. Voit varmistaa, että asennus onnistui, tarkistamalla 
  install-arvon vaiheessa 3. mainitussa 
  rekisteriavaimessa.

  Seuraavassa taulukossa kuvataan eri parametriarvot:

  Arvo   Tyyppi   Data    Kuvaus
  ----   ------   -----    ------
  "install" Merkkijono "success"  Asennus onnistui.
             "fail"   Asennus ei
                   onnistunut. Yhtään
                   INF-tiedostoa ei 
                   kopioitu
                   järjestelmään.
  "reboot" Merkkijono "Yes"    Asennuksen
                   päättäminen
                   edellyttää uudelleen
                   käynnistämistä.
             "No"    Asennuksen 
                   päättäminen ei
                   edellytä uudelleen 
                   käynnistämistä.
  "version" Merkkijono <vaihtelee> Intel(R)                
                   Chipset Software
                   Installation Utility
                   -ohjelman nykyinen
                   versionumero 
                   

**********************************************************
* 8. INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN
*  ASENTAMISTA
**********************************************************
1. Kopioi asennushakemistossa olevat käyttöjärjestelmän 
  asennustiedostot koneen kovalevyllä olevaan kansioon.
  Tämä toiminto vaatii paljon levytilaa. On tärkeää 
  varmistaa levytilan riittävyys ennen kopioinnin 
  aloittamista. Hakemistoihin viitataan seuraavasti:

   Windows* 2000 : <WIN2000-asennushakemisto>
   Windows* 98  : <WIN98-asennushakemisto>
   Windows* 98 SE : <WIN98SE-asennushakemisto>
   Windows* ME  : <WINME-asennushakemisto>
   Windows* 95  : <WIN95-asennushakemisto>
 

**********************************************************
* 8A. WINDOWS* 2000:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN 
*   KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMISTA
**********************************************************
**
HUOM: Windows* 2000:n OEM-esilatauspaketin jakelu-CD 
   sisältää asennushakemiston, jossa on kaikki 
   käyttöjärjestelmän asennustiedostot sekä 
   asennusohjelmat (WINNT.EXE ja WINNT32.EXE). 

Hakemiston nimi vaihtelee jakelu-CD:n 
mukaan (esim. \I386\).


1. Luo seuraava hakemistorakenne hakemistoon 
  <WIN2000-asennushakemisto>: 

    \$OEM$\$$\INF

2. Kopioi Windows* 2000:n INF-tiedostot hakemistosta 
  <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000 yllä 
  vaiheessa 2 luotuun hakemistoon:

    <WIN2000-asennushakemisto>\$OEM$\$$\INF

  Huom: XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
     nimi. 
   Lisätietoja saat kohdasta 8.

3. Luo seuraava hakemistorakenne hakemistoon 
  <WIN2000-asennushakemisto>: 

    \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4. Kopioi Windows* 2000:n INF-tiedostot JA 
  luettelotiedostot (.CAT) hakemistosta 
  <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000 
  yllä vaiheessa 4 luotuun hakemistoon:

  <WIN2000-asennushakemisto>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

  Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
     nimi. Lisätietoja saat kohdasta 8.

5. Muokkaa Windows* 2000 -asennuksen vastaustiedostoa, 
  UNATTEND.TXT, joka sijaitsee 
  <WIN2000-asennushakemistossa>, tai 
  luo mukautettu vastaustiedosto. Vastaustiedostossa 
  on oltava seuraavat tiedot:
  
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
  -tiedostojen esilataamisen helpottamiseksi löydät
  esimerkkivastauksia tiedostosta: 
  <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
  
  Lisätietoja Windows* 2000:n vastaustiedostoista ja 
  automaattisista asennuksista on oppaassa 
  Microsoft* Windows* 2000 Guide to Unattended Setup. 
  Tietokoneiden valmistajille tarkoitettuja lisätietoja
  \$OEM$-kansiosta on oppaassa Microsoft 
  Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) 
  User Guide. Muille käyttäjille tähdättyä tietoa 
  aiheesta on oppaassa Microsoft Windows* 2000 
  Deployment Guide.

6. Suorita "WINNT.EXE /u:<vastaustiedoston nimi>
  /s:<WIN2000 Setup Directory>" asentaaksesi 
  Windows* 2000 -käyttöjärjestelmän.


**********************************************************
* 8B. WINDOWS* 98:N/WINDOWS* 98 SE:N/WINDOWS* ME:N INF-
*   TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN 
*   ASENTAMISTA
**********************************************************
HUOM! Windows* 98:n tai Windows* 98 Second Editionin 
   tai Windows* ME:n OEM-esilatauspaketin jakelu-CD 
   sisältää asennushakemiston, jossa on kaikki 
   käyttöjärjestelmän asennustiedostot (*.CAB) 
   sekä asennusohjelma (SETUP.EXE ).

Hakemiston nimi vaihtelee jakelu-CD:n 
mukaan (esim. \WIN98\).  

1. Kopioi Windows* 98:n INF-tiedostot 
  <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98 -hakemistosta 
  yllä vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon, 
  jos esilataat Windows* 98 -järjestelmää.
    -tai-
  Kopioi Windows* 98 Second Editionin INF-tiedostot 
  hakemistosta <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98SE 
  yllä vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon, 
  jos esilataat Windows* 98 Second Edition 
  -järjestelmää.
    -tai-
  Jos esilataat Windows* ME -käyttöjärjestelmää, kopioi 
  Windows* ME -käyttöjärjestelmän INF-tiedostot 
  <INF-tiedostojen purkuhakemisto>\XXXX\WinME -kansiosta 
  määritettyyn asennushakemistoon.

  Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
     nimi. Lisätietoja saat kohdasta 8.

2. Hakemiston <WIN98-asennushakemisto> sisällöstä 
  riippuen on kaksi vaihtoehtoa:

  Tapaus A: CUSTOM.INF-tiedosto EI OLE 
       hakemistossa <WIN98-asennushakemisto>.

       Tällöin annetaan tiedostolle INFPRELO.INF 
       uusi nimi CUSTOM.INF.

  Tapaus B: CUSTOM.INF-tiedosto ON hakemistossa <WIN98
       -asennushakemisto>.

       Sisällytä tällöin tiedoston INFPRELO.INF 
       sisältö olemassa olevaan tiedostoon 
       CUSTOM.INF. Tutustu kohtaan "General
       Customizations for Preloaded Systems"
       oppaassa Microsoft OEM Preload Kit.

3. Suorita SETUP.EXE asentaaksesi Windows* 98 
  -käyttöjärjestelmän.


**********************************************************
* 8C. WINDOWS* 95:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN 
*   KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMISTA
**********************************************************
HUOM: Windows* 95:n OEM-esilatauspaketin 
   jakelu-CD sisältää asennushakemiston, 
   jossa on kaikki käyttöjärjestelmän 
   asennustiedostot (*.CAB) sekä Windows* 95:n 
   asennusohjelma (SETUP.EXE).  

Hakemiston nimi vaihtelee jakelu-CD:n mukaan 
(esim. \WIN95\).

HUOM: Windows* 95 -järjestelmään tarkoitetut 
   tiedostot toimivat vain Windows* 95 
   -järjestelmässä (kaikissa versioissa).

1. Jos asennat järjestelmää Windows* 95 Original 
  Release tai OSR1, kopioi Windows* 95:n 
  INF-tiedostot hakemistosta 
  <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Old yllä 
  vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon 
  ja jatka vaiheesta 4. Muussa tapauksessa siirry 
  vaiheeseen 3.

  Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
     nimi. Lisätietoja saat kohdasta 8.

2. Jos asennat järjestelmää Windows* 95 OSR2 
  tai sen myöhempää versiota, kopioi Windows* 95:n 
  INF-tiedostot hakemistosta 
  <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Cur yllä 
  vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon. 

  TÄRKEÄÄ: ÄLÄ kopioi hakemiston 
       <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Cur\USB\ 
       tiedostoja vaiheessa 1 määritettyyn
       hakemistoon tässä vaiheessa, vaikka
       tarkoituksesi olisi asentaa USB-lisäys
       käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen.

  Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
     nimi. Lisätietoja saat kohdasta 8.

3. Hakemiston <WIN95-asennushakemisto> 
  sisällöstä riippuen on kaksi vaihtoehtoa:

  Tapaus A: CUSTOM.INF-tiedosto EI OLE 
       hakemistossa <WIN95-asennushakemisto>.

       Tällöin annetaan tiedostolle 
       INFPRELO.INF uusi nimi CUSTOM.INF.

  Tapaus B: CUSTOM.INF-tiedosto ON hakemistossa 
       <WIN95-asennushakemisto>.

       Sisällytä tällöin tiedoston INFPRELO.INF 
       sisältö olemassa olevaan tiedostoon 
       CUSTOM.INF. Lisätietoja aiheesta saat 
       kohdasta General Customizations for 
       Preloaded Systems oppaassa Microsoft OEM
       Preload Kit.

4. Suorita SETUP.EXE asentaaksesi 
  Windows* 95 -käyttöjärjestelmän.

Jos asennat järjestelmää Windows* 95 Original Release,
OSR1 tai OSR2 ilman USB-lisäystä, asennus on valmis.


Vaihetta 5 ja myöhempiä vaiheita tarvitaan vain, jos
  asennetaan Windows* 95 OSR2 tai myöhempi versio JA jos
  tarkoitus on asentaa USB-lisäys. Katso lisätietoja
  kohdasta Järjestelmävaatimukset.

5. Suorita Laitehallinta päivittääksesi 
  USB-laiteohjaimen:

  a. Napsauta Käynnistä-painiketta.
  b. Valitse Asetukset.
  c. Valitse Ohjauspaneeli.
  d. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
  e. Avaa Laitehallinta-välilehti.
  f. Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
  g. Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS.
  h. Napsauta kohtaa PCI-väylä.
  i. Napsauta kohtaa PCI Universal Serial Bus.
  j. Valitse Poista.

6. Jos olet päivittämässä Intel(R) 82440MX Chipset 
  -käyttöympäristöä, kopioi tiedosto 440MXUSB.INF
  hakemistosta <INF-purkuhakemisto>
  \440MX\Win95Cur\USB hakemistoon <WINDOWS-
  hakemisto>\INF, ja siirry sitten vaiheeseen 11. Muussa 
  tapauksessa siirry vaiheeseen 8.

7. Jos olet päivittämässä Intel(R) 810-, Intel(R) 820-
  tai Intel(R) 840 Chipset -käyttöympäristöä, kopioi 
  tiedosto ICHxUSB.INF hakemistosta <INF-purkuhakemisto>
  \ICH\Win95Cur\USB hakemistoon <WINDOWS-
  hakemisto>\INF, ja siirry sitten vaiheeseen 11. Muussa 
  tapauksessa siirry vaiheeseen 9.

8. Jos olet päivittämässä Intel(R) Chipset 
  -käyttöympäristöä, johon sisältyy "ICH2"-
  komponentteja, kopioi tiedosto ICH2USB.INF
  hakemistosta <INF-purkuhakemisto>\ICH2\Win95Cur\USB 
  hakemistoon <WINDOWS-hakemisto>\INF, ja siirry sitten
  vaiheeseen 11. Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen
  10.

9. Jos olet päivittämässä Intel(R) Chipset 
  -käyttöympäristöä, johon sisältyy PIIX3- tai PIIX4-
  komponentteja, kopioi tiedosto PIIXXUSB.INF
  hakemistosta <INF-purkuhakemisto>
  \PIIXX\Win95Cur\USB hakemistoon <WINDOWS-
  hakemisto>\INF.

10. Asenna Windows* 95:n USB-lisäys. Käynnistä 
  järjestelmä uudelleen seuraamalla näytön ohjeita.

Asennus on valmis.


**********************************************************
* 9. INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN 
*  ASENNUKSEN JÄLKEEN 
**********************************************************
**********************************************************
* 9A. WINDOWS* 2000:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN 
*   KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENNUKSEN JÄLKEEN
**********************************************************
Windows* 2000 tukee valmiiksi joitakin Intelin 
piirisarjaympäristöjä, jolloin järjestelmää ei ehkä 
tarvitse päivittää tämän ohjelmiston sisältämillä 
INF-tiedostoilla.

Seuraavissa vaiheissa kuvataan Windows* 2000:n 
INF-tiedostojen asentaminen. Voit joutua toistamaan nämä 
vaiheet päivittääksesi kaikki Intelin piirisarjalaitteet, 
joita Windows* 2000 ei tue.

  1. Kopioi <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000 
    -hakemiston sisältö levykkeen 
    juurihakemistoon (A:\).
    
    Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän 
       kansion nimi. 
       Lisätietoja saat kohdasta 8.

  2. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
  3. Napsauta Käynnistä-painiketta.
  4. Valitse Asetukset.
  5. Valitse Ohjauspaneeli.
  6. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
  7. Avaa Laitteisto-välilehti.
  8. Valitse Laitehallinta-painike.
  9. Valitse Näytä-valikosta Laitteet yhteyden mukaan.
  10. Napsauta kohtaa MPS Uniprocessor 
    PC -TAI- MPS Multiprocessor PC.
    HUOM! Vain toinen yllä mainituista vaihtoehdoista
       on esillä määrätyssä järjestelmässä.
  11. Valitse PCI-väylä.
  12. Napsauta hiiren kakkospainikkeella
    riviä, joka sisältää kuvauksen
      PCI standard host CPU bridge
      -tai-
      PCI standard ISA bridge
      -tai-
      PCI standard PCI-to-PCI bridge
      -tai-
      PCI System Management Bus
      -tai-
      Standard Dual PCI IDE Controller
      -tai-
      Standard Universal PCI to USB Host Controller
      (Kyseinen rivi tulee valituksi.)
  13. Valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
  14. Avaa Ohjain-välilehti.
  15. Napsauta Päivitä ohjain -painiketta.
  16. Windows* 2000 käynnistää ohjatun
    laiteohjainpäivityksen. Valitse Seuraava.
  17. Varmista, että seuraava kohta on valittu:
    Etsi laitteelle sopiva ohjain (suositellaan)
  18. Aseta levykeasemaan levyke, joka sisältää 
    Windows* 2000:n INF-tiedostot.
  19. Valitse Seuraava.
  20. Windows* 2000 luettelee sijainnit, joista 
    päivitetty ohjain voi löytyä. Varmista, että 
    seuraava kohta on valittu: Levykeasemat
  21. Valitse Seuraava.
  22. Windows* 2000:n pitäisi ilmoittaa, että ohjain 
    on löytynyt:(Havaitun laitteen nimi näytetään.)
    Valitse Seuraava.      
  23. Valitse Valmis.
  24. Käynnistä järjestelmä uudelleen, kun sinua
    kehotetaan tekemään niin.

**********************************************************
* 9B. WINDOWS* 98:N/WINDOWS* 98 SE:N/WINDOWS* ME:N/ 
*   WINDOWS* 95:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN 
*   KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENNUKSEN JÄLKEEN
**********************************************************
Windows* 98 Second Edition ja Windows* ME tukevat jo
joitakin Intel(R) Chipset -käyttöympäristöjä, joten ei 
välttämättä ole tarpeen päivittää käyttöjärjestelmää 
ohjelmiston mukana tulleita INF-tiedostoja käyttäen.

Seuraavissa vaiheissa kuvataan asennusprosessi 
Windows* 98:n ja Windows* 98 Second Editionin ja 
Windows* ME:n ja Windows* 95:n INF-tiedostoille. Voit 
joutua toistamaan nämä vaiheet päivittääksesi kaikki 
Intelin piirisarjalaitteet, joita nämä 
käyttöjärjestelmät eivät tue.

  1. Kopioi päivitettävän käyttöjärjestelmän 
    mukaan jonkin seuraavan hakemiston sisältö 
    levykkeen juurihakemistoon (A:\).

    Järjestelmässä Windows* 98: 
          <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98
    Järjestelmässä Windows* 98 Second Edition: 
          <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98SE
    Järjestelmässä Windows* ME: 
          <INF-purkuhakemisto>\XXXX\WinME
    Järjestelmissä Windows* 95 Retail tai OSR1: 
         <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Old
    Järjestelmissä Windows* 95 OSR2 tai myöhempi: 
         <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Cur

    Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän 
       kansion nimi. 
       Lisätietoja saat kohdasta 8.
  2. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
  3. Napsauta Käynnistä-painiketta.
  4. Valitse Asetukset.
  5. Valitse Ohjauspaneeli.
  6. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
  7. Avaa Laitehallinta-välilehti.
  8. Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
  9. Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS tai 
    kohtaa Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä 
    (ACPI) BIOS.
    HUOM! Vain toinen yllä mainituista vaihtoehdoista 
       on esillä määrätyssä järjestelmässä.
  10. Valitse PCI-väylä.
  11. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
    riviä, joka sisältää kuvauksen
      PCI standardi isäntä-CPU-silta
      -tai-
      PCI standardi ISA-silta
      -tai-
      PCI standardi PCI-PCI -silta
      -tai-
      PCI System Management Bus
      -tai-
      Standardi Dual PCI-IDE -ohjain
      -tai-
      Standard Universal PCI to USB Host Controller
      (Kyseinen rivi tulee valituksi.)
  12. Valitse Poista-painike ikkunan alareunassa.
  13. Jos useampi kuin yksi Intelin piirisarjalaite 
    on päivitettävä, palaa vaiheeseen 11.
  14. Valitse Kyllä, kun sinua kehotetaan 
    käynnistämään järjestelmä uudelleen.
  15. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
  16. Windows käynnistää ohjatun uuden laitteen 
    asentamisen.
    Valitse Seuraava valintaikkunassa, jossa lukee:
    "Tämä ohjattu toiminto etsii uusia ohjaimia 
    laitteelle:"
  17. Varmista, että seuraava kohta on valittu:
    Etsi paras ohjain laitteelle. (Suositellaan)
  18. Valitse Seuraava.
  19. Aseta levykeasemaan levyke, 
    joka sisältää INF-tiedostot.
  20. Varmista, että seuraava kohta on valittu:
    Levykeasemat
  21. Jos INF-tiedostot eivät sijaitse levykkeen 
    juurihakemistossa, valitse seuraava ja syötä 
    polku, jossa on käyttöjärjestelmän 
    päivittämiseen tarvittavat INF-tiedostot.
    Määritä sijainti:
  22. Valitse Seuraava.
  23. Windowsin tulisi nyt ilmoittaa, että ohjain 
    on löytynyt ja että se on "valmis asentamaan 
    parhaan ohjaimen tälle laitteelle".
  24. Valitse Seuraava.
  25. Valitse Valmis.
  26. Windows-käyttöjärjestelmä voi kehottaa sinua 
    asentamaan lisäohjaimia, jos vaiheissa 
    11 - 13 poistettiin useampi kuin yksi laite. 
    Noudata samaa menettelyä asentaessasi jäljellä 
    olevat Intel(R)-piirisarjalaitteet.
  27. Käynnistä järjestelmä uudelleen, kun sinua
    kehotetaan tekemään niin.


**********************************************************
* 10. OHJELMISTON ASENNUKSEN VARMISTAMINEN
**********************************************************
Suorita Laitehallinta varmistaaksesi INF-tiedostojen 
oikean asennuksen ja käytön.

Järjestelmissä Windows* 95, Windows* 98, 
Windows* 98 Second Edition ja Windows* ME:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta.
  2. Valitse Asetukset.
  3. Valitse Ohjauspaneeli.
  4. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
  5. Avaa Laitehallinta-välilehti.
  6. Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
  7. Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS tai 
    kohtaa Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä
    (ACPI) BIOS.
  8. Valitse PCI-väylä.

Järjestelmässä Windows* 2000:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta.
  2. Valitse Asetukset.
  3. Valitse Ohjauspaneeli.
  4. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
  5. Avaa Laitteisto-välilehti.
  6. Valitse Laitehallinta-painike.
  7. Valitse Näytä-valikosta vaihtoehto Näytä 
    laitteet yhteyden mukaan.
  8. Napsauta kohtaa Standardi PC tai kohtaa 
    Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä 
    (ACPI) PC.
  9. Valitse Microsoft ACPI-yhteensopiva järjestelmä
  10. Valitse PCI-väylä.
 
Kun Laitehallinta on käynnistetty yllä kuvatulla tavalla,
tarkista seuraavat kohdat:

  *** HUOM! Laitehallinta näyttää vain järjestelmästä
        löytyneiden laitteiden nimet.

  Intel(R) 810 Chipset:
    Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
    -tai-
    Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
      Controller
 
  Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
    Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
      Controller 

  Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
    Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

  Intel(R) 840 Chipset:
    Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
    Intel(R) 82840 PCI Bridge 
       
   Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
    Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
      Controller
    Intel(R) 82806AA PCI Bridge
    Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

  Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
    Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
   
  Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
    Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

  Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371AB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
      Controller
  
  Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
      Controller

  Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
    Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
    Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
      Controller  

  Intel(R) 440MX Chipset:
    Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
    Intel(R) 82440MX Power Management Controller
    Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

  Intel(R) 430TX PCIset:
    Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

  Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
  Intel(R) 440ZX AGPset:
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440GX AGPset:
    Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440LX AGPset:
    Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

  Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
   Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815P Chipset, 
   Intel(R) 815EM Chipset, Intel(R) 815G Chipset, 
   Intel(R) 815EG Chipset:
    Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
    Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

  Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
    Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
    Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 
      244B 
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller -2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 
      2445 

  Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
    Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 
      244A
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
      - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
      - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 
      2445 

  Intel(R) 850 Chipset:
    Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 
      2532    

  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531 
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 
     2532 
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537   

  Intel(R) 830MP Chipset, Intel(R) 830M Chipset, 
  Intel(R) 830MG Chipset:
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575 
    Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576 
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578 

  Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
    Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller - 
      248A 
    Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2482 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2484 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2487 
    Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 
      2485

  Intel(R) 845 Chipset
    Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
    Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. Joissakin järjestelmissä voidaan päivittää myös 
  seuraava laite:

   a. Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
   b. Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS tai kohtaa 
    Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä (ACPI)
    BIOS.   
   c. Tarkista, että seuraava kohta on esillä:
    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -TAI-
    Intel(R) Security Driver

**********************************************************
* 11. OHJELMISTON VERSIONUMERON TUNNISTAMINEN
**********************************************************
Jakelupakettiin sisältyvän ohjelmiston versio on 
määritetty tiedostossa RELNOTES.HTM. 

Jakelupakettiin sisältyvän ohjelmiston version voi 
selvittää myös tutkimalla seuraavaa rekisterikohtaa:

  Avaimen nimi:  
    \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  Arvon nimi: versio

**********************************************************
* 12. ONGELMATILANTEET
**********************************************************
Seuraavassa oletetaan, että yllä kohdassa 2 mainitut 
järjestelmävaatimukset on täytetty.

Ongelma:  Järjestelmä lukkiutuu Laitehallinnan 
      Poista-komennon tai uudelleen käynnistyksen 
      aikana.

Ratkaisu:  Järjestelmän lukkiutuminen uudelleen 
      käynnistymisen aikana voi johtua useista 
      järjestelmäongelmista. Jos järjestelmä 
      lukkiutuu, käynnistä kone uudelleen ja avaa 
      Laitehallinta. Jos laitteet on lueteltu 
      oikein eikä järjestelmäongelmia enää esiinny, 
      .INF-tiedoston palauttaminen on onnistunut. 
      Jos laitekokoonpano ei ole oikein, koeta 
      suorittaa kohdan 3 menettely uudelleen.

      Jos tämä ei ratkaise ongelmia tai esiintyy 
      uusia ongelmia, asenna käyttöjärjestelmä 
      uudelleen.


Ongelma:  Suoritettuaan asennusohjelman ja 
      käynnistettyään koneen uudelleen, Windows
      ilmoittaa, että se ei löydä jotain seuraavista
      tiedostoista:
          ESDI_506.pdr

Ratkaisu: Napsauta Selaa-näppäintä siinä
      valintaikkunassa, missä ongelma ilmenee, hae 
      <Windows>\System\IOSubsys-hakemisto ja 
      napsauta OK. Järjestelmän tulisi nyt voida
      paikallistaa kyseinen tiedosto tästä 
      hakemistosta ja jatkaa uusien laitteiden 
      uudelleen luetteloimista.

Ongelma:  Suoritettuaan asennusohjelman ja 
      käynnistettyään koneen uudelleen, Windows 
      ilmoittaa, että se ei löydä jotain 
      seuraavista tiedostoista:
 
         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Ratkaisu: Napsauta Selaa-näppäintä siinä 
      valintaikkunassa, missä ongelma ilmenee, hae
      hakemisto <Windows>\System32\drivers (kun 
      käyttöjärjestelmäsi on Windows* 98, 
      Windows* ME)tai <Windows>\System (kun 
      käyttöjärjestelmäsi on Windows* 95), ja 
      napsauta OK. Järjestelmän tulisi nyt voida 
      paikallistaa kyseinen tiedosto tästä 
      hakemistosta ja jatkaa uusien laitteiden 
      uudelleen luetteloimista.

Ongelma:  Asennustoiminto pysähtyy asennuksen aikana ja 
      kysyy jotain seuraavista tiedostoista:
   
         UHCD.SYS
         USBD.SYS
         USBHUB.SYS

Ratkaisu: Varmista, että koneeseesi on asennettu 
      Windows* 95 USB Supplement ennen Intel(R) 
      Chipset Software Installation Utility
      -asennusohjelman suorittamista.

Ongelma:  Suoritettuaan asennusohjelman ja 
      käynnistettyään koneen uudelleen, Windows 
      ilmoittaa, että se ei löydä jotain 
      seuraavista tiedostoista:
         isapnp.vxd

Ratkaisu: Napsauta Selaa-näppäintä siinä 
      valintaikkunassa, missä ongelma ilmenee, hae 
      <Windows>\System-hakemisto, ja napsauta OK. 
      Järjestelmän tulisi nyt voida paikallistaa 
      kyseinen tiedosto tästä hakemistosta ja 
      jatkaa uusien laitteiden uudelleen 
      luetteloimista.

Ongelma:  Suoritettuasi hiljaisen asennuksen, 
      HKLM\Software\Intel\InfInst-avainta ei ole 
      luotu tai arvon "install" tietona ei ole
      "success".

Ratkaisu: Tämä johtuu jostakin seuraavista syistä:
        - nykyinen järjestelmä ei sisällä tuettua 
         käyttöjärjestelmää tai
        - nykyinen järjestelmä ei sisällä tuettua 
         piirisarjaa.

      Varmista osan 2 järjestelmävaatimukset.

**********************************************************
* VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
**********************************************************
Intel ei esitä mitään käyttökelpoisuuden, tehokkuuden 
tai takuun suhteen. Intel(R) OHJELMISTON 
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Valmistaja/Jakelija, Yksittäinen 
käyttäjä) määrittää täysin tämän ohjelman lisensioidun 
käytön.
**********************************************************
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot toimitetaan Intelin 
tuotteiden yhteydessä. Tässä asiakirjassa ei myönnetä 
mitään immateriaaliomaisuusoikeuksia, ilmaistua tai 
konkludenttista, pidättämällä tai muuten. Intel(R) ei 
hyväksy mitään vastuuta ja kieltää kaiken ilmaistun tai 
konkludenttisen takuun, joka liittyy Intelin tuotteiden
myyntiin ja/tai käyttöön, mukaan lukien vastuun tai takuun 
sopivuudesta tiettyä tarkoitusta varten, 
myyntikelpoisuudesta tai minkään patentin, 
tekijänoikeuden tai muun henkisen omistusoikeuden 
loukkauksesta. Intelin tuotteita ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi lääkinnällisissä, hengenpelastus- tai 
elämää ylläpitävissä sovelluksissa.

**********************************************************
Intel Corporation ei takaa eikä ota vastuuta tämän 
asiakirjan eikä sen sisältämien tietojen käytöstä eikä 
ota vastuuta mistään virheistä, joita asiakirjaan voi 
sisältyä, eikä Intel myöskään sitoudu päivittämään tämän 
asiakirjan sisältämiä tietoja. Intel varaa oikeuden 
tehdä muutoksia tähän asiakirjaan koska tahansa erikseen 
ilmoittamatta.
**********************************************************
**********************************************************

* Intel on joko Intel Corporationin tai sen 
 Yhdysvalloissa tai muualla maailmassa toimivien 
 tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity 
 tavaramerkki.
* Kolmansien osapuolten merkit ja nimet ovat 
 omistajiensa omaisuutta.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.63