Readme.txt Driver File Contents (I845INFALL.zip)

************************************************************
** DAN *****************************************************
************************************************************
*                              
* Intel(R) Chipset Software Installation Utility
* Readme-installationsfil
*
************************************************************


************************************************************
* INDHOLD
************************************************************
Dette dokument indeholder følgende afsnit:

1. Oversigt
2. Systemkrav
3. Distributionspakkens indhold
4. Liste over tilgængelige indstillinger for 
  kommandolinjeflag
5. Indhold af udpakkede filer
6. Installation af softwaren i tilstanden Interaktiv
7. Installation af softwaren i tilstanden Uovervåget
8. Installation af INF-Filer forud for installation
  af operativsystem
  8A. Installation af Windows* 2000 INF-Filer forud for 
     installation af operativsystem 
  8B. Installation af INF-Filer til Windows* 98/
     Windows* 98 - 2. udgave/Windows* ME forud for 
     installation af operativsystem 
  8C. Installation af INF-Filer til Windows* 98/
     Windows* 98 - 2. udgave/Windows* ME forud for 
     installation af operativsystem 
9. Installation af INF-Filer efter installation
  af operativsystem
  9A. Installation af Windows* 2000 INF-Filer efter 
    installation af operativsystem 
  9B. Installation af INF-filer til Windows* 98/
    Windows* 98 - 2. udgave 
    Windows* ME/Windows* 95 efter 
    installation af operativsystem 
9. Kontrol af softwareinstallation
10. Kontrol af softwarens versionsnummer
11. Fejlfinding

************************************************************
* 1. OVERSIGT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerer 
de Windows* INF-filer på målsystemet, der fortæller 
operativsystemet, hvordan chipsætkomponenterne vil blive 
konfigureret. Dette er nødvendigt for at følgende 
funktioner kan virke korrekt:

  - Core PCI og ISAPNP Services
  - AGP Support
  - IDE/ATA33/ATA66 Storage Support
  - USB Support
  - Identifikation af Intel(R) Chipsæt-komponenter i 
   Enhedshåndtering

Denne software kan installeres i tre tilstande: Interaktiv,
Stille og Ikke-overvåget forindlæsning. Den interaktive 
tilstand kræver brugerinput under installationen. 
Stille-tilstand og Ikke-overvåget forindlæsning kræver 
det ikke.

Desuden findes der en række indstillinger for kommando-
linjeflag, som sikrer udvidet installationsfunktionalitet. 
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i flag. 
Se afsnit 4, hvor du finder detaljerede beskrivelser 
af disse flag.

Vigtig bemærkning:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
distribueres i to formater - selvudpakkende .EXE-
filer (INFINST_xxx.EXE) eller komprimerede .ZIP-filer 
(INFINST_xxx.ZIP). Syntaksen på kommandolinjen varierer 
afhængig af det eksekverede distributionsformat. 
Yderligere oplysninger finder du i afsnit 4.

************************************************************
* 2. SYSTEMKRAV 
************************************************************
1. Softwaren, der leveres med programpakken, fungerer 
  sammen med følgende chipsætkonfigurationer:

      
     Intel(R) 440BX  AGPset 
     Intel(R) 440DX  AGPset 
     Intel(R) 440EX  AGPset 
     Intel(R) 440GX  AGPset 
     Intel(R) 440LX  AGPset 
     Intel(R) 440ZX  AGPset 
     Intel(R) 440MX  Chipset 
     Intel(R) 430TX  PCIset     
     Intel(R) 810   Chipset
     Intel(R) 810E   Chipset
     Intel(R) 810E2  Chipset
     Intel(R) 815   Chipset
     Intel(R) 815E   Chipset
     Intel(R) 815EM  Chipset
     Intel(R) 815EP  Chipset
     Intel(R) 815P   Chipset
     Intel(R) 815G   Chipset
     Intel(R) 815EG  Chipset
     Intel(R) 820   Chipset
     Intel(R) 820E   Chipset
     Intel(R) 840   Chipset      
     Intel(R) 850   Chipset
     Intel(R) 860   Chipset
     Intel(R) 830MP  Chipset
     Intel(R) 830M   Chipset
     Intel(R) 830MG  Chipset  
     Intel(R) 845   Chipset

       
2. En af følgende operationer skal
  fuldt ud installeres og køre på systemet,
  før du installerer denne software:


   Windows* 95   4.00.950  (oprindelig programudgave)
   Windows* 95   4.00.950a (OSR1)
   Windows* 95   4.00.950b (OSR2 uden USB-udvidelse)
   Windows* 95   4.00.950b (OSR2.1 med USB-udvidelse)
   Windows* 95   4.00.950c (OSR2.5 med eller uden 
                   USB-udvidelse)
   Windows* 98   4.10.1998 (oprindelig programudgave)
   Windows* 98 - 2. udgave
           4.10.2222 (oprindelig programudgave)
   Windows* ME   4.90.3000 (oprindelig programudgave)
   Windows* 2000  5.00.2195 (oprindelig programudgave)
   Windows* XP   5.10.2526 (Release To 
                 Manufacturing (RTM))

Følg nedenstående trin for at kontrollere, hvilket 
operativsystem der er installeret på målsystemet:

  a. Klik på Start.
  b. Vælg Indstillinger.
  c. Vælg Kontrolpanel.
  d. Dobbeltklik på ikonet System.
  e. Klik på fanen Generelt i Egenskaber for system.
  f. Kontroller, hvilket operativsystem der er 
    installeret, ved at læse systemoplysningerne.
               
3. Det anbefales, at softwaren installeres på systemer
  med mindst 32 MB systemhukommelse ved brug af 
  Windows* 9x og Windows* ME. Windows* 2000 kræver 
  mindst 64 MB systemhukommelse.

4. Det anbefales, at der er tilstrækkelig plads på 
  harddisken i <TEMP>-biblioteket 
  (typisk C:\WINDOWS\TEMP) på systemet for at installere 
  softwaren.

5. Kontroller systemkravene. Operativsystemet skal være
  installeret og køre på systemet, inden softwaren køres.

6. Luk alle åbne programmer. Ellers kan der opstå 
  problemer.

7. Det anbefales, at hjælpeprogrammet Intel(R) Chipset 
  Software Installation installeres på målsystemet,
  før installationen af andre drivere.

Spørg eventuelt forhandleren for at kontrollere, 
hvilket operativsystem og Intel-chipsæt der er 
installeret i computeren. 

************************************************************
* 3. DISTRIBUTIONSPAKKENS INDHOLD
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility-pakken 
indeholder følgende elementer:

  Fil(er)    
  -------
  INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
  README.TXT, RELNOTES.TXT

RELNOTES.TXT findes kun på engelsk.

Versionen på den software, der findes i distributions-
pakken, er angivet i filen RELNOTES.TXT. 

  *** BEMÆRK: Kun de filer, der refererer til aktuelt
        fundne enheder, kopieres til systemet.
	    En fuldstændig liste over INF-filer findes
        i filen RELNOTES.HTM.
        
        Hvis indstillingen -A benyttes, kopieres 
        filerne ikke til <Windows>\INF-biblioteket. 
        Yderligere oplysninger finder du i afsnit 
        4.


************************************************************
* 4. LISTE OVER TILGÆNGELIGE INDSTILLINGER FOR 
*   KOMMANDOLINJEFLAG
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
understøtter flere kommandolinjeflag til forskellige 
installationsindstillinger. Alle kommandolinjeflag og 
parametre skal adskilles med et mellemrum, undtagen 
sprogkoden efter flaget '-L'.

På grund af de forskellige distributionsformater, der 
findes til Intel(R) Chipset Software Installation Utility, 
kan syntaksen i kommandolinjeflaget variere:

1. Selvudpakkende .EXE-distribution:
   Hvis softwaren installeres ved hjælp af 
   .EXE-distributionen, skal et ekstra '-A' føjes til 
   INFINST_xxx.EXE-programkaldet (f.eks. 
   INFINST_ENU.EXE -A), for at kommandolinjepara-
   metrene kan overføres. Det ekstra '-A' flag til 
   den selvudpakkende .EXE-pakke er FORSKELLIG 
   fra kommandolinjeflagindstillingen '-A', der 
   er beskrevet nedenfor. 

   Eksempel: Hvis du vil udpakke INF-filer ved hjælp    
        af flaget '-A', der er beskrevet nedenfor, 
        skal installationsprogrammet startes på 
        følgende måde:
        INFINST_ENU.EXE -A -A (valgfri -P)

2. Komprimeret .ZIP-distribution:
   Hvis softwaren installeres ved hjælp af .ZIP-
   distributionen, er det ikke nødvendigt at tilføje 
   ekstra flag til SETUP.EXE-programkaldet for at 
   overføre kommandolinjeflagene.

   Eksempel: Hvis du vil udpakke INF-filer ved hjælp af 
        flaget '-A', der er beskrevet nedenfor, 
        skal installationsprogrammet startes 
        på følgende måde:
          SETUP.EXE -A (valgfri -P)

Nedenfor er der en liste over alle de tilgængelige 
kommandolinjeflag, der kan bruges sammen med 
programkaldet. Bemærk, at flagene '-L' og '-S' SKAL 
angives nederst på listen over kommandolinjeflag.

Flag      Beskrivelse
----      -----------
-?       Hjælpeflag. Viser en liste over de 
        tilgængelige kommandolinjeflag. Denne 
        parameter virker kun i tilstanden 
        Interaktiv. 

-A       Udpakker INF-filer og README.TXT i 
        "C:\Program Files\Intel\InfInst" eller i 
        det <installationssti> bibliotek, der er 
        angivet ved hjælp af flaget '-P'. Softwaren 
        installerer IKKE disse INF-filer på systemet. 
        Dette flag kan kun kombineres med flaget 
        '-P'. Alle andre indstillinger ignoreres, 
        hvis flaget '-A' er angivet. Denne 
        parameter virker i tilstandene Stille 
        eller Interaktiv.

-B       Genstarter automatisk systemet efter 
        installationen. Dette flag ignoreres, 
        hvis flaget '-A' er angivet. Denne 
        parameter virker i tilstandene Stille 
        eller Interaktiv.

-L<LangCode>  Tvinger InstallShield-brugergrænsefladen 
        til at vise det valgte sprog i løbet af 
        installationen. Bemærk, at der INGEN 
        mellemrum skal være mellem '-L' og den 
        firecifrede sprogkode (se nedenfor). 
        Dette flag og flaget '-S' skal placeres 
        nederst på listen over kommandolinjeflag.
        Denne parameter fungerer kun i tilstanden 
        Interaktiv.

-OVER AUD    Overskriver standardadfærd for 
        installationsprogrammet med hensyn
        til opdatering af Audio-kontrollerenheden.

-P <installationssti>  
        Angiver den HDD-placering, som 
        INF-programfilerne kopieres til. Hvis dette 
        flag ikke er angivet på kommandolinjen, 
        antages <installationssti> biblioteket 
        som standard at være:
        
          C:\Program Files\Intel\INFInst
        
        Hvis flaget benyttes uden indstillingen
        '-A', kopieres kun README.TXT til 
        <installationssti>. Biblioteksnavnet kan 
        indeholde mellemrum. I dette tilfælde skal 
        biblioteksnavnet være angivet i 
        anførselstegn ("). Denne parameter virker i 
        tilstandene Stille eller Interaktiv.
 
-S       Kører installationsprogrammet i tilstand 
        Stille. Der vises ingen brugergrænseflade. 
        Dette flag og flaget '-L' skal placeres 
        nederst på listen over kommandolinjeflag.


        
Nedenfor vises de sprogkoder, der benyttes sammen 
med flaget '-L':

  Sprog                <LangCode>
  --------               ----------
  Kinesisk (PRC)            0804
  Kinesisk (Taiwan)          0404
  Dansk                0006
  Hollandsk              0013
  Engelsk (Amerikansk)         0009
  Finsk                000B
  Fransk (Canadisk)          0C0C
  Fransk (Standard)          040C
  Tysk                 0007
  Italiensk              0010
  Japansk               0011
  Koreansk               0012
  Norsk                0014
  Polsk                0015
  Portugisisk (Brasiliansk)      0416
  Portugisisk (Standard)        0816
  Russisk               0019
  Spansk                000A
  Svensk                001D
  Thai                 001E

************************************************************
* 5. INDHOLD AF UDPAKKEDE FILER
************************************************************
INF-filerne kopieres til harddisken efter kørsel af 
Intel(R) Chipset Software Installation Utility, der er 
eksekverbar med et '-A' flag (dvs. "INFINST_ENU.EXE -A -A" 
eller "SETUP.EXE -A"). INF-filernes placering afhænger af, 
om et '-P' flag er angivet sammen med et '-A' flag:

1. Hvis der IKKE er angivet et '-P' flag, kopieres 
  INF-filerne til følgende mappe: 
  "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2. Hvis der ER angivet et '-P' flag, kopieres 
  INF-filerne til den placering, der står lige 
  efter '-P' flaget. 

  Se afsnit 4 for yderligere 
  oplysninger om brug af flag.

Efter udpakning af INF-filer, kopieres INF-filerne og 
komponenterne til <INF-Extract Directory>. Disse filer 
og komponenter er kategoriseret i henhold til 
Intel(R) Chipset-typerne. I følgende tabel opsummeres INF-
filernes placeringer efter chipsæt:
************************************************************
  BEMÆRK: INF-filerne er designet til KUN at opdatere 
      enheder, der ikke understøttes af de tilsvarende 
      operativsystemer.

  BEMÆRK: "<INF Extract Directory>" er forkortet til 
      "<IED>" i resten af dette afsnit.

For hver undermappe til <IED> (f.eks. 440MX, ICH, ICH2 
eller PIIXX) klassificeres INF-filerne yderligere i 
henhold til de operativsystemer, de er designet til:

    Win95Old\ ---> indeholder INF-filer, der KUN
            er designet til den oprindelige 
            programudgave og OSR1-versionerne 
            af Windows* 95.
    Win95Cur\ ---> indeholder INF-filer, der KUN er 
            designet til OSR2-versionen og 
            nyere versioner af Windows* 95.
    Win98\   ---> indeholder INF-filer, der KUN er 
            designet til Windows* 98.
    Win98SE\  ---> indeholder INF-filer, der KUN 
            er designet til Windows* 
            98 - 2. udgave.
    Win2000\  ---> indeholder INF-filer, der KUN 
            er designet til Windows* 2000.
    WinME\   ---> indeholder INF-filer, der KUN 
            er designet til Windows* ME.
    WinXP\   ---> indeholder INF-filer, der KUN 
            er designet til Windows* XP.

BEMÆRKNINGER:
1. Filerne i <IED>\440MX\ biblioteket er designet til 
   Intel(R) 440MX Chipset-platforme.
2. Filerne i <IED>\ICH\ biblioteket er designet til 
   Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, Intel(R) 
   840 og Intel(R) 815 Chipset-platforme.
3. Filerne i mappen <IED>\ICH2\ er designet til Intel(R) 
   Chipset-platforme med Intel(R) 
   82801BA/BAM-komponenter.
4. Filer i <IED>\ICH2M\-biblioteket skal bruges til
  Intel(R) Chipset platforme med Intel(R) 
  82801BAM-komponenter.
5. Filer i <IED>\ICH3M\-biblioteket skal bruges til
  Intel(R) Chipset platforme med Intel(R) 82801CAM-
  komponenter.
6. Filerne i <IED>\PIIXX\ biblioteket er designet til 
   Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, 
   Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX og 
   Intel(R) 440ZX AGPset-platforme.
7. INFPrelo.INF laver en CUSTOM.INF-skabelon, der 
   installerer INF-filerne til Intel(R)-chipsæt under 
   installationen af operativsystemet. OEM'er kan 
   inkorporere denne fil i biblioteket SETUP ved OEM 
   Preload Kit. (Yderligere oplysninger finder du 
   i afsnit 8).

************************************************************
* 6. INSTALLATION AF SOFTWAREN I TILSTANDEN INTERAKTIV
************************************************************
1. Kontrollér, at alle systemkrav er opfyldt som beskrevet
  i sektion 2.

2. Kør installationsprogrammet InstallShield*:
    Selvudpakkende .EXE-distribution: INFINST_xxx.EXE
    Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE

3. Du bliver bedt om at acceptere licensaftalen. Hvis
  du ikke accepterer aftalen, afsluttes 
  installationsprogrammet, inden filerne pakkes ud.
  
4. Følg vejledningen på skærmen, og brug standardind-
  stillingerne til at fuldføre installationen, når 
  operativsystemet er genstartet.

5. Dette fuldfører installationen af Intel(R) Chipset 
  Software Installation Utility. 

************************************************************
* 7. INSTALLATION AF SOFTWAREN I TILSTANDEN UOVERVÅGET
************************************************************
1. Kontrollér, at alle systemkrav er opfyldt som beskrevet
  i sektion 2.

2. Kør installationsprogrammet InstallShield:
    Stille installation med automatisk genstart:
    Selvudpakkende .EXE-distribution: 
     INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE -b -s
   - ELLER -
    Stille installation uden automatisk genstart:
    Selvudpakkende .EXE-distribution: 
     INFINST_xxx.EXE -a -s
    Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE -s

3. Hjælpeprogrammet udfører de nødvendige opdateringer
  og registrerer installationsstatus i følgende 
  systemregistreringsnøgle:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4. Hvis hjælpeprogrammet blev startet ved hjælp af 
  flaget "-b", genstartes systemet automatisk, hvis 
  opdateringen lykkedes.

  BEMÆRK: Systemet SKAL genstartes, for at 
       enhedsopdateringerne kan træde i kraft.

5. Kontroller 'installationsværdien' i registrerings-
  nøglen, der er angivet i trin 3, for at finde ud af, 
  om installationen lykkedes.

  I følgende tabel beskrives de forskellige 
  parameterværdier:

Værdi     Type    Data     Beskrivelse
------     ----    ----     -----------
"installation" Streng  "lykkedes"   Installationen 
                    lykkedes.
             "mislykkedes" Installationen 
                    mislykkedes.
                    Ingen INF-filer
                    blev kopieret 
                    til systemet.

"genstart"   Streng   "Ja"     Det er 
                    nødvendigt at 
                    genstarte computeren 
                    for at fuldføre 
                    installationen.
             "Nej"     Det er ikke 
                    nødvendigt at 
                    genstarte computeren 
                    for at fuldføre 
                    installationen.
                
"version"   Streng  <varierer>   Aktuelt 
                    versionsnummer 
                    på Intel(R)Chipset 
                    Software 
                    Installation Utility
                    
************************************************************
* 8. INSTALLATION AF INF-FILER FORUD FOR INSTALLATION 
*   AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************

1. Kopiér OS-installationsfilerne fra opsætnings-
  biblioteket til et bibliotek på harddisken. Denne
  procedure kræver en stor mængde plads på disken. Det
  er vigtigt at sikre sig, at der er tilstrækkelig plads 
  på disken,før du begynder kopieringsprocessen. 
  Bibliotekerne skal kaldes følgende:

   Windows* 2000 : <WIN2000 Setup Directory>
   Windows* 98  : <WIN98 Setup Directory>
   Windows* 98 SE : <WIN98SE Setup Directory>
   Windows* ME  : <WINME Setup Directory>
   Windows* 95  : <WIN95 Setup Directory>

************************************************************
* 8A. INSTALLATION AF WINDOWS* 2000 INF-FILER FORUD 
*   FOR INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
BEMÆRK: Distributions-cd-rom'en til Windows* 2000 OEM 
    Preload Kit indeholder en installationsmappe med
    alle de grundlæggende OS-installationsfiler 
    og -programmer (WINNT.EXE OG WINNT32.EXE). 

Mappens navn varierer afhængig af distributions-cd-rom'en 
(f.eks. \I386\).


1. Opret følgende mappestruktur under <WIN2000 Setup 
  Directory>: 

    \$OEM$\$$\INF

2. Kopier Windows* 2000 INF-filerne fra <INF Extract 
  Directory>\XXXX\Win2000 til den mappe, der blev oprettet 
  ovenfor under Trin 1:

    <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

  Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
      chipsæt. Yderligere oplysninger finder du 
      i afsnit 8.

3. Opret følgende mappestruktur under <WIN2000 Setup 
  Directory>: 

    \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4. Kopier Windows* 2000 INF-filerne OG katalogfilerne 
  (.CAT) fra <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000 til den 
  mappe, der blev oprettet ovenfor under Trin 3:

    <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

  Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
      chipsæt.
      Yderligere oplysninger finder du i afsnit 8.

5. Rediger Windows* 2000-installationssvarfilen, 
  UNATTEND.TXT, der findes i <WIN2000 Setup Directory>, 
  eller opret en brugerdefineret svarfil. Svarfilen 
  skal indeholde følgende oplysninger:
  
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

  Der findes en prøvesvarfil til forindlæsning af 
  Intel(R) INF-filerne: 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
  
  Yderligere oplysninger om Windows* 2000-svarfiler og 
  uovervågede installationer finder du i vejledningen 
  Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended Setup. 
  Yderligere oplysninger om \$OEM$-mappen finder du i 
  Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK)-
  brugerhåndbogen, hvis du er computerproducent. Ellers 
  henvises du til Microsoft Windows* 2000 Deployment 
  Guide.

6. Kør "WINNT.EXE /u:<navn på svarfil> /s:<WIN2000 
  Setup Directory>" for at installere Windows* 2000.************************************************************
* 8B. INSTALLATION AF INF-FILER TIL WINDOWS* 98/
*   WINDOWS* 98 - 2. UDGAVE/WINDOWS* ME FORUD FOR 
*   INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
BEMÆRK: Distributions-cd-rom'en med OEM Preload Kit 
    til Windows* 98, Windows* 98 - 2. udgave eller 
    Windows* ME indeholder en installationsmappe 
    med alle de grundlæggende OS-installationsfiler 
    (*.CAB) samt et installationsprogram (SETUP.EXE).

Mappens navn varierer afhængig af distributions-cd-rom'en 
(f.eks. \WIN98\).  


1. Kopier INF-filerne til Windows* 98 fra <INF Extract 
  Directory>\XXXX\Win98 til installationsmappen, nævnt 
  under Trin 1 ovenfor, hvis du forindlæser Windows* 98.
    -eller-
  Kopier INF-filerne til Windows* 98 - 2. udgave fra 
  <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE til 
  installationsmappen, nævnt under Trin 1 ovenfor, hvis du 
  forindlæser Windows* 98 - 2. udgave.
    -eller-
  Kopier INF-filerne til Windows* ME fra
   <INF Extract Directory>\XXXX\WinME til 
   installationsmappen, hvis du forindlæser 
   Windows* ME.
 
  Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
      chipsæt.
      Yderligere oplysninger finder du i afsnit 8.

2. Afhængigt af indholdet i <WIN98 Setup Directory> 
  findes der to muligheder:

  Mulighed A: CUSTOM.INF-filen findes IKKE i <WIN98 
  Setup Directory>.

      Omdøb i dette tilfælde INFPRELO.INF til 
      CUSTOM.INF.

  Mulighed B: CUSTOM.INF-filen FINDES i 
  <WIN98 Setup Directory>.

      Føj i dette tilfælde indholdet af 
      INFPRELO.INF til den eksisterende 
      CUSTOM.INF-fil. Yderligere oplysninger 
      finder du i retningslinjerne til "General 
      Customizations for Preloaded Systems", 
      der findes i Microsoft OEM Preload Kit.

3. Kør SETUP.EXE for at installere Windows* 98.


************************************************************
* 8C. INSTALLATION AF WINDOWS* 95 INF-FILER FORUD FOR 
*   INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
BEMÆRK: Distributions-cd-rom'en til Windows* 95 OEM 
    Preload Kit indeholder en installationsmappe 
    med alle de grundlæggende OS-installationsfiler 
    (*.CAB) og Windows* 95-installationsprogrammet 
    (SETUP.EXE). 

Mappens navn varierer afhængig af distributions-cd-rom'en 
(f.eks. \WIN95\).

BEMÆRK: Filerne til Windows* 95 er designet til kun at 
    arbejde sammen med Windows* 95 (alle versioner).


1. Hvis du installerer Windows* 95 (oprindelig 
  programudgave) eller OSR1, skal du kopiere 
  Windows* 95 INF-filerne fra <INF Extract 
  Directory>\XXXX\Win95Old til installationsmappen, 
  nævnt under Trin 1 ovenfor, og derefter gå videre 
  til Trin 4. Gå ellers til Trin 3.

  Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende
      chipsæt. Yderligere oplysninger finder du i 
      afsnit 8.

2. Hvis du installerer Windows* 95 OSR2 eller en nyere 
  version, skal du kopiere Windows* 95 INF-filerne fra 
  <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur til 
  installationsmappen, nævnt ovenfor under Trin 1 ovenfor. 

  VIGTIGT: Du må på nuværende tidspunkt IKKE kopiere 
       filerne i mappen <INF Extract Directory>
       \XXXX\Win95Cur\USB\ til installationsmappen 
       under Trin 1, selvom du planlægger at 
       installere USB-udvidelse efter installation af 
       operativsystem.

  Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
      chipsæt. Yderligere oplysninger finder du i 
      afsnit 8.

3. Afhængigt af indholdet i <WIN95 Setup Directory> 
  findes der to muligheder:

  Mulighed A: CUSTOM.INF-filen findes IKKE i <WIN95 
        Setup Directory>.

        Omdøb i dette tilfælde INFPRELO.INF til 
        CUSTOM.INF.

  Mulighed B: CUSTOM.INF-filen FINDES i <WIN95 Setup 
        Directory>.

        Føj i dette tilfælde indholdet af 
        INFPRELO.INF til den eksisterende 
        CUSTOM.INF-fil. Yderligere oplysninger 
        finder du i retningslinjerne til "General 
        Customizations for Preloaded Systems", 
        der findes i Microsoft OEM Preload Kit.

4. Kør SETUP.EXE for at installere Windows* 95.

Hvis du installerer Windows* 95 (oprindelig program-
udgave), OSR1 eller OSR2 uden USB-udvidelse, er 
installationen fuldført.


Trin 5 og opefter skal kun udføres, hvis Windows* 95 
OSR2 eller en tilsvarende version installeres, OG 
hvis du vil installere USB-udvidelse. Yderligere 
oplysninger finder du i afsnittet Systemkrav.

5. Kør Enhedshåndtering for at forberede opdateringen 
  af USB-enhedsdriveren:

  a. Klik på Start.
  b. Vælg Indstillinger.
  c. Vælg Kontrolpanel.
  d. Dobbeltklik på ikonet System.
  e. Klik på fanen Enhedshåndtering.
  f. Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
  g. Klik på Plug and Play BIOS.
  h. Klik på PCI.
  i. Klik på PCI Universel Seriel Bus.
  j. Klik på Fjern.

6. Hvis du opdaterer en Intel(R) 82440MX Chipset 
  platform, skal du kopiere 440MXUSB.INF fra mappen 
   INF Extract Directory>\440MX\Win95Cur\USB til 
  mappen <WINDOWS Directory>\INF og derefter gå 
  til Trin 11. Gå ellers til Trin 8.

7. Hvis du opdaterer en Intel(R) 810, Intel(R) 820 
  eller Intel(R) 840 Chipset platform, skal du 
  kopiere ICHxUSB.INF fra mappen <INF Extract 
  Directory>\ICH\Win95Cur\USB til mappen <WINDOWS 
  Directory>\INF og derefter gå til Trin 11. Gå ellers 
  til Trin 9.

8. Hvis du opdaterer en Intel(R) Chipset-platform med 
  "ICH2"-komponenter, skal du kopiere ICH2USB.INF fra 
  mappen <INF Extract Directory>\ICH2\Win95Cur\USB til 
  mappen <WINDOWS Directory>\INF og derefter gå til 
  Trin 11. Gå ellers til Trin 10.

9. Hvis du opdaterer en Intel(R) Chipset platform med 
  PIIX3 eller PIIX4-komponenter, skal du kopiere 
  PIIXXUSB.INF fra mappen <INF Extract Directory>
  \PIIXX\Win95Cur\USB til mappen <WINDOWS Directory>
  \INF.

10. Installer den eksekverbare fil Windows* 95 "USB 
  Supplement". Følg vejledningen på skærmen for at 
  genstarte systemet.

Dette afslutter installationen.


************************************************************
* 9. INSTALLATION AF INF-FILER EFTER INSTALLATION AF 
*   OPERATIVSYSTEM
************************************************************

************************************************************
* 9A. INSTALLATION AF WINDOWS* 2000 INF-FILER EFTER 
*   INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
Nogle Intel(R) Chipset-platforme understøttes allerede af 
Windows* 2000, og det er derfor eventuelt ikke nødvendigt 
at bruge de INF-filer, der følger med softwaren, til 
opdatering af Windows* 2000.

De følgende trin beskriver installationsprocessen for 
Windows* 2000 INF-filer. Disse trin skal eventuelt gentages 
for at opdatere alle de Intel(R) Chipset-enheder, der ikke 
understøttes af Windows* 2000.

  1. Kopier indholdet af mappen <INF Extract Directory>
    \XXXX\Win2000 til rodmappen på disketten (A:\).
    
    Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
        chipsæt. Yderligere oplysninger finder du i 
        afsnit 8.
  2. Luk alle programmer, der kører på systemet.
  3. Klik på Start.
  4. Vælg Indstillinger.
  5. Vælg Kontrolpanel.
  6. Dobbeltklik på ikonet System.
  7. Klik på fanen Hardware.
  8. Klik på knappen Enhedshåndtering.
  9. Vælg "Enheder efter tilslutning" i menuen Vis.
  10. Klik på MPS Uniprocessor PC -ELLER- MPS 
    Multiprocessor PC.
    BEMÆRK: Kun én af de ovennævnte enheder vises for 
    et givet system.
  11. Klik på PCI-bus.
  12. Højreklik på linjen med beskrivelsen
      PCI standard host CPU bridge
      -eller-
      PCI standard ISA bridge
      -eller-
      PCI standard PCI-to-PCI bridge
      -eller-
      PCI System Management Bus
      -eller-
      Standard Dual PCI IDE Controller
      -eller-
      Standard Universal PCI to USB Host Controller
      (Denne linje bliver markeret).
  13. Vælg Egenskaber i rullemenuen.
  14. Klik på fanen Driver.
  15. Klik på knappen Opdater driver.
  16. Windows* 2000 starter guiden Opdater enhedsdriver. 
    Vælg Næste.
  17. Sørg for, at følgende valgmulighed vælges:
      Søg efter en passende driver til enheden 
      (anbefales)
  18. Sæt disketten med Windows* 2000 INF-filerne i 
    diskettedrevet.
  19. Vælg Næste.
  20. Windows* 2000 angiver, hvor den opdaterede 
    driverfil kan findes. Sørg for, at følgende 
    valgmulighed vælges:
      Diskettedrev
  21. Vælg Næste.
  22. Windows* 2000 vil rapportere, at der er 
    fundet en driver:
      (Det fundne enhedsnavn vises).
    Vælg Næste.      
  23. Vælg Udfør.
  24. Genstart systemet, når du bliver bedt om det.

************************************************************
* 9B. INSTALLATION AF WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 - 2. udgave 
    WINDOWS* ME/WINDOWS* 95 INF-FILER EFTER 
*   INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
Nogle Intel(R) chipset platforme understøttes allerede af
Windows* 98, anden udgave og Windows* ME, så måske er det 
ikke nødvendigt at bruge de INF-filer, der leveres med denne 
software for at opdatere disse operativsystemer.

De følgende trin beskriver installationsprocessen 
til INF-filerne til Windows* 98, Windows* 98 2. udgave,
Windows* ME og Windows* 95. Det kan være nødvendigt at
gentage disse trin for at opdatere alle de Intel(R) chipset-enheder,
Der ikke understøttes af disse operativsystemer.

  1. Kopier, afhængig af hvilket operativsystem der 
    skal opdateres, indholdet af en af de følgende 
    bibliotek til diskettens rodmappe (A:\):
    
    For Windows* 98:
      <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
    For Windows* 98 - 2. udgave:
      <INF Extract Directory>\XXXX\Win98 - 2. udgave
    For Windows* ME:
      <INF Extract Directory>\XXXX\WinME
    For Windows* 95 Retail eller OSR1:
      <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
    For Windows* 95 OSR2 eller senere:
      <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

    Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
        chipsæt. Yderligere oplysninger finder du i 
        afsnit 8.
  2. Luk alle programmer, der kører på systemet.
  3. Klik på Start.
  4. Vælg Indstillinger.
  5. Vælg Kontrolpanel.
  6. Dobbeltklik på ikonet System.
  7. Klik på fanen Enhedshåndtering.
  8. Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
  9. Klik på Plug and Play BIOS eller
    Avanceret konfiguration og 
    strømforsyningsbrugerflade (ACPI) BIOS.
    BEMÆRK: Kun én af de ovennævnte enheder vises 
         for et givet system.
  10. Klik på PCI-bus.
  11. Klik på linjen med beskrivelsen 
      PCI standard host CPU bridge
      -eller-
      PCI standard ISA bridge
      -eller-
      PCI standard PCI-to-PCI bridge
      -eller-
      PCI System Management Bus
      -eller-
      Standard Dual PCI IDE Controller
      -eller-
      Standard Universal PCI to USB Host Controller
      (Denne linje bliver markeret).
  12. Klik på knappen Fjern nederst i vinduet.
  13. Gå til Trin 11, og fjern flere enheder, hvis 
    mere end én Intel(R) chipsætenhed skal opdateres.
  14. Vælg Ja, når du bliver spurgt, om du vil 
    genstarte systemet.
  15. Genstart systemet.
  16. Windows-operativsystemet starter guiden Tilføj ny 
    hardware. Vælg Næste i dialogboksen, hvor der står:
    "Denne guide søger efter nye drivere til:"
  17. Sørg for, at følgende valgmulighed vælges:
      Søg efter den bedste driver til din enhed 
      (anbefales)
  18. Vælg Næste.
  19. Sæt disketten med .INF-filerne i diskettedrevet.
  20. Sørg for, at følgende valgmulighed vælges:
      Diskettedrev
  21. Hvis .INF-filerne ikke findes i diskettens rodmappe, 
    skal du desuden vælge følgende og indtaste den sti 
    til .INF-filerne, der er nødvendig for at opdatere 
    operativsystemet: 
      Angiv en placering:
  22. Vælg Næste.
  23. Windows-operativsystemet rapporterer, at driveren er 
    fundet, og at "Windows er klar til at installere 
    den bedste driver til denne enhed".
  24. Vælg Næste.
  25. Vælg Udfør.
  26. Windows-operativsystemet beder dig eventuelt 
    installere yderligere drivere, hvis der blev 
    fjernet mere end én enhed under Trin 11 
    til 13. Følg samme procedure for at installere 
    de resterende Intel chipsætenheder.
  27. Genstart systemet, når du bliver bedt om det.

************************************************************
* 10. KONTROL AF SOFTWAREINSTALLATION
************************************************************
Kør Enhedshåndtering for at kontrollere, at installationen 
og brugen af INF-filerne er korrekt.

Ved Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 - 2. udgave 
og Windows* ME:

  1. Klik på Start.
  2. Vælg Indstillinger.
  3. Vælg Kontrolpanel.
  4. Dobbeltklik på ikonet System.
  5. Klik på fanen Enhedshåndtering.
  6. Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
  7. Klik på Plug and Play BIOS eller Avanceret 
     konfiguration og strømforsyningsbrugerflade 
     (ACPI) BIOS.
  8. Klik på PCI-bus.

Ved Windows* 2000:

  1. Klik på Start.
  2. Vælg Indstillinger.
  3. Vælg Kontrolpanel.
  4. Dobbeltklik på ikonet System.
  5. Klik på fanen Hardware.
  6. Klik på knappen Enhedshåndtering.
  7. Vælg Enheder efter tilslutning i menuen vis.
  8. Klik på Standard-pc eller Avanceret konfiguration 
     og strømforsyningsbrugerflade (ACPI) PC.
  9. Klik på Microsoft ACPI Compliant System
  10. Klik på PCI-bus.

Kontroller beskrivelserne for følgende enheder, når 
Enhedshåndtering er startet som beskrevet ovenfor:

  *** BEMÆRK: Enhedshåndtering viser kun navnene på 
         de enheder, der på nuværende tidspunkt 
         er fundet i systemet.

  Intel(R) 810 Chipset:
    Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
    -eller-
    Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
      Controller
 
  Intel(R) 810E Chipset:
    Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
      Controller 

  Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
    Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

  Intel(R) 840 Chipset:
    Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
    Intel(R) 82840 PCI Bridge 
       
   Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
    Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
      Interrupt Controller
    Intel(R) 82806AA PCI Bridge
    Intel(R) 82806AA Controller (reserveret)

  Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
    Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
   
  Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
    Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

  Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
   (PIIX4):
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
      (EIO-tilstand)
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
      (ISA-tilstand)
    Intel(R) 82371AB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
      Host Controller
  
  Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
   (PIIX4):
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
      (EIO-tilstand)
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
      (ISA-tilstand)
    Intel(R) 82371EB/MB Power Management 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
      Host Controller

  Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
    (PIIX3):
    Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
    Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal 
      Host Controller  

  Intel(R) 440MX Chipset:
    Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
    Intel(R) 82440MX Power Management Controller
    Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

  Intel(R) 430TX PCIset:
    Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

  Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
   Intel(R) 440ZX AGPset:
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI 
      bridge
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
      controller

  Intel(R) 440GX AGPset:
    Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440LX AGPset:
    Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

  Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
   Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815P Chipset, 
   Intel(R) 815EM Chipset, Intel(R) 815G Chipset, 
   Intel(R) 815EG Chipset:
    Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
    Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

  Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
    Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
    Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
      Controller - 244B 
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
      Controller - 2445 

  Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
      Controller - 244C
    Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
      Controller - 244A
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
      Controller - 2445 

  Intel(R) 850 Chipset:
    Intel(R) 82850 Processor to I/O 
      Controller - 2530
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller - 2532

  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller - 2532 
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537   

  Intel(R) 830MP Chipset, Intel(R) 830M Chipset, 
  Intel(R) 830MG Chipset:
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
    Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

  Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801CAM LPC Interface 
      Controller - 248C 
    Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
      Controller - 248A 
    Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2482 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2484 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
      Controller - 2487 
    Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio C
      Controller - 2485

  Intel(R) 845 Chipset
    Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
    Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

  11. På visse systemer opdateres følgende enhed også:

   a. Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
   b. Klik på Plug and Play BIOS eller Avanceret 
    konfiguration og strømforsyningsbrugerflade 
    (ACPI) BIOS.   
   c. Kontroller, at følgende enhed findes:
    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
    Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11. KONTROL AF SOFTWARENS VERSIONSNUMMER
************************************************************
Versionen på den software, der findes i 
distributionspakken, er angivet i filen RELNOTES.TXT. 


Versionen på den software, der findes i distribu-
tionspakken, kan også identificeres ved at undersøge 
følgende registerplacering:

  Nøglens navn: 
     \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  Værdiens navn: version

************************************************************
* 12. FEJLFINDING
************************************************************
Det forudsættes, at systemkravene i afsnit 2 ovenfor er 
opfyldt.

Problem:  Systemet blokeres under afinstallation af 
      Enhedshåndtering eller under genstart.

Løsning:  Systemet kan blokere under genstart som følge
      af mange forskellige systemproblemer. Genstart 
      computeren, hvis systemet blokeres, og se 
      Enhedshåndtering. Hvis enhederne vises korrekt, 
      og systemet ikke udsættes for yderligere 
      problemer, lykkedes gendannelsesprocessen for 
      .INF-filen. Kør procedurerne i afsnit 3 igen, 
      hvis enhederne ikke er konfigureret korrekt.

      Installer operativsystemet igen, hvis dette 
      ikke løser problemet, eller der opstår 
      yderligere problemer.


Problem:  Efter kørsel af installationsprogrammet og 
      genstart af computeren meddeler Windows, 
      at én af følgende filer ikke kan findes:
       ESDI_506.pdr

Løsning:  Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
      problemet optræder, find <Windows>\System\
      IOSubsys-biblioteket, og klik på OK. Systemet 
      burde kunne finde denne fil i biblioteket og 
      fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:  Efter kørsel af installationsprogrammet og 
      genstart af computeren meddeler Windows, at 
      én af følgende filer ikke kan findes:
 
       UHCD.SYS
       USBD.SYS
       USBHUB.SYS

Løsning:  Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
      problemet optræder, find biblioteket 
      <Windows>\System32\drivers (ved Windows* 98 
      og Windows* ME) eller biblioteket <Windows>\
      System (ved Windows* 95), og klik på OK. Systemet 
      burde kunne finde denne fil i biblioteket og 
      fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:  Under installationen afbrydes programmet, og der 
      spørges efter én af følgende filer:
   
       UHCD.SYS
       USBD.SYS
       USBHUB.SYS

Løsning:  Kontroller, at Windows* 95 USB Supplement er blevet 
      installeret forud for kørslen af 
      installationsprogrammet Intel(R) Chipset Software 
      Installation Utility.

Problem:  Efter kørsel af installationsprogrammet og genstart 
      af computeren meddeler Windows, at følgende fil 
      ikke kan findes:
       isapnp.vxd

Løsning:  Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
      problemet optræder, find <Windows>\System-
      biblioteket, og klik på OK. Systemet burde 
      kunne finde denne fil i biblioteket og 
      fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:  Efter udførelse af uovervåget installation 
      blev nøglen HKLM\Software\Intel\InfInst ikke 
      oprettet, eller dataene under værdien 
      "installation" er ikke anført som "lykkedes".

Løsning:  Dette skyldes et af følgende scenarier:
        - Der findes intet understøttet operativ-
         system på den aktuelle computer, eller
        - Den aktuelle computer indeholder ikke 
         et understøttet chipsæt.

      Kontroller systemkravene i afsnit 2.


************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE
************************************************************
Intel påtager sig intet ansvar for softwarens brugbarhed 
og effektivitet og giver ingen form for garantier. 
Intel(R) PROGRAMVARELICENSAFTALEN (OEM / IHV / ISV 
Distribution & Enkeltbruger) definerer den komplette 
licens til brug af programmet.
************************************************************
Oplysningerne i dette dokument leveres i forbindelse med 
produkter fra Intel(R). Dette dokument giver ingen licens, 
udtrykkeligt eller stiltiende, ifølge berettiget 
antagelse eller på anden måde, til immaterielle 
rettigheder. Intel(R) påtager sig intet ansvar af nogen 
art, og Intel frasiger sig også ethvert ansvar med 
hensyn til direkte eller indirekte garantier i 
forbindelse med salg og/eller brug af produkter fra 
Intel, herunder garantier for at produktet egner sig 
til et bestemt formål, er salgbart, at det ikke krænker 
andre patenter, copyright eller andre immaterielle 
rettigheder. Produkter fra Intel(R) er ikke beregnet til 
brug i medicinsk udstyr, redningsudstyr eller 
livsvigtigt udstyr.

************************************************************
Intel Corporation yder ingen garanti for og påtager 
sig intet ansvar for brugen, nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af oplysningerne i dette dokument, 
ligesom Intel ikke er ansvarlig for at opdatere 
oplysningerne. Intel forbeholder sig retten til at 
foretage ændringer i dette dokument uden varsel.
************************************************************
************************************************************

* Intel is a trademark or registered trademark of Intel 
 Corporation or its subsidiaries in the United States and 
 other countries.
* Tredjeparts varemærker og navne tilhører de 
 respektive ejere.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.57