removdrv.txt Driver File Contents (ABIT_IC7-MAX3_USB_2_and_more.zip)

************************************************************
************************************************************
Dette dokumentet angir prosedyrene for manuell fjerning av
Intel(R) Matrix Storage Manager-driverprogramvaren og
rekonfigurering av systemet for å bruke den innebygde
operativsystemdriveren for å styre lagringskontrollene.

For å gjennomføre denne prosedyren bør du først skrive ut
dette dokumentet og bruke det som referanse. 
Deretter gjennomføres Del 1 for å bestemme SATA-kontrollermodus. 
Avhengig av modusen som bestemmes i Del 1, gjennomføres enten Del 2A eller 2B.

ADVARSEL! Rekonfigurering av systemet kan føre til datatap 
på RAID-volum som nå brukes av systemet. Fjerning av 
Intel Matrix Storage Manager-driveren fra oppstartsdisken 
eller RAID-volum som kan bootes, krever muligens reinstallering 
av operativsystemet. For å bevare dataintegriteten må du 
sikkerhetskopiere alle dataene før du går videre.

************************************************************
* Del 1: Bestemme systemmodus
************************************************************

Trinnene for å fjerne denne programvaren er forskjellige 
avhengig av om systemet kjører i RAID- eller AHCI-modus.
Mobile systemer støtter ikke RAID.

Bestem systemmodusen ved å identifisere hvordan den serielle
ATA-kontrolleren vises i Enhetsbehandleren ved å gjennomføre
de følgende trinnene nedenfor:

1. På startmenyen:
  1a. For Windows* 2000 velges Innstillinger, og deretter
    Kontrollpanel.
  1b. For Windows* XP eller senere operativsystemer,
    velg Kontrollpanel.

2. Åpne "System"-programmet (muligens må du først velge
  ”Veksle til klassisk visning”).

3. Velg kategorien ”Maskinvare”.

4. Velg knappen “Enhetsbehandling”.

5. Fra Enhetsbehandleren ser du etter en innføring med navn
  ”SCSI- og RAID-kontrollere”. Om denne innføringen finnes, 
  utvider du den og ser etter en av de følgende kontrollerne. 
  Hvis denne innføringen ikke finnes, går du videre med trinn 6:

  - 'Intel(R) 82801R/DO/DH SATA RAID Controller'
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH8R system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   631xESB/632xESB-system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7MR/DH system i RAID-modus Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7R/DH-system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.
  
  - ”Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH6R -system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
   kjører ikke systemet i RAID-modus. Fortsett med
   trinn 6 nedenfor. 

6. Fra Enhetsbehandleren ser du etter en oppføring med navn
  ”IDE ATA/ATAPI-kontrollere”. Om denne oppføringen finnes, 
   utvider du den og ser etter en av de følgende kontrollerne:

  - 'Intel(R) 82801R/DO/DH SATA AHCI Controller'
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH8R system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   631xESB/632xESB-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7M-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller"
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7R/DH-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHC Controller'
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH6M system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH6R-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
   er ikke systemet i AHCI-modus. Ingen andre moduser
   støttes av programvaren Intel Matrix Storage Manager.
   Fortsett med trinn 7 nedenfor.

7. Systemet ser ikke ut til å kjøre i RAID- eller AHCI-modus. 
  Hvis du mener at systemet kjører i RAID- eller AHCI-modus, 
  og du ikke ser noen av kontrollerne som er listet opp foran, 
  skal du kontakte systemprodusenten eller kjøpsstedet for å 
  få hjelp. Du kan ikke fortsette med Del 2 nedenfor før 
  systemmodusen er fastslått.

************************************************************
* Del 2A: System i RAID-modus 
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system som er i RAID-modus. 
Ikke fortsett med denne prosedyren med mindre du har fullført trinnene i Del 1 
foran for å bestemme om dette er tilfelle for dette systemet. Vær sikker på at 
du leser advarslene nedenfor før du går videre.

ADVARSLER:
a. Dersom et RAID 0-volum slettes, vil alle dataene på det
  volumet bli slettet permanent. 
  Sikkerhetskopier alle viktige data før du fortsetter.

b. Hvis et RAID-volum som inneholder operativsystemfiler blir slettet, 
  må operativsystemet reinstalleres.

1. Sørg for at du har lest og forstått advarslene som er listet opp over. 

2. Start systemet på nytt.

3. Legg merke til om du ser et velkomstbilde med navn 
  ”Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM” under systemoppstarten. 
  I så fall fortsetter du med trinn 4 nedenfor. Hvis ikke, hopper du over trinn 4, 
  og fortsetter med trinn 5 nedenfor.

4. Fullfør denne prosedyren hvis Intel Matrix Storage Manager option ROM er installert:

  4a. Start installeringen av Intel Matrix Storage Manager option ROM ved å 
    trykke Ctrl-I når dette foreslås under systemoppstarten.
  4b. I installasjonsprogrammet velges menyalternativ 2 
    (Delete RAID Volume) for å gå til ”Slett RAID-volum”-menyen.
  4c. Velg det volumet du vil slette ved hjelp av opp- eller nedpiltastene.
  4d. Trykk på ”Del”-tasten for å slette det valgte volumet, og trykk på ”J” for 
    å bekrefte slettingen.Gjenta dette trinnet om nødvendig for å slette 
    alle volumene som finnes.
  4e. Avslutt installasjonsprogrammet.
  4f. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved enten å trykke på tasten 
    ”F2” eller ”Delete” så snart systemet begynner å starte opp).
  4g. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-kontrolleren fra ”RAID” til ”IDE”.
  4h. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

5. Fullfør denne prosedyren hvis Intel Matrix Storage Manager option ROM ikke er installert:

  5a. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved enten å trykke på en tast som 
    ”F2” eller ”Delete” så snart systemet begynner å starte opp).
  5b. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-kontrolleren fra ”RAID” til ”IDE”.
  5c. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

6. Start systemet på nytt.

************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-modus
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system som er i AHCI-modus. 
Ikke fortsett med denne prosedyren med mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran 
for å bestemme om dette er tilfelle for dette systemet. Det anbefales at du tar 
sikkerhetskopier av alle viktige data før du fortsetter.

1. Start systemet på nytt.

2. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved enten
  å trykke på en tast som ”F2” eller ”Delete” så snart systemet begynner å starte opp).

3. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-kontrolleren fra ”AHCI” til ”IDE”.

4. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

5. Start systemet på nytt. Operativsystemet bør starte som før.

Obs! Hvis du opplever noen problemer når du foretar disse
endringene i systemets BIOS, skal du ta kontakt med 
hovedkortprodusenten eller kjøpsstedet for å få hjelp.


************************************************************
Intel(R) er et varemerke eller et registrert varemerke for Intel
Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.

* Andre merker og navn kan tilhøre andre. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.41