Readme_dutch.txt Driver File Contents (mpnmp500win202ea13.exe)

______________________________________________________________________

          Canon MP Navigator versie 2.02 voor 
             Microsoft Windows
              Instructies

         *** Copyright CANON INC. 2004-2006 ***  
______________________________________________________________________

- Microsoft en Windows zijn in de VS en andere landen gedeponeerde 
 handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Andere merknamen en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde
 handelsmerken van de respectieve eigenaars.

----- INHOUD -----

Voordat u begint
 1. Inleiding
 2. Inhoud van het product

 Beperking voor het gebruik van MP Navigator

======================================================================
Voordat u begint
======================================================================

1. Inleiding ---------------------------------------------------------

 Dank u voor het gebruiken van Canon MP Navigator.
 Met deze toepassingssoftware kunt u foto's en documenten scannen,
 opslaan en afdrukken. U kunt deze toepassing ook gebruiken om ze te 
 kopiëren, te bewerken of via e-mail te verzenden.

2. Inhoud van het product --------------------------------------------

 Dit product bestaat uit de volgende items.

 Canon MP Navigator (hierna MP Navigator genoemd)
  Met deze toepassingssoftware kunt u gescande afbeeldingen 
  gemakkelijk opslaan, afdrukken, kopiëren, toevoegen als 
  emailbijlage en bewerken.

 De-installatieprogramma
  Dit programma verwijdert overbodige bestanden die te maken hebben 
  met MP Navigator.

 MP Navigator ReadMe (Readme.txt)
  Dit bestand. Het bevat belangrijke informatie over MP Navigator.
  Kies wanneer u klaar bent met installeren [Start]-[(Alle) 
  Programma's]-[Canon Utilities]-[MP Navigator 2.0]-[Leesmij-bestand
  bij MP Navigator] om de inhoud van dit bestand weer te geven.


======================================================================
Beperking voor het gebruik van MP Navigator
======================================================================

De volgende beperking is van toepassing op het gebruik van dit product.
Lees deze beperking voordat u het product gebruikt.

 - Als u een model gebruikt waarbij het scannen van films wordt
  ondersteund, wordt de film wellicht niet juist gescand als [Auto]
  is geselecteerd voor [Type film] in het venster [Film scannen].
  Klik in dit geval op [Opgeven] en selecteer het type film dat moet
  worden gescand bij [Type film]. Voer opnieuw een scan uit.


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.02