readme_norwegian.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

Copyright CANON INC. 2006. Med enerett.

____________________________________________________________________

Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module V1.00
for Microsoft(R) Windows(R)
Instruksjoner

____________________________________________________________________

"Microsoft" og "Windows" er enten registrerte varemerker eller 
varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke 
for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre 
navn og merker som er nevnt her, kan være varemerker eller 
registrerte varemerker for sine respektive eiere.
____________________________________________________________________

< Innholdsfortegnelse >

Innledning
 Forord
 Installasjonskomponenter
 Skrivere som er kompatible med dette produktet
 Avinstallere Printer Driver Add-On Module

====================================================================
Innledning
====================================================================

< Forord >

Dette produktet er en modul som utvider funksjonaliteten til 
skriverdriveren for Canon Inkjet-skrivere.
Ved å installere dette produktet kan du bruke skriverdriveren til 
å definere kompenserings- og behandlingsfunksjoner for bildedata, 
for eksempel fotografier.

< Installasjonskomponenter >

Installasjonspakken består av følgende komponenter:

 - Installer (setup.exe)
  Installerer Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module 
  på datamaskinen.

 - Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module 
  Utvider funksjonaliteten til skriverdriveren.

 - Readme (readme_norwegian.txt)
  Dette dokumentet. Det inneholder viktig informasjon om 
  Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module.

< Skrivere som er kompatible med dette produktet >

Disse skriverne er kompatible med dette produktet:

 S100, S100SP, S200, S200SP, i320, i250, i255, i350, i355, 
 S300, S330, i70, i450, i470D, i455, i475D, i80, S500, 
 S520, S530D, i550, i560, S600, S6300, S630, S750, i850, 
 i6100, i6500, i860, i865, BJC-8200, S800, S900, S9000, 
 S820, S820D, i950, S830D, i9100, i990, i960, i965, i900D, 
 i905D, i9900, i9950, MP360 Series, MP370 Series, 
 MP390 Series, MP700, MP730, iP1000, iP1500, iP2000, 
 iP3000, iP4000, iP4000R, MP750, MP760, MP780, iP5000, 
 iP6000D, iP8500, DS700, iP90, DS810, iP1200, iP1600, 
 iP2200, iP6210D, iP6220D, MP150, MP170, MP450, MP500, 
 MP830, iP4200, iP5200, iP5200R, iP6600D

< Avinstallere Printer Driver Add-On Module >

Slik sletter du Printer Driver Add-On Module hvis du ikke har 
behov for den:

 1. Velg følgende på [Start]-menyen:
    For Windows Vista TM: [Kontrollpanel]-[Programmer]-
    [Programmer og funksjoner]
    For Windows XP: [Kontrollpanel]-[Legg til eller fjern 
    programmer]
    For Windows 2000: [Innstillinger]-[Kontrollpanel]-[Legg 
    til / fjern programmer]

 2. Klikk på [Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module], og 
   klikk deretter på [Avinstaller] ([Fjern]).

 3. Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.75