iProLang.ini Driver File Contents (TM4060_80211.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.0
//| -------------------------------------------------------------------------
//| 
//| OS Selection Labels:  
//| -------------------------
//|   [xxx]
//| 

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel PROSet/Wireless"
  1011 = "Intel PROSet/Wireless -sovellusohjelma."
  //
  1020 = "Langattomien tapahtumien tarkastelu"
  1021 = "Langattomien tapahtumien tarkastelu tuo näyttöön virhelokimerkintöjen luettelon." 
  //
  1030 = "Intel Wireless Troubleshooter"
  1031 = "Intel Wireless Troubleshooter auttaa ratkaisemaan langattomaan verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia."
  //
  1040 = "Jäljitysapuohjelma"                                               
  1041 = "Langattomiin yhteyksiin liittyvät diagnostiikkatiedot käyttäjien ja asiakaspalveluhenkilöstön käyttöön."
  //
  1050 = "Ohjetiedostostot"
  1051 = "Intel Wireless --avustajan ohje."
  //
  1060 = "Profiilinhallinta"
  1061 = "Profiilinhallinta mahdollistaa langattomien verkkoyhteyksien profiilien hallitsemisen."
  //
  1070 = "Intel Smart Wireless -ratkaisut"
  1071 = "Helppo ohjattu asetustenmääritystoiminto yhteyden muodostamiseksi langattomaan reitittimeen."
  //
  1080 = "WMI-tuki"
  1081 = "Wireless Management Instrumentation -toiminto."
  //
  1090 = "Ohjattu profiilitoiminto"
  1091 = "Ohjattu profiilitoiminto mahdollistaa langattomien verkkoprofiilien luomisen ja hallitsemisen."
  //
  1100 = "Zero Configuration -palvelu"
  1101 = "Zero Configuration -palvelu antaa käyttöön langattomien verkkojen tunnistuksen ja niiden asetusten määrittämisen."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "IWA mahdollistaa langattomien verkkoyhteyksien hallitsemisen ja niiden asetusten määrittämisen."
  //
  1120 = "Yksi sisäänkirjautuminen"
  1121 = "Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuksiin sisältyy Pysyvä yhteys -toiminto ja valinnaisesti Yhteys ennen sisäänkirjautumista -toiminto."
  //
  1122 = "Yhteys ennen sisäänkirjautumista"
  1123 = "Langattoman yhteyden muodostaminen, ennen kuin käyttäjä sisäänkirjautuu Windowsiin."
  //
  1130 = "Langattoman verkkosovittimen ohjain"
  1131 = "Langattoman verkkosovittimen NDIS-ohjain."
	//
  1140 = "Hallinta-apuohjelma"
  1141 = "Hallinta-apuohjelma"
	//
  1150 = "802.1x-anoja"
  1151 = "802.1x-anoja"
	//
	//
	//		Autorun Strings
	//
	//
  2000 = "Asenna ohjelmisto"
	2010 = "Näytä käyttöopas"
	2020 = "Näytä julkaisutiedot"
	2030 = "Online-tuki"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.38