license.txt Driver File Contents (Intel_VGA_64-bit.zip)

INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (OEM/IHV/ISV-jakelu ja yksittäiskäyttäjä)

TÄRKEÄÄ - LUE ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. 
Älä käytä tai lataa tätä ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää aineistoa (joihin viitataan yhteisnimellä "ohjelmisto") ennen kuin olet lukenut huolellisesti seuraavat ehdot. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et halua hyväksyä niitä, älä asenna tai käytä ohjelmistoa.

Huomaa myös:
* Jos olette alkuperäinen laitevalmistaja (OEM), itsenäinen laitejakelija (IHV) tai itsenäinen ohjelmistojakelija (ISV), soveltuu teihin koko tämä KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS;
* Jos olet loppukäyttäjä, soveltuu teihin vain näyte A, INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS.

Valmistajille ja jakelijoille:

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus vain yhdessä Intelin komponenttituotteiden kanssa. Tässä sopimuksessa ei myönnetä ohjelmistolle käyttöoikeutta muiden kuin Intelin komponenttituotteiden kanssa. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Intel myöntää teille ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, maailmanlaajuisen, täysin maksetun käyttöoikeuden Intelin tekijänoikeuksien puitteissa:
	a) käyttää, muuttaa ja kopioida ohjelmistotuotetta sisäisesti omiin kehitys- ja ylläpitotarkoituksiinne;
	b) muuttaa, kopioida ja jakaa ohjelmistotuotetta, mukaan lukien sen johdokset, omille loppukäyttäjillenne, mutta vain sellaisen käyttöoikeussopimuksen puitteissa, jonka ehdot ovat vähintään yhtä rajoittavat kuin ne, jotka sisältyvät Intelin lopulliseen, oheisen näytteen A mukaiseen yksittäiskäyttäjän käyttöoikeussopimukseen, ja
	c) muuttaa, kopioida ja jakaa ohjelmistotuotteen mukana mahdollisesti tulevaa loppukäyttäjän dokumentaatiota, mutta vain ohjelmistotuotteen yhteydessä.

Jos ette ole ohjelmistotuotteen sisältävän tietokonejärjestelmän tai ohjelman lopullinen valmistaja tai jakelija, voitte siirtää kopion ohjelmistotuotteesta, mukaan lukien sen johdokset (ja niihin liittyvän loppukäyttäjän dokumentaation) vastaanottajallenne käytettäväksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, edellyttäen, että niiden vastaanottaja hyväksyy kyseisten ehtojen sitovan itseään täydellisesti. Ette saa muutoin luovuttaa tai vuokrata ohjelmistoa tai myöntää siihen edelleen käyttöoikeutta, ettekä muulla keinoin siirtää tai paljastaa ohjelmistotuotetta kenellekään kolmannelle osapuolelle. Ette saa purkaa tai hajottaa ohjelmistotuotteen koodia millään tavalla sen valmistustavan selvittämiseksi.

Teille ei myönnetä mitään käyttöoikeutta tai oikeutta suoraan tai epäsuorasti, paitsi mitä tässä sopimuksessa erityisesti todetaan. Intelillä on oikeus tarkastaa tai tarkastuttaa riippumattomalla tilintarkastajalla teidän asiaankuuluva kirjanpitonne varmistaakseen, että noudatatte tämän sopimuksen ehtoja.

LUOTTAMUKSELLISUUS. Jos haluatte ulkopuolisen konsultin tai aliurakoitsijan ("urakoitsija") suorittavan puolestanne työtä, johon liittyy ohjelmistoon tutustuminen tai sen käyttö, teidän on hankittava urakoitsijalta kirjallinen luottamuksellisuussopimus, jonka sisältämät ehdot ja velvollisuudet ohjelmistoon tutustumisen ja sen käytön suhteen ovat vähintään yhtä rajoittavat kuin tämän sopimuksen ehdot ja velvollisuudet eivätkä myönnä jakeluoikeuksia tai käyttöoikeutta mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muutoin ette saa paljastaa tämän sopimuksen ehtoja tai olemassaoloa tai käyttää Intelin nimeä missään julkaisuissa, mainoksissa tai muissa ilmoituksissa ilman Intelin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Teillä ei ole oikeutta käyttää mitään Intelin tavaramerkkejä tai logoja.

OHJELMISTON OMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUDET. Omistusoikeus kaikkiin ohjelmiston kopioihin säilyy Intelillä tai sen alihankkijoilla. Yhdysvaltain ja muiden maiden lait sekä kansainväliset sopimukset suojaavat tämän ohjelmiston tekijänoikeuksia. Ohjelmistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeusmerkintöjä. Intel voi tehdä ohjelmistoon tai siinä viitattuihin kohteisiin muutoksia koska tahansa siitä ilmoittamatta, mutta ei ole velvollinen tukemaan tai päivittämään ohjelmistoa. Paitsi jos nimenomaan toisin todetaan, Intel ei myönnä mitään suoraa tai seuraamuksellista oikeutta Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin. Asiakas voi siirtää ohjelmiston vain, jos sen vastaanottaja sitoutuu täysin näihin ehtoihin eikä asiakas pidä itsellään mitään kopioita ohjelmistosta.

RAJOITETTU VÄLINETAKUU . Jos Intel on toimittanut ohjelmiston fyysisellä tallennusvälineellä, Intel takaa välineen olevan vapaa olennaisista fyysisistä vioista yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun Intel on sen toimittanut. Jos sellainen vika löytyy, palauta väline Intelille, jolloin Intel korvaa sen uudella tai toimittaa ohjelmiston vaihtoehtoisella tavalla Intelin harkinnan mukaan.

EI MUITA TAKUITA. PAITSI MITÄ YLLÄ TODETAAN, OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MITÄÄN SUORAAN TAI EPÄSUORAAN ILMAISTUA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN TAKUUN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. Intel ei myönnä tai hyväksy vastuuta minkään tämän ohjelmiston sisältämien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

VASTUUNRAJOITUS. INTEL TAI SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT LIIKE VOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN MENETTÄMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA INTELIÄ OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA EPÄSUORAN TAKUUN TAI SEURAAMUKSELLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN OSALTA, YLLÄMAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. ASIAKKAALLA VOI OLLA MYÖS MUITA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. 

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, Intel voi sanoa sen irti koska tahansa. Irtisanomisen yhteydessä asiakkaan on välittömästi tuhottava ohjelmisto tai palautettava kaikki ohjelmiston kopiot Intelille.
 
SOVELLETTAVAT LAIT. Tämän sopimuksen mukaiset vaateet ovat Kalifornian lain alaisia, lukuun ottamatta periaatteita ristiriitaisista laeista sekä YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Asiakas ei saa viedä ohjelmistoa sovellettavien vientilakien tai -asetusten vastaisesti. Inteliä ei velvoita mitkään muut sopimukset, paitsi jos ne ovat kirjallisia ja Intelin valtuuttaman edustajan allekirjoittamia.

VIRANOMAISTEN RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto toimitetaan "RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA." Viranomaisten ohjelmiston käyttöä, monistusta ja julkistusta rajoittavat säädökset FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai ne korvaavat säädökset. Viranomaisten ohjelmiston käyttö muodostaa hyväksymisen Intelin omistusoikeuksien suhteen. Hankkija tai valmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 USA.


NÄYTE "A"
INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Lopullinen, yksittäiskäyttäjä)

TÄRKEÄÄ - LUE ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. 
Älä käytä tai lataa tätä ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää aineistoa (joihin viitataan yhteisnimellä "ohjelmisto") ennen kuin olet lukenut huolellisesti seuraavat ehdot. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et halua hyväksyä niitä, älä asenna tai käytä ohjelmistoa.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Asiakas voi kopioida ohjelmiston yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista, ei-kaupallista, käyttöä varten sekä tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion seuraavilla ehdoilla: 
1. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus vain yhdessä Intelin komponenttituotteiden kanssa. Tässä sopimuksessa ei myönnetä ohjelmistolle käyttöoikeutta muiden kuin Intelin komponenttituotteiden kanssa. 
2. Asiakas ei saa kopioida, muuttaa, vuokrata, myydä, jakaa tai siirtää mitään ohjelmiston osaa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisesti ja sitoutuu estämään ohjelmiston luvattoman kopioinnin.
3. Asiakas ei saa perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa eikä purkaa tai hajottaa sitä. 
4. Asiakas ei saa myöntää käyttöoikeutta muille osapuolille tai sallia useamman kuin yhden käyttäjän käyttää ohjelmistoa samanaikaisesti.
5. Ohjelmisto voi sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistoa tai muuta omaisuutta, josta osalle on mahdollisesti myönnetty käyttöoikeus oheisen license.txt-tiedoston tai muun tekstin tai tiedoston muodossa. 

OHJELMISTON OMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUDET. Omistusoikeus kaikkiin ohjelmiston kopioihin säilyy Intelillä tai sen alihankkijoilla. Yhdysvaltain ja muiden maiden lait sekä kansainväliset sopimukset suojaavat tämän ohjelmiston tekijänoikeuksia. Ohjelmistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeusmerkintöjä. Intel voi tehdä ohjelmistoon tai siinä viitattuihin kohteisiin muutoksia koska tahansa siitä ilmoittamatta, mutta ei ole velvollinen tukemaan tai päivittämään ohjelmistoa. Paitsi jos nimenomaan toisin todetaan, Intel ei myönnä mitään suoraa tai seuraamuksellista oikeutta Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin. Asiakas voi siirtää ohjelmiston vain, jos sen vastaanottaja sitoutuu täysin näihin ehtoihin eikä asiakas pidä itsellään mitään kopioita ohjelmistosta.

RAJOITETTU VÄLINETAKUU. Jos Intel on toimittanut ohjelmiston fyysisellä tallennusvälineellä, Intel takaa välineen olevan vapaa olennaisista fyysisistä vioista yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun Intel on sen toimittanut. Jos sellainen vika löytyy, palauta väline Intelille, jolloin Intel korvaa sen uudella tai toimittaa ohjelmiston vaihtoehtoisella tavalla Intelin harkinnan mukaan.

EI MUITA TAKUITA. PAITSI MITÄ YLLÄ TODETAAN, OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MITÄÄN SUORAAN TAI EPÄSUORAAN ILMAISTUA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN TAKUUN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. Intel ei myönnä tai hyväksy vastuuta minkään tämän ohjelmiston sisältämien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

VASTUUNRAJOITUS. INTEL TAI SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT LIIKEVOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN MENETTÄMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA INTELIÄ OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA EPÄSUORAN TAKUUN TAI SEURAAMUKSELLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN OSALTA, YLLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. ASIAKKAALLA VOI OLLA MYÖS MUITA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. 

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, Intel voi sanoa sen irti koska tahansa. Irtisanomisen yhteydessä asiakkaan on välittömästi tuhottava ohjelmisto tai palautettava kaikki ohjelmiston kopiot Intelille.
 
SOVELLETTAVAT LAIT. Tämän sopimuksen mukaiset vaateet ovat Kalifornian lain alaisia, lukuun ottamatta periaatteita ristiriitaisista laeista sekä YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Asiakas ei saa viedä ohjelmistoa sovellettavien vientilakien tai -asetusten vastaisesti. Inteliä ei velvoita mitkään muut sopimukset, paitsi jos ne ovat kirjallisia ja Intelin valtuuttaman edustajan allekirjoittamia.

VIRANOMAISTEN RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto toimitetaan "RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA." Viranomaisten ohjelmiston käyttöä, monistusta ja julkistusta rajoittavat säädökset FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai ne korvaavat säädökset. Viranomaisten ohjelmiston käyttö muodostaa hyväksymisen Intelin omistusoikeuksien suhteen. Hankkija tai valmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 USA.
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00

KIELI; KÄÄNNÖKSET. Siinä tapauksessa, että tämän sopimuksen englanninkielisen version yhteydessä toimitetaan mille tahansa muulle kielelle käännetty mikä tahansa muu versio, tällainen käännösversio toimitetaan ainoastaan käytännöllisyyden takia ja sopimusta tulkitaan englanninkielisen version mukaisesti.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:
* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;
* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.

For OEMs, IHVs, and ISVs:

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:
	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and
	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and
	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.

If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.
Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.


EXHIBIT "A" 
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 
1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 
2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 
4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.
5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
 
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.71