NVIDE.TXT Driver File Contents (CK804_XP64_6.66_WHQL.zip)

Informacije o NVIDIA IDE SW gonilniku
-------------------------------------
NVIDIA IDE SW gonilnik nadomesti ATA gonilnike (ki pridejo s programom Windows) z gonilniki, ki so optimizirani za namizne raèunalnike z nForce2/nForce3/nForce4 naborom vezij.

NVIDIA IDE SW gonilnik omili kritièno toèko, ki jo povzroèa podsistem za shranjevanje, in s tem procesorju in drugi sistemski strojni opremi omogoèi uèinkovitejše delovanje.

Namestitev NVIDIA IDE SW gonilnika je predpogoj za omogoèitev NVIDIA RAID rešitve. Èe NVIDIA RAID namešèate v NOV operacijski sistem Windows, morate izdelati mehki disk z NVIDIA IDE gonilnikom, da boste lahko omogoèili namestitev NVIDIA RAID.

V veèini primerov NVIDIA IDE SW gonilnik ni nujen za pravilno delovanje vašega operacijskega sistema. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.37