NLD_500.INI Driver File Contents (oj500en95.EXE)

; Instuctions for updating this file can be found in extrtstr.awk
[Global]
Product=OfficeJet Series 500
Language=Dutch
LangID=NLD

;Sections for one line LCD displays
[Front Panel ID:48]
LCDStrs="Display Strings"
RptStrs="Report Strings"  

;Sections for two line LCD displays
[Front Panel ID:49]
LCDStrs="Display Strings"
RptStrs="Report Strings"  

[Display Strings]
 0="Papieropstopping\nVerwijder papier/doc, dan uit/aan"
 1="Sluit deksel"
 2="Steek stekker in"
 3="Verkeerde\nstekker"
 4="Zwarte inkt\nraakt op"
 5="Zet kleuren-\ncartridge in"
 6="Zet zwarte\ncartridge in"
 7="Laad papier\nopnieuw"
 8="Verwijder\npapieropstopping"
 9="Laad document\nopnieuw"
 10="Documentgeheugen\nis vol"
 11="Afdrukken van\nfax is UIT"
 12="Automatische\nontvangst is UIT"
 13="Fax in geheugen"
 14="Opnieuw\naansluiten op PC"
 15="Hoorn van\nde haak"
 16="Telefoon\ngaat over"
 17="Document gereed"
 18="Verkeerd\npapierformaat"
 19="Scannerdeksel\nterugplaatsen"
 20="Herkiezen over\n"
 21=" s" 
 22="Laad document"
 23="Document geladen"
 24="Hoeveel kopieen?\n"
 25="Bezig met\nkopieren "
 26="Van de haak..."
 27="Snelkiezen ["
 28="]"
 29="Druk op START\nvoor verzending"
 30="Snelkiescode\nis leeg"
 31=" Ongebruikt"
 32="Geen groeps-\nverzending"
 33="Laad document\nvoor verzending"
 34="Resolutie:"
 35="1 = Standaard"
 36="2 = Fijn"
 37="3 = 300 dpi"
 38="4 = Foto"
 39="Resolutie=Std"
 40="Resolutie=Fijn"
 41="Resolutie=300dpi"
 42="Resolutie=Foto"
 43="Contrast:"
 44="2 = Lichter"
 45="1 = Normaal"
 46="3 = Donkerder"
 47="Contrast=Lichter"
 48="Contrast=Normaal"
 49="Contrast=Donker"
 50="Maak uw keuze:"
 51="1=Kies resolutie"
 52="2=Kies contrast"
 53="Tijd/datum inst:\nSTART=instellen, STOP=overslaan"
 54="Herhaal datum:\nSTART=instellen, STOP=overslaan"
 55="Ongeldige datum"
 56="Voer dag\nin:"
 57="Voer maand\nin:"
 58="Voer jaar\nin:"
 59="Voer uur\nin:"
 60="Voer minuut\nin:"
 61="Kies 1=AM, 2=PM"
 62="Nummer wordt\ngauw gebeld"
 63="Aantal\nkopieen="
 64="Kopieren is\ngeannuleerd"
 65="Kopieren\nis mislukt"
 66=" pagina('s)\nverzonden"
 67="Fax is\ngeannuleerd"
 68="Verzending fax\nis mislukt"
 69="Gebelde fax\nis in gesprek"
 70="Nummer wordt\ngauw herkozen"
 71="Werd niet door\nfax beantwoord"
 72="Groepsfax\nis gereed"
 73="Groepsfax is\ngeannuleerd"
 74="Groepsfax\nis mislukt"
 75=" pagina('s)\nontvangen"
 76="Ontvangst\nis mislukt"
 77=" pagina('s)\ngescand"
 78="Scannen is\ngeannuleerd"
 79="Scannen\nis mislukt"
 80="Rapport is\nafgedrukt"
 81="Rapport is\ngeannuleerd"
 82="Rapport\nis mislukt"
 83=" pagina('s)\nafgedrukt"
 84="Afdrukken is\ngeannuleerd"
 85="Sluit deksel"
 86="Papieropstopping\nVerwijder papier/doc, dan uit/aan"
 87="Papieropstopping\nVerwijder papier en druk op START"
 88="Doc opstopping:\nVerwijder document, druk op START"
 89="Papierfout:\nLaad papier opnieuw en druk START"
 90="Laad document\nopnieuw."
 91="Zet zwarte\ncartridge in"
 92="Zet kleuren-\ncartridge in"
 93="Vervang foute\nzwarte cartridge"
 94="Vervang foute\nkleurencartridge"
 95="Plaats zwarte\ncartridge terug."
 96="Plaats kleuren-\ncartridge terug."
 97="Zwarte inkt op:\nVervang cartridge, druk op START."
 98="Kl.inkt bijna op\nVervang cartridge en druk START."
 99="Geheugen vol:\nDruk op START"
100="Druk op 1 of 2\nNieuw zwart cartridge=1, Oud=2."  
101="Scannerdeksel\nterugplaatsen"
102="Verkeerd papier:\nLaad A-formaat en druk op START."
103="Verkeerd papier:\nLaad A4-formaat en druk op START."
104="Verkeerd papier:\nLaad legal formaat, druk op START"
105="Zie instructies\nvoor demo-afdruk"
106="Pagina wordt\ngescand "
107="Kopie wordt\ngeannuleerd"
108="Nummer wordt\ngebeld"
109="Verbinding wordt\ngemaakt"
110="Pagina wordt\nontvangen "
111="Fax wordt\ngeannuleerd"
112="Pagina wordt\nverzonden "
113="Bezig met afdruk\nvan pagina "
114="Document wordt\nvan PC opgehaald"
115="Fax wordt\ngeladen."
116="Bezig met\nafdrukken"
117="Afdrukken wordt\ngeannuleerd"
118="Pagina wordt\ngeladen "
119="p."
120=" -\n"
121="kopiëren "
122="Demo wordt\nafgedrukt"
123="Demo is niet\nbeschikbaar"
124="Demo wordt\ngeannuleerd"
125="Bezig met laden\nvan pagina "
126="Stroom wordt\nafgesloten"
127="Rapport wordt\nafgedrukt"
128="Laad demo pagina"
129="Gereed voor\nkopieren"
130="Press 1 for English"
131="2 für\nDeutsch drücken." 
132="Appuyer sur 3\npour le français"
133="Druk op 4\nvoor Nederlands."
134="Pulse 5 para\nespañol."
135="Nummer niet\nkiesbaar"
136="1=Doorgaan\n2=Einde"
137="Inkt droogt:\nDruk op START om te annuleren."
138="Bezig met\nverwerken..."
139="Druk op 1 of 2\nNieuw kleurencartridge=1, Oud=2."
140=""
141=""
142=""
143=""
144=""
145=""
146=""
147=""
148=""
149=""
150=""
151=""
152=""
153=""
154=""
155=""
156=""
157=""
158=""
159=""
160=""
161=""
162=""
163=""
164=""
165=""
166=""
167=""
168=""
169=""
170=""
171=""
172=""
173=""
174=""
175=""
176=""
177=""
178=""
179=""
180="am"
181="pm"
182="a"
183="p"
184=""
185=""
186=""
187="Systeemfout
188="jan"
189="feb"
190="mrt"
191="apr"
192="mei"
193="jun"
194="jul"
195="aug"
196="sep"
197="okt"
198="nov"
199="dec"

[Report Strings]
 0="HP OfficeJet"
 1="Persoonlijke Printer/Fax/Copier/Scanner"
 2="Zelftest Rapport"
 3="voor"
 4="Faxgeschiedenis Rapport"
 5="Stroomstoring Rapport"
 6=""
 7="Bericht betreffende de laatste 30 faxen"
 8="Bericht betreffende de laatste fax"
 9="Er is een communicatiefout"
 10=" opgetreden bij de faxtransmissie."
 11="Heeft u een bericht \e&d0Dverstuurd\e&d@, probeer nog eens"
 12=" en/of bel voor ontvangstbevestiging en of"
 13="Datum"
 14="Tijd"
 15="Type"
 16="Identificatie"
 17="Duur"
 18="Pags."
 19="Resultaat"
 20="Gekozen"
 21="Verzonden"
 22="Ontvangen"
 23="Pol verzonden"
 24="Pol ontvongen"
 25="Ontvangen/pollen"
 26="Onbekend"
 27=" de faxmachine bereid is om faxen te ontvangen "
 28="Als u \e&d0Dontvangt\e&d@, contacteer"
 29=" de zender en vraag hen om het"
 30=" document nogmaals te versturen."
 31=""
 32="OK"
 33="Fout"
 34="Stop"
 35="In gesprek"
 36="Geen antwoord"
 37="Geen kiestoon"
 38="Geen document"
 39="Opstopping"
 40="Deksel is open"
 41="Stroomstoring"
 42="Niet kiesbaar"
 43="Geheug. vol"
 44=""
 45="Telefoonnummer niet"
 46="Geblokkeerd"
 47="Geen fax"
 48="op pagina’s"
 49="Fout op pags"
 50=""
 51=""
 52=""
 53="Optie"
 54="Actieve instelling"
 55="Fabrieksinstelling"
 56="Nooit"
 57="Zend fout"
 58="Ontvangstfout"
 59="Elke verzending"
 60="Elke fax"
 61="Automatische Log"
 62="Contrast fax/kopie"
 63="Resolutie fax/kopie"
 64="Papierformaat"
 65="Belsignaal"
 66="Geluidsvolume"
 67="Toetssignalen"
 68="Kiesmethode"
 69="Telefoonbeantwoording"
 70="Aantal belsignalen"
 71="Auto. herkiezen indien in gesprek"
 72="Auto. herkiezen bij geen antwoord"
 73="Stille detectie"
 74="Automatische faxverkleining "
 75=""
 76=""
 77="Paginateller"
 78="Aantal verstuurde faxpagina's"
 79="Aantal ontvangen faxpagina's"
 80="Aantal gekopieerde pagina's"
 81="Aantal geprinte pagina's"
 82="Firmware versie"
 83="LIU-type"
 84="Versie"
 85="Er is een stroomstoring opgetreden"
 86=" gedurende de volgende fax(en):"
 87="Deze faxen werden gedeeltelijk"
 88=" ontvangen, maar zijn niet"
 89=" geheel afgedrukt:"
 90="Deze faxen zijn niet"
 91=" geheel verzonden:"
 92="Handmatig"
 93="Automatisch"
 94="Inkt-patroon testpatroon"
 95="Zwarte patroon "
 96="Kleur patroon"
 97="Witte gaten in het diagonale patroon"
 98=" van beide cartridges duiden op"
 99="defecte spuitgaten. Als u gaten"
100=" ziet, start dan de automatische"
101="reinigingsprocedure door de"
102=" volgende stappen in de HP OfficeJet"
103=" software te nemen: Dubbelklik in"
104=" het Windows-bureaublad op HP OfficeJet Manager,"
105="klik op HP OfficeJet, selecteer"
106=" Instellingen en Onderhoud, klik"
107="op de tab Onderhoud en klik op"
108=" Print-cartridges reinigen."
109="Indien u na deze procedure nog "
110=" steeds afdrukproblemen hebt,"
111="is het mogelijk dat ofwel de inkt op is," 
112=" of dat er een ander probleem is."
113="Raadpleeg voor nadere hulp, de volgende"
114=" Help-onderwerpen bij het oplossen van problemen:"
115=" Dubbelklik op HP OfficeJet"
116=" Manager, klik op Help en "
117="de tab Problemen oplossen. Klik dan"
118=" op de knop Afdrukken en de knop "
119=" Afdrukkwaliteit is slecht."
120=""
121="Bij fout"
122="Bij verzending"
123="Bij elke fax"
124="Bij verzendfout"
125="Bij ontvangstfout"
126="Zeer licht"
127="Lichter"
128="Normaal"
129="Donkerder"
130="Zeer donker"
131="Standaard"
132="Fijn"
133="300 dpi"
134="Letter"
135="Legal"
136="A4"
137="ja"
138="nee"
139="Uit"
140="Aan"
141="Toon"
142="Impuls"
143="?"
144=""
145="Zacht"
146="Midden"
147="Luid"
148=""
149=""

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.98