CABLEHLP.TXT Driver File Contents (sj652du.exe)

Het installatieprogramma bekijkt uw systeem om te bepalen op welke manier u de scanner moet aansluiten en vertelt u dit hier.

USB:
De USB (Universal Serial Bus) is een interface dat beschikbaar is op nieuwere PC's en de eenvoudigste manier biedt om uw scanner aan te sluiten. USB heeft een eigen type kabel, connectors en softwarestuurprogramma's.Parallel:
Parallel is een interface dat beschikbaar is op vrijwel alle PCs. Parallel heeft een eigen type kabel, connectors en softwarestuurprogramma's.

* U kunt de scanner en uw printer vanaf één parallelle poort op uw PC aan elkaar "ketenen". HP ondersteunt andere configuraties niet.

* Als u uw printer aansluit op de parallelle poort van de scanner en u optimale prestaties en compatibiliteit wilt, controleer dan of uw printer overeenkomstig is met de IEEE 1284.3-norm. Deze standaard maakt het mogelijk de parallelle poort volledig te delen tussen de printer en de scanner. Neem contact op met de fabrikant van uw printer om informatie te verkrijgen over compatibiliteitskwesties of de nieuwste printerstuurprogramma's.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.99