1053.ini Driver File Contents (3840_csy_win2k_xp.exe)

;Swedish (Sweden)
[1053]
DeleteDeviceQuestion=Vill du ta bort skrivaren series <MODELNUMBER>?
DeleteButtonText=Ta bort skrivare
CancelButtonText=Avbryt
CloseButtonText=Stäng
DialogTitle=Ta bort skrivare
OperationWorked=Skrivaren har tagits bort.
OperationFailed=Det gick tyvärr inte att ta bort skrivaren.
OperationInProgress=Vänta tills skrivaren har tagits bort.
SuccessBeforeReboot=Skrivaren har tagits bort.\n\nKoppla ifrån alla kablar mellan datorn och skrivaren innan du börjar ominstallera.  Tryck på Nästa> för att fortsätta.
NextButtonText=Nästa>
RebootQuestion=Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.\n\nNär vill du starta om datorn?
RebootNow=Nu
RebootLater=Senare
Admin=Du måste vara inloggad som administratör för att kunna använda programmet.  Logga ut och logga in igen som administratör.
SplashText=Laddar.  Vänta.
FatalError=Ett oväntat fel har tyvärr uppstått. Skrivaren har inte tagits bort.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.96