ReadMe.txt Driver File Contents (m190s_touchpad.zip)

       Synaptics Touchpad-stuurprogramma voor Windows 2000/XP
            Instructies voor installatie
             Version 7.2.5
               
1. Het Synaptics TouchPad-stuurprogramma installeren
----------------------------------------------------

Voor dit stuurprogramma hebt u Windows 2000/XP nodig.

OPMERKING OVER HET OPSLAAN VAN INSTELLINGEN:
----------------------------------
Windows 2000/XP slaat geen gebruikersinstellingen op voor gebruikers die behoren 
tot de gebruikersgroep "Guests". Dit geldt zowel voor speciale 
TouchPad-instellingen als voor alle andere gebruikersinstellingen. 
Als u de instellingen wilt opslaan, dient u ervoor te zorgen dat uw 
gebruikersaccount niet tot de groep "Guests" behoort in het programma 
Gebruikersbeheer (alleen als Beheerder kunt u gebruikersinstellingen wijzigen).

OPMERKING OVER MULTIPROCESSOR-COMPUTERS:
---------------------------------------
Dit stuurprogramma is niet getest op computers met meerdere processors, maar 
naar onze mening moet het stuurprogramma ook op dergelijke computers 
functioneren.

Installatieprocedure:
---------------------
Als u een nieuwe TouchPad hebt, koppelt u deze aan de computer en start u Windows 
2000/XP opnieuw. De nieuwe TouchPad wordt automatisch gevonden en er wordt een 
Standaard muisstuurprogramma geïnstalleerd om de TouchPad aan te sturen. U kunt 
het Synaptics TouchPad-stuurprogramma pas installeren wanneer dit proces is 
voltooid en wanneer de TouchPad functioneert als een normaal aanwijsapparaat.

Meld u bij het systeem aan als "Beheerder" of als een andere gebruiker met beheerdersrechten. 

Start "Setup.exe". Dit programma installeert automatisch het Synaptics TouchPad-stuurprogramma voor alle PS/2- en seriële aanwijsapparaten
die aan uw computer zijn gekoppeld.

Wanneer de installatie is voltooid, moet u Windows opnieuw starten. Als het 
stuurprogramma goed is geïnstalleerd, moet u na de herstart van Windows het 
TouchPad-pictogram op de taakbalk zien staan, naast de klok. Verder wordt er een 
dialoogvenster met de titel "Informatie over de TouchPad" weergegeven. U kunt 
voorkomen dat dit dialoogvenster voortaan wordt weergegeven door het 
selectievakje "Dit bericht niet meer weergeven" in te schakelen. 

Voor hulp bij het gebruik van de TouchPad kiest u ###"Meer info..." in het dialoogvenster "Informatie over de TouchPad" of dubbelklikt u op het
TouchPad-pictogram in de taakbalk en klikt u op de knop "Help".

Als u één of meer aanwijsapparaten wilt instellen voor gebruik van een standaard 
stuurprogramma van Microsoft of van een ander merk, kiest u het 
configuratiescherm Muis en selecteert u het tabblad "Algemeen". Daar selecteert u 
het aanwijsapparaat dat u wilt wijzigen en klikt u op "Wijzigen...". Daarna kunt 
u een ander stuurprogramma selecteren voor het betreffende apparaat.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.09