C128CC_W2KXP_VER50/HOWTOINSTALL.txt Driver File Contents (C50W2KXP.EXE)

Driver Package File Name: C50W2KXP.EXE
File Size: 810.0 KB

Note:
This driver does not work like the older versions, there is no setup.exe
Instead follow the instructions below:

In case of old drivers:

-Close the status monitor and remove the software/application by running
 the Uninstall under Software (Control panel --> Software), or use the 
 Uninstall provided with the old driver.
-Check if everything is removed in the Devicemanager.
 (Start --> Control panel --> System --> Hardware --> Devicemanager)
-Switch off your computer and remove the card.

-Now switch your computer back on and when Windows is loaded place the card.
-The card will be recognized as new hardware.
-Dont let Windows recognize the drivers for this device but choose to specify
 a location and select the location were you have unpacked this driver.
-When you get the notice that the software you are trying to install is not
 digitaly signed by Microsoft choose "continue anyway"
 


Let op:
Deze driver werkt niet zoals de oudere versies, er is geen setup.exe
Volg In plaats daarvan de onderstaande instructies:

Wanneer er nog oude drivers aanwezig zijn:

-Sluit de status monitor en verwijder de software/application door de uninstall
 uit te voeren in Software (Configuratie scherm --> Software), of gebruik de
 uninstall meegeleverd met de oude driver.
-Controleer of alles is verwijdert in het apparaatbeheer.
 (Start --> configuratie scherm --> Systeem --> Hardware --> apparaatbeheer)
-Schakel de computer uit en verwijder de kaart.

-Schakel de computer weer in en plaats de kaart wanneer windows volledig is opgestart.
-De kaart zal herkend worden als nieuwe hardware.
-Laat Windows niet zoeken naar de beste driver maar kies voor een locatie specificeren
 en geef aan waar u deze drivers heeft uitgepakt.
-Wanneer u de melding krijgt dat de software die u installeerd niet digitaal is 
 ondertekend door Microsoft kiest u voor "toch doorgaan"
server: web1, load: 0.72