License.txt Driver File Contents (ZPYIKB.ZIP)

Netropa Corporation
Loppukäyttäjän käyttölupasopimus Netropan Internet Receiver ja Netropa Internet-näppäimistö -ohjelmistoa varten

TÄRKEÄÄ-- LUE HUOLELLISESTI: Tämä käyttölupasopimus Netropan Internet Receiver ja Netropa Internet-näppäimistö iä varten ("Käyttölupasopimus") on laillinen sopimus sinun (yksityishenkilö tai yhteisö) ("Luvansaaja") ja Netropa Corporationin ("Luvanantaja") välillä Netropa Internet Receiver ja Netropa Internet-näppäimistö -ohjelmistoa varten ("Ohjelmisto"). Näpäyttämällä "Kyllä"-näppäintä, tai asentamalla, kopioimalla tai muulla tavoin käyttämällä Ohjelmistoa, hyväksyt että tämän käyttölupasopimuksen ehdot ovat osaltasi sitovia. Jos et hyväksy tämän käyttölupasopimuksen ehtoja, näpäytä "Ei"-näppäintä ja/tai älä asenna Ohjelmistoa.

1. KÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN

Luvanantaja täten myöntää Luvansaajalle yleisen luvan käyttää Ohjelmistoa ja Asiakirjoja. Lupa on riippuu seuraavista ehdoista: 

a) Luvansaaja saa: (i) käyttää Ohjelmistoa binäärisessä, suoritettavassa muodossa henkilökohtaiseen käyttöön yhdessä tai useammassa tietokoneessa; ja (ii) kopioida Ohjelmisto varmistuskopiointi- ja arkistointitarkoituksessa sillä ehdolla, että Luvansaaja liittää kopioituun kappaleeseen kaikki alkuperäiskappaleessa esiintyvät omistusoikeustiedotukset. 

b) Luvansaaja ei saa: (i) antaa muiden henkilöiden käyttää Ohjelmistoa, paitsi jos myös nämä henkilöt hyväksyvät tämän sopimuksen ehdot; (ii) muuttaa, kääntää, käänteissuunnitella, koostaa käänteisesti, purkaa (paitsi siinä määrin, kun tämä rajoitus on suoraan kielletty soveltuvan lain perusteella) tai luoda johdettuja teoksia, jotka perustuvat Ohjelmistoon tai Asiakirjoihin; (iii) myydä uudelleen, vuokrata, liisata, tai muutoin siirtää oikeudet Ohjelmistoon tai Asiakirjoihin tai niistä johdettuihin teoksiin; tai (iv) poistaa mitään omistusoikeustiedotuksia tai -merkintöjä Ohjelmistosta tai Asiakirjoista . 

c) Hyväksymällä käyttölupasopimuksen ehdot Luvansaaja sitoutuu siihen, että Luvanantajalla on oikeus rajoittaa, kieltää tai peruuttaa osa tai koko Ohjelmiston toimivuus ja siihen liittyvät palvelut missä vaiheessa tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 

d) Ohjelmistoon on voitu liittää osaksi tuote- tai palvelupakettia ja annettu Luvansaajalle CD-levyllä tai muun sähköisen median välityksellä. Luvansaaja myöntää, että hän ei ole maksanut mitään Ohjelmistosta, ja että siinä tapauksessa, että hän on suorittanut maksun pakettina toimitettujen tuotteiden yhteydessä tai johdosta, kyseinen maksu suoritettiin muista tuotteista, palveluista, CD-levyistä tai sähköisestä mediasta kuin Ohjelmistosta.


2. OMISTUSOIKEUS

Omistus, omistusoikeus ja henkisen omaisuuden oikeudet Ohjelmistoon ja Asiakirjoihin pysyvät Luvanantajalla. Ohjelmisto on Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakien suojaama. Omistus, omistusoikeus ja henkisen omaisuuden oikeudet tietoon, tuotteisiin, aineistoon ja palveluihin (yhteisesti "Sisältö") ja sisältöön, jotka ovat käytössä Ohjelmiston kautta, pysyvät kyseisen Sisällön omistajan omaisuutena ja saattavat olla soveltuvan tekijänoikeuslain tai muun lain suojaamia. Tämä käyttöoikeussopimus ei anna Luvansaajalle oikeuksia kyseiseen Sisältöön. 


3. RAJOITETTU TAKUU

LUVANANTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TAI VASTUUNALAINEN LUVANSAAJALLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE MISTÄÄN VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ (MUKAAN LUKIEN - MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN - VAHINGOT LIIKETULOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, OHJELMIEN MENETYKSESTÄ, SISÄLLÖSTÄ TAI TIEDOISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA) TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON SAATAVUUDESTA, PUUTTEELLISUUDESTA, KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN EPÄONNISTUMISESTA, TAI SEN SISÄLLÖSTÄ TAI MUUSTA 'TIEDOSTA', VAIKKA LUVANANTAJALLE OLISIKIN ANNETTU TIETO SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISESTA ESIINTYMISESTÄ JA TOIMENPITEIDEN MUODOSTA HUOLIMATTA, SOPIMUKSEEN LIITTYEN TAI MUUTOIN. LUVANANTAJA EI OLE MYÖSKÄÄN MINKÄÄN VELVOLLINEN KORVAAMAAN VAATEITA, JOTKA JUONTUVAT SISÄLLÖN VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, TAI MUISTA SISÄLLÖN VIRHEELLISYYKSISTÄ TAI SEN VAHINGOLLISISTA OMINAISUUKSISTA.

LUVANANTAJA EI MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÄMISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, JOTKA JOKO PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN OIKEUSTEORIAAN, JA JUONTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TÄMÄN SOPIMUKSEN SUORITTAMISESTA.

4. KÄYTTÖOIKEUDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄ OHJELMISTO, ASIAKIRJAT, VERKOSTO, JA KAIKKI SISÄLTÖ (MUKAANLUKIEN - MUTTA EI RAJOITTUEN - TEKSTIIN, GRAFIIKKAAN JA LINKKEIHIN), JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ TÄMÄN OHJELMISTON KAUTTA TUOTETAAN 'SELLAISENAAN' ILMAN MITÄÄN TAKUITA. LUVANANTAJALLA EI OLE VELVOLLISUUTTA TUKEA OHJELMISTOA TAI JULKAISTA OHJELMISTON PÄIVITYKSIÄ.

LUVANANTAJA EI MYÖNNÄ TAKUUTA OHJELMISTON SUORITUSKYVYSTÄ, TOIMIVUUDESTA, TARKKUUDESTA JA LUOTETTAVUUDESTA, TAI SISÄLLÖSTÄ. LUVANSAAJAN EI KANNATA OLLA MISTÄÄN SYYSTÄ RIIPPUVAINEN YKSINOMAAN TÄSTÄ OHJELMISTOSTA. LUVANANTAJA EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄN TEORIAN PUITTEISSA VAHINGOISTA, JOITA LUVANSAAJA TAI MUU OHJELMISTON KÄYTTÄJÄ ON KOKENUT. 

LUVANANTAJA EI MYÖNNÄ TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ SISÄLTÖ EI SISÄLLÄ VIRUSTARTUNTOJA, MATOJA, TROIJAN HEVOSIA TAI MITÄÄN MUUTA, JOLLA ON TARTUTTAVIA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. ON TÄYSIN LUVANSAAJAN VASTUULLA VARMISTAA, ETTÄ OHJELMISTO JA/TAI SEN MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ ON ERISTETTY, KÄYTTÄÄ VIRUKSENTORJUNTAOHJELMISTOJA, TAI MUULLA TAVOIN VARMISTAA ETTÄ SISÄLTÖ, JOS TARTUTETTU TAI VAHINGOITTUNUT, EI VAHINGOITA KÄYTTÄJÄN TIETOJA TAI JÄRJESTELMÄÄ. TÄMÄN LISÄKSI LUVANANTAJA EI ANNA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ SISÄLTÖ EI SISÄLLÄ AIKUISILLE SUUNNATTUA AINEISTOA, TAI AINEISTOA, JOKA JOIDENKIN HENKILÖIDEN MIELESTÄ SAATTAA OLLA EPÄMIELLYTTÄVÄÄ. 

LUVANANTAJA MYÖS KIELTÄÄ KAIKKI TAKUUT RAJOITUKSETTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MYYNTIKELPOISUUTEEN LIITTYVÄT EPÄSUORAT TAKUUT, SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDEN SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA SUURIMMASSA LAAJUUDESSA . KAIKKI OHJELMISTON JA ASIAKIRJOJEN KÄYTÖSTÄ JA TOIMINNASTA JOHTUVAT RISKIT OVAT LUVANSAAJAN VASTUUTA. 

SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA SUURIMMASSA LAAJUUDESSA, LUVANANTAJA TAI SEN INTRESSIYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SEURANNAISISTA, SATUNNAISISTA, VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANKAISEVISTA, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA (MUKAANLUKEIN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, VAHINGOT LIIKETULOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, LIIKETIETOJEN MENETYKSESTÄ, TAI MUUSTA RAHALLISESTA MENETYKSESTÄ), JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN EPÄONNISTUMISESTA, VAIKKA LUVANANTAJALLE OLISIKIN ANNETTU TIETO SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISESTA ESIINTYMISESTÄ. 

KOSKA JOTKIN HALLINTOALUEET EIVÄT SALLI SEURANNAIS- TAI SATUNNAISVAHINKOIHIN LIITTYVÄN VASTUUVELVOLLISUUDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE LUVANSAAJAA.


5. VASTUUVAPAUDET

a) OHJELMISTO VASTAANOTTAA SISÄLTÖÄ INTERNETIN KAUTTA JA ESITTÄÄ SEN LUVANSAAJALLE SUORAAN, SISÄLTÖ TUOTETAAN VAIN TIEDOLLISIA TARKOITUKSIA VARTEN. SISÄLTÖ VOIDAAN SAADA MYÖS MUISTA JULKISESTI SAATAVILLA OLEVISTA TAI YKSITYISTÄ LÄHTEISTÄ, JOTKA VOIVAT LIITTYÄ TAI VOIVAT OLLA LIITTYMÄTTÄ LUVANANTAJAN TOIMINTAAN. 

LUVANSAAJA MYÖNTÄÄ, ETTÄ NETROPA TAI SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖN VIRHEISTÄ, VIRHEELLISYYKSISTÄ, RIITTÄMÄTTÖMYYDESTÄ, VAILLINAISUUDESTA, PÄTEMÄTTÖMYYDESTÄ, PUUTTEISTA TAI VIIVYTYKSISTÄ , TAI TULOKSISTA JOTKA ON SAATU SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, TAI TOIMENPITEISTÄ JOTKA ON SUORITETTU SIIHEN LUOTTAEN.

b) Ohjelmistoon upotettujen hyperlinkkien näpäyttäminen saattaa viedä Luvansaajan kolmannen osapuolen websivulle. Kolmansien osapuolten websivut omistaa ja niitä hoitavat itsenäiset osapuolet, joten Luvanantaja ei voi taata, että Luvansaaja on tyytyväinen heidän tuotteisiinsa tai palveluihinsa. Luvanantaja kuitenkin arvostaa Luvansaajan antamaa palautetta aiheesta. Kun Luvansaaja näpäyttää Ohjelmistoon upotettua hyperlinkkiä, Luvansaaja sitoutuu seuraaviin ehtoihin ja varauksiin: 

Tämän Ohjelmiston ja siinä olevien hyperlinkkien kautta Luvansaaja voi käyttää Sisältöä, jonka on tuottanut kolmas osapuoli, joka ei ole Netropa Corporationin intressiyhtymän jäsen. Luvanantaja ei kannata mitään kolmannen osapuolen Sisältöä, eikä Luvanantaja ole varmistanut kolmansien osapuolien websivujen sisältämien tai heidän antamiensa tietojen tai Sisällön täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Luvanantajalla ei ole valtaa kyseisten kolmansien osapuolien suhteen eikä vastuuta kyseisten kolmansien osapuolten Sisällöstä. 

LUVANANTAJA EI VOI ANTAA, EIKÄ ANNA TAI ESITÄ MITÄÄN TAKUITA MINKÄÄN TIETOJEN TURVALLISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LUOTTOKORTTITIEDOT JA MUUT HENKILÖKOHTAISET TIEDOT), JOTKA LUVANSAAJAN EHKÄ PYYDETÄÄN ANTAMAAN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE. LUVANSAAJALLE SUOSITELLAAN, ETTÄ HÄN SUORITTAA MIELESTÄÄN TARVITSEMANSA TAI TARKOITUKSENMUKAISEN TUTKIMUKSEN ENNENKUIN LUVANSAAJA ETENEE MINKÄÄN VERKOSSA TAI MUUALLA TAPAHTUVAN LIIKETOIMEN SUHTEEN KYSEISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KANSSA. 

c) Arvopaperipalvelut

Luvanantaja tai luvanantajan intressiyhtymät tai sen kolmannen osapuolen Sisällön tuottajat ("Sisällöntuottaja") tai edellä mainittuja edustavat toimihenkilöt, työntekijät, johtajat tai edustajat eivät: (1) ole välittäneet ansioita millekään tässä palvelussa luetteloiduista yrityksistä; tai (2) ole kannattaneet tai sponsoroineet mitään tässä palvelussa luetteloiduista yrityksistä. Arvopaperisijoittaminen sisältää tiettyjä riskejä, eivätkä Luvanantaja tai Sisällöntuottajat ole vastuussa sijoitusvahingoista, jotka on saatu tässä palvelussa tuotetun sisällön johdosta. SUOSITTELEMME LUVANSAAJALLE HÄNEN OMAN SIJOITUSNEUVOJANSA NEUVOJEN PYYTÄMISTÄ. 


6. IRTISANOMINEN

Tämä käyttöoikeussopimus irtisanotaan automaattisesti, jos luvansaaja laiminlyö jonkin käyttöluvassa kuvatun ehdon noudattamisen. Luvanantajan ei tarvitse ilmoittaa erillisellä ilmoituksella kyseisen irtisanomisen toteuttamisesta. Kun tämä käyttösopimus on irtisanottu, luvansaajan täytyy hävittää Ohjelmiston ja Asiakirjojen kaikki kopiot. 


7. VIENTIRAJOITUKSET

Tämä Ohjelmisto tuotetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Mitään osaa Ohjelmistosta tai sen sisältämiä tietoja tai tekniikkaa ei saa siirtää tiedostoina tai muulla tavalla viedä tai jälleenviedä seuraaviin maihin (tai niiden kansalaisille tai asukkaille): Angola, Kuuba, Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria, tai mikään muu maa, joille Yhdysvallat on julistanut hyödykkeiden vientikiellon; tai kenellekään joka on Yhdysvaltojen valtionvarainministeriön 'erityisesti määriteltyjen kansallisuuksien' (Specially Designated Nationals) luettelossa tai Yhdysvaltojen kauppaministeriön kieltomääräysten (Denial Orders) -luettelossa. Käyttämällä Ohjelmistoa luvansaaja sitoutuu edellä mainittuun, ja esittää että Luvansaaja ei sijaitse tai asu missään kyseisistä maista tai ei ole kyseisten maiden tai niiden asukkaiden tai kyseisillä listoilla lueteltujen henkilöiden vallan alainen. 


8. SEKALAISTA

a) Tämä käyttöoikeussopimus toimii täydellisenä ja yksinomaisena sopimuksena Luvanantajan ja Luvansaajan välillä tähän aihepiiriin liittyen ja syrjäyttää kaikki aiemmat suulliset ja kirjalliset yhteisymmärrykset, viestinnät tai sopimukset, joita ei ole tähän sopimukseen erityisesti sisällytetty. Tätä sopimusta ei voi muuttaa, paitsi jos se muutetaan kirjallisesti ja asianmukaisesti Luvanantajan ja Luvansaajan valtuutettujen edustajien allekirjoittamina. Jos tämän käyttösopimuksen jokin säännös havaitaan mistään syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen säännös korjataan vain siltä osin kuin tarpeellista, jotta se saadaan täytäntöönpanokelpoiseksi, osoittaen asiaankuuluvaa huomiota koko sopimuksen tarkoitukselle, ja kyseinen päätös ei vaikuta kyseisen säännöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen missään muissa olosuhteissa, tai sopimuksen muiden säännösten toimeenpanokelpoisuuteen kaikissa olosuhteissa.

b) Tämän sopimuksen kappaleiden otsikot on lisätty lukemisen mukavuutta varten, ja ne eivät vaikuta minkään tämän sopimuksen sopimusehdon merkitykseen tai tulkintaan.

c) Tämä käyttölupasopimus on Kalifornian osavaltion lakien alainen konfliktisäännöksistä huolimatta. Kaikki ratkaisemattomat tämän sopimuksen alaiset riitatapaukset jätetään soviteltaviksi Kalifornian osavaltiossa. Sovittelu suoritetaan American Arbitration Associationin vallitsevien sääntöjen mukaisesti. Sovittelijan määräys on sitova ja voidaan ilmoittaa tuomiona kaikissa toimivaltaisten hallintoalueiden tuomioistuimissa. Edellisestä huolimatta, Luvanantajalla on oikeus hakea kieltomääräys saattaakseen tämän sopimuksen määräysten noudattamisen voimaan ja tätä varten Luvansaaja täten suostuu Liittovaltion ja Kalifornian osavaltion tuomioistuinten toimivallan piiriin. Tämä käyttölupasopimus ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen tavaroiden myynnin sopimuskäytännön alainen, ja kyseisen sopimuksen soveltaminen on täten nimenomaan suljettu pois. 

Copyright (c) 1998-2000 Netropa Corporation,
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Netropa on Netropa Corporationin tavaramerkki. 
Esittämällä kolmansia osapuolia kanavalinkeissä, Netropa ei väitä mitään oikeuksia kolmannen osapuolen merkkeihin tai mitään intressiä, kannatusta tai tukea minkään kolmannen osapuolen suhteen tai kolmannen osapuolen kanssa.


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.61