USB_CAM.ini Driver File Contents (JB000070_driv_all.zip)

// For CA533A (SunplusCam_AP V1.0.3.7)

[CAMERADLL]
IC_ID=4 //"CA533A"
VendorID="04fc"
ProductID="5330"
DEBUG_DATA=0
BULK_UPLOAD_SIZE=4096
BULK_UPLOAD_SEG_SIZE=0x600000
BULK_ISP_SIZE=256
OverwriteExistFile=0
BulkTimeOut=1
BULK_UPLOAD_FDB_Delay=10
BULK_UPLOAD_FDB_Retry=5

[BULKGUID]
// 0: 0xcb519fa1, 0xe908, 0x11d2, 0xaa, 0xdd, 0x0, 0x60, 0x67, 0x34, 0x87, 0xb7 -> CA504A
// 1: 0xf77cca61, 0xdd15, 0x11d5, 0xbe, 0xbf, 0x0, 0x60, 0x67, 0x33, 0xa9, 0xbe -> CA533A
// ?=2~A: 0xf77cca6?, 0xdd15, 0x11d5, 0xbe, 0xbf, 0x0, 0x60, 0x67, 0x33, 0xa9, 0xbe -> Backup
ID_NUMBER=0

[REGISTER]
reg_CamMode       =  0x2000
  CamMode_Idle      =  0
  CamMode_Preview     =  1
  CamMode_DSC       =  2
  CamMode_VideoClip    =  3
  CamMode_PcCamera    =  4
  CamMode_Playback    =  5
  CamMode_Upload     =  6

reg_PbSrc        =  0x2301
  // ---- PbSrc Value ----
  DramUsb         =  0x40

reg_AutoPbSize     =  0xFFFF //0x2306
  AutoPbSize_None     =  0
  AutoPbSize_Auto     =  1

reg_DramType      =  0x2707
  Sdram_1M16x1      =  0
  Sdram_1M16x2      =  1
  Sdram_4M16b2      =  2
  Sdram_4M16b4      =  3
  Sdram_8M16b4      =  4
  EDOdram_256Kx16     =  5

  Sdram_Mask       =  0x07

  Sdram_4M16b4_FATaddress   =  0x3fff80
  Sdram_8M16b4_FATaddress   =  0x7fff80

  Sdram_DSC_Flag     =  0x00
  Sdram_VideoClip_Flag  =  0x08
  Sdram_Wave_Flag     =  0x04
  Sdram_ExtVideoClip_Flag =  0x80
  Sdram_ExtDSC_Flag      =  0x03

reg_ImageType      =  0x270e
  // ---- Image Type Value ----
  RawData10bit      =  0
  RawData8bit       =  0xfe
  YUV422Ncomp       =  1
  YUV422Comp       =  2
  YUV420Ncomp       =  3
  YUV420Comp       =  5
  YUV420NcompUV      =  3
  YUV420CompUV      =  5

reg_SdramSizeL     =  0x2720   // Size [7:0]
reg_SdramSizeM     =  0x2721   // Size [15:8]
reg_SdramSizeH     =  0x2722   // Size [21:16]

reg_VlcAddressL     =  0x2730
reg_VlcAddressM     =  0x2731
reg_VlcAddressH     =  0x2732

reg_MemWidthL      =  0x27B6
reg_MemWidthH      =  0x27B7

reg_MemHeightL     =  0x27B8
reg_MemHeightH     =  0x27B9

reg_Trigger       =  0x27a1
  // ---- Trigger bit Value ----
  TrigDramFifo      =  2

reg_Control_Status   =  0x27b0
  // ---- Status bit Value ----
  DramBusy        =  1      // Bit 0
  CapDone         =  2      // Bit 1
  ClipDone        =  4      // Bit 2
  UploadDone       =  8      // Bit 3
  DnldDone        =  16     // Bit 4
  CompDone        =  32     // Bit 5
  DecoDone        =  64     // Bit 6


reg_JFIF        =  0x2884

reg_CompSizeL      =  0x2720
reg_CompSizeM      =  0x2721
reg_CompSizeH      =  0x2722

reg_I2C_wIndex     =  0x2910
reg_I2C_wValue     =  0x2911
reg_I2C_rValue     =  0x2911
reg_I2C_rStatus     =  0x29a0
reg_I2C_rPrefitch    =  0x2902
  I2C_Prefitch      =  0x11

reg_H_Subsample     =  0xFFFF
  // ---- Subsample Value ----
  H_Subsample_1X     =    0          // No subsample
  H_Subsample_2X     =    1          // 1/2 subsample
  H_Subsample_4X     =    2          // 1/4 subsample
  H_Subsample_8X     =    3          // 1/8 subsample

reg_V_Subsample     =    0xFFFF
  // ---- Subsample Value ----
  V_Subsample_1X     =    0          // No subsample
  V_Subsample_2X     =    1          // 1/2 subsample
  V_Subsample_4X     =    2          // 1/4 subsample
  V_Subsample_8X     =    3          // 1/8 subsample

reg_Thumbnail      =    0x2883
reg_TMBAddressL     =    0xFFFF
reg_TMBAddressM     =    0xFFFF
reg_TMBAddressH     =    0xFFFF

reg_DRAMdataL      =    0x2700
reg_DRAMdataH      =    0x2701

reg_DRAMaddrL      =    0x2702
reg_DRAMaddrM      =    0x2703
reg_DRAMaddrH      =    0x2704

reg_InitDRAM      =  0x27A0
    // ---- Bit define ----
  Prefetch          =    1
  CLRmem           =    2
  INITsdram         =    4

reg_ClrSizeL      =    0x2705
reg_ClrSizeM      =    0x2706
reg_ClrSizeH      =    0xFFFF

reg_ClrDataL      =    0x270B
reg_ClrDataH      =    0x270C

reg_FrameBufferA_AddressL = 0x2753
reg_FrameBufferA_AddressM = 0x2754
reg_FrameBufferA_AddressH = 0x2755

reg_FB_A_WidthL   =  0x2760
reg_FB_A_WidthH   =  0x2761

reg_FB_A_HeightL  =  0x2762
reg_FB_A_HeightH  =  0x2763

reg_FrameBufferB_AddressL = 0x2756
reg_FrameBufferB_AddressM = 0x2757
reg_FrameBufferB_AddressH = 0x2758

reg_FB_B_WidthL   =  0x2764
reg_FB_B_WidthH   =  0x2765

reg_FB_B_HeightL  =  0x2766
reg_FB_B_HeightH  =  0x2767

reg_RawFrameBuffer_AddressL =  0x2768
reg_RawFrameBuffer_AddressM =  0x2769
reg_RawFrameBuffer_AddressH =  0x276A

reg_RawFB_WidthL  =  0x276B
reg_RawFB_WidthH  =  0x276C

reg_RawFB_HeightL  =  0x276D
reg_RawFB_HeightH  =  0x276E

reg_BadPixel_PgBP  =  0x2110
  PgBP_Enable     =  6
  PgBP_Disable    =  3
reg_BadPixelInXL  =  0x2111
reg_BadPixelInXH  =  0x2112
reg_BadPixelInYL  =  0x2113
reg_BadPixelInYH  =  0x2114
reg_BadPixelAddr  =  0x2115

reg_Subsample_HoffsetL  = 0x2A30
reg_Subsample_HoffsetH  = 0x2A31
reg_Subsample_VoffsetL  = 0x2A34
reg_Subsample_VoffsetH  = 0x2A35


[VENDORCOMMAND]

GetFWVersion_Request    =  0x20
GetFWVersion_Index     =  0x01
GetFWVersion_Value     =  0x00
GetFWVersion_Length     =  0x08

GetFDBCount_Request     =  0x54
GetFDBCount_Index      =  0x00
GetFDBCount_Value      =  0x00
GetFDBCount_Length     =  0x02

GetFDBContext_Request    =  0x54
GetFDBContext_Index     =  0x01
GetFDBContext_Value     =  0x00
GetFDBContext_Length    =  0x01

FDBGetObject_Request    =  0x54
FDBGetObject_Index     =  0x02
FDBGetObject_Value     =  0x00  //file_index
FDBGetObject_Length     =  0x00

FDBGetObjectAVI_Request     =  0x54
FDBGetObjectAVI_Index      =  0x03
FDBGetObjectAVI_Value      =  0x00  //file_index
FDBGetObjectAVI_Length     =  0x00

FDBGetObjectTMB_Request     =  0x54  //0x0c
FDBGetObjectTMB_Index      =  0x03  //0x06
FDBGetObjectTMB_Value      =  0x00
FDBGetObjectTMB_Length     =  0x00

FDBPollingDataReady_Request   =  0x21
FDBPollingDataReady_Index    =  0x00
FDBPollingDataReady_Value    =  0x00
FDBPollingDataReady_Length   =  0x01

FDBGetClusterSize_Request    =  0x23
FDBGetClusterSize_Index     =  0x64
FDBGetClusterSize_Value     =  0x00
FDBGetClusterSize_Length    =  0x02

FDBGetProductInf_Request    =  0x23
FDBGetProductInf_Index     =  0x00
FDBGetProductInf_Value     =  0x00
FDBGetProductInf_Length     =  0x40

FDBGetPartialTMB_Request  =  0x60
FDBGetPartialTMB_Index   =  0x00
FDBGetPartialTMB_Value   =  0x00
FDBGetPartialTMB_Length   =  0x40

GetFATCount_Request     =  0x44
GetFATCount_Index      =  0x00
GetFATCount_Value      =  0x00
GetFATCount_Length     =  0x08

GetFATObject_Request    =  0x44
GetFATObject_Index     =  0x01
GetFATObject_Value     =  0x00  //file_count
GetFATObject_Length     =  0x00

FATGetObject_Request    =  0x44
FATGetObject_Index     =  0x02
FATGetObject_Value     =  0x00  //file_index
FATGetObject_Length     =  0x00

FAT_Capture_DSC_Request   =  0x06
FAT_Capture_DSC_Index    =  0x03
FAT_Capture_DSC_Value    =  0x00
FAT_Capture_DSC_Length   =  0x00

GetQTable_Request      =  0x26
GetQTable_Index       =  0x00
GetQTable_Value       =  0x00
GetQTable_Length      =  0x01

BulkUpload_Request     =  0x07  // Software VendorCommand
BulkUpload_Index      =  0x03  // Short Packet
BulkUpload_Value      =  0x00
BulkUpload_Length      =  0x08

BulkDnload_Request     =  0xfd
BulkDnload_Index      =  0x04f3
BulkDnload_Value      =  0x00
BulkDnload_Length      =  0x08

BulkUploadPreSetReg_Request   =  0xfd
BulkUploadPreSetReg_Index    =  0x04f2
BulkUploadPreSetReg_Value    =  0x00
BulkUploadPreSetReg_Length   =  0x08

BulkUploadRestoreReg_Reques   =  0xff
BulkUploadRestoreReg_Index   =  0xffff
BulkUploadRestoreReg_Value   =  0x00
BulkUploadRestoreReg_Length   =  0x00

ISP_Dnload_Request     =  0xFd
ISP_Dnload_Index      =  0x04F1
ISP_Dnload_Value      =  0x00  // 256byte base
ISP_Dnload_Length      =  0x10

FDBCaptureObject_Request  =  0x51
FDBCaptureObject_Index   =  0x00
FDBCaptureObject_Value   =  0x00
FDBCaptureObject_Length   =  0x00

FDBGetCardInf_Request    =  0x23
FDBGetCardInf_Index     =  0x65
FDBGetCardInf_Value     =  0x00
FDBGetCardInf_Length    =  0x40

BulkUploadFlash_Request   =  0xfd
BulkUploadFlash_Index    =  0x04f4
BulkUploadFlash_Value    =  0x00
BulkUploadFlash_Length   =  0x08

BulkDnloadFlash_Request   =  0xfd
BulkDnloadFlash_Index    =  0x04f5
BulkDnloadFlash_Value    =  0x00
BulkDnloadFlash_Length   =  0x08

FAT_DeleteAll_DSC_Request  =  0xff
FAT_DeleteAll_DSC_Index   =  0xffff
FAT_DeleteAll_DSC_Value   =  0x00
FAT_DeleteAll_DSC_Length  =  0x00

CheckCardExist_Request  =  0x28
CheckCardExist_Index   =  0x02
CheckCardExist_Value   =  0x00
CheckCardExist_Length  =  0x01

Check_FW_Idle_Request  =  0x21
Check_FW_Idle_Index   =  0x00
Check_FW_Idle_Value   =  0x00
Check_FW_Idle_Length  =  0x01

FDBDeleteObject_Request  =  0x52
FDBDeleteObject_Index   =  0x00
FDBDeleteObject_Value   =  0x00
FDBDeleteObject_Length   =  0x00

CheckSDRAMExist_Request  =  0x28
CheckSDRAMExist_Index   =  0x00
CheckSDRAMExist_Value   =  0x00
CheckSDRAMExist_Length  =  0x01

CheckNFExist_Request  =  0x28
CheckNFExist_Index   =  0x01
CheckNFExist_Value   =  0x00
CheckNFExist_Length  =  0x01

BadPixel_Dnload_Request =  0xfd
BadPixel_Dnload_Index  =  0x04f6
BadPixel_Dnload_Value  =  0x04
BadPixel_Dnload_Length =  0x40

GetSensorSizeInf_Request    =  0x23
GetSensorSizeInf_Index     =  0x01
GetSensorSizeInf_Value     =  0x00
GetSensorSizeInf_Length    =  0x40

SyncDataTime_Request  =  0xff
SyncDataTime_Index   =  0xffff
SyncDataTime_Value   =  0x00
SyncDataTime_Length   =  0x01

GetFWVersionCustomer_Request  =  0x20
GetFWVersionCustomer_Index   =  0x02
GetFWVersionCustomer_Value   =  0x00
GetFWVersionCustomer_Length  =  0x08

GetAPVersion_Request  =  0x20
GetAPVersion_Index   =  0x00
GetAPVersion_Value   =  0x00
GetAPVersion_Length   =  0x08

GetUploadPageStatus_Request  =  0x21
GetUploadPageStatus_Index   =  0x02
GetUploadPageStatus_Value   =  0x00
GetUploadPageStatus_Length   =  0x01

ChangeStorageType_Request  =  0x5a
ChangeStorageType_Index   =  0x00
ChangeStorageType_Value   =  0x00
ChangeStorageType_Length   =  0x01

ChangeCameraMode_Request   =  0x32
ChangeCameraMode_Index    =  0x00
ChangeCameraMode_Value    =  0x00
ChangeCameraMode_Length   =  0x00

GetFWVersionL1L2_Request  =  0xff
GetFWVersionL1L2_Index   =  0xffff
GetFWVersionL1L2_Value   =  0x00
GetFWVersionL1L2_Length  =  0x08

GetFWVersionAEAWB_Request =  0xff
GetFWVersionAEAWB_Index  =  0xffff
GetFWVersionAEAWB_Value  =  0x00
GetFWVersionAEAWB_Length  =  0x08

EEPROM_Upload_Request   =  0xff
EEPROM_Upload_Index    =  0xffff
EEPROM_Upload_Value    =  0x00
EEPROM_Upload_Length    =  0x00

EEPROM_Dnload_Request   =  0xff
EEPROM_Dnload_Index    =  0xffff
EEPROM_Dnload_Value    =  0x00
EEPROM_Dnload_Length    =  0x00

DiskCamSysInfo_Dnload_Request   =  0xff
DiskCamSysInfo_Dnload_Index    =  0xffff
DiskCamSysInfo_Dnload_Value    =  0x00
DiskCamSysInfo_Dnload_Length    =  0x00

DiskCamAETable_Dnload_Request   =  0xff
DiskCamAETable_Dnload_Index    =  0xffff
DiskCamAETable_Dnload_Value    =  0x00
DiskCamAETable_Dnload_Length    =  0x00

SetBatteryCount_Request   =  0xff
SetBatteryCount_Index    =  0xffff
SetBatteryCount_Value    =  0x01
SetBatteryCount_Length    =  0x00

[BadPixelTest]
ScreenWidth     =  1280
ScreenHeight    =  1024
WhitePattenLuminance  =  128
BlackPattenLuminance  =  30
DiffLuminance    =  100
DACNumber    =  10
ImageType    =  1
WhiteThresholdR   =  50
WhiteThresholdGr  =  50
WhiteThresholdB   =  50
WhiteThresholdGb  =  50
BlackThresholdR   =  50
BlackThresholdGr  =  50
BlackThresholdB   =  50
BlackThresholdGb  =  50
BadMaxNumber    =  256
XOffset     =  0
YOffset     =  0
XStart     =  0
YStart     =  0
XEnd      =  1280
YEnd      =  1024
DebugFlag    =  TRUE
CheckLuminance   =  FALSE
CheckContinue    =  FALSE
LogFileName   =  log.txt
GainValue    =  1024
ShutterValue    =  200
SubsampleNumber   =  256
SearchNumber    =  800

[MASS]
DownBadPixel  = 0  ;0 :No Down 1: Down BadPixel.bin to Rom
BadPixelFlag  = 1  ;0 :disable 1: enable
FocusFlag   = 1  ;0 :disable 1: enable
SdramFlag   = 1  ;0 :disable 1: enable
NFlashFlag   = 0  ;0 :disable 1: enable
ButtonFlag   = 1  ;0 :disable 1: enable
SnapFlag    = 1  ;0 :disable 1: enable
BulkFlag    = 1  ;0 :disable 1: enable
TestByBlock  = 1  ;0 :disable 1: enable
SubSampleFlag = 1  ;0 :disable 1: enable
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.94