iProLang.ini Driver File Contents (Sebring_209_0_2_05abg.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe          Version 1.1
//| -------------------------------------------------------------------------
//| 
//| OS Selection Labels:  
//| -------------------------
//|   [xxx]
//| 

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel PROSet/Wireless"
  1011 = "Toepassingssoftware van Intel PROSet/Wireless."
  //
  1020 = "Wireless Event Viewer"
  1021 = "In de Wireless Event Viewer wordt een lijst van de records in het foutenlogboek weergegeven." 
  //
  1030 = "Intel(R) Wireless Troubleshooter"
  1031 = "De Intel(R) Wireless Troubleshooter assisteert u bij het oplossen van problemen met draadloze netwerkverbindingen."
  //
  1040 = "Traceringsprogramma"                                               
  1041 = "Diagnostische gegevens over problemen met draadloze verbindingen die worden gebruikt door gebruikers en ondersteunend personeel."
  //
  1050 = "Help-bestanden"
  1051 = "Help bij de probleemoplosser voor Intel Wireless"
  //
  1060 = "Profielbeheer"
  1061 = "Met Profielbeheer kunt u de profielen voor draadloze netwerkverbindingen beheren."
  //
  1070 = "Intel Smart Wireless Solutions"
  1071 = "Eenvoudige configuratiewizard voor verbindingen met een draadloze router."
  //
  1080 = "WMI-ondersteuning"
  1081 = "Functionaliteit van WMI (Wireless Management Instrumentation)."
  //
  1090 = "Wizard Profiel"
  1091 = "Met de wizard Profiel kunt u profielen voor draadloze netwerkverbindingen maken en beheren."
  //
  1100 = "Zero Configuration Service"
  1101 = "Zero Configuration Service voorziet in detectie en configuratie van draadloze netwerken."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "Met IWA kunt u draadloze netwerkverbindingen beheren en configureren."
  //
  1120 = "Eenmalige aanmelding"
  1121 = "Bij deze set voorzieningen zijn opties voor verbindingen vóór de aanmelding en continue verbindingen inbegrepen."
  //
  1122 = "Verbinding vóór aanmelding"
  1123 = "Draadloze verbindingen tot stand brengen voordat een gebruiker zich aanmeldt bij Windows."
  //
  1130 = "Stuurprogramma voor draadloze LAN-adapter"
  1131 = "NDIS-stuurprogramma voor draadloze LAN-adapter."
	//
  1140 = "Hulpprogramma voor beheerders"
  1141 = "Hulpprogramma voor beheerders"
	//
  1150 = "802.1x-aanvrager"
  1151 = "802.1x-aanvrager"
	//
	//
	//		Autorun Strings
	//
	//
    2000 = "Software installeren"
	2010 = "Gebruikershandleiding bekijken"
	2020 = "Versienotities bekijken"
	2030 = "Online ondersteuning"

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.62