UMAX/Disk1/dalicens.txt Driver File Contents (mscan45.exe)

Driver Package File Name: mscan45.exe
File Size: 29.6 MB

LÆS OMHYGGELIGT, INDEN DU INSTALLERER

UMAX Software-licensaftale

Dette dokument er en lovlig aftale mellem dig og UMAX Data 
Systems, Inc. (UMAX). Læs venligst omhyggeligt hele aftalen. 
Ved at installere, kopiere eller på anden måde benytte softwareprogrammet, 
accepterer du de betingelser, der er nævnt i denne licensaftale. 
Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, bør du med det samme 
returnere alt materiale - inklusiv UMAX scanner(e), hvis softwareprogrammet
fandtes pakket sammen med dine scanner(e) --du betaler for leveringen
til UMAX Data Systems, Inc.

1.Copyright
 Softwareprogrammet ("Programmet") ejes af UMAX, og det er 
 beskyttet af internationale og kinesiske (Republic of China) copyrightlove 
 samt internationale aftaler.

2.Licens
A.Denne licens giver dig ret til at:
 (1) bruge programmet på én computer ad gangen, medmindre 
   denne Aftale angiver andet; 
 (2) kopiere programmet som sikkerhedsforanstaltning eller for at ændre det; 
 (3) rette programmet og/eller at indflette det i et andet program; og 
 (4) overdrage ejerrettigheder til programmet til en anden bruger.
B.Hvis du overdrager programmet til en anden, skal du videregive en kopi af denne
 Aftale, al anden dokumentation og mindst én komplet kopi af originalprogrammet
 den anden bruger. Du skal på samme tidspunkt enten overdrage alle dine andre 
 kopier af programmet til den anden person eller tilintetgør dem. Din licens er 
 derefter udløbet. Den anden bruger accepterer bestemmelserne i denne Aftale, 
 første gang programmet tages i brug.
C.Du skal reproducere copyright-angivelser på hver kopi eller delvise kopi af 
  programmet.
D.Du må ikke:
 (1) bruge, kopiere, ændre, flette eller overføre kopier af programmet
   på anden måde, end det fremgår af denne licensaftale; 
 (2) disassemblere eller dekompilere programmet; eller 
 (3) delvis give licens til, udleje, lease eller tildele programmet.

3.Begrænset garanti
A.UMAX garanterer i en periode på tre (3) måneder efter indkøb, at 
 den originale CD eller originaldisketterne er af fejlfrit materiale og 
 uden produktionsfejl, forudsat normal brug.
 Hvis der opstår defekt i denne periode, kan du returnere den fejlbehæftede 
 CD eller diskette til UMAX eller en autoriseret forhandler sammen med 
 en kopi af din købskvittering. Det defekte materiale vil derefter blive 
 erstattet uden yderligere betaling.
B.Med undtagelse af de herover nævnte garantier, yder UMAX ingen andre 
 garantier, direkte eller indirekte, med hensyn til CD, disketter og tilhørende 
 materialer, deres egnethed til bestemte formål, kvalitet eller handelsværdi. 
 Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger givet af UMAX, dets forhandlere, 
 repræsentanter eller ansatte kan oprette en garanti.
C.Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger eller undtagelser i underforståede 
 garantier, så de har måske ikke betydning for dig.

4.Begrænsning i afhjælpning af fejl og mangler
A.UMAX's fulde garanti og dine eneste rettigheder til afhjælpning af fejl 
 og mangler vælges af UMAX, enten 
 (1) returnering af købssummen, eller 
 (2) reparation eller erstatning af det program, som ikke opfylder 
   UMAX's garantibestemmelser og som er returneret til UMAX eller 
   dennes autoriserede repræsentant sammen med en kopi af købskvitteringen. 
B.UMAX kan ikke gøres erstatningspligtig for nogen form af tabt fortjeneste 
 tabte investeringer eller skader som følge af uheld eller andre skader med 
 økonomiske konsekvenser som følge af din brug eller forhindret brug af 
 sådant program, også selom UMAX, eller dennes autoriserede repræsentant, 
 er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader. UMAX kan ikke
 gøres ansvarlig for nogen som helst skade, som du rapporterer baseret på 
 klager fra tredjemand.
C.Visse jurisdiktioner tillader ikke disse begrænsninger eller undtagelser, så de 
 har måske ikke betydning for dig.

5.Generelt
A.Du kan til enhver tid annullere din licens. UMAX kan annullere 
 din licens, hvis du ikke overholder vilkårene og betingelserne i 
 denne Aftale. Uanset hvem der annullerer Aftalen, skal du efterfølgende 
 tilintetgøre alle kopier af programmet.
B.Denne Aftale er underlagt lovene i Kina (Republic of China).
 Såfremt nogen del af denne Aftale er ulovlig, ugyldig eller på enhver anden 
 måde ikke kan håndhæves, vil denne del blive anset for at være 
 uden for omfanget af denne Aftale, og den har ingen indflydelse 
 på gyldigheden eller håndhævelsen af Aftalen som helhed.
C.Hvis du har spørgsmål til nærværende aftale, kan du kontakte 
UMAX Data Systems, Inc. på adressen, som vises herunder:

UMAX DATA SYSTEMS, INC. 8F., 68, SEC. 3, NANKING E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TLF: 00 886-2-5170055  FAX: 00 886-2-5172017
server: web2, load: 0.94