removdrv.txt Driver File Contents (IMS_V5501035.zip)

************************************************************
************************************************************
Dette dokumentet angir prosedyrene for manuell fjerning av
Intel(R) Matrix Storage Manager-driverprogramvaren og
rekonfigurering av systemet for å bruke den innebygde
operativsystemdriveren for å styre lagringskontrollene.

For å gjennomføre denne prosedyren bør du først skrive ut
dette dokumentet og bruke det som referanse. Deretter 
gjennomføres Del 1 for å bestemme SATA-kontrollermodus. 
Avhengig av modusen som bestemmes i Del 1, gjennomføres 
enten Del 2A eller 2B.

ADVARSEL! Rekonfigurering av systemet kan føre til datatap 
på RAID-volum som nå brukes av systemet. Fjerning av 
Intel Matrix Storage Manager-driveren fra oppstartsdisken 
eller RAID-volum som kan bootes, krever muligens 
reinstallering av operativsystemet. For å bevare 
dataintegriteten må du sikkerhetskopiere alle dataene før 
du går videre.

************************************************************
* Del 1: Bestemme systemmodus
************************************************************

Trinnene for å fjerne denne programvaren er forskjellige 
avhengig av om systemet kjører i RAID- eller AHCI-modus.
Mobile systemer støtter ikke RAID.

Bestem systemmodusen ved å identifisere hvordan den serielle
ATA-kontrolleren vises i Enhetsbehandleren ved å gjennomføre
de følgende trinnene nedenfor:

1. På startmenyen:
  1a. For Windows* 2000 velges Innstillinger, og deretter
    Kontrollpanel.
  1b. For Windows* XP eller senere operativsystemer,
    velg Kontrollpanel.

2. Åpne "System"-programmet (muligens må du først velge
  ”Veksle til klassisk visning”).

3. Velg kategorien ”Maskinvare”.

4. Velg knappen “Enhetsbehandling”.

5. Fra Enhetsbehandleren ser du etter en innføring med navn
  ”SCSI- og RAID-kontrollere”. Om denne innføringen 
  finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 
  kontrollerne. Hvis denne innføringen ikke finnes, går 
  du videre med trinn 6:

  - ”Intel(R) 82801GR SATA RAID-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7R-system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801GH SATA RAID-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7DH-system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801FR SATA RAID-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH6R-system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 6300ESB SATA RAID-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ESB-system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801ER SATA RAID-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH5R -system i RAID-modus. Fortsett med Del 2A
   nedenfor.

  - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
   kjører ikke systemet i RAID-modus. Fortsett med
   trinn 6 nedenfor. 

6. Fra Enhetsbehandleren ser du etter en oppføring med navn
  ”IDE ATA/ATAPI-kontrollere”. Om denne oppføringen
  finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 
  kontrollerne:

  - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI-kontroller'
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7M system i AHCI mode. Fortsett med Del 2B 
   nedenfor

  - ”Intel(R) 82801GR SATA AHCI-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7R-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801GH SATA AHCI-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH7DH-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801FBM SATA AHCI-kontroller"
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH6M-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - ”Intel(R) 82801FR SATA AHCI-kontroller”
   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
   ICH6R-system i AHCI-modus. Fortsett med Del 2B
   nedenfor.

  - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
   er ikke systemet i AHCI-modus. Ingen andre moduser
   støttes av programvaren Intel Matrix Storage Manager.
   Fortsett med trinn 7 nedenfor.

7. Systemet ser ikke ut til å kjøre i RAID- eller AHCI-
  modus. Hvis du mener at systemet kjører i RAID- eller
  AHCI-modus, og du ikke ser noen av kontrollerne som er
  listet opp foran, skal du kontakte systemprodusenten
  eller kjøpsstedet for å få hjelp. Du kan ikke fortsette
  med Del 2 nedenfor før systemmodusen er fastslått.

************************************************************
* Del 2A: System i RAID-modus 
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 
som er i RAID-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 
mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 
om dette er tilfelle for dette systemet. Vær sikker på at du 
leser advarslene nedenfor før du går videre.

ADVARSLER:
a. Dersom et RAID 0-volum slettes, vil alle dataene på det
  volumet bli slettet permanent. Sikkerhetskopier alle
  viktige data før du fortsetter.

b. Hvis et RAID-volum som inneholder operativsystemfiler blir 
  slettet, må operativsystemet reinstalleres.

1. Sørg for at du har lest og forstått advarslene som er
  listet opp over. 

2. Start systemet på nytt.

3. Legg merke til om du ser et velkomstbilde med navn 
  ”Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM” under
  systemoppstarten. I så fall fortsetter du med trinn 4
  nedenfor. Hvis ikke, hopper du over trinn 4, og 
  fortsetter med trinn 5 nedenfor.

4. Fullfør denne prosedyren hvis Intel Matrix Storage
  Manager option ROM er installert:

  4a. Start installeringen av Intel Matrix Storage Manager 
    option ROM ved å trykke Ctrl-I når dette foreslås 
    under systemoppstarten.
  4b. I installasjonsprogrammet velges menyalternativ 2 
    (Delete RAID Volume) for å gå til ”Slett RAID-volum”
    -menyen.
  4c. Velg det volumet du vil slette ved hjelp av opp-eller 
    nedpiltastene.
  4d. Trykk på ”Del”-tasten for å slette det valgte volumet, 
    og trykk på ”J” for å bekrefte slettingen. Gjenta 
    dette trinnet om nødvendig for å slette alle volumene 
    som finnes.
  4e. Avslutt installasjonsprogrammet.
  4f. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 
    enten å trykke på tasten ”F2” eller ”Delete” så 
    snart systemet begynner å starte opp).
  4g. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
	kontrolleren fra ”RAID” til ”IDE”.
  4h. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for 
    BIOS.

5. Fullfør denne prosedyren hvis Intel Matrix Storage 
  Manager option ROM ikke er installert:

  5a. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 
    enten å trykke på en tast som ”F2” eller ”Delete” 
    så snart systemet begynner å starte opp).
  5b. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle 
    ATA-kontrolleren fra ”RAID” til ”IDE”.
  5c. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen 
    for BIOS.

6. Start systemet på nytt.

************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-modus
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 
som er i AHCI-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 
mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 
om dette er tilfelle for dette systemet. Det anbefales at du 
tar sikkerhetskopier av alle viktige data før du fortsetter.

1. Start systemet på nytt.

2. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved enten
  å trykke på en tast som ”F2” eller ”Delete” så snart 
  systemet begynner å starte opp).

3. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
  kontrolleren fra ”AHCI” til ”IDE”.

4. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

5. Start systemet på nytt. Operativsystemet bør starte som 
  før.

Obs! Hvis du opplever noen problemer når du foretar disse
endringene i systemets BIOS, skal du ta kontakt med 
hovedkortprodusenten eller kjøpsstedet for å få hjelp.


************************************************************
Intel(R) er et varemerke eller et registrert varemerke for 
Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre
land.

* Andre merker og navn kan tilhøre andre. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.80