0X0424.INI Driver File Contents (PCMCIA.exe)

Driver Package File Name: PCMCIA.exe
File Size: 2.0 MB

[0x0424]
TITLE=Izberite jezik za namestitev
DESCRIPTION=Iz naslednjega izbora izberite jezik za to namestitev.
OK=V redu
Cancel=Preklièi
1100=Napaka pri inicializaciji namestitve
1101=%s
1102=%s namestitev pripravlja èarovnika %s, ki vas bo vodil skozi namestitev programa. Poèakajte, prosim.
1103=Preverjam razlièico operacijskega sistema
1104=Preverjam razlièico Windows(R) namestitvenega programa
1105=Konfiguriram Windows namestitveni program
1106=Konfiguriram %s
1107=Namestitveni program je zakljuèil konfiguriranje Windows namestitvenega programa na vašem sistemu. Nadaljevanje namestitve zahteva vnovièen zagon sistema. Za vnovièen zagon sistema kliknite prosim Ponovno zaženi.
1108=%s
1150=Namestitveni program je odkril nezdružljivo razlièico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno zaženite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 oz. novejši.
1151=Napaka pri zapisovanju v zaèasni imenik
1152=Napaka pri raztegovanju %s v zaèasni imenik
1153=Napaka pri branju namestitvene inicializacijske datoteke
1154=Namestitvenega programa ni mogoèe najti v %s
1155=Ne najdem datoteke %s
1156=Notranja napaka v Windows namestitvenem programu
1158=Napaka pri nalaganju nizov. Preverite ali so vsi nizi u Setup.ini veljavni.
1200=Ponovno zaženi
1603=Napaka med namešèanjem na napravi za namešèanje v sistemu Windows. Datoteka, ki jo je potrebno nadomestiti, je mogoèe v uporabi. Zaprite vse uporabniške programe in poskusite znova.
1201=Namestitev zahteva %lu KB praznega prostora na disku v %s. Zagotovite nekaj prostora in ponovno poizkusite
1202=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev
1203=Parametri ukazne vrstice:
1204=/L identifikacijska številka jezika
1205=/S Skrij zaèetni dialog. Za tiho verzijo uporabite: /S /v/qn.
1206=/V parametri za MsiExec.exe
1207=Iskanje Windows(R) namestitvenega programa %s je bilo uspešno. To je starejša razlicica Windows(R) namestitvenega programa. Za nadaljevanje kliknite V redu.
1208=ANSI kodna strana za %s ni naložena v sistemu in zato namestitev programa ni mogoèe zagnati v izbranome jeziku. Zaženite namestitev in izberite drugi jezik.
1604=Ta namestitveni program ne vsebuje Windows namestitvenega programa (%s), ki je potreben za izvedbo namestitve na ta operacijski sistem.
1607=Ni mogoèe namestiti %s Scripting Runtime.
1608=Ni mogoèe ustvariti InstallDriver primerek
1609=Navedite naslov za shranjevanje paketa za namestitev.
1611=Ni mogoèe ekstrahirati datoteko %s.
1612=Ekstrahiranje datotek.
1613=Nalaganje datoteke %s.
1614=Med nalaganjem datoteke %s je prišlo do napake.  Kaj Vam je na voljo?
1615=hr
1616=min
1617=sek
1618=MB
1619=KB
1620=/sek
1621=Ni bilo mogoèe  overoviti podpisa datoteke %s.
1622=Ocena potrebnega èasa:
1623=%d KB od %d KB naloženo v
1624=Priprava za namestitev...
1625=Za tole namestitev potrebujete pomoè.
1626=Pomoè
1627=Ni mogoèe ohraniti datoteke: %s
1628=Ni bilo mogoèe dokonèati namestitev po skripti.
1629=Neveljavna ukazna vrstica.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Napaka pri inicijalizaciji namestitev, ni bilo mogoèe klonirati postopek.
1635=Datoteka %s že obstaja. Ali jo želite zamenjati?
1636=/P naèin gesla
1637=/A upravna namestitev
1638=/J naèin oglaševanja
1639=/X naèin deinstalacije
1640=/F naèin popravila
1641=/B namestitev lokalnega predpomnilnika
1642=Ne morem potrditi podpisa. Potrebujete Internet Explorer 3.02 ali boljšo verzijo z Authenticode update (Authenticode posodobitvijo).
1643=Za namestitev je potrebna novejša verzija WinInet.dll.  Mogoèe boste morali namestiti Internet Explorer 3.02 ali novejšo verzijo.
1644=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev
1645=Napaka pri namešèanju Microsoft(R) .NET Framework. Povratna koda: %d


server: web5, load: 1.31