0X0424.INI Driver File Contents (PCMCIA.exe)

Driver Package File Name: PCMCIA.exe
File Size: 2.0 MB


[0x0424]

TITLE=Izberite jezik za namestitev

DESCRIPTION=Iz naslednjega izbora izberite jezik za to namestitev.

OK=V redu

Cancel=Preklièi

1100=Napaka pri inicializaciji namestitve

1101=%s

1102=%s namestitev pripravlja èarovnika %s, ki vas bo vodil skozi namestitev programa. Poèakajte, prosim.

1103=Preverjam razlièico operacijskega sistema

1104=Preverjam razlièico Windows(R) namestitvenega programa

1105=Konfiguriram Windows namestitveni program

1106=Konfiguriram %s

1107=Namestitveni program je zakljuèil konfiguriranje Windows namestitvenega programa na vašem sistemu. Nadaljevanje namestitve zahteva vnovièen zagon sistema. Za vnovièen zagon sistema kliknite prosim Ponovno zaženi.

1108=%s

1150=Namestitveni program je odkril nezdružljivo razlièico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno zaženite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 oz. novejši.

1151=Napaka pri zapisovanju v zaèasni imenik

1152=Napaka pri raztegovanju %s v zaèasni imenik

1153=Napaka pri branju namestitvene inicializacijske datoteke

1154=Namestitvenega programa ni mogoèe najti v %s

1155=Ne najdem datoteke %s

1156=Notranja napaka v Windows namestitvenem programu

1158=Napaka pri nalaganju nizov. Preverite ali so vsi nizi u Setup.ini veljavni.

1200=Ponovno zaženi

1603=Napaka med namešèanjem na napravi za namešèanje v sistemu Windows. Datoteka, ki jo je potrebno nadomestiti, je mogoèe v uporabi. Zaprite vse uporabniške programe in poskusite znova.

1201=Namestitev zahteva %lu KB praznega prostora na disku v %s. Zagotovite nekaj prostora in ponovno poizkusite

1202=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev

1203=Parametri ukazne vrstice:

1204=/L identifikacijska številka jezika

1205=/S Skrij zaèetni dialog. Za tiho verzijo uporabite: /S /v/qn.

1206=/V parametri za MsiExec.exe

1207=Iskanje Windows(R) namestitvenega programa %s je bilo uspešno. To je starejša razlicica Windows(R) namestitvenega programa. Za nadaljevanje kliknite V redu.

1208=ANSI kodna strana za %s ni naložena v sistemu in zato namestitev programa ni mogoèe zagnati v izbranome jeziku. Zaženite namestitev in izberite drugi jezik.

1604=Ta namestitveni program ne vsebuje Windows namestitvenega programa (%s), ki je potreben za izvedbo namestitve na ta operacijski sistem.

1607=Ni mogoèe namestiti %s Scripting Runtime.

1608=Ni mogoèe ustvariti InstallDriver primerek

1609=Navedite naslov za shranjevanje paketa za namestitev.

1611=Ni mogoèe ekstrahirati datoteko %s.

1612=Ekstrahiranje datotek.

1613=Nalaganje datoteke %s.

1614=Med nalaganjem datoteke %s je prišlo do napake.  Kaj Vam je na voljo?

1615=hr

1616=min

1617=sek

1618=MB

1619=KB

1620=/sek

1621=Ni bilo mogoèe  overoviti podpisa datoteke %s.

1622=Ocena potrebnega èasa:

1623=%d KB od %d KB naloženo v

1624=Priprava za namestitev...

1625=Za tole namestitev potrebujete pomoè.

1626=Pomoè

1627=Ni mogoèe ohraniti datoteke: %s

1628=Ni bilo mogoèe dokonèati namestitev po skripti.

1629=Neveljavna ukazna vrstica.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Napaka pri inicijalizaciji namestitev, ni bilo mogoèe klonirati postopek.

1635=Datoteka %s že obstaja. Ali jo želite zamenjati?

1636=/P naèin gesla

1637=/A upravna namestitev

1638=/J naèin oglaševanja

1639=/X naèin deinstalacije

1640=/F naèin popravila

1641=/B namestitev lokalnega predpomnilnika

1642=Ne morem potrditi podpisa. Potrebujete Internet Explorer 3.02 ali boljšo verzijo z Authenticode update (Authenticode posodobitvijo).

1643=Za namestitev je potrebna novejša verzija WinInet.dll.  Mogoèe boste morali namestiti Internet Explorer 3.02 ali novejšo verzijo.

1644=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev

1645=Napaka pri namešèanju Microsoft(R) .NET Framework. Povratna koda: %d

server: web5, load: 0.89