0X041D.INI Driver File Contents (PCMCIA.exe)

Driver Package File Name: PCMCIA.exe
File Size: 2.0 MB


[0x041d]

TITLE=Välj installationsspråk

DESCRIPTION=Välj installationsspråk bland valen nedan.

OK=OK

Cancel=Avbryt

1100=Initieringsfel vid installationen

1101=%s

1102=%s startar %s som kommer att leda dig genom installationen.  Vänta.

1103=Kontrollerar operativsystemversion

1104=Kontrollerar versionen av Windows(R) Installer

1105=Konfigurerar Windows Installer

1106=Konfigurerar %s

1107=Installationsprogrammet har konfigurerat Windows Installer på datorn. Om du vill fortsätta installationen måste datorn startas om. Starta om datorn genom att klicka på Starta om.

1108=%s

1150=En inkompatibel version av Windows har upptäckts. Klicka på OK och starta om installationen på Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 eller senare

1151=Ett fel uppstod vid skrivning till den temporära platsen

1152=Det uppstod ett fel när %s skulle extraheras till den temporära platsen.

1153=Ett fel uppstod vid läsning av initieringsfilen till installationsprogrammet.

1154=Installationsprogrammet finns inte i %s

1155=Filen %s finns inte

1156=Internt fel i Windows Installer

1158=Fel vid ifyllnad av strängar. Verifiera att alla strängar i Setup.ini är giltiga.

1200=Starta om

1603=Fel vid installation av installationsprogramets Windows-motor.  En fil som måste ersättas används troligen.  Stäng alla program och försök på nytt.

1201=Installationen kräver %lu kB diskutrymme i %s. Frigör minne och försök igen.

1202=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.

1203=Kommandoradsparametrar:

1204=/L språk-ID

1205=/S dölj initieringsdialogrutan.  Använd för tyst läge: /S /v/qn.

1206=/V parametrar till MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s hittades. Det här är en äldre version av Windows(R) Installer. Klicka på OK om du vill fortsätta.

1208=ANSI-kodsida för %s har ej installerats i systemet och därför kan inte installationen ske på det valda språket. Kör installationen och välj ett annat språk.

1604=Den här installationen saknar programmet till Windows Installer (%s) som behövs för att köra installationen på det här operativsystemet.

1607=Kunde inte installera %s Scripting Runtime.

1608=Kunde inte skapa ///instance//exempel/// för InstallDriver

1609=Ange var installationspaketet ska sparas.

1611=Kunde inte extrahera filen %s.

1612=Extraherar filer.

1613=Hämtar hem filen %s.

1614=Det uppstod ett fel när du skulle hämta hem filen %s.  Vad vill du göra?

1615=tim.

1616=min.

1617=sek.

1618=MB

1619=KB

1620=/sek.

1621=Kunde inte verifiera signaturen för fil %s.

1622=Beräknad återstående tid:

1623=%d KB av %d KB nedladdad vid

1624=Förbereder installation av...

1625=Få hjälp med den här installationen.

1626=Hjälp

1627=Kunde inte spara filen: %s

1628=Kunde inte slutföra scriptbaserad installation.

1629=Ogiltig kommandorad.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Initieringsfel vid installationen. Kunde ej kopiera processen.

1635=Filen %s finns redan. Vill du byta ut den?

1636=/P lösenordsläge

1637=/A administrativ installation

1638=/J annonsera-läge

1639=/X avinstallationsläge

1640=/F reparationsläge

1641=/B spara installation lokalt

1642=Kunde inte verifiera signaturen. Du måste ha Internet Explorer 3.02 eller senare med Authenticode-uppdatering.

1643=Installationsprogrammet kräver en senare version av WinInet.dll.  Du kanske måste installera Internet Explorer 3.02 eller senare.

1644=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.

1645=Ett fel uppstod när Microsoft(R) .NET Framework installerades. Returkod: %dserver: web5, load: 0.92