0X041A.INI Driver File Contents (PCMCIA.exe)

Driver Package File Name: PCMCIA.exe
File Size: 2.0 MB


[0x041a]

TITLE=Izaberite jezik za instalaciju

DESCRIPTION=Izaberite jezik za instalaciju sa donjeg izbornika.

OK=OK

Cancel=Odustani

1100=Greška u inicijalizaciji programa za instalaciju

1101=%s

1102=%s  Program za instalaciju priprema %s koji ce Vas voditi kroz postupak programa za instalaciju. Molim, pricekajte."

1103=Provjera inacice operativnog sustava

1104=Provjera inacice Windows(R) Installer

1105=Konfiguriranje Windows Installer

1106=Konfiguriranje %s

1107=Postupak instalacije je dovršio konfiguriranje Windows Installer na Vašem sustavu. Za nastavak instalacije, potrebno je ponovo pokrenuti sustav. Molimo kliknite na Restart za ponovo pokretanje sustava.

1108=%s

1150=Instalacijski program je otkrio nekompatibilnu inacicu Windows. Molim, kliknite OK i ponovo pokrenite instalaciju na Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, ili noviji

1151=Greška kod upisa na privremenu lokaciju

1152=Greška kod izdvajanja %s na privremenu lokaciju

1153=Greška kod citanja datoteke za inicijalizaciju instalacije

1154=Installer nije pronaden u %s

1155=Datoteka %s nije pronadena

1156=Unutrašnja greška u Windows Installeru

1158=Greška u postavljanju nizova. Provjerite da li su svi nizovi u Setup.ini važeci.

1200=Ponovo pokreni

1603=Greška kod instaliranja Windows Installer stroja.  Datoteka  koju treba zameniti je trenutno u upotrebi.  Zatvorite sve aplikacije i pokušajte ponovo.

1201=Za instalaciju je potrebno %lu KB slobodnog prostora na disku u %s. Molim, oslobodite nešto prostora i pokušajte ponovo

1202=Nemate dovoljno prava za dovršenje te instalacije za sve korisnike racunala. Prijavite se kao administrator i zatim ponovno pokušajte tu instalaciju

1203=Parametri naredbenog retka:

1204=/L ID jezika

1205=/ S Sakrij dijalog za inicijalizaciju  Za tihi mod koristite /S  /v/qn.

1206=/V parametri za MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s pronaden. Ovo je starija inacica Windows(R) Installer. Kliknite OK za nastavak.

1208=ANSI kodna stranica za %s nije ukljucena u sistemu, pa stoga program za instalaciju ne može biti pokrenut u odabranom jeziku. Pokrenite program za instalaciju i odaberite drugi jezik.

1604=Ovaj program za instalaciju ne sadrži modul Windows Installer (%s) potreban za instalaciju na ovaj operativni sustav.

1607=Nije moguce instalirati %s Scripting Runtime.

1608=Nije moguce stvoriti InstallDriver objekt

1609=Molim navedite lokaciju za spremanje instalacijskog paketa.

1611=Nije moguce izdvojiti datoteku %s.

1612=Izdvajanje datoteka.

1613=Preuzimanje datoteke %s.

1614=Došlo je do pogreške tijekom preuzimanja datoteke %s.  Što želite uciniti?

1615=sat

1616=min

1617=sek

1618=MB

1619=KB

1620=/sek

1621=Nije uspjela provjera potpisa datoteke %s.

1622=Procijenjeno preostalo vrijeme:

1623=%d KB od %d KB preuzeto na

1624=Priprema za instalaciju...

1625=Potražite pomoc za ovu instalaciju.

1626=Pomoc

1627=Nije moguce spremiti datoteku: %s

1628=Dovršetak instalacije po skripti nije uspio.

1629=Nevažeci naredbeni redak.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Greška u inicijalizaciji instalacijskog programa, nije uspjelo klonoranje postupka.

1635=Datoteka %s veæ postoji. Da li ju želite zamijeniti?

1636=/P mod zaporke

1637=/A administracijska instalacija

1638=/J mod oglašavanja

1639=/X mod deinstalacije

1640=/F mod popravka

1641=/B pohrani instalaciju lokalno

1642=Ne može se provjeriti potpis. Trebate Internet Explorer 3.02 ili noviji dopunjen sa Authenticode.

1643=Instalacijski program zahtijeva noviju verziju WinInet.dll .  Možda trebate Internet Explorer 3.02 ili noviji.

1644=Nemate dovoljno prava za dovršenje te instalacije za sve korisnike racunala. Prijavite se kao administrator i zatim ponovno pokušajte tu instalaciju

1645=Greška u instalaciji Microsoft(R) .NET Framework. Povratni kôd: %dserver: web5, load: 1.04