0X0418.INI Driver File Contents (PCMCIA.exe)

Driver Package File Name: PCMCIA.exe
File Size: 2.0 MB


[0x0418]

TITLE=Alegeþi limba pentru Setup

DESCRIPTION=Selectaþi limba pentru aceastã instalare din opþiunile de mai jos.

OK=OK

Cancel=Anulare

1100=Eroare iniþializare Setup

1101=%s

1102=%s Setup pregãteºte vrãjitorul %s care vã va ghida prin procesul de setare program.  Vã rugãm aºteptaþi.

1103=Verificare versiune sistem de operare

1104=Verificare versiune Installer Windows(R)

1105=Configurare Installer Windows

1106=Configurare %s

1107=Setup a terminat configurarea Installer-ului Windows pe sistem. Sistemul trebuie sã fie repornit pentru a continua instalarea. Vã rugãm apãsaþi Restart pentru a reporni sistemul.

1108=%s

1150=Setup a detectat o versiune incompatibilã de  Windows. Vã rugãm apãsaþi OK ºi relansaþi setup pe Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 sau mai nou

1151=Eroare la scrierea în locaþia temporarã

1152=Eroare la extragerea %s în locaþia temporarã

1153=Eroare la citirea fiºierului de iniþializare setup

1154=Installer-ul nu a fost gãsit în %s

1155=Fiºierul %s nu a fost gãsit

1156=Eroare internã în Windows Installer

1158=Eroare la popularea ºirurilor. Verificaþi cã toate ºirurile din Setup.ini sunt valabile.

1200=Repornire

1603=Eroare la instalarea motorului Windows Installer. Un fiºier care trebuie înlocuit poate fi în uz.  Închideþi toate aplicaþiile ºi încercaþi încã o datã.

1201=Setup are nevoie de %lu Kocteþi spaþiu liber pe disc în %s. Vã rugãm mai eliberaþi ceva spaþiu ºi reîncercaþi

1202=Nu aveþi drepturi suficiente pentru a termina aceastã instalare pentru toþi utilizatorii acestei maºini. Intraþi ca administrator ºi reîncercaþi aceastã instalare

1203=Parametri linie de comandã:

1204=/L ID limbã

1205=/S Ascunde dialogul de iniþializare. Pentru folosire în mod fãrã sunet use: /S /v/qn.

1206=/V parametri la MsiExec.exe

1207=A fost gãsit Windows(R) Installer %s. Aceasta este o versiune mai veche Windows(R) Installer. Apãsaþi OK pentru a continua.

1208=pagina de cod ANSI pentru %s nu este instalatã pe sistem ºi de aceea nu se poate executa instalarea în limba selectatã. Executaþi instalarea ºi selectaþi altã limbã.

1604=Acest program setup nu conþine motorul Windows Installer (%s) necesar pentru rularea instalãrii pe acest sistem de operare.

1607=Nu se poate instala %s Scripting Runtime.

1608=Nu se poate crea situaþia InstallDriver

1609=Specificaþi o locaþie pentru salvarea pachetului de instalare.

1611=Nu se poate extrage fiºierul %s.

1612=Extragere fiºiere.

1613=Descãrcare fiºier %s.

1614=A apãrut o eroare în timpul descãrcãrii fiºierului %s.  Ce aþi dori sã faceþi?

1615=ore

1616=min

1617=sec

1618=MB

1619=KB

1620=/sec

1621=Nu s-a reuºit verificarea semnãturii fiºierului %s.

1622=Timp rãmas estimat:

1623=%d KB din %d KB descãrcaþi la 

1624=Pregãtire pentru instalare...

1625=Ajutor pentru aceastã instalare.

1626=Ajutor

1627=Nu se poate salva fiºierul: %s

1628=Nu s-a reuºit finalizarea instalãrii bazatã pe script.

1629=Linie comandã nevalabilã.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Eroare Iniþializare Instalare, nu s-a reuºit clonarea procesului.

1635=Fiºierul %s deja existã. Doriþi sã îl înlocuiþi?

1636=/P mod parolã

1637=/A  instalare administrativã

1638=/J mod anunþare

1639=/X mod dezinstalare

1640=/F mod reparare

1641=/B instalare localã a cache-ului

1642=Nu se poate verifica semnãtura. Aveþi nevoie de Internet Explorer 3.02 sau mai recent cu actualizare Authenticode.

1643=Instalarea solicitã o versiune mai recentã a WinInet.dll. S-ar putea sã fie nevoie sã instalaþi Internet Explorer 3.02 sau mai recent.

1644=Nu aveþi drepturi suficiente pentru a termina aceastã instalare pentru toþi utilizatorii acestei maºini. Intraþi ca administrator ºi reîncercaþi aceastã instalare

1645=Eroare la instalarea Microsoft(R) .NET Framework. Cod returnat: %d

server: web5, load: 1.31