0X0403.INI Driver File Contents (PCMCIA.exe)

Driver Package File Name: PCMCIA.exe
File Size: 2.0 MB


[0x0403]

TITLE=Seleccionar l'idioma d'instal·lació

DESCRIPTION=Seleccioneu, entre les opcions següents, l'idioma d'instal·lació.

OK=D'acord

Cancel=Cancel·la

1100=Error d'inicialització en la instal·lació

1101=%s

1102=%s El programa d'instal·lació està preparant %s, el qual us guiarà pel procés d'instal·lació del programa. Espereu.

1103=Verificant la versió del sistema operatiu...

1104=Verificant la versió de l'Instal·lador de Windows(R)... 

1105=Configurant l'Instal·lador de Windows...

1106=Configurant %s

1107=El programa d'instal·lació ha acabat la configuració de l'Instal·lador de Windows al sistema. Cal reiniciar el sistema per tal de seguir amb la instal·lació. Feu clic a Reinicia per tal de reiniciar el sistema.

1108=%s

1150=El programa d'instal·lació ha detectat una versió incompatible de\nWindows. Feu clic a D'acord i torneu a llançar el programa d'instal·lació amb\nWindows 95, Windows NT 4.0 SP6 o posterior.

1151=Error en escriure a la ubicació temporal.

1152=Error en extreure %s a la ubicació temporal.

1153=Error en llegir el fitxer d'inicialització del programa d'instal·lació.

1154=No s'ha trobat l'Instal·lador a %s

1155=No s'ha trobat el fitxer %s.

1156=Error intern a l'Instal·lador de Windows.

1158=Error en poblar les cadenes. Verifiqueu que totes les cadenes de Setup.ini siguin vàlides.

1200=Reinicia

1603=Error d'instal·lació del motor d'instal·lador de Windows.  Un fitxer que ha de ser substituït pot estar en ús.  Tanqueu totes les aplicacions i torneu-ho a intentar.

1201=El programa d'instal·lació necessita %lu Kb d'espai en disc a %s. Allibereu espai en disc i torneu-ho a intentar.

1202=No teniu els privilegis que calen per acabar la instal·lació per a tots els usuaris de la màquina. Connecteu-vos com a administrador i torneu a intentar aquesta instal·lació.

1203=Paràmetres de la línia d'ordres:

1204=/L Identificador d'idioma

1205=/S Ocultar quadre de diàleg d'inicialització.  Per al mode silenciós utilitzeu: /S /v/qn.

1206=/V Paràmetres a MsiExec.exe

1207=S'ha trobat l'Instal·lador de Windows(R) %s. Aquesta és una versió més antiga de l'Instal·lador de Windows(R). Feu clic a D'acord per continuar.

1208=La pàgina de codis ANSI per a  %s no ha estat instal·lada al sistema i, per tant, el programa d'instal·lació no es pot executar en l'idioma seleccionat. Executeu el programa d'instal·lació i seleccioneu un altre idioma.

1604=Aquest programa d'instal·lació no conté el motor necessari (%s) de l'Instal·lador de Windows per executar la instal·lació en aquest sistema operatiu.

1607=No es pot instal·lar %s Scripting Runtime.

1608=No es pot crear una sessió d'InstallDriver. 

1609=Especifiqueu una ubicació per guardar el paquet d'instal·lació.

1611=No es pot extreure el fitxer %s.

1612=Extraient fitxers.

1613=Descarregant el fitxer %s.

1614=S'ha produït un error en descarregar el fitxer %s.  Què voleu fer?

1615=hr

1616=min

1617=seg

1618=MB

1619=KB

1620=/seg

1621=No s'ha pogut verificar la signatura del fitxer %s.

1622=Estimació del temps restant:

1623=%d KB de %d KB descarregats a

1624=Preparant la instal·lació...

1625=Obtenir ajuda per a aquesta instal·lació.

1626=Ajuda

1627=No es pot guardar el fitxer: %s

1628=No s'ha pogut acabar la instal·lació basada en script.

1629=Línia d'ordres no vàlida.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Error d'inicialització de la instal·lació; no s'ha pogut clonar el procés.

1635=El fitxer %s ja existeix.  Voleu substituir-lo?

1636=/P modalitat de contrasenya

1637=/A instal·lació administrativa

1638=/J modalitat d'avís

1639=/X modalitat de desinstal·lació

1640=/F modalitat de reparació

1641=/B instal·lació local de la memòria cau

1642=No s'ha pogut verificar la signatura.  Cal tenir Internet Explorer 3.02 o posterior amb l'actualització Authenticode.

1643=El programa d'instal·lació requereix una versió més nova de WinInet.dll.  Haureu d'instal·lar Internet Explorer 3.02 o posterior.

1644=No teniu els privilegis que calen per acabar la instal·lació per a tots els usuaris de la màquina. Connecteu-vos com a administrador i torneu a intentar aquesta instal·lació.

1645=Error d'instal·lació de Microsoft(R) .NET Framework. Codi de retorn: %d server: web5, load: 1.06