0x0403.ini Driver File Contents (PCMCIA.exe)

[0x0403]
TITLE=Seleccionar l'idioma d'instal·lació
DESCRIPTION=Seleccioneu, entre les opcions següents, l'idioma d'instal·lació.
OK=D'acord
Cancel=Cancel·la
1100=Error d'inicialització en la instal·lació
1101=%s
1102=%s El programa d'instal·lació està preparant %s, el qual us guiarà pel procés d'instal·lació del programa. Espereu.
1103=Verificant la versió del sistema operatiu...
1104=Verificant la versió de l'Instal·lador de Windows(R)... 
1105=Configurant l'Instal·lador de Windows...
1106=Configurant %s
1107=El programa d'instal·lació ha acabat la configuració de l'Instal·lador de Windows al sistema. Cal reiniciar el sistema per tal de seguir amb la instal·lació. Feu clic a Reinicia per tal de reiniciar el sistema.
1108=%s
1150=El programa d'instal·lació ha detectat una versió incompatible de\nWindows. Feu clic a D'acord i torneu a llançar el programa d'instal·lació amb\nWindows 95, Windows NT 4.0 SP6 o posterior.
1151=Error en escriure a la ubicació temporal.
1152=Error en extreure %s a la ubicació temporal.
1153=Error en llegir el fitxer d'inicialització del programa d'instal·lació.
1154=No s'ha trobat l'Instal·lador a %s
1155=No s'ha trobat el fitxer %s.
1156=Error intern a l'Instal·lador de Windows.
1158=Error en poblar les cadenes. Verifiqueu que totes les cadenes de Setup.ini siguin vàlides.
1200=Reinicia
1603=Error d'instal·lació del motor d'instal·lador de Windows. Un fitxer que ha de ser substituït pot estar en ús. Tanqueu totes les aplicacions i torneu-ho a intentar.
1201=El programa d'instal·lació necessita %lu Kb d'espai en disc a %s. Allibereu espai en disc i torneu-ho a intentar.
1202=No teniu els privilegis que calen per acabar la instal·lació per a tots els usuaris de la màquina. Connecteu-vos com a administrador i torneu a intentar aquesta instal·lació.
1203=Paràmetres de la línia d'ordres:
1204=/L Identificador d'idioma
1205=/S Ocultar quadre de diàleg d'inicialització. Per al mode silenciós utilitzeu: /S /v/qn.
1206=/V Paràmetres a MsiExec.exe
1207=S'ha trobat l'Instal·lador de Windows(R) %s. Aquesta és una versió més antiga de l'Instal·lador de Windows(R). Feu clic a D'acord per continuar.
1208=La pàgina de codis ANSI per a %s no ha estat instal·lada al sistema i, per tant, el programa d'instal·lació no es pot executar en l'idioma seleccionat. Executeu el programa d'instal·lació i seleccioneu un altre idioma.
1604=Aquest programa d'instal·lació no conté el motor necessari (%s) de l'Instal·lador de Windows per executar la instal·lació en aquest sistema operatiu.
1607=No es pot instal·lar %s Scripting Runtime.
1608=No es pot crear una sessió d'InstallDriver. 
1609=Especifiqueu una ubicació per guardar el paquet d'instal·lació.
1611=No es pot extreure el fitxer %s.
1612=Extraient fitxers.
1613=Descarregant el fitxer %s.
1614=S'ha produït un error en descarregar el fitxer %s. Què voleu fer?
1615=hr
1616=min
1617=seg
1618=MB
1619=KB
1620=/seg
1621=No s'ha pogut verificar la signatura del fitxer %s.
1622=Estimació del temps restant:
1623=%d KB de %d KB descarregats a
1624=Preparant la instal·lació...
1625=Obtenir ajuda per a aquesta instal·lació.
1626=Ajuda
1627=No es pot guardar el fitxer: %s
1628=No s'ha pogut acabar la instal·lació basada en script.
1629=Línia d'ordres no vàlida.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Error d'inicialització de la instal·lació; no s'ha pogut clonar el procés.
1635=El fitxer %s ja existeix. Voleu substituir-lo?
1636=/P modalitat de contrasenya
1637=/A instal·lació administrativa
1638=/J modalitat d'avís
1639=/X modalitat de desinstal·lació
1640=/F modalitat de reparació
1641=/B instal·lació local de la memòria cau
1642=No s'ha pogut verificar la signatura. Cal tenir Internet Explorer 3.02 o posterior amb l'actualització Authenticode.
1643=El programa d'instal·lació requereix una versió més nova de WinInet.dll. Haureu d'instal·lar Internet Explorer 3.02 o posterior.
1644=No teniu els privilegis que calen per acabar la instal·lació per a tots els usuaris de la màquina. Connecteu-vos com a administrador i torneu a intentar aquesta instal·lació.
1645=Error d'instal·lació de Microsoft(R) .NET Framework. Codi de retorn: %d 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.79