removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Hvis du vil fjerne all Intel(R) Application Accelerator RAID
Edition-programvare manuelt fra systemet, skriver du ut disse
instruksjonene og utfører følgende trinn:
 
VIKTIG! Hvis du bruker et RAID 0-volum, vil alle data på RAID-kontrollert(e) harddisk(er)SLETTES og bli 
utilgjengelige. Ta sikkerhetskopi av alle viktige data før 
du fortsetter. Operativsystemet må installeres på nytt etter
at stegene nedenfor er fullført.

Obs! Hvis du starter opp på et RAID 1-volum, må systemet
startes opp (på en enkel seriell ATA-stasjon) etter at
trinnene nedenfor er fullført.
 
1. Start systemet på nytt
2. Avhengig av systemkonfigurasjonen utfører du ett av 
  følgende sett med oppgaver:
  
  Hvis Intel(R) RAID Option ROM er installert på systemet:
  
  2a. Åpne installasjonsprogrammet for Intel RAID Option
    ROM ved å trykke 'Ctrl' og 'i' (CTRL + I) på riktig
    tidspunkt under oppstarten. 
  2b. Når du har åpnet installasjonsprogrammet for Intel 
    RAID Option ROM, velger du menyalternativ #3 for å
    'Slette volum', 'Del' hvis du vi velge volumet og 'Y' 
    for å bekrefte..
  2c. Avslutt installasjonsprogrammet for Intel Option ROM
  2d. Åpne BIOS-oppsettet for systemet (gjøres vanligvis
    ved å trykke en tast som 'F2' eller 'Delete' under
    oppstart)
  2e. Endre IDE-konfigurasjonen for RAID-kontrollert(e)
    harddisk(er), fra RAID til IDE.
    
  Hvis Intel RAID Option ROM ikke er installert på systemet:

  2f. Åpne BIOS-oppsettet for systemet (gjøres vanligvis
    ved å trykke en tast som 'F2' eller 'Delete' under
    oppstart)
  2g. Endre IDE-konfigurasjonen for RAID-kontrollert(e)
    harddisk(er), fra 'RAID' til 'IDE'.

Obs! Hvis du har vanskelig for å gjøre disse endringene i system-BIOS-en, kontakter du produsenten eller selgeren av hovedkortet og ber om hjelp.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.09