removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Jos haluat poistaa koko Intel(R) Application Accelerator RAID
Edition -ohjelman järjestelmästäsi, tulosta nämä ohjeet ja
tee seuraavat toimet:
 
VAROITUS: Jos käynnistät RAID 0 -levylle, kaikki RAID- 
ohjattujen kiintolevyjen tiedot POISTETAAN eivätkä ne
enää ole käytettävissä. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot 
ennen kuin jatkat. Joudut asentamaan käyttöjärjestelmän
uudelleen ennen alla kuvattujen toimien päättymistä. 

Huomautus: Jos käynnistät RAID 1 -levylle, 
järjestelmän tulisi käynnistyä (yksittäiseen Serial ATA 
-asemaan) seuraavien toimien jälkeen.
 
1. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
2. Tee seuraavat toimet järjestelmän kokoonpanon
 mukaan.
  
  Jos järjestelmään on asennettu Intel(R) RAID Option 
  ROM -ohjelmisto:

  2a. Käynnistä Intel RAID Option ROM Setup 
    painamalla Ctrl- ja i-näppäimiä (CTRL + I) sopivaan 
    aikaan käynnistyksen aikana.
  2b. Kun olet käynnistänyt Intel RAID Option ROM 
    Setup -ohjelman, valitse valikon vaihtoehto 2 (Poista 
   levy), valitse levy Delete-näppäimellä ja hyväksy 
    poisto Y-näppäimellä.
  2c. Sulje Option ROM -asennus.
  2d. Käynnistä järjestelmän BIOS Setup (yleensä 
    painamalla käynnistyksen yhteyessä F2- tai
    Delete-näppäintä).
  2e. Muuta RAID-ohjattujen kiintolevyjen IDE-
   kokoonpanon RAID-määritys IDE-määritykseksi.

  Jos järjestelmään ei ole asennettu Intel RAID Option ROM 
  -ohjelmistoa:

   2f. Käynnistä järjestelmän BIOS Setup (yleensä 
    painamalla käynnistyksen yhteyessä F2- tai
    Delete-näppäintä).
  2g. Muuta RAID-ohjattujen kiintolevyjen IDE-
   kokoonpanon RAID-määritys IDE-määritykseksi.

Huomautus: Jos näiden muutosten teko järjestelmän BIOSiin
aiheuttaa ongelmia, ota yhteys emolevyn valmistajaan tai
myyjään tuen saamiseksi.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.87