removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Hvis du vil fjerne al Intel(R) Application Accelerator RAID-software fra dit 
system manuelt, skal du udskrive disse instruktioner og derefter udføre de 
følgende trin:
 
ADVARSEL: Hvis du starter systemet fra en RAID 0-diskenhed, bliver alle dataene
på de(n) RAID-styrede harddisk(e) SLETTET, og der vil ikke være adgang til dem.
Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du fortsætter. Du skal geninstallere 
operativsystemet, når nedenstående trin er udført. 

Bemærk: Hvis systemet startes fra en RAID 1-diskenhed, bør systemet starte 
(fra en enkel Serial ATA-disk), når du har udført nedenstående trin.
 
1. Genstart systemet.
2. Afhængig af din systemkonfiguration, skal du udføre
  de relevante trin.
  
  Hvis der er installeret Intel(R) RAID Option ROM
  på systemet:

  2a. Start Intel Option ROM Setup ved at trykke på
    tasterne 'Ctrl' og 'i' (CTRL + I) på det 
    rigtige tidspunkt under starten af systemet.
  2b. Når du har startet Intel RAID Option ROM Setup,
    skal du vælge menupunkt 2 for at 'Slette diskenhed',
    'Del' for at vælge diskenheden og 'Y' for at bekræfte.
  2c. Afslut Option ROM Setup.
  2d. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved at 
    trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller 'Delete' under 
    opstarten).
  2e. Skift IDE-konfiguration for de RAID-styrede
    harddiske fra 'RAID' til 'IDE'.

  Hvis der ikke er installeret Intel RAID Option ROM 
  på systemet:

  2f. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved at 
    trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller 'Delete' under 
    opstarten).
  2g. Skift IDE-konfiguration for de RAID-styrede
    harddiske fra 'RAID' til 'IDE'.

Bemærk: Hvis du får problemer med at foretage disse ændringer af systemets BIOS, 
skal du kontakte producenten eller forhandleren af systemkortet for at få assistance.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.37