removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Ta bort all Intel(R) Application Accelerator RAID Edition-
programvara manuellt från ditt system genom att skriva ut 
dessa anvisningar och sedan slutföra följande steg:

VARNING: Om datorn startar till en RAID 0-volym TAS alla 
data på den eller de RAID-styrda hårddiskarna BORT och 
finns inte tillgängliga. Säkerhetskopiera alla viktiga data 
innan du fortsätter. Du måste installera om operativsystemet 
efter det att du slutfört stegen nedan. 

Obs! Om datorn startas till en RAID 1-volym bör systemet 
starta (till en enda seriell ATA-enhet) när du är klar med 
nedanstående steg.
 
1. Starta om systemet.
2. Beroende på din systemkonfiguration slutför du de 
  lämpliga stegen.
  
  Om systemet har Intel(R) RAID Option ROM installerat:

  2a. 	Gå till installationsprogrammet för Intel RAID 
	Option ROM genom att trycka på Ctrl- och 
	i-tangenterna (Ctrl + I) vid korrekt tidpunkt
	under start.
  2b. 	När du har kommit fram till installationsprogrammet
	för Intel RAID Option ROM väljer du menyalternativ 
	2 för att ta bort volym, Del för att markera 
	volymen och Y för att bekräfta.
  2c. 	Avsluta installationsprogrammet för Option ROM.
  2d. 	Gå till systemets BIOS-inställning (görs 
	vanligtvis genom att trycka på en tangent såsom F2
	eller Delete under start).
  2e. 	Ändra IDE-konfigurationen för den eller de 
	RAID-styrda hårddiskarna från RAID till IDE.

  Om systemet inte har Intel RAID Option ROM installerat:

  2f. 	Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
	genom att trycka på en tangent såsom F2 eller 
	Delete under start).
  2g. 	Ändra IDE-konfigurationen för den eller de
	RAID-styrda hårddiskarna från RAID till IDE.

Obs! Om du har svårigheter att göra ändringar i systemets 
BIOS ska du kontakta tillverkaren av moderkortet eller 
inköpsstället om hjälp.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.74