removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Als u alle software van Intel(R) Application Accelerator
RAID Edition handmatig van het systeem wilt verwijderen, 
drukt u deze instructies af en voert u de volgende 
stappen uit:
 
Waarschuwing: Als u opstart naar een RAID 0-volume, worden
alle gegevens op de door RAID bestuurde vaste schijven 
VERWIJDERD en zijn deze niet meer toegankelijk. Maak een 
reservekopie van alle belangrijke gegevens voordat u 
verdergaat. Nadat u de onderstaande stappen hebt uitgevoerd, 
zult u het besturingssysteem opnieuw moeten installeren.

Opmerking: Als u opstart naar een RAID 1-volume, moet het
systeem gewoon opstarten (naar één seriële ATA-schijf),
nadat u de onderstaande stappen hebt uitgevoerd.
 
1. Start het systeem opnieuw op.
2. Voer de onderstaande set taken uit die van toepassing is
  op uw systeemconfiguratie:
  
  Als op het systeem Intel(R) RAID Option ROM is
  geïnstalleerd:
  
  2a. Activeer Intel RAID Option ROM Setup door tijdens
    het opstarten op het juiste moment op de toetsen
    'Ctrl' en 'i' (CTRL + I) te drukken.
  2b. Wanneer Intel RAID Option ROM Setup actief is, 
    selecteert u menuoptie #2 ('Delete Volume'),
    'Del' om het volume te selecteren en 'Y' om de
    selectie te bevestigen.
  2c. Sluit Intel Option ROM Setup af.
  2d. Activeer de BIOS Setup van het systeem (meestal kan
    dit tijdens het opstarten worden gedaan met toetsen
    als 'F2' of 'Delete').
  2e. Wijzig de IDE-configuratie voor de door RAID 
    bestuurde harde schijven van 'RAID' in 'IDE'.

  Als Intel RAID Option ROM niet op het systeem is
  geïnstalleerd:
  
  2f. Activeer de BIOS Setup van het systeem (meestal kan
    dit tijdens het opstarten worden gedaan met toetsen
    als 'F2' of 'Delete').
  2e. Wijzig de IDE-configuratie voor de door RAID 
    bestuurde harde schijven van 'RAID' in 'IDE'.
 
Opmerking: Als zich problemen voordoen bij het aanbrengen 
van deze wijzigingen in het systeem-BIOS, neemt u contact 
op met de leverancier van het moederbord of de plaats 
van aanschaf.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.58