VL_TUR.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

Önemli--Bu CD-ROM'da belirtilen USB 2.0 sürücüleri sadece VIA yonga seti ürünleri ile baðlantýlý olarak kullanýlmasý içindir. Baþkasýna aktarýlmasý da dahil olmak üzere herhangi bir sýnýrlama getirilmeksizin izinsiz bir kullaným üçüncü taraflarýn mülkiyet hakkýna zarar verebilir ve buna izin verilmemelidir.
server: web1, load: 1.03