VL_SWE.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

Viktigt--Drivenheterna USB 2.0 som finns i denna CD-ROM är endast avsedda för bruk med och i enlighet med VIA chipsatsprodukter. Ett obehörigt bruk annat än för detta ändamål som, utan begränsning, innefattar ytterligare återdistribution kan inkräkta på tredje parts upphovsmannarättigheter och får inte vara tillåtet.
server: web5, load: 0.85