VL_NOR.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

Viktig--USB 2.0 driverene på denne CD-ROM-en er kun ment for bruk sammen med VIA systembrikkesett produkter. Enhver uautorisert bruk på annen måte enn for dette formålet, inkludert, og uten begrensninger, videre omlegging kan overtre eiendomsrettigheter tilhørende tredjeparter, og er ikke tillatt.
server: web5, load: 1.46