VL_HUN.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

ÿþFontos--A CD-ROM-on lévQ USB 2.0 eszközmeghajtók kizárólag a VIA lapkakészlettel rendelkezQ termékekkel, illetve azokkal kapcsolatban történQ használatra valók. Az ilyen jellegq alkalmazástól eltérQ, engedély nélküli használat, beleértve, de nem kizárólagosan a továbbadást is, megsértheti a harmadik felek szellemi alkotásokhoz fqzQdQ jogait, ezért tilos.
server: web5, load: 0.74