VL_DUT.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

Belangrijk--De USB 2.0 drivers op deze CD-ROM zijn alleen bestemd voor gebruik met en in samenhang met VIA chipset producten. Ieder onbevoegd gebruik anders dan voor dit doel, met inbegrip van en zonder beperking van verdere verspreiding kan inbreuk doen op het intellectueel eigendom van derden en kan niet worden toegestaan.
server: web1, load: 1.19