Readme_Norwegian.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Opphavsrett CANON INC. 2000-2004. Med enerett.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
BJ Skriverdriver Canon iP90, versjon 1.85
Instruksjoner
_____________________________________________________________________

Canon og BJC er registrerte varemerker, og Bubble Jet er et 
varemerke, for CANON INC.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for
Microsoft Corporation i USA og andre land.

Intel og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation.

Alle andre navn og merker som omtales her, kan være varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive eiere.
_____________________________________________________________________

< Innhold >

Innledning
 Forord
 Installeringskomponenter
 Systemkrav
 Forsiktighetsregler ved installering
 Installeringsmetode
 Advarsler som vises under installeringen
 Slette skriverdriveren

Angi innstillinger for skriverdriver
 Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper
 Merknader til programmer
 Bruke skriverdriveren

Om nettverksutskrift
 Forord
 Versjon av skriverdriveren som skal brukes
 Installerings- og innstillingsmetoder
 Begrensninger forbundet med nettverk

=====================================================================
Innledning
=====================================================================

< Forord >

Denne Viktig-filen inneholder viktig informasjon som er til hjelp
når du skal installere og bruke skriverdriveren som denne
Viktig-filen leveres sammen med. Med BJ Skriverdriver kan du
skrive ut på en Canon BJ-skriver fra programmer som kjører under
Microsoft (R) Windows (R) XP eller Microsoft (R) Windows (R) 2000.
Før du kan bruke skriveren, må du installere skriverdriveren
på datamaskinen.

Denne filen inneholder informasjon om hvordan du bruker skriveren 
med USB-tilkobling. 
Hvis du bruker Bluetooth-alternativet, kan du se i
Bluetooth Unit BU-10 User's Guide.

< Installeringskomponenter >

Installeringspakken består av følgende komponenter:

 - Installeringsprogram (Setup.exe)
  Installerer BJ Skriverdriver på datamaskinen.

 - BJ Skriverdriver (omtales som "skriverdriveren" i dette
  dokumentet) Programvaren som gjør at du kan skrive ut
  på skriveren.

 - Avinstalleringsprogram
  Dette programmet bruker du hvis du vil fjerne skriverdriveren
  fra datamaskinen.

 - Viktig (readme_norwegian.txt)
  Dette dokumentet. Det inneholder viktig informasjon om
  skriverdriveren. Hvis du vil vise dette dokumentet etter
  installeringen, velger du [Start]-[Programmer]-
  [Canon iP90]-[Viktig].

< Systemkrav >

Denne programvaren krever følgende systemkonfigurasjon:

Operativsystem
 Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 Windows 2000 Professional eller
 Windows 2000 Server/Advanced Server

  Merk:
  - Dette produktet er utformet spesielt for 32-biters versjoner
   av Windows.
  - Det kan hende at hjelpen ikke vises ordentlig, avhengig av 
   operativsystemet ditt eller Internet Explorer-versjonen.
   Vi anbefaler at du holder systemet oppdatert ved hjelp av
   Windows Update. 

Maskinvare
 Datamaskin:  Må fungere normalt under operativsystemet som
         benyttes. (Prosessor: Intel Pentium
         mikroprosessor eller tilsvarende mikroprosessor)
 Minne:     Må fungere normalt under operativsystemet som
 		     benyttes.
 Harddisk:   Minst 100 MB ledig plass før driveren installeres
 Annen stasjon: CD-ROM-stasjon
 Grensesnitt:  USB eller IrDA
 Skriverkabel: USB-kabel
 Skjerm:    VGA eller bedre

< Forsiktighetsregler ved installering >

Før du installerer denne skriverdriveren, bør du lese følgende
forsiktighetsregler.

- Før du begynner installeringen, kobler du skriveren til
 datamaskinen.
 Du finner mer informasjon i skriverhåndboken.

- Du må ha full styringstilgang til skriverinnstillingene for å
 gjøre en installering. Før du starter installeringen, må du logge
 deg på som medlem av administratorgruppen (eller som en
 datamaskinadministrator i Windows XP).

- Lukk eventuelle åpne programmer.

- Hvis en eldre versjon av skriverdriveren er installert på
 datamaskinen, må du fjerne den med avinstalleringsprogrammet før
 du installerer den nye driveren. Du fjerner den eldre versjonen
 i henhold til instruksjonene under "Slette skriverdriveren".

- Alt etter hvilket miljø du bruker, kan en Windows-skriverdriver
 fra Microsoft være installert automatisk på datamaskinen. Det
 anbefales likevel at du bruker denne skriverdriveren fra Canon.
 
- Hvis du skal koble til skriveren via datamaskinens
 IrDA-grensesnitt, kan du se i skriverhåndboken for å få mer
 informasjon om hvordan du installerer driveren for IrDA-bruk.
 
- Hvis du registrerer en Bluetooth-skriver med funksjonen
 [Trådløs forbindelse] under [Skrivere og annen maskinvare] i  
 [Kontrollpanel] før du bruker skriveren med en USB- eller IrDA-
 tilkobling, kan det hende at driverinstalleringen ikke utføres
 som den skal. Hvis dette skjer, må du slette skriveren som
 ble registrert med funksjonen [Trådløs forbindelse], før du
 installerer skriverdriveren.

- Installeringsprogrammet installerer automatisk skriverdriveren
 på språket som tilsvarer innstillingene i Kontrollpanel på
 datamaskinen. Hvis Kontrollpanel-innstillingene ikke støttes
 av skriverdriveren, vises et skjermbilde for språkvalg når
 Setup.exe startes. Her velger du språkversjonen du vil bruke.

 Kontrollpanel-innstillinger
  * Windows XP
 Velg [Kontrollpanel] - [Innstillinger for dato, tid, språk og
 region] og angi [Språk for ikke-Unicode-programmer] i kategorien
 [Avansert].

  * Windows 2000
 Velg [Kontrollpanel] - [Regionale innstillinger] og klikk på
 [Bruk standard] under [Språkinnstillinger for systemet] i
 kategorien [Generelt], og angi deretter språk i dialogboksen
 [Velg nasjonal systeminnstilling].

< Installeringsmetode >

Installeringsmetoden som er beskrevet nedenfor, er for å bruke
skriveren som en lokal skriver. Når du bruker skriveren som
nettverksskriver, bruker du installeringsmetoden som er beskrevet
under "Om nettverksutskrift".

Du kan laste ned skriverdriveren fra Canons Web-områder.
(http://www.canon.com/)

   Merk:
   Når du pakker ut den komprimerte filen du har lastet ned,
   lagrer du filen i en mappe som for eksempel [C:\temp].
   Bruk bare engelske tegn i mappenavnet, ellers installeres
   ikke skriverdriveren.

 1. Slå av skriveren.

   Merk:
   Hvis du slår på datamaskinen mens skriveren er slått på,
   vil veiviseren for [Fant ny maskinvare] i Plug and Play
   i Windows vises automatisk når du starter datamaskinen.
   Hvis dette skjer, klikker du på [Avbryt].

 2. Åpne mappen som inneholder dette programmet.

 3. Dobbeltklikk på [Setup.exe] og start installeringsprogrammet.

 4. Klikk på [Neste] i skjermbildet [Velkommen].

 5. Les teksten [Lisensavtale]. Hvis du godtar vilkårene, klikker
   du på [Ja].

   Filkopieringen begynner.

 6. Når skjermbildet [Skriverport] vises, slår du på skriveren og
   venter til porten registreres.

   Merk:
   Hvis du vil velge skriverporten selv, merker du av for 
   [Velg skriverport] og klikker på [Manuelt valg]. I skjermbildet 
   [Velg port] velger du porten, og deretter klikker du på [Neste].

 7. Klikk på [Fullfør] når skjermbildet [Installeringen er
   fullført] vises.

   Merk:
   I enkelte miljøer vises en melding der du blir bedt om å
   starte datamaskinen på nytt, etter at du har klikket på
   [Avslutt]. Det anbefales at du starter datamaskinen på
   nytt og fullfører installeringen på riktig måte.

< Advarsler som vises under installeringen >

 - I enkelte miljøer viser systemet en melding der du blir
  spurt om å erstatte skriverdriveren som allerede er installert,
  med denne skriverdriveren. Klikk på [Ja] hvis denne meldingen
  vises.

 * Windows XP
 Hvis meldingen om at programvaren ikke bestod Windows
 Logo-testingen vises under installeringen, klikker du på
 [Continue Anyway] og fortsetter installeringen.

 * Windows 2000
 Hvis meldingen [Finner ikke digital signatur] vises under
 installeringen, klikker du på [Ja] og fortsetter installeringen.

< Slette skriverdriveren >

Følg denne fremgangsmåten når du skal slette den overflødige
skriverdriveren:

 1. På [Start]-menyen velger du [Programmer]. Deretter velger
   du [Canon iP90].

 2. Klikk på [Avinstaller].

 3. Hvis dialogboksen for bekreftelse av filsletting vises,
   klikker du på [OK].

   Merk:
   - Skriverdriveren har ikke et avinstalleringsprogram hvis det 
    ikke er installert av installeringsprogrammet. Slett den 
    unødvendige skriverdriveren i henhold til følgende 
    fremgangsmåte:

   1) På [Start]-menyen velger du [Innstillinger]. Deretter
     klikker du på [Skrivere].
   2) Velg skrivernavnet som skal slettes, og velg [Slett] på
     [Fil]-menyen.
   3) Velg [Egenskaper for server] på [Fil]-menyen.
   4) Klikk på kategorien [Drivere], og velg et skrivernavn som
     skal slettes fra [Installerte skriverdrivere].
   5) Klikk på [Fjern], [OK].

=====================================================================
Angi innstillinger for skriverdriver
=====================================================================

< Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper >

 - Åpning fra programmet
  En vanlig metode for åpning av skriverdriveren fra programmet,
  er å velge [Fil]-[Utskriftsformat] og klikke på [Skriver] eller
  velge [Fil]-[Skriv ut...] og klikke på [Egenskaper].

 - Åpne direkte
  Hvis du vil angi et hyppig brukt oppsett eller ha tilgang til
  skriverens vedlikeholdsfunksjoner, bruker du fremgangsmåten
  nedenfor. Unngå å bruke vedlikeholdsfunksjonene under utskrift.

  1) Velg følgende elementer på [Start]-menyen:
    For Windows XP : [Skrivere og telefakser]
    For Windows 2000: [Innstillinger]-[Skrivere]
  2) Klikk på ikonet for skrivermodellen som skal brukes.
  3) Velg [Utskriftsinnstillinger] på [Fil]-menyen.

< Merknader til programmer >

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Hvis du angir en verdi større enn én for innstillingen
  [Sider per ark] i dialogboksen [Skriv ut] i Word, må du ikke
  bruke innstillingen [Sideoppsettutskrift] i driverens
  [Utskriftsformat]-kategori.
  Hvis du angir verdier større enn én for begge innstillingene,
  vil ikke utskriften bli utført på riktig måte.
  Når du vil skrive ut mer enn én side per ark, angir du dette
  ved hjelp av en av disse innstillingene.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Når du bruker innstillingen [Skaler til papirstørrelse] i
  dialogboksen [Skriv ut], må du ikke bruke innstillingen
  [Skalert utskrift] i skriverdriverens [Utskriftsformat]-
  kategori. Hvis den brukes, vil innstillingen [Skaler til
  papirstørrelse] i Word bli overstyrt av driverinnstillingen
  [Skrivepapirstørrelse] i [Utskriftsformat]-kategorien ved
  skalering til papirstørrelse.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Når funksjonen [Tillat angivelse av papirstørrelsen A4 eller
  Letter] i Word er aktivert, [Papirretning] i dialogboksen
  [Utskriftsformat] i Word er angitt til [Stående] og driverens
  innstilling for [Papirretning] er angitt til [Liggende],
  blir ikke utskriften utført på riktig måte. Du unngår dette
  problemet ved å deaktivere [Tillat angivelse av papirstørrelsen
  A4 eller Letter] før utskrift. Du får tilgang til denne
  funksjonen ved å åpne dialogboksen [Alternativer] fra
  [Verktøy]-menyen i Word og klikke på kategorien [Skriv ut].

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Når du endrer [Papirstørrelse] og [Papirretning], gjør du
  det ved hjelp av innstillingene i Word, ikke i skriverdriveren.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Gjør følgende når du velger [Skalert utskrift], [Tilpass til 
  side-utskrift] eller [Sideoppsettutskrift] under [Utskriftstype]
  i kategorien [Utskriftsformat]:

  1. Åpne dialogboksen [Skriv ut] i Word.
  2. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper. I
    [Utskriftsformat]-kategorien velger du [Utskriftstype] og
    klikker på [OK].
  3. Lukk dialogboksen [Skriv ut] uten å starte utskriften.
  4. Åpne dialogboksen [Skriv ut] på nytt.
  5. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper og klikk på [OK]
    på nytt.
  6. Start utskriften.

 - Microsoft Excel 2002/ Microsoft Corporation
  Hvis innstillingen for å tillate endringer i størrelsen på
  A4- og Letter-papir er aktivert i Excel 2002 og papirstørrelsen
  som ble angitt i kategorien Utskriftsformat i skjermbildet
  Skriveregenskaper er forskjellig fra papirstørrelsen som ble
  angitt i Excel (én er angitt til A4, den andre til Letter),
  skrives dataene ut i henhold til papirstørrelsen i
  Skriveregenskaper. Hvis det oppstår et problem, må du få
  papirstørrelsen i Skriveregenskaper til å samsvare med den som
  ble angitt i Excel. Du kan også velge [Alternativer] på
  [Verktøy]-menyen i Excel, fjerne merket for innstillingen for
  å tillate endringer i størrelsen på A4-og Letter-papir i
  kategorien Internasjonal, og deretter skrive ut dataene.

 - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
  Lotus Organizer skriver ut i farger selv om monokrom utskrift
  er valgt. Du hindrer dette ved å krysse av for [Gråtoneutskrift]
  i skriverdriveren.

 - Photoshop/Adobe Systems Inc.
  Du kan ikke skrive ut hvis du ikke har tilgang som
  systemadministrator.
  Hvis du vil skrive ut, må du logge deg på som
  systemadministrator.

 - Lotus Notes/Lotus Corporation
  Systemet kan låse seg under enkelte utskriftsjobber. Kontroller
  at [Sideoppsett] i Notes har innstillinger for øvre og nedre
  marg på 22,86 mm eller 27,94 mm.

 - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
  Hvis du avbryter utskriften fra programmet, vil den neste
  utskriftsjobben krasje. Velg spoling for utskriftsdokumentet i
  kategorien [Avansert] i Egenskaper for skriver.

 - CorelDraw 8/Corel Corporation
  Det hender at det oppstår problemer hvis du forsøker å åpne
  vinduet for skriverdriveregenskaper fra CorelDraw 8.0.
  Utskriften kan for eksempel krasje, eller tegn kan bli ødelagt.
  Dette unngår du ved å åpne vinduet for skriverdriveregenskaper
  fra mappen [Skrivere], angi de innstillingene du ønsker og
  deretter skrive ut fra programmet. Dette problemet oppstår ikke
  med CorelDraw 9.0.

 - Illustrator/Adobe Systems Inc.
  Hvis punktgrafikkutskrift foregår, vil utskriften ta tid, og
  det kan hende at enkelte data ikke skrives ut. Skriv ut etter
  at du har fjernet merket for [Punktgrafikkutskrift] i
  dialogboksen [Skriv ut].

< Bruke skriverdriveren >

Av og til møter du visse begrensninger når du skriver ut med denne
skriverdriveren. Når du skriver ut, bør du være oppmerksom på
følgende:

 - Med enkelte programmer fungerer ikke innstillingen
  [Eksemplarer] når du prøver å bruke den fra skriverdriveren.
  I slike tilfeller angir du innstillingen i programmets
  [Skriv ut]-dialogboks.

 - I noen programmer vil utskrift ikke fungere riktig hvis du
  forsøker å skrive ut flere eksemplarer av et dokument når
  det er merket av for [Sorter] i skriverdriverens
  [Utskriftsformat]-kategori eller i programmets [Skriv ut]-
  dialogboks. Du unngår dette problemet ved å fjerne merket
  for [Sorter] før utskrift.
  
 - Ved kant til kant-utskrift blir dokumentet forstørret til det 
  går utenfor siden, slik at dokumentet blir skrevet ut uten 
  marger. Hvis [P 89 x 254 mm] er valgt for [Sidestørrelse] 
  i kategorien [Utskriftsformat], blir den delen som går utenfor 
  siden, noen steder stor i forhold til når det er valgt en annen 
  sidestørrelse. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av kant 
  til kant-utskrift, kan du redusere utvidelsen for å øke området 
  av dokumentet som skal skrives ut.

 - Med enkelte programmer vil utskriften ikke bli utført på
  riktig måte hvis [Utskriftstype] eller [Rastrering] er
  satt til [Automatisk]. Hvis dette er tilfellet, starter du
  [Utskriftsveiviser] i kategorien [Hoved] og kontrollerer
  at du har valgt [Skrive ut foto med beste kvalitet] eller
  [Skrive ut tabeller og diagrammer]. Du kan også sette
  [Utskriftskvalitet] i kategorien [Hoved] til [Egendefinert]
  og velge en annen innstilling enn [Automatisk] for [Rastrering].
  Deretter setter du [Fargejustering] til [Manuell] og velger en
  annen innstilling enn [Automatisk] for [Utskriftstype].

 - Når du skriver ut graderte dokumenter eller dokumenter med mye
  grafikk, kan det hende at enkelte utskriftsdata ikke skrives ut.
  Dette skjer hvis det ikke er nok ledig plass på harddisken for
  midlertidig lagring av dataene. Dette kan du rette på ved å
  sørge for at det er 40-50 MB ledig plass på stasjonen der
  Windows XP eller Windows 2000 er installert.
  Du kan også flytte mappen for utskriftskø til en disk med
  tilstrekkelig plass. Slik endrer du plasseringen av denne mappen:
  1. Velg følgende alternativer på [Start]-menyen:
    For Windows XP : [Skrivere og telefakser]
    For Windows 2000: [Innstillinger]-[Skrivere]
  2. Velg [Serveregenskaper] på [Fil]-menyen.  
  3. Klikk på kategorien [Avansert], endre stasjonsnavnet i
    [Spool Folder] og klikk deretter på [OK].

 - Hvis du avbryter utskriftsjobben fra skrivermappen under
  utskrift, vil det oppstå en forsinkelse før utskriften faktisk
  stopper.

 - I enkelte tilfeller vil det oppstå feil med utskriften hvis det
  ikke er nok tilgjengelig virtuelt minne. Dette kan du rette på
  ved å øke størrelsen på sidevekslingsfilen. Hvis du vil gjøre
  dette, åpner du dialogboksen [Systemegenskaper] ved å
  dobbeltklikke på [System] i kontrollpanelet, eller ved å
  høyreklikke på [Min datamaskin] og velge [Egenskaper]. Deretter
  velger du kategorien [Avansert], klikker på [Alternativer for
  ytelse...], klikker på [Endre...], angir den nye størrelsen på
  sidevekslingsfilen, klikker på [Angi] og klikker på [OK].
  
 - Hvis valgte [Språk] i dialogboksen [Om] ikke samsvarer med 
  språket i grensesnittet for operativsystemet, kan det hende at 
  driverskjermen ikke vises ordentlig.
  
 - Når du skriver ut på en Canon iP90 via IrDA-grensesnittet, 
  fungerer ikke funksjonene som er avhengige av 
  toveiskommunikasjon. Meldinger som er knyttet til disse 
  funksjonene, for eksempel "Tom for papir", vises derfor ikke 
  i BJ Statusovervåker.

 - Du endrer ikke innstillingen for [Utskriftsprosessor...] i
  kategorien [Avansert] i dialogboksen for Egenskaper for skriver.
  Hvis innstillingen endres, kan følgende funksjoner ikke brukes:
  - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift]
   og [Dupleksutskrift] i kategorien [Utskriftsformat]
  - Alle funksjonene i kategorien [Stempel/bakgrunn]
  - [Forhåndsvisning før utskrift] i kategorien [Hoved]

 - Følgende funksjoner kan ikke brukes hvis du fjerner merket for
  [Aktiver avanserte utskriftsinnstillinger] i kategorien
  [Avansert] i dialogboksen Egenskaper for skriver:
  - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift],
   [Dupleksutskrift], [Omvendt rekkefølge] og 
   [Sorter] i kategorien [Utskriftsformat]
  - Alle funksjoner i kategorien [Stempel/bakgrunn]
  - [Forhåndsvisning før utskrift] i kategorien [Hoved]
  - [Reduser spolingsdatastørrelse] i dialogboksen 
   [Utskriftsalternativer]  
  
 - Følgende funksjoner kan ikke brukes når du bruker et program
  som ikke tillater EMF-spoling (for eksempel Adobe PhotoShop LE
  og MS Photo Editor):
  - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift],
   [Dupleksutskrift], [Omvendt rekkefølge] og 
   [Sorter] i kategorien [Utskriftsformat]
  - Alle funksjoner i kategorien [Stempel/bakgrunn]
  - [Forhåndsvisning før utskrift] i kategorien [Hoved]

 - Følgende funksjoner kan ikke brukes hvis du fjerner merket for
  [Skriv til fil] i programmets [Skriv ut]-dialogboks:
  - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift],
   [Dupleksutskrift], [Omvendt rekkefølge] og [Sorter] i
   kategorien [Utskriftsformat]
  - Alle funksjoner i kategorien [Stempel/bakgrunn]
  - [Forhåndsvisning før utskrift] i kategorien [Hoved]

 - I enkelte programmer er det slik at når du skriver ut med
  [Sideoppsettutskrift] i kategorien [Utskriftsformat] satt til
  å skrive ut to eller flere sider på hvert ark, kan det hende at
  enkelte bilder blir beskåret. Hvis dette inntreffer, bruker du
  programmet til å justere oppsettet på de sidene det går ut over.

 - Ved plakatutskrift eller utskrift av stempel/bakgrunn, er
  antall dokumentsider som vises i utskriftskøen større enn
  antallet sider i dokumentet.

 - Fargene i skjermvisningen i programvaren kan være forskjellige
  fra fargene i forhåndsvisningen.

 - Fargene i forhåndsvisningen kan være forskjellige fra fargene
  på utskriften.

 - Siden oppløsningen i forhåndsvisningen avviker fra
  utskriftsoppløsningen, kan tekst og linjer i forhåndsvisningen
  se forskjellig fra den faktiske utskriften.

 - I noen programmer deles utskriften i flere jobber. I slike
  tilfeller kan forhåndsvisningen bare vise jobben som skrives ut,
  og visningen kan være forskjellig fra visningen brukeren ønsket.

 - Forhåndsvisningen kan ikke brukes i følgende tilfeller:
  - Under utskrift når skriverikonet høyreklikkes og [Bruk
   skriver frakoblet] er valgt
  - Under utskrift utenom angitte tider, når [Tilgjengelig fra]
   er angitt i kategorien [Avansert] i dialogboksen Egenskaper
   for skriver
   
 - Hvis du bruker Bluetooth-alternativet og utfører en av
  handlingene som vises nedenfor, kan det hende at utskriftsjobben
  ikke blir avsluttet, og "Utskrift" kan vises i statusovervåkeren
  selv etter at utskriften er ferdig og matet ut. Hvis dette skjer,
  kan du enten klikke på [Avbryt utskrift] i statusovervåkeren,
  eller avbryte utskriftsjobben fra utskriftskøen på skriveren.
  - Hvis du under en utskrift flytter skriveren til et sted som 
   ikke kan nås av radiobølger, eller hvis statusen for 
   radiobølger blir svak.
  - Hvis du slår av skriveren.
  
 - Hvis du bruker en Bluetooth-skriver og avbryter utskriften
  etter at det har oppstått en skriverfeil, kan det hende du får
  problemer med å utføre videre utskrifter. Hvis dette skjer,
  må du slå skriveren av og så på igjen.

 - Du får informasjon om funksjoner som gjelder Windows XP eller
  Windows 2000 i brukerhåndbøkene til disse programmene.


=====================================================================
Om nettverksutskrift
=====================================================================

< Forord >

I Windows kan to eller flere brukere dele en skriver via et nettverk.
Når flere brukere skal dele en skriver, må enkelte innstillinger
settes på datamaskinene som er koblet til nettverket.

Datamaskinen som skriveren er fysisk tilkoblet, kaller vi en
utskriftsserver (heretter kalt server). Datamaskinen som bruker
skriveren som er koblet til serveren via et nettverk, kaller vi
en klientmaskin (heretter kalt klient).

Det er ingen forutsetning at server og klient bruker det samme
operativsystemet. Imidlertid avhenger installeringsmetode og
eventuelle begrensninger i bruken, av kombinasjonen av
operativsystemer på server og klient.

< Versjon av skriverdriveren som skal brukes >

- Skaff deg skriverdriveren som samsvarer med operativsystemene som
 brukes på serveren og klientene.

- Det er ikke alltid at kombinasjonen av skriverdriveren
 (fra Microsoft) som leveres med Windows og en skriverdriver fra
 Canon, tillater nettverksutskrift. Bruk Canons skriverdrivere
 både på servere og klienter.

- Du må bruke samme versjon av skriverdriverne på serveren og
 klientene. Når Windows XP brukes i kombinasjon med Windows 2000,
 installerer du denne skriverdriveren (versjon 1.85) både på
 server og klient.

 Merk:
 Skriveren uten parallellport har ikke skriverdriveren for
 Windows NT 4.0.

- Når en server eller klient bruker Windows Me, Windows 98 eller
 Windows 95, installerer du den nyeste BJ-skriverdriveren som
 samsvarer med operativsystemet.

< Installerings- og innstillingsmetoder >

Bruk en installeringsmetode som samsvarer med operativsystemet
som brukes på serveren.

 - Windows XP eller Windows 2000 ----- (1), (2)
  Merk:
  Bruk en fremgangsmåte som samsvarer med typen operativsystem
  som brukes på klienten.

 - Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 ----- (3)

(1) Når både server og klient bruker samme operativsystem
  Server: Windows XP eller Windows 2000, klient: Windows XP
      eller Windows 2000

 1. På serveren installerer du en skriverdriver som passer for
   operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer
   eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

 2. Angi skriveren som er koblet til utskriftsserveren som en
   delt skriver. Hjelp i Windows inneholder informasjon om
   hvordan du gjør dette.

   Pek og skriv ut-installering (metode for å lagre en
   skriverdriver for klienter på utskriftsserveren ved hjelp av
   funksjonen [Flere drivere] i Windows XP eller Windows 2000)
   kan utføres her. (Hopp over trinn 3 hvis du gjør dette.)

 3. På klienten installerer du en skriverdriver som passer for
   operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer eller
   mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

   Merk:
   - Alle porter kan velges under installeringen. Når du har
    valgt en port, fullfører du installeringen.
   - Når du installerer skriverdriveren ved hjelp av
    installeringsprogrammet, vises en melding der du blir
    bedt om å slå på skriveren. Overse denne meldingen.

 4. Åpne nettverksmaskinen på klienten, høyreklikk på ikonet til
   den delte serverskriveren du vil bruke, og velg følgende
   menyvalg:

   - [Koble til...] for Windows XP eller Windows 2000

 På denne måten oppretter du et ikon for delt skriver på klienten.
 Siden det ikke lenger er behov for ikonet for skriveren som fikk
 installert driver i trinn 3, kan du slette det.

(2) Når klienten bruker et annet operativsystem
  Server: Windows XP, Windows 2000
  Klient: Windows Me, Windows 98, Windows 95

 1. Installer en skriverdriver som passer for
   operativsystemet som brukes på serveren. Installeringsmetoden
   er mer eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

 2. Angi skriveren som er koblet til utskriftsserveren som en
   delt skriver. Hjelp i Windows inneholder informasjon om
   hvordan du gjør dette.

 3. På klienten installerer du en skriverdriver som passer for
   operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer
   eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

   Merk:
   - Alle porter kan velges under installeringen. Når du har
    valgt en port, fullfører du installeringen.
   - Når du installerer skriverdriveren ved hjelp av
    installeringsprogrammet, vises en melding der du blir
    bedt om å slå på skriveren. Overse denne meldingen.

 4. På klienten velger du [Start]-[Innstillinger]-[Skrivere].

 5. Høyreklikk på ikonet for skrivertypen du vil bruke, og velg
   [Egenskaper].

 6. Klikk på kategorien [Detaljer], og klikk på [Legg til port...].

 7. Velg [Nettverk] og klikk på [Bla gjennom].

 8. I skriverlisten velger du hvilken type delt skriver du vil
   bruke og klikker på [OK].

 På denne måten oppretter du et ikon for delt skriver på klienten.

(3) Når serveren bruker Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
  Server: Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
  Klient: Windows XP, Windows 2000

 1. Installer en skriverdriver som passer for operativsystemet som
   brukes på serveren. Installeringsmetoden er mer eller mindre
   den samme som for en vanlig lokal skriver.

 2. Angi skriveren som er koblet til utskriftsserveren som en delt
   skriver. Hjelp i Windows inneholder informasjon om hvordan du
   gjør dette.

 3. På klienten installerer du en skriverdriver som passer for
   operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer
   eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

  Merk:
  - Alle porter kan velges under installeringen. Når du har valgt
   en port, fullfører du installeringen.
  - Når du installerer skriverdriveren ved hjelp av
   installeringsprogrammet, vises en melding der du blir bedt
   om å slå på skriveren. Overse denne meldingen.

 4. På klienten åpner du dialogboksen [Utskriftsegenskaper], velger
   [Legg til port...] i kategorien [Porter] og skriver inn navnet
   på serverskriveren sammen med et nettverksbanenavn.

   
 På denne måten oppretter du et ikon for delt skriver på klienten.
 Siden det ikke lenger er behov for ikonet for skriveren som fikk
 installert driver i trinn 3, kan du slette det.
 Med denne kombinasjonen av operativsystemer, vil ikke
 toveiskommunikasjon kunne utføres på vanlig måte. Les "Når
 serveren bruker Windows Me, Windows 98 eller Windows 95" i
 "Begrensninger forbundet med nettverk".

< Begrensninger forbundet med nettverk >

- Hvis du bruker en nettverksskriver, og klientens BJ
 Statusovervåker er aktivert, sendes en kommando til skriveren
 (for å hente inn skriverstatusen). Hvis du har merket av for
 [Varsle når eksterne dokumenter skrives ut] i kategorien
 [Avansert] i dialogboksen [Egenskaper for server] på
 utskriftsserveren, vises en melding om at utskriften er fullført
 på klienten som svar hver enkelt kommando. Hvis du ikke vil at
 disse meldingene skal vises, fjerner du merket for [Varsle når
 eksterne dokumenter skrives ut] i kategorien [Avansert] i
 dialogboksen [Egenskaper for server] på utskriftsserveren.
 Deretter aktiverer du innstillingen ved å starte
 utskriftsserveren på nytt.
 
- Hvis skriveren deles over et nettverk, vises ikke meldingen om
 bytte av blekktank i klienten når utskriften starter. Nullstill
 blekkmåleren etter at du har byttet blekktank. Hvis blekkmåleren
 ikke blir nullstilt, kan det hende at advarselen om lite blekk
 ikke vises ordentlig.

- Når serveren bruker Windows Me, Windows 98 eller Windows 95

 Toveiskommunikasjon med skriveren kan ikke utføres på vanlig
 måte, så det vises en advarsel, og av og til hender det at
 utskriften stanser eller ikke kan utføres i det hele tatt.
 Du løser dette problemet ved å velge [Egenskaper] på
 skriverdriveren som er installert på serveren, klikker på
 [Utskriftskøinnstillinger...] i kategorien [Detaljer].
 Merk av for [Deaktiver støtte for toveiskommunikasjon for
 denne skriveren].

- Når klienten bruker Windows XP eller Windows 2000

 Når Pek og Skriv ut-installering er utført, deaktiveres støtten
 for innstillingen for toveiskommunikasjon på klienten.
 Hvis klientbrukeren, etter å ha åpnet [Egenskaper] på
 skriverdriveren, klikker på [OK] uten å merke av for
 [Aktiver støtte for toveiskommunikasjon], deaktiveres funksjonen
 for toveiskommunikasjon på serveren også.
 Du unngår dette problemet ved å installere skriverdriveren på
 klienten på forhånd, i henhold til fremgangsmåten som er beskrevet
 under "(1) Når både server og klient bruker samme operativsystem".
 Du kan også unngå dette problemet ved å begrense
 tilgangsrettighetene til klientbrukeren når du oppretter en
 innstilling for sikkerhet for delt skriver.

- Når du skriver ut via Internett (IPP-miljø), kontrollerer du
 hvilken versjon av skriverdriveren som er installert på serveren.
 Deretter installerer du den samme skriverdriveren på klienten som
 en lokal skriver. Legg merke til at klienten ikke kan starte
 statusovervåkeren, da skriverstatus ikke kan hentes inn via
 Internett.

- Når samme skriverdriver er installert både på server og klient
 som en lokal skriver, kan en nettverksfunksjon automatisk
 opprette et ikon for nettverksskriver på klientsiden.

_____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.86