Readme_Hungarian.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2004. Minden jog fenntartva.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 Canon iP90
BJ nyomtatóillesztõ 1.85-as verzió
Utasítások
_____________________________________________________________________

A Canon és a BJC bejegyzett védjegyei, a Bubble Jet pedig védjegye a
CANON INC.-nek.

A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei az USA-ban és más országokban.

Az Intel és a Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.

Az egyéb márkanevek és terméknevek megfelelõ cégek védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei lehetnek.
_____________________________________________________________________

< Tartalomjegyzék >

Bevezetés
 Elõszó
 Telepítési komponensek
 Rendszerkövetelmények
 Telepítési elõkészületek
 A telepítés menete
 Telepítés alatt megjelenõ figyelmeztetõ üzenetek
 A nyomtatóillesztõ törlése

Nyomtatóillesztõ beállításainak megadása
 A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak megnyitása
 Megjegyzések egyes alkalmazásokhoz
 A nyomtatóillesztõ használata

A hálózati nyomtatásról
 Elõszó
 Használandó nyomtatóillesztõ verziója
 Telepítési és beállítási módok
 Hálózatra vonatkozó korlátozások

=====================================================================
Bevezetés
=====================================================================

< Elõszó >

Ez a Fontos fájl fontos információkat tartalmaz a Fontos fájllal
együtt terjesztett BJ nyomtatóillesztõ beállításáról és
használatáról. A BJ nyomtatóillesztõ segítségével Microsoft (R)
Windows (R) XP vagy Microsoft (R) Windows (R) 2000 alatt futó
alkalmazásokból nyomtathat a Canon BJ nyomtatóján. A nyomtató
használatához elõször a nyomtatóillesztõt kell telepítenie a
számítógépre.

Ez a fájl a nyomtató USB-kapcsolaton keresztül történõ használatához
szükséges információkat tartalmazza. 
Ha a Bluetooth lehetõséget használja, olvassa el a the "Bluetooth
Unit BU-10 User's Guide" címû kézikönyvet

< Telepítési komponensek >

A következõ komponensek alkotják a telepítõkészletet:

 - Telepítõ (Setup.exe)
  Telepíti a számítógépre a BJ nyomtatóillesztõt.

 - BJ nyomtatóillesztõ (ebben a dokumentumban
  "nyomtatóillesztõ"-ként hivatkozunk rá)
  A nyomtatón való nyomtatást lehetõvé tévõ szoftver.

 - Letörlõ
  Lehetõvé teszi a nyomtatóillesztõ eltávolítását a számítógéprõl.

 - Fontos (readme_hungarian.txt)
  Ez a dokumentum. Fontos információkat tartalmaz a
  nyomtatóillesztõrõl. A telepítés utáni megtekintéséhez válassza
  a [Start]-[Programok]-[Canon iP90]-[Fontos] elemet.

< Rendszerkövetelmények >

Ez a szoftver az alábbi rendszerkonfigurációt igényli:

Operációs rendszer
 Windows XP Home Edition 
 Windows XP Professional 
 Windows 2000 Professional vagy
 Windows 2000 Server/Advanced Server

  Megjegyzés:
  - Ez a termék kifejezetten a Windows 32 bites verzióihoz készült.
  - Az operációs rendszer vagy az Internet Explorer verziójától 
   függõen a súgó megjelenítése esetleg nem lesz megfelelõ.
   Javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse rendszerét 
   a Windows Update segítségével.

Hardver
 Számítógép:   Megfelelõen kell mûködnie a használt operációs
         rendszer alatt. (CPU: Intel Pentium
         mikroprocesszor vagy azzal ekvivalens
         mikroprocesszor)
 Memória:    Megfelelõen kell mûködnie a használt operációs
         rendszer alatt.
 Merevlemez:   Legalább 100 MB szabad hely szükséges az illesztõ
         telepítéséhez
 Egyéb meghajtó: CD-ROM meghajtó
 Interfész:   USB vagy IrDA interfész
 Nyomtatókábel: USB kábel
 Képernyõ:    VGA vagy jobb

< Telepítési elõkészületek >

Olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket a nyomtatóillesztõ telepítése
elõtt.

- Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez a telepítés megkezdése
 elõtt. Részletes leírást a nyomtató kézikönyvében talál.

- Telepítés végrehajtásához a nyomtatóbeállításokhoz teljes
 hozzáférési joggal kell rendelkeznie. A telepítés megkezdése 
 elõtt a Rendszergazdák (Windows XP esetén Számítógép-rendszergazda)
 csoport tagjaként jelentkezzen be.
 
- Zárjon be minden futó alkalmazást.

- Ha a nyomtatóillesztõ egy korábbi verziója van telepítve a
 számítógépre, az új illesztõ telepítéséhez elõször el kell azt
 távolítania a Letörlõvel. A korábbi verziót "A nyomtatóillesztõ
 törlése" szakaszban leírtak szerint távolíthatja el.

- A használt környezettõl függõen elképzelhetõ, hogy a Microsoft
 által felkínált Windows nyomtatóillesztõ automatikusan telepíthetõ
 a számítógépre. Mindazonáltal a Canon nyomtatóillesztõjének
 használatát javasoljuk.
 
- Ha a nyomtatóját a számítógép IrDA interfészén keresztül akarja
 csatlakoztatni, az IrDA illesztõ telepítésével kapcsolatos
 részleteket olvassa el a nyomtató kézikönyvében.
 
- Ha a [Vezérlõpult] [Nyomtatók és egyéb hardverek] pontjának
 [Vezeték nélküli kapcsolat] funkciójánál egy Bluetooth kapcsolatra
 képes nyomtatót azelõtt regisztrál, hogy a nyomtatót USB vagy
 IrDA típusú kapcsolaton keresztüli használatra venné igénybe, a
 nyomtatóillesztõ telepítése lehet, hogy nem lesz problémamentes.
 Ebben az esetben elõször törölje a [Vezeték nélküli kapcsolat]
 pontban regisztrált nyomtatót, majd ezután telepítse a
 nyomtatóillesztõt.

- A Telepítõ automatikusan annak a nyelvnek megfelelõ
 nyomtatóillesztõt telepíti, ami a Vezérlõpultban be van állítva.
 Ha a Vezérlõpultban beállított nyelvet nem támogatja a
 nyomtatóillesztõ, akkor a Setup.exe elindulása után azonnal
 megjelenik a nyelvkiválasztó. Ebben az esetben válassza ki a
 használni kívánt nyelvet.

 Vezérlõpult-beállítás
  * Windows XP
  Válassza a [Vezérlõpult]-[Dátum-, idõ-, nyelvi és területi
  beállítások]-[Területi és nyelvi beállítások] elemet, és adja
  meg a [Speciális] lapon a [Unicode-ot nem használó programok
  nyelve] listában a kívánt nyelvet.

  * Windows 2000
  Válassza a [Vezérlõpult]-[Területi beállítások] elemet, és az
  [Általános] lapon a [A rendszer nyelvi beállítás] csoportban
  kattintson az [Alapértelmezés beállítása] gombra, majd adja meg
  a nyelvet [A rendszer alapértelmezett területi beállítása]
  párbeszédpanelben.

< A telepítés menete >

 Az alábbi eljárás a nyomtató helyi nyomtatóként
való telepítését írja le. Ha a nyomtatót hálózati nyomtatóként
használja, a telepítést "A hálózati nyomtatásról" szakaszban leírtak
szerint kell végeznie.

A nyomtatóillesztõt egy Canon webhelyrõl töltheti le.
(http://www.canon.com/)

  Megjegyzés:
  A letöltött, tömörített fájl kibontásakor, mentse el azt egy
  mappába, például [C:\Ideiglenes]. Ne használjon az csak angol
  karaktereket használjon a mappa nevében. Ellenkezõ esetben a
  nyomtatóillesztõ lehet, hogy nem lesz helyesen telepítve.

 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

   Megjegyzés:
   Ha a számítógép bekapcsolásakor a nyomtató is be van kapcsolva,
   a számítógép elindulásakor automatikusan megjelenik a Windows
   [Új hardver] varázsló Plug and Play eleme. Ha ez történne,
   kattintson a [Mégse] gombra.

 2. Nyissa meg a programot tartalmazó mappát.

 3. Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra a telepítõprogram
   elindításához.

 4. Kattintson a [Tovább] gombra az [Üdvözlet] képernyõn.

 5. Olvassa el a [Licencszerzõdés]-t. Ha egyetért a feltételekkel,
   kattintson az [Igen] gombra.

   Megkezdõdik a fájlok másolása.

 6. Amikor megjelenik a [Nyomtatóport] képernyõ, kapcsolja be a
   nyomtatót, és várja meg a port felismerését.

   Megjegyzés:
   Ha Ön akarja kiválasztani a nyomtatóportot, válassza ki a
   [Nyomtatóport kiválasztása] jelölõnégyzetet, majd kattintson a
   [Kézi kiválasztás] gombra. A [Válassza ki a portot] ablakban
   válassza ki a kívánt portot, és kattintson a [Tovább] gombra.

 7. Amikor megjelenik a [Telepítés kész] üzenet, kattintson a
   [Befejezés] gombra.

   Megjegyzés:
   A [Kilépés] gombra való kattintás után bizonyos környezetekben
   megjelenik egy, a számítógép újraindítására vonatkozó üzenet. A
   telepítés helyes befejezéséhez ajánlatos újraindítani a
   számítógépet.

< Telepítés alatt megjelenõ figyelmeztetõ üzenetek >

 - Bizonyos környezetekben a rendszer megjelenít egy üzenetet, ami
  egy már telepített nyomtatóillesztõ ezen nyomtatóillesztõre való
  cseréjére kérdez rá. Ha megjelenik ez az üzenet, kattintson az
  [Igen] gombra.

 * Windows XP
 Ha telepítés közben megjelenik egy üzenet arról, hogy a szoftver
 nem esett át Windows Logo tesztelésen, kattintson a [Folytatás]
 gombra a telepítés folytatásához.

 * Windows 2000
 Ha telepítés közben megjelenik a [Nem található digitális aláírás]
 üzenet, kattintson az [Igen] gombra a telepítés folytatásához.

< A nyomtatóillesztõ törlése >

Az alábbi eljárással törölje a feleslegessé vált nyomtatóillesztõt:

 1. A [Start] menübõl válassza a [Programok] parancsot, majd
   kattintson a [Canon iP90] elemre.

 2. Kattintson a [Letörlés] elemre.

 3. Amikor megjelenik a [Fájltörlés megerõsítése] párbeszédpanel,
   kattintson az [OK] gombra.

   Megjegyzés:
   - Ha a nyomtatóillesztõt nem a telepítõvel telepítette, a 
    letörlõ nem fog rendelkezésre állni. A feleslegessé vált
    nyomtatóillesztõt a következõ eljárás szerint törölje le:

   1) Válassza a [Start] menü [Beállítások] almenüjébõl a
     [Nyomtatók] parancsot.
   2) Jelölje ki a törölni kívánt nyomtató nevét, majd válassza
     a [Fájl] menü [Törlés] parancsát.
   3) Válassza ki a [Fájl] menü [Kiszolgáló tulajdonságai]
     parancsát.
   4) Kattintson az [Illesztõk] címkére, és jelölje ki a törölni
     kívánt nyomtató nevét a [Telepített
     nyomtató-illesztõprogramok] listában.
   5) Kattintson az [Eltávolítás], majd az [OK] gombra.

=====================================================================
Nyomtatóillesztõ beállításainak megadása
=====================================================================

< A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak megnyitása >

 - Megnyitás alkalmazásból
  A nyomtatóillesztõ tipikusan a [Fájl] - [Oldalbeállítás] menüpont
  [Nyomtatás] elemének, illetve a [Fájl] - [Nyomtatás...] menüpont
  [Tulajdonságok] elemének segítségével nyitható meg egy
  alkalmazásból.

 - Közvetlen megnyitás
  Egy gyakran használt beállítás megadásához vagy a nyomtató
  karbantartási funkcióinak eléréséhez használja az alábbi
  eljárást. Nyomtatás közben ne próbálja meg használni a
  karbantartási funkciókat.

  1) Válassza ki a [Start] menübõl a következõ elemeket:
    Windows XP esetén : [Nyomtatók és faxok]
    Windows 2000 esetén: [Beállítások]-[Nyomtatók]
  2) Kattintson a használni kívánt nyomtatómodell ikonjára.
  3) Válassza ki a [Fájl] menü [Nyomtatási beállítások] elemét.

< Megjegyzések egyes alkalmazásokhoz >

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Ha egynél nagyobb értéket ad meg a Word [Nyomtatás]
  párbeszédpanelének [Több oldal egy lapon] opciójánál, akkor
  ne használja az illesztõ [Oldalbeállítás] lapjának
  [Oldalelrendezés] opcióját. Ha mindkét beállításnál egynél
  nagyobb értéket ad meg, a nyomtatás nem lesz megfelelõ. Ha egy
  oldalnál többet akar nyomtatni laponként, használja csak az egyik
  vagy másik beállítást ennek megadásához

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Ha a [Nyomtatás] párbeszédpanelének [Adott papírméretre] opcióját
  használja, ne használja az illesztõ [Oldalbeállítás] lapjának
  [Igazítás lapmérethez] opcióját. Ha használja, a Word
  [Adott papírméretre] opcióját az illesztõ [Oldalbeállítás]
  lapjának [Igazítás lapmérethez] opciója felülírja ezt a
  beállítást skálázott nyomtatáskor.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Ha a Word [A4/Letter papírátméretezés engedélyezése] eleme aktív,
  továbbá a Word [Oldalbeállítás] lapján a [Tájolás] beállítása
  [Álló], az illesztõ [Tájolás beállítása] pedig [Fekvõ], akkor a
  nyomtatás nem lesz megfelelõ. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a
  [A4/Letter papírátméretezés engedélyezése] opciót nyomtatás
  elõtt. Az elem eléréséhez a Word [Eszközök] menüjébõl nyissa meg
  a [Beállítások] párbeszédpanelt, majd kattintson a [Nyomtatás]
  címkére.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  A [Papírméret] és [Tájolás] megadásához ne az illesztõ, hanem a
  Word beállításait használja.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Az [Oldalbeállítás] lap [Nyomtatás típusa] szakaszában az 
  [Igazítás lapmérethez], [Laphoz igazított nyomtatás] vagy 
  [Oldalelrendezéssel] lehetõség választásakor tegye a
  következõket:

  1. Nyissa meg a Word [Nyomtatás] párbeszédpanelét.
  2. Nyissa meg a nyomtatóillesztõ tulajdonságainak ablakát,
    válassza ki a [Nyomtatás típusát] az [Oldalbeállítás] lapon,
    majd kattintson az [OK] gombra.
  3. A nyomtatás megkezdése nélkül zárja be a [Nyomtatás]
    párbeszédpanelt.
  4. Nyissa meg újra a Word [Nyomtatás] párbeszédpanelét.
  5. Nyissa meg a nyomtatóillesztõ tulajdonságainak ablakát, majd
    kattintson újra az [OK] gombra.
  6. Kezdje meg a nyomtatást.

 - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
  Ha Excel 2002-ben az "A4 és Letter papírméretek felcserélése"
  engedélyezve van, és a Nyomtatótulajdonságok penelben az
  "Oldalbeállítás" lapon a "Papírméret" eltér az Excelben megadott
  mérettõl (az egyik A4, a másik Letter) az adatok a
  Nyomtatótulajdonságokben megadott papírméret szerint nyomtatódnak
  ki. Ha probléma merülne fel, egyeztesse a
  Nyomtatótulajdonságokban illetve az Excelben megadott
  papírméreteket. Az Excel [Eszközök] menüje [Beállítások]
  pontjában a "nemzetközi" lapon az "A4 és Letter papírméretek
  felcserélése" pontot törölve is megoldhatja a problémát.

 - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
  A Lotus Organizer akkor is színesben nyomtat, ha egyszínû
  nyomtatás van megadva. Ennek megoldásához kapcsolja be a [Szürke
  nyomtatás] opciót a nyomtatóillesztõben.

 - Photoshop/Adobe Systems Inc.
  Esetleg nem sikerül nyomtatni, ha nem rendelkezik
  rendszeradminisztrátori jogkörrel. Jelentkezzen be
  rendszeradminisztrátori jogkörrel a nyomtatáshoz.

 - Lotus Notes/Lotus Corporation
  Egyes nyomtatási feladatoknál a rendszer lefagyhat. Gyõzõdjön meg
  róla, hogy a Notes [Oldalelrendezés] beállításainál a megadott
  felsõ és alsó margó 22,86 mm (0,9 hvk.) vagy 27,94 mm (1,1 hvk.).

 - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
  Ha az alkalmazásból törli a nyomtatást, a következõ nyomtatási
  feladat lefagy. Adjon meg várólistát a nyomtatandó dokumentumhoz
  a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel [Speciális] lapján.

 - CorelDraw 8/Corel Corporation
  Problémákat okozhat, ha a nyomtatóillesztõ beállításainak ablakát
  a CorelDraw 8.0-ból próbálja megnyitni. Lefagyhat például a
  rendszer vagy sérülhetnek a karakterek. Ennek elkerüléséhez a
  nyomtatóillesztõ beállításainak ablakát a [Nyomtatók] mappából
  nyissa meg, végezze el a kívánt beállításokat, majd nyomtasson az
  alkalmazásból. Ez a probléma a CorelDraw 9.0-nál nem lép fel.

 - Illustrator/Adobe Systems Inc.
  A bitképnyomtatás hatására a nyomtatás elhúzódhat, vagy nem
  minden adat kerül kinyomtatásra. Nyomtatás elõtt kapcsolja ki a
  [Print] párbeszédpanel [Bitmap Printing] opcióját.

< A nyomtatóillesztõ használata >

Ha ezzel a nyomtatóillesztõvel nyomtat, bizonyos esetekben
korlátozottak a lehetõségek. Nyomtatás közben emlékezzen az alábbi
szempontokra:

 - A [Példány] beállítás bizonyos alkalmazásokban hatástalan, ha a
  beállítást a nyomtatóillesztõben adta meg. Ilyen esetben a
  beállítást az alkalmazás [Nyomtatás] párbeszédpanelében adja meg.

 - Egyes alkalmazásokban, ha több példányt próbál nyomtatni egy
  dokumentumból a nyomtatóillesztõ [Oldalbeállítás] lapján vagy az
  alkalmazás [Nyomtatás] párbeszédpanelén lévõ [Szétválogatás]
  opció bekapcsolásával, a nyomtatás nem lesz megfelelõ. Ennek
  elkerüléséhez kapcsolja ki a [Szétválogatás] opciót nyomtatás
  elõtt.
  
 - A szegély nélküli nyomtatás során a dokumentum oly módon lesz 
  felnagyítva, hogy az éppen túlnyúljon a papír szélein, így a 
  dokumentum nyomtatása margó nélkül fog történni. Ha az 
  [Oldalbeállítás] lapon a [Lapméret] értéke [P 89x254mm], akkor 
  más lapméretekkel összevetve az oldalon túlnyúló rész aránya 
  néhány helyen nagy lehet. Ha nem elégedett a szegély nélküli 
  nyomtatás eredményével, csökkentse a kiterjedés mértékét, így a 
  dokumentum nagyobb része lesz kinyomtatva.

 - Egyes alkalmazásokban a nyomtatás nem lesz megfelelõ, ha a
  [Nyomtatás típusa] vagy a [Féltónus] beállítása [Automatikus].
  Ebben az esetben indítsa el a [Nyomtatási tanácsadó]-t a [Fõ]
  lapról, és válassza ki a [Csúcsminõségû fotó nyomtatása],
  illetve a [Táblázatok és grafikonok] opciót. Alternatív módon,
  válassza a [Fõ] lap [Nyomtatási minõség] beállításánál az
  [Egyéni]-t, és a [Féltónus]-nál egy [Auto]-tól eltérõ elemet.
  Ezután állítsa a [Színbeállítás] értékét [Kézi]-re, és válasszon
  a [Nyomtatás típusa] elemnél [Automatikus]-tól eltérõ értéket.

 - Ha részletes vagy sok grafikát tartalmazó dokumentumot nyomtat,
  a nyomtatási adatok idõnként nem nyomtatódnak. Ez akkor fordul
  elõ, ha nincs elég hely a merevlemezen az adatok átmeneti
  raktározásához. Ennek megelõzéséhez ellenõrizze, hogy van-e
  40-50 MB szabad terület a meghajtón, ahová a Windows XP és a
  Windows 2000 telepítve van. Másik lehetõségként állítsa át a
  nyomtatási várólista mappát elegendõ területtel rendelkezõ
  lemezre. A nyomtatási várólista mappa helyének módosításához
  kövesse az alábbi lépéseket.  
  1. A [Start] menüben válassza ki a következõ elemeket:
    Windows XP esetén : [Nyomtatók és faxok]
    Windows 2000 esetén: [Beállítások]-[Nyomtatók]
  2. A [Fájl] menüben válassza a [Kiszolgáló tulajdonságai] pontot.
  3. Kattintson a [Speciális] címkére, módosítsa [A nyomtatási
    várólista mappája] nevét, s kattintson az [OK] gombra

 - Ha nyomtatás közben a nyomtatási feladatot a nyomtató mappájából
  állítja le, a nyomtatás kicsit késõbb ér ténylegesen véget.

 - Egyes esetekben a nyomtatás sikertelen, ha nincs elég virtuális
  memória. Ez megelõzhetõ a lapozófájl méretének növelésével. Ehhez
  nyissa meg a [Rendszer tulajdonságai] párbeszédpanelt a
  Vezérlõpult [Rendszer] elemére duplán kattintva, vagy jobb
  gombbal kattintva a [Sajátgép] elemre, majd a [Tulajdonságok]
  menüpontra. Ezután kattintson a [Speciális] címkére, a
  [Teljesítmény], majd a [Módosítás] gombra, adja meg a lapozófájl
  új méretét, végül kattintson a [Beállítás], majd az [OK] gombra.
  
 - Ha a [Névjegy] párbeszédpanelben megadott [Nyelv] nem egyezik 
  meg az operációs rendszer nyelvével, az illesztõ képernyõje 
  hibásan jelenhet meg.
  
 - Ha egy Canon iP90-as nyomtatón az IrDA interfészen keresztül 
  nyomtat, a kétirányú kapcsolatot igénylõ funkciók nem mûködnek.
  Így, az ezekhez a funkciókhoz kapcsolódó üzenetek, például
  a „Kifogyott a papír” nem jelennek meg a BJ Állapotmonitorban.

 - Ne módosítsa a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel [Speciális]
  lapjának [Nyomtatóprocesszor...] beállítását.
  Ha ezt módosítja, a következõ funkciók nem mûködnek:
   - Az [Oldalbeállítás] lap [Oldalelrendezéses nyomtatás],
    [Poszternyomtatás], [Könyvnyomtatás], [Kétoldalas nyomtatás]
    és [Szétválogatás] eleme
   - A [Bélyegzõ/Háttér] lap minden funkciója
   - A [Fõ] lap [Megtekintés nyomtatás elõtt] eleme

  A következõ funkciók nem használhatók, ha kikapcsolja a
  Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel [Speciális] lapjának
  [Speciális nyomtatási lehetõségek használata] opcióját:
  - Az [Oldalbeállítás] lap [Oldalelrendezéses nyomtatás],
   [Poszternyomtatás], [Könyvnyomtatás], [Kétoldalas nyomtatás],
   [Fordított sorrend] és [Szétválogatás] eleme
  - A [Bélyegzõ/Háttér] lap minden funkciója
  - A [Fõ] lap [Megtekintés nyomtatás elõtt] eleme
  - A [Nyomtatási adat csökkentése] a [Nyomtatási beállítások]
   párbeszédpanelen
  
  A következõ funkciók nem használhatók, ha EMF sorbaállítást nem
  engedélyezõ alkalmazásban dolgozik (például PhotoShop LE, MS
  Photo Editor):

  - Az [Oldalbeállítás] lap [Oldalelrendezéses nyomtatás],
   [Poszternyomtatás], [Könyvnyomtatás], [Kétoldalas nyomtatás],
   [Fordított sorrend] és [Szétválogatás] eleme
  - A [Bélyegzõ/Háttér] lap minden funkciója
  - A [Fõ] lap [Megtekintés nyomtatás elõtt] eleme

  A következõ funkciók nem használhatók, ha bekapcsolja az
  alkalmazás [Nyomtatás] párbeszédpanelének [Fájlba nyomtat]
  opcióját:

  - Az [Oldalbeállítás] lap [Oldalelrendezéses nyomtatás],
   [Poszternyomtatás], [Könyvnyomtatás], [Kétoldalas nyomtatás],
   [Fordított sorrend] és [Szétválogatás] eleme
  - A [Bélyegzõ/Háttér] lap minden funkciója
  - A [Fõ] lap [Megtekintés nyomtatás elõtt] eleme

 - Bizonyos alkalmazásokban való nyomtatáskor, ha az
  [Oldalbeállítás] lapon az [Oldalelrendezéses nyomtatás]
  beállítása [2-oldal nyomtatása] vagy annál nagyobb, egyes
  oldalképek esetleg meg lesznek vágva. Ebben az esetben használja
  az alkalmazást az érintett oldalak elrendezésének beállításához.

 - Poszter vagy bélyegzõ/háttér nyomtatásakor a dokumentum
  nyomtatási sorban megjelenõ oldalainak a száma nagyobb, mint a
  dokumentum oldalainak tényleges száma.

 - Az alkalmazásban a képernyõn megjelenõ színek eltérhetnek a
  megtekintõbeli színektõl.

 - A megtekintõben a képernyõn megjelenõ színek eltérhetnek a
  nyomtatványon megjelenõ színektõl.

 - Mivel a megtekintõbeli felbontás eltér a nyomtató felbontásától,
  a nyomaton lévõ tényleges vonalak és szövegek eltérhetnek a
  megtekintõbelitõl.

 - Bizonyos alkalmazásokban a nyomtatás több munkafázisból áll.
  Ebben az esetben a megtekintõ csak a nyomtatás alatt álló képet
  jeleníti meg, és ez eltérhet, attól, amit a felhasználó vár.

 - A megtekintõ az alábbi esetekben nem használható
  - Ha nyomtatáskor a nyomtatóikonon jobb gombbal kattintva
   a [Kapcsolat nélküli használat]-ot választjá
  - Nyomtatáskor, bizonyos megadott eseteken kívül,
   ha az [Elérhetõ:] be van kapcsolva
   a nyomtatótulajdonságok panel [Speciális] lapján
   
 - Ha az alább felsorolt tevékenységek során Bluetooth kommunikáció
  mellett, a nyomtatási mûvelet lehet, hogy nem fejezõdik be,
  vagy a „Nyomtatás” felirat a nyomtatás befejezõdése
  és a lap kiadása után is az Állapotmonitor ablakában marad.
  Ebben az esetben, törölje a nyomtatást az Állapotmonitorban a
  [Nyomtatás törlése] gombra kattintva, vagy törölje a nyomtatási
  feladatot a nyomtató nyomtatási sorából.  
  - A nyomtató áthelyezése nyomtatás közben egy olyan helyre,
   ahol a rádióhullámok nem érhetik el vagy gyengék
  - A nyomtató kikapcsolása
  
 - Ha Bluetooth kommunikációt használ és törli a nyomtatást egy
  nyomtatási hiba után, lehet, hogy nem tud további nyomtatási
  mûveleteket végrehajtani. Ebben az esetben kapcsolja ki a
  nyomtatót, majd kapcsolja be újra.

 - A Windows XP-hez vagy a Windows 2000-hez kapcsolódó funkciók
  részletes leírását a megfelelõ felhasználói kézikönyvben találja
  meg.


=====================================================================
A hálózati nyomtatásról
=====================================================================

< Elõszó >

A Windows lehetõvé teszi, hogy a nyomtatót két vagy több felhasználó
hálózaton keresztül megossza. Egy nyomtató több felhasználó közötti
megosztásához meg kell adni bizonyos beállításokat a hálózathoz
kapcsolódó számítógépeken.

Azt a számítógépet, amelyikhez a nyomtató kapcsolódik, nyomtató-
kiszolgálónak (a továbbiakban kiszolgáló) hívják. Azt a számítógépet,
amelyik a hálózaton keresztül a kiszolgálóhoz csatlakoztatott
nyomtatót használja, ügyfélszámítógépnek (a továbbiakban ügyfél)
hívják.

A kiszolgálón és az ügyfélen nem szükséges ugyanannak az operációs
rendszernek lennie. Mindazonáltal a telepítés módja és a használatra
vonatkozó korlátozások a kiszolgálón és az ügyfélen lévõ operációs
rendszerek kombinációjától függ.

< A használandó nyomtatóillesztõ verziója >

-Szerezze be a kiszolgálón és az ügyfeleken lévõ operációs
 rendszereknek megfelelõ nyomtatóillesztõt.

-A Windowsban található (Microsoft által készített)
 nyomtatóillesztõ és egy Canon nyomtatóillesztõ kombinációja
 nem teszi lehetõvé a hálózati nyomtatást. Használjon Canon
 nyomtatóillesztõt a kiszolgálón és az ügyfeleken egyaránt.

-A kiszolgálón és az ügyfeleken használt nyomtatóillesztõ
 verziójának meg kell egyeznie. Ha a Windows XP és a
 Windows 2000 kombinációját használja, telepítse a
 1.85-as verziójú nyomtatóillesztõt a kiszolgálóra és az
 ügyfelekre egyaránt.

 Megjegyzés:
 Párhuzamos csatolóval nem rendelkezõ nyomtatónak nincs
 nyomtatóillesztõje Windows NT 4.0 alá.

-Ha valamelyik kiszolgáló vagy ügyfél Windows Me, Windows 98
 vagy Windows 95 operációs rendszert használ, telepítse az annak
 megfelelõ legfrissebb BJ nyomtatóillesztõt.

< Telepítési és beállítási módok >

Használjon a kiszolgálón lévõ operációs rendszer típusának
megfelelõ telepítési eljárást.

 - Windows XP vagy Windows 2000 ----- (1), (2)
  Megjegyzés:
  Használjon az ügyfélen lévõ operációs rendszer típusának
  megfelelõ telepítési eljárást.

 - Windows Me, Windows 98 vagy Windows 95 ----- (3)

(1) Ha a kiszolgáló és az ügyfél ugyanazt az operációs rendszert
  használja Kiszolgáló: Windows XP vagy Windows 2000, Ügyfél:
  Windows XP vagy Windows 2000

 1. Telepítsen a kiszolgálón a használt operációs rendszernek
   megfelelõ nyomtatóillesztõt. A telepítés menete többé-kevésbé
   megfelel egy helyi nyomtató telepítésének.

 2. Adja meg a nyomtatókiszolgálóhoz megosztott nyomtatóként
   csatlakoztatott nyomtatót. Ennek leírását a Windows Súgóban
   találja meg.

   A rámutat és nyomtat lehetõség telepítését (módszer, mellyel
   A Windows XP vagy 2000 alatt a [További illesztõprogramok] 
   funkció segítségével fenntarthatja a nyomtatóillesztõt a 
   nyomtatókiszolgáló ügyfeleinek) itt végezheti el. (Ha ezt
   teszi, ugorja át a 3. lépést.)

 3. Telepítsen az ügyfélen a használt operációs rendszernek
   megfelelõ nyomtatóillesztõt. A telepítés menete többé-kevésbé
   megfelel egy helyi nyomtató telepítésének.

   Megjegyzés:
   - A telepítés során tetszõleges port kiválasztható. Egy port
    megadása után fejezze be a telepítést.
   - Ha a nyomtatóillesztõt a Telepítõvel telepíti, megjelenik egy,
    a nyomtató bekapcsolását kérõ üzenet. Ezt hagyja figyelmen
    kívül.

 4. Az ügyfélen nyissa meg a hálózati számítógépet, és a jobb
   gombbal kattintson a kiszolgálón lévõ, használni kívánt 
   megosztott nyomtató ikonjára, majd válassza ki a következõ 
   menüelemet:

   - [Csatlakozás...]; Windows XP vagy Windows 2000 esetén

 Így létrejön egy ikon a megosztott nyomtatóhoz az ügyfélen.
 Mivel a 3. lépésben telepített nyomtatóillesztõ ikonjára már nincs
 szükség, az törölhetõvé válik.

(2) Ha az ügyfél eltérõ operációs rendszert használ

  Kiszolgáló: Windows XP vagy Windows 2000
  Ügyfél: Windows me, Windows 98, Windows 95

 1. Telepítse a kiszolgálón a használt operációs rendszernek
   megfelelõ nyomtatóillesztõt. A telepítés menete többé-kevésbé
   megfelel egy helyi nyomtató telepítésének.

 2. Adja meg a nyomtatókiszolgálóhoz megosztott nyomtatóként
   csatlakoztatott nyomtatót. Ennek leírását a Windows Súgóban
   találja meg.

 3. Telepítse az ügyfélen a használt operációs rendszernek megfelelõ
   nyomtatóillesztõt. A telepítés menete többé-kevésbé megfelel egy
   közönséges helyi nyomtató telepítésének.

   Megjegyzés:
   - A telepítés során tetszõleges port kiválasztható. Egy port
    megadása után fejezze be a telepítést.
   - Ha a nyomtatóillesztõt a Telepítõvel telepíti, megjelenik egy,
    a nyomtató bekapcsolását kérõ üzenet. Ezt hagyja figyelmen
    kívül.

 4. Válassza a [Start]-[Beállítások]-[Nyomtatók] parancsot az
   ügyfélszámítógépen.

 5. Kattintson jobb gombbal a használni kívánt nyomtatótípus
   ikonjára, majd válassza a [Tulajdonságok] menüpontot.

 6. Kattintson a [Részletek] címkére, majd a [Port hozzáadása...]
   gombra.

 7. Válassza ki a [Hálózat] elemet, majd kattintson a Tallózás
   gombra.

 8. Válassza ki a használni kívánt megosztott nyomtató típusát,
   majd kattintson az [OK] gombra.

 Így létrejön egy ikon a megosztott nyomtatóhoz az ügyfélen.

(3) Ha a kiszolgálón Windows Me, Windows 98 vagy Windows 95 fut
  Kiszolgáló: Windows Me, Windows 98 vagy Windows 95
  Ügyfél: Windows XP, Windows 2000

 1. Telepítse a kiszolgálón a használt operációs rendszernek
   megfelelõ nyomtatóillesztõt. A telepítés menete többé-kevésbé
   megfelel egy helyi nyomtató telepítésének.

 2. Adja meg a nyomtatókiszolgálóhoz megosztott nyomtatóként
   csatlakoztatott nyomtatót. Ennek leírását a Windows Súgóban
   találja meg.

 3. Telepítsen az ügyfélen a használt operációs rendszernek
   megfelelõ nyomtatóillesztõt. A telepítés menete többé-kevésbé
   megfelel egy helyi nyomtató telepítésének.

  Megjegyzés:
  - A telepítés során tetszõleges port kiválasztható. Egy port
   megadása után fejezze be a telepítést.
  - Ha a nyomtatóillesztõt a Telepítõvel telepíti, megjelenik egy,
   a nyomtató bekapcsolását kérõ üzenet. Ezt hagyja figyelmen
   kívül.

 4. Az ügyfélen nyissa meg a [Nyomtatótulajdonságok] 
   párbeszédpanelt, válassza a [Port hozzáadása...] elemet a 
   [Portok] lapon, és írja be a kiszolgálón lévõ nyomtató nevét 
   a hálózati útvonalnévvel együtt.

 Így létrejön egy ikon a megosztott nyomtatóhoz az ügyfélen.
 Mivel a 3. lépésben telepített nyomtatóillesztõ ikonjára már nincs
 szükség, az törölhetõvé válik.
 Az operációs rendszerek ezen kombinációja nem teszi lehetõvé a
 normális kétirányú kommunikációt. Olvassa el a "Hálózatra vonatkozó
 korlátozások" fejezet "Ha a kiszolgálón Windows Me, Windows 98 vagy
 Windows 95 fut" szakaszát.

< Hálózatra vonatkozó korlátozások >

- Hálózati nyomtató esetén az ügyfél BJ állapotmonitorának
 aktiválásakor egy parancs lekérdezi a nyomtató állapotát. Ha
 bekapcsolta a nyomtatókiszolgáló [Kiszolgáló tulajdonságai]
 párbeszédpanelének [Speciális] lapján az [Értesítés a távoli
 dokumentumok nyomtatása után] opciót, minden parancsra egy
 nyomtatás befejezésérõl szóló válaszüzenet jelenik meg az ügyfélen.
 Ezen üzenetek megjelenítésének megszüntetéséhez kapcsolja ki a
 nyomtatókiszolgáló [Kiszolgáló tulajdonságai] párbeszédpanelének
 [Speciális] lapján az [Értesítés a távoli dokumentumok nyomtatása
 után] opciót, majd a beállítások életbe léptetéséhez indítsa újra
 a nyomtatókiszolgálót.
 
- Ha a nyomtatót megosztják egy hálózaton, a tintatartály-cserére
 vonatkozó megerõsítõ üzenet nem jelenik meg az ügyfélprogramban
 a nyomtatás kezdetekor. Tintatartály újra történõ cseréje után
 mindig állítsa vissza a tintaszámlálót. Ha ez nincs visszaállítva,
 az alacsony tintaszintrõl szóló figyelmeztetõ üzenet lehet, hogy
 nem jelenik meg helyesen.

- Ha a kiszolgálón Windows Me, Windows 98 vagy Windows 95 fut

 Nem kerülhet sor normális kétirányú kommunikációra a nyomtatóval,
 ezért figyelmeztetõ üzenet jelenik meg, továbbá a nyomtatás
 idõnként leállhat vagy teljesen ki is maradhat.
 A probléma megoldásához válassza a kiszolgálóra telepített
 nyomtatóillesztõ [Tulajdonságok] elemét, majd kattintson a
 [Részletek] lap [Nyomtatási sor beállítása...] gombjára, és
 kapcsolja be a [Kétirányú kommunikáció tiltása] opciót.

- Ha a kiszolgálón Windows XP vagy Windows 2000 fut

 Ha a "mutass rá, és nyomtass" telepítés véget ért, az ügyfél
 oldalon megadott kétirányú kommunikáció beállításai hatástalanok
 lesznek. Ha az ügyfél egy felhasználója a nyomtatóillesztõ
 [Tulajdonságok] ablakának megnyitása után az [OK] gombra kattint a
 [Kétirányú kommunikáció engedélyezése] opció kiválasztása nélkül, a
 kiszolgáló kétirányú kommunikációs funkciója ugyancsak le lesz
 tiltva. A probléma megoldásához telepítse elõször az ügyfélre a
 nyomtatóillesztõt, majd hajtsa végre a "(1) Ha a kiszolgáló és az
 ügyfél ugyanazt az operációs rendszert használja" szakaszban leírt
 eljárást. A problémát megoldhatja az ügyfél felhasználójának egy
 megosztott nyomtató biztonsági beállításaihoz való hozzáférésének
 korlátozásával.

- Interneten (IPP környezeten) keresztüli nyomtatáskor ellenõrizze a
 kiszolgálóra telepített nyomtatóillesztõ verzióját, majd telepítse
 ugyanezt a nyomtatóillesztõt az ügyfélre helyi nyomtatóként.
 Ügyeljen rá, hogy az ügyfél nem tudja elindítani az
 állapotmonitort, mivel a nyomtatóállapot nem kérhetõ le Interneten
 keresztül.

- Ha a kiszolgálóra és az ügyfélre ugyanaz a nyomtatóillesztõ van
 telepítve helyi nyomtatóként, egy hálózati funkció automatikusan el
 tud készíteni egy hálózati nyomtatóikont az ügyfélen.

_____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.64