Readme_Finnish.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2004. Kaikki oikeudet pidätetään.

____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP ja Microsoft Windows 2000
BJ-tulostinohjain Canon iP90 -tulostimen versiolle 1.85
Käyttöohjeet
____________________________________________________________________

Canon ja BJC ovat CANON INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja
Bubble Jet on CANON INC:n tavaramerkki.

Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporation -yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intelin Corporation -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Kaikki muut tässä mainitut nimet ja tuotemerkit voivat olla
omistajiens tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

____________________________________________________________________

< Sisällys >

Johdanto
 Esipuhe
 Asennuskomponentit
 Järjestelmävaatimukset
 Ennen asentamista
 Asentaminen
 Asennuksen aikana näytettävät varoitukset
 Tulostinohjaimen poistaminen

Tulostinohjaimen asetusten määrittäminen
 Tulostinohjaimen asetusvalintaikkunan avaaminen
 Sovellusohjelmia koskevia huomautuksia
 Tulostinohjaimen käyttäminen

Tietoja verkkotulostuksesta
 Johdanto
 Käytettävä tulostinohjaimen versio
 Asentaminen
 Verkkoa koskevat rajoitukset

====================================================================
Johdanto
====================================================================

< Esipuhe >

Tässä Lueminut -tiedostossa on tietoja BJ-tulostinohjaimen
käyttöönottamisesta ja käyttämisestä. Tiedosto on toimitettu
ohjaimen mukana. BJ-tulostinohjaimen avulla Canon BJ -tulostimella
voi tulostaa Microsoft (R) Windows (R) XP tai Microsoft (R) Windows
(R) 2000 -järjestelmää varten suunnitelluista sovelluksista.
Tulostimen käyttäminen edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu
tulostinohjain.

Tässä tiedostossa on USB-liitäntäisen tulostimen käyttämiseen 
tarvittavat tiedot. 
Jos käytät Bluetooth-ominaisuutta, katso "Bluetooth Unit BU-10
User's Guide".

< Asennuskomponentit >

Asennuskokonaisuus koostuu seuraavista komponenteista:

 - Asennusohjelma (Setup.exe)
  Asentaa BJ-tulostinohjaimen tietokoneeseen.

 - BJ-tulostinohjain (tässä ohjeessa tulostinohjain)
  Ohjelmisto mahdollistaa tulostimella tulostamisen.

 - Asennuksen poisto-ohjelma
  Poistaa tulostinohjaimen tietokoneesta.

 - Lueminut (readme_finnish.txt)
  Tämä tiedosto. Tiedostossa on tietoja BJ-tulostinohjaimesta.
  Asennuksen jälkeen ohjetiedoston voi avata valitsemalla
  [Käynnistä] - [Ohjelmat] - [Canon iP90] - [Lueminut].

< Järjestelmävaatimukset >

Ohjelman toimiminen edellyttää seuraavia järjestelmämäärityksiä:

Käyttöjärjestelmä
 Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 Windows 2000 Professional tai
 Windows 2000 Server / Windows 2000 Advanced Server

  Huomautus:
  - Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Windowsin 32-bittisiä
   versioita varten.
  - Käyttöjärjestelmä tai Internet Explorerin versio saattaa 
   vaikuttaa siihen, että ohje ei välttämättä näy kunnolla.
   Suosittelemme, että pidät järjestelmän ajan tasalla Windows 
   Updatella. 

Laitteisto
 Tietokone:   käyttöjärjestelmän mukainen
		     (CPU: Intel Pentium -suoritin tai vastaava)
 Muisti:    käyttöjärjestelmän mukainen
 Kiintolevy:  vähintään 100 Mt vapaata muistia ennen
         asentamista
 Muut asemat:  CD-asema
 Liitäntä:   USB- tai IrDA-infrapunaliitäntä
 Tulostin-
 kaapeli:    USB-kaapeli
 Näyttö:    vähintään VGA-tasoinen

< Ennen asentamista >

Tutustu seuraaviin ohjeisiin, ennen kuin asennat tulostinohjaimen.

- Liitä tulostin tietokoneeseen, ennen kuin aloitat asennuksen.
 Lisätietoja on tulostimen käyttöohjeessa.

- Asennukseen tarvitaan täydelliset tulostimen asetusten käyttö-
 oikeudet. Kirjaudu ennen asennuksen aloittamista tietokoneeseen
 Järjestelmänvalvojana (tai Tietokoneen järjestelmänvalvojana
 Windows XP:ssä).

- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.

- Jos tietokoneeseen on asennettu tulostinohjain aiemmin, vanha
 ohjain on poistettava ennen uuden ohjaimen asentamista. Poista
 vanha versio Tulostinohjaimen poistaminen -kohdan ohjeiden mukaan.

- Microsoftin Windows-tulostinohjain saatetaan asentaa
 tietokoneeseen automaattisesti. Tämä vaihtelee käyttöjärjestelmän
 mukaan. Suosittelemme kuitenkin Canon-tulostinohjaimen
 käyttämistä.
 
- Jos aiot ottaa yhteyden tulostimeen tietokoneen 
 IrDA-infrapunaliitännän kautta, katso tulostimen käyttöohjeesta
 lisätietoja ajurin asentamisesta IrDA-käyttöä varten.
 
- Jos rekisteröit Bluetooth-tulostimen [Ohjauspaneeli]-kohdan
 [Tulostimet ja muut laitteet]-kohdan [Johdoton linkki]-asetuksella
 ennen kuin käytät tulostinta USB- tai IrDA-liitännän kautta, 
 tulostinajurin asennus ei välttämättä onnistu normaalilla tavalla.
 Poista tällöin [Johdoton linkki]-asetuksessa rekisteröity tulostin
 ja asenna sitten tulostinajuri.

- Vaikka tämä tulostinohjain voidaan asentaa Windows XP- ja Windows
 2000 -järjestelmiin, se ei välttämättä toimi niissä. Jos käytössä
 on Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmä, on
 suositeltavaa asentaa näitä käyttöjärjestelmiä vastaava
 tulostinohjain.

- Jos olet asentanut tämän tulostusohjaimen ja päivität
 Windows NT -käyttöjärjestelmän Windows XP- tai Windows 2000-
 käyttöjärjestelmäksi, ohjain ei välttämättä enää toimi. Poista
 ohjain käyttöjärjestelmäpäivityksen jälkeen ja asenna BJ-
 tulostimen Windows XP- tai Windows 2000 -tulostinohjain.

- Asennusohjelma asentaa automaattisesti ohjaimesta sen
 kieliversion, joka vastaa Ohjauspaneelin kieliasetuksia. Jos
 tulostinohjain ei tue Ohjauspaneelin kieliasetusta, Setup.exe-
 ohjelman suorittamisen jälkeen näyttöön tulee ikkuna, jossa
 käyttäjä voi valita kielen. Valitse tässä tapauksessa se
 kieliviersio, jota haluat käyttää.

 Ohjauspaneelin asetus
 * Windows XP
 Valitse [Ohjauspaneeli] - [Päivämäärä-, aika-, kieli- ja
 alueasetukset]. Määritä sitten [Lisäasetukset]-välilehdellä
 olevan [Muiden kuin Unicode ohjelmien kieli] -asetuksen arvo.

 * Windows 2000
 Valitse [Ohjauspaneeli] - [Aluekohtaiset asetukset] ja napsauta
 [Yleiset]-välilehden [Järjestelmän kieliasetukset] -kohdassa
 olevaa [Oletusarvo]-painiketta. Määritä sitten kieli [Valitse
 järjestelmän kieli] -valintaikkunassa.

< Asentaminen >

Seuraavassa kuvattu asennustapa koskee
paikallisina tulostimina käytettäviä tulostimia.
Jos käytät verkkotulostinta, noudata Tietoja verkkotulostuksesta
-kohdan ohjeita.

Voit ladata tulostinohjaimen Canon-yhtiön WWW-sivulta.
(http://www.canon.com/)

  Huomautus:
  Kun purat pakatun tiedoston, tallenna se esimerkiksi
  [C:temp]-kansioon. Käytä kansion nimessä ainoastaan
  latinalaisia aakkosia. Muuten tulostinohjaimen asennus ei
  onnistu.

 1. Katkaise tulostimesta virta.

   Huomautus:
   Jos käynnistät tietokoneen, kun tulostin on käynnissä,
   näyttöön tulee automaattisesti Windowsin Plug and Play
   -toiminnon Ohjattu uuden laitteen asentaminen -valintaikkuna.
   Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse [Peruuta].

 2. Avaa kansio, jossa ohjelma on.

 3. Käynnistä asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla [Setup.exe]-
   kohtaa.

 4. Valitse aloitusikkunasta [Next] (Seuraava).

 5. Lue käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt ehdot, valitse [Kyllä].

   Tiedostojen kopioiminen alkaa.

 6. Kun näyttöön tulee [Printer Port] (Tulostinportti)
   -valintaikkuna, käynnistä tulostin. Odota, että portti
   tunnistetaan.

   Huomautus:
   Jos haluat valita tulostinportin itse, valitse [Valitse
   tulostinportti] ja napsauta [Manuaalinen valinta]. Valitse
   [Valitse portti] -näyttö, valitse portti ja napsauta [Seuraava].

 7. Kun [Installation Complete] (Asennus valmis) -ikkuna tulee
   näkyviin, valitse [Finish] (Valmis).

   Huomautus:
   Joissakin käyttöjärjestelmissä näyttöön tulee kehotus
   käynnistää tietokone uudelleen, kun olet napsauttanut [Exit]
   (Lopeta) -painiketta. Tietokone kannattaa käynnistää uudelleen
   asennuksen jälkeen.

< Asennuksen aikana näytettävät varoitukset >

 - Joissakin käyttöjärjestelmissä käyttäjää pyydetään hyväksymään
  aiemmin asennetun tulostinohjaimen korvaaminen uudella
  ohjaimella. Jos viesti tulee näyttöön, valitse [Yes] (Kyllä).

 * Windows XP
 Jos näyttöön tulee asennuksen aikana viesti, jonka mukaan ohjelma
 ei ole läpäissyt Windowsin Logo-testiä, jatka asennusta
 valitsemalla [Continue Anyway] (Jatka).

 * Windows 2000
 Jos näyttöön tulee asennuksen aikana [Digital signature was not
 found] (Digitaalista allekirjoitusta ei löydy) -viesti, jatka
 asennusta valitsemalla [Yes] (Kyllä).

< Tulostinohjaimen poistaminen >

Poista tarpeeton tulostinohjain seuraavasti:

 1. Valitse [Käynnistä] - [Ohjelmat] - [Canon iP90].

 2. Valitse [Asennuksen purku].

 3. Jos näyttöön tulee [Confirm File Deletion] (Hyväksy tiedoston
   poistaminen) -valintaikkuna, valitse [OK].

   Huomautus:
   - Tulostinajurissa ei ole asennuksen poisto-ohjelmaa, mikäli 
    sitä ei ole asennettu asennusohjelmalla. Poista tarpeeton 
    tulostinajuri seuraavien ohjeiden mukaisesti:

   1) Valitse [Käynnistä] - [Asetukset] - [Kirjoittimet].
   2) Valitse poistettavan tulostimen nimi ja valitse
     [Tiedosto]-valikosta [Poista].
   3) Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
   4) Valitse [Ohjaimet]-välilehti ja valitse poistettavan
     tulostimen nimi asennettujen tulostinohjaimien luettelosta.
   5) Valitse [Poista] ja napsauta [OK]-painiketta.

====================================================================
Tulostinohjaimen asetusten määrittäminen
====================================================================

< Tulostinohjaimen asetusvalintaikkunan avaaminen >

 - Avaaminen sovellusohjelmasta
  Useimmissa sovellusohjelmissa tulostinohjainikkuna avataan
  valitsemalla [Tiedosto] - [Sivun asetukset] - [Tulostin] tai
  valitsemalla [Tiedosto] - [Tulosta] - [Ominaisuudet].

 - Avaaminen suoraan
  Määritä usein käytettävät asetukset ja käytä tulostimen
  ylläpitotoimintoja seuraavasti. Älä käytä ylläpitotoimintoja
  tulostuksen aikana.

  1) Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta seuraavat kohdat:
    Windows XP : [Printers and Faxes] (Tulostimet ja laitteet).
    Windows 2000: [Asetukset] - [Tulostimet]
  2) Napsauta käytettävän tulostimen kuvaketta.
  3) Valitse [File] (Tiedosto) -valikosta [Printing Preferences]
    (Tulostusasetukset).

< Sovellusohjelmia koskevia huomautuksia >

 - Microsoft / Microsoft Corporation
  Jos valitset Word-ohjelman [Tulosta]-valintaikkunassa
  tulostettavaksi useita sivuja yhdelle arkille, älä käytä
  ohjaimen [Sivun asetukset] -välilehdellä olevaa [Sivun
  asettelu -tulostus] -asetusta. Jos kummassakin kohdassa on
  valittuna usean sivun tulostus arkille, tulostus ei onnistu.
  Jos haluat tulostaa useita sivuja arkille, muuta asetus vain
  toiseen kohtaan.

 - Microsoft / Microsoft Corporation
  Jos käytät [Tulosta]-valintaikkunassa olevaa [Sovita paperille]
  -asetusta, älä käytä tulostinohjaimen [Sivun asetukset]
  -välilehdellä olevaa [Skaalattu tulostus] -asetusta.
  Jos käytät asetusta, tulostinohjaimen [Sivun asetukset]
  -välilehdellä oleva [Tulostimen paperikoko] -asetus kumoaa
  Word-ohjelman [Sovita paperille] -asetuksen, kun asiakirjaa
  sovitetaan sivulle.

 - Microsoft / Microsoft Corporation
  Kun Word-ohjelman [Arkkikoon muutos A4/Letter] -ominaisuus on
  otettu käyttöön, Word-ohjelman [Sivun asetukset] -valintaikkunan
  [Suunta]-asetukseksi on määritetty [Pysty] ja tulostinohjaimen
  [Suunta]-asetukseksi on määritetty [Vaaka], tulostaminen ei
  onnistu. Voit välttää tämän ongelman ottamalla [Arkkikoon
  muutos A4/Letter] -ominaisuuden pois käytöstä. Pääset
  muuttamaan asetusta, kun valitset Word-ohjelman [Työkalut]
  -valikosta [Asetukset] ja napsautat [Tulosta]-kielekettä.

 - Microsoft Word / Microsoft Corporation
  Muuta [Paperikoko]- ja [Suunta]-asetuksia Word-ohjelman kautta.
  Älä käytä tulostinohjaimen asetuksia.

 - Microsoft Word / Microsoft Corporation
  Kun valitset [Sivun asetukset]-välilehden [Tulostustyyppi]
  -asetukseksi [Skaalattu tulostus]-, [Sovita sivulle 
  -tulostus]- tai [Sivun asettelu -tulostus], tee näin:

  1. Avaa Word-ohjelman [Tulosta]-valintaikkuna.
  2. Avaa tulostinohjaimen asetusvalintaikkuna ja valitse [Sivun
    asetukset] -välilehdeltä [Tulostustyyppi]. Valitse [OK].
  3. Älä aloita tulostamista, vaan sulje [Tulosta]-valintaikkuna.
  4. Avaa Word-ohjelman [Tulosta]-valintaikkuna uudelleen.
  5. Avaa tulostinohjaimen asetusvalintaikkuna ja valitse taas
    [OK].
  6. Aloita tulostaminen.

 - Microsoft Excel 2002 / Microsoft Corporation
  Jos Excel 2002 -ohjelman A4- ja Letter-koon muuttamisen salliva
  asetus on käytössä ja Tulostimen ominaisuudet -ikkunan Sivun
  asetukset -välilehdellä olevan Paperikoko-asetuksen arvo
  poikkeaa Excel-ohjelmassa määritetystä paperikoosta (toisen
  asetuksen arvo on esimerkiksi A4 ja toisen Letter), tiedot
  tulostuvat Tulostimen ominaisuudet sivulla määritetyn asetuksen
  mukaan. Jos ongelmia ilmenee, muuta Tulostimen ominaisuudet
  -sivun ja Excel-ohjelman asetuksia siten, että paperikoot ovat
  samat. Voit myös valita Excel-ohjelman [Työkalut]-valikosta
  [Asetukset] ja poistaa käytöstä Kansainvälinen-välilehdellä
  olevan asetuksen, joka mahdollistaa paperikoon muuttamisen.
  Tämän jälkeen voit tulostaa tiedot.

 - Lotus Organizer versio 2.1/97 / Lotus Corporation
  Lotus Organizer -ohjelma tulostaa väritulosteita silloinkin,
  kun käyttöön on otettu yksiväritulostus. Estä tämä valitsemalla
  tulostinohjaimesta [Harmaasävytulostus].

 - Photoshop / Adobe Systems Inc.
  Tulostaminen ei onnistu ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia.
  Jos haluat tulostaa, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.

 - Lotus Notes / Lotus Corporation
  Jotkin tulostustyöt voivat lukkiuttaa järjestelmän. Varmista,
  että Lotus Notes -ohjelman [Sivun asetukset] -asetuksissa ylä-
  ja alamarginaalit ovat 22,86 mm tai 27,94 mm.

 - Microsoft Outlook / Microsoft Corporation
  Jos keskeytät tulostamisen sovelluksesta, seuraava tulostus
  epäonnistuu. Valitse tulostinohjaimen [Lisäasetukset]
  -välilehdeltä asiakirjan taustatulostus.

 - CorelDraw 8 / Corel Corporation
  Joissakin tapauksissa syntyy ongelmia, jos yrität avata
  tulostinohjaimen asetusvalintaikkunan CorelDraw 8.0
  -ohjelmasta. Järjestelmä saattaa esimerkiksi kaatua tai
  kirjainmerkit voivat vääristyä. Estä tämä avaamalla
  [Tulostimet]-kansiosta tulostinohjaimen asetusvalintaikkuna ja
  määritä tarvittavat asetukset. Tulosta sitten sovelluksesta.
  CorelDraw-ohjelman version 9.0 kanssa ongelmaa ei ole.

 - Illustrator / Adobe Systems Inc.
  Bittikarttatulostaminen saattaa olla hidasta tai osa tiedoista
  saattaa jäädä tulostumatta. Poista valinta [Tulosta]
  -valintaikkunan [Bittikarttatulostus]-valintaruudusta.

< Tulostinohjaimen käyttäminen >

Tulostinohjaimella tulostamisessa on joissakin tilanteissa
rajoituksia. Seuraavat seikat on hyvä pitää mielessä:

 - Jotkin sovellusohjelmat eivät käytä tulostinohjaimella
  määritettyä [Kopiot]-asetusta. Tässä tapauksessa asetus on
  määritettävä sovelluksen [Tulosta]-valintaikkunassa.

 - Joillakin sovelluksilla usean kopion tulostaminen ei onnistu,
  jos tulostinohjaimen [Sivun asetukset] -välilehden tai
  [Tulosta]-valintaikkunan [Lajittelu]-toiminto on valittuna.
  Poista tässä tapauksessa valinta [Lajittelu]-kohdasta ennen
  tulostamista.
  
 - Reunattomassa tulostuksessa asiakirjaa suurennetaan, kunnes 
  se ulottuu sivun ulkopuolelle ja asiakirja voidaan tulostaa 
  ilman reunuksia. Mikäli [Sivun asetukset] välilehdeltä valitaan
  [Sivukoko] asetukseksi [P 89x254mm], sivun ulkopuolelle jäävä 
  alue on joissakin kohteissa suuri verrattuna siihen, että olisi 
  valittu jokin toinen sivukoko. Mikäli et ole tyytyväinen 
  reunattoman tulostuksen tulokseen, laajenna tulostettavaa 
  aluetta pienentämällä laajennuksen määrää.

 - Joillakin sovelluksilla tulostaminen ei onnistu, jos
  [Tulostustyyppi]- tai [Rasterointi]-asetuksena on
  [Automaattinen]. Tässä tapauksessa käynnistä [Päävalikko]
  -välilehden [Ohjattu tulostus] -toiminto. Valitse [Tulosta
  korkealaatuinen valokuva] tai [Tulosta taulukoita ja kaavioita].
  Vaihtoehtoisesti voit valita [Päävalikko]-välilehden
  [Tulostuslaatu]-asetukseksi [Mukautettu] ja valitse
  [Rasterointi]-asetukseksi muu kuin [Automaattinen]. Määritä
  sitten [Värien säätö] -asetukseksi [Manuaalinen] ja valitse
  [Tulostustyyppi]-asetukseksi muu kuin [Automaattinen].

 - Jos tulostettavassa aineistossa on paljon sävyjä tai kuvia, sitä
  ei aina voi tulostaa. Tämä johtuu siitä, että kiintolevyn tila
  ei riitä tietojen tilapäiseen tallentamiseen. Tämän voi ehkäistä
  varmistamalla, että siinä asemassa, johon Windows XP- tai
  Windows 2000 -käyttöjärjestelmä asennetaan, on vähintään 40 - 50
  Mt vapaata tilaa. Voit myös määrittää taustatulostuskansion 
  sellaiselle levylle, jolla on tarpeeksi tilaa. Voit muuttaa 
  taustatulostuskansion seuraavasti.
  1. Valitse [Käynnistä]-valikosta seuraavat kohteet:
    Windows XP : [Tulostimet ja faksit]
    Windows 2000: [Asetukset]-[Tulostimet]
  2. Valitse [Tiedosto]-valikosta [Palvelimen ominaisuudet].
  3. Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä, muuta 
    [Taustatulostuskansio]-asematunnus ja napsauta [OK].

 - Jos peruutat tulostustyön tulostuksen aikana tulostinkansiosta,
  keskeytyksessä tulee viive.

 - Joissakin tapauksissa tulostus epäonnistuu, jos käytettävissä
  ei ole tarpeeksi näennäismuistia. Tämän ongelman voi ehkäistä
  lisäämällä sivutustiedoston kokoa. Muuta asetus
  kaksoisnapsauttamalla Ohjauspaneelin [Järjestelmä]-kohtaa tai
  napsauttamalla [Oma tietokone] -kuvaketta hiiren oikealla
  painikkeella ja valitsemalla [Ominaisuudet]. Näyttöön tulee
  [Järjestelmän ominaisuudet] -valintaikkuna. Valitse
  [Lisäasetukset] - [Suorituskykyasetukset] - [Muuta]. Määritä
  uusi sivutustiedoston koko ja valitse [Käytä]. Valitse sitten
  [OK].
  
 - Mikäli [Tietoja]-valintaikkunasta valittu [Kieli] ei ole sama 
  kuin käyttöjärjestelmän kieli, tulostinohjain ei välttämättä 
  näy kunnolla.
  
 - Kun tulostetaan Canon iP90-tulostimella IrDA-infrapunaliitännän
  kautta, kaksisuuntaisen tiedonsiirron toiminnot eivät toimi. 
  Kyseisiin toimintoihin liittyvät viestit, kuten Paperi lopussa 
  -viesti, eivät näy BJ Tilavalvonnassa.

 - Älä vaihda Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan
  [Lisäasetukset]-välilehden [Tulostussuoritin]-asetuksia.
  Jos asetuksia muutetaan, seuraavien toimintojen suorittaminen ei
  onnistu:
   - [Sivun asettelu -tulostus], [Julistetulostus], [Vihkotulostus]
    ja [kaksipuolinen tulostus] [Arkin määrittely]
    -välilehdessä
   - kaikki [Leima/tausta]-välilehden toiminnot
   - [Päävalikko]-välilehdellä oleva [Esikatsele ennen
    tulostamista] -toiminto.

 - Jos Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan [Lisäasetukset]-
  välilehden [Käytä tulostuksen lisätoimintoja] -kohta ei ole
  valittuna, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä:
  - [Sivun asettelu -tulostus], [Julistetulostus], [Vihkotulostus],
   [kaksipuolinen tulostus], [Käänteinen 
   sivujärjestys] ja [Lajittelu] [Arkin määrittely]-välilehdessä
  - kaikki [Leima/tausta]-välilehden toiminnot.
  - [Päävalikko]-välilehdellä oleva [Esikatsele ennen
   tulostamista] -toiminto.
  - [Pienennä taustatulostustiedot] [Tulostusasetukset]
   -valintaikkunassa

 - Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos käytettävä
  sovellus (kuten Adobe PhotoShop LE ja MS Photo Editor) ei tue
  EMF-taustatulostusta:
  - [Sivun asettelu -tulostus], [Julistetulostus], [Vihkotulostus],
   [kaksipuolinen tulostus], [Käänteinen 
   sivujärjestys] ja [Lajittelu] [Arkin määrittely]-välilehdessä
  - kaikki [Leima/tausta]-välilehden toiminnot.
  - [Päävalikko]-välilehdellä oleva [Esikatsele ennen
   tulostamista] -toiminto.

 - Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos sovelluksen
  [Tulosta]-valintaikkunan [Tulosta tiedostoon] -kohta on
  valittuna:
  - [Sivun asetukset] -välilehden [Sivun asettelu -tulostus]-,
   [Julistetulostus]-, [Vihkotulostus]-, [Kaksipuolinen
   tulostus]-, [Käänteinen sivujärjestys]- ja [Lajittelu]-
   toiminnot
  - kaikki [Leima/tausta]-välilehden toiminnot.
  - [Päävalikko]-välilehdellä oleva [Esikatsele ennen
   tulostamista] -toiminto.

 - Joillakin sovelluksilla sivukuvat saattavat rajautua väärin, jos
  [Sivun asetukset] -välilehden [Sivun asettelu -tulostus]
  -asetuksella on valittu kahden tai useamman sivun tulostus
  arkille. Korjaa väärin rajattujen sivujen asettelu sovelluksen
  toiminnoilla.

 - Juliste- ja leima-/taustakuvatulostuksessa jonossa olevassa
  asiakirjassa näkyvä sivumäärä on suurempi kuin todellisten
  tulostettavien sivujen lukumäärä.

 - Sovellusikkunassa näkyvät värit voivat poiketa esikatseluikkunan
  väreistä.

 - Sovellusikkunassa näkyvät värit voivat poiketa lopullisen
  tulosteen väreistä.

 - Koska esikatseluikkunan tarkkuus ja tulostuksen tarkkuus eivät
  ole samat, esikatseluikkunassa näkyvät tekstit ja viivat voivat
  olla erilaiset lopullisessa tulosteessa.

 - Jotkin sovellusohjelmat jakavat tulostuksen erillisiin
  tulostustöihin. Tällaisessa tapauksessa esikatseluikkunassa
  näkyy vain parhaillaan tulostettava työ. Käyttäjä ei siis
  välttämättä näe haluamaansa esikatselua.

 - Esikatselua ei voi käyttää seuraavissa tapauksissa:
  - Tulostimen kuvaketta on tulostuksen aikana napsautettu hiiren
   oikealla painikkeella ja ponnahdusvalikosta on valittu
   [Offline-tila].
  - Tulostus on käynnissä määritetyn ajan ulkopuolella ja
   tulostimen ominaisuusikkunan [Lisäasetukset]-välilehdellä
   olevalle [Käytettävissä kello] -asetukselle on määritetty jokin
   arvo.
   
 - Jos käytät Bluetooth-ominaisuutta ja teet jonkin alla olevista
  toimenpiteistä, tulostustyö saattaa jatkua ja tilavalvonnassa
  voi lukea edelleen "Tulostetaan", vaikka tulostus on päättynyt
  ja tuloste on tulostettu. Tässä tapauksessa napsauta joko
  tilavalvonnan [Peruuta tulostus]-painiketta tai peruuta
  tulostustyö tulostimen tulostusjonosta.  
  - Jos siirrät tulostimen tulostamisen aikana paikkaan, jonne
   radioaallot eivät yllä tai radioaallot heikkenevät.
  - Jos katkaiset tulostimesta virran.
   
 - Jos käytät Bluetooth-tulostinta ja peruutat tulostamisen
  tulostinvirheen jälkeen, et ehkä voi enää suorittaa muita
  tulostustöitä. Katkaise tässä tapauksessa tulostimen virta ja
  käynnistä se uudelleen.

 - Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmien toiminnoista
  on lisätietoja järjestelmien käyttöoppaissa.

====================================================================
Tietoja verkkotulostuksesta
====================================================================

< Johdanto >

Windows-käyttöjärjestelmässä tulostinta voi käyttää verkon kautta
moni käyttäjä. Jakaminen edellyttää, että verkkoon kytkettyjen
tietokoneiden asetukset on määritetty oikein.

Tietokonetta, johon tulostin on kytketty, kutsutaan
tulostuspalvelimeksi (jäljempänä palvelin). Tietokonetta, joka
käyttää tulostinta verkon kautta, kutsutaan asiakastietokoneeksi
(jäljempänä asiakas).

Palvelimessa ja asiakkaassa voi olla käytössä eri
käyttöjärjestelmät. Asentamistapa ja käyttöä koskevat rajoitukset
vaihtelevat asiakas- ja palvelintietokoneiden
käyttöjärjestelmäyhdistelmien mukaan.

< Käytettävä tulostinohjaimen versio >

- Käytä asiakas- ja palvelinkäyttöjärjestelmäyhdistelmiin
 soveltuvaa tulostinohjainta.

- Verkkotulostaminen ei onnistu Microsoftin Windows-
 tulostinohjaimen ja Canonin tulostinohjaimen yhdistelmällä. Käytä
 Canonin tulostinohjaimia sekä asiakas- että palvelintietokoneessa.

- Asiakas- ja palvelintietokoneessa on käytettävä samaa
 ohjainversiota. Jos Windows XP- ja Windows 2000
 -käyttöjärjestelmät ovat käytössä rinnakkain, asenna tämä
 tulostinohjain (versio 1.85) sekä asiakas- että
 palvelintietokoneeseen.

 Huomautus:
 Tulostimissa, joissa ei ole rinnakkaisliitäntää, ei ole Windows
 NT 4.0 -käyttöjärjestelmään soveltuvaa tulostinohjainta.

- Jos jossakin tietokoneessa on Windows Me-, Windows 98- tai
 Windows 95 -käyttöjärjestelmä, asenna viimeisin
 käyttöjärjestelmää vastaava BJ-tulostinohjain.

< Asentaminen >

Valitse käytettävä asennustapa palvelimen käyttöjärjestelmän mukaan.

 - Windows XP tai Windows 2000 ----- (1) ja (2)
  Huomautus:
  Käytä asiakastietokoneen käyttöjärjestelmän mukaista
  asennustapaa.

 - Windows Me, Windows 98 tai Windows 95 ----- (3)

(1) Kun asiakas- ja palvelintietokoneessa on sama käyttöjärjestelmä
  Palvelin: Windows XP tai Windows 2000, Asiakas: Windows XP tai
       Windows 2000

 1. Asenna palvelimeen käyttöjärjestelmän mukainen tulostinohjain.
   Asentaminen vastaa tavallisen paikallisen tulostimen
   asentamista.

 2. Määritä tulostuspalvelimeen kytketty tulostin jaetuksi
   tulostimeksi. Lisätietoja on Windowsin Ohjeessa.

   Osoittamalla tulostamistoiminnon asennus (tapa, jolla 
   tallennetaan tulostinajuri tulostuspalvelinta käyttäville 
   työasemille käyttämällä Windows XP:n tai Windows 2000:n 
   [Lisäajurit]-toimintoa. (Kun teet näin, ohita vaihe 3.)
   
 3. Asenna palvelimeen käyttöjärjestelmän mukainen tulostinohjain.
   Asentaminen vastaa tavallisen paikallisen tulostimen
   asentamista.

   Huomautus:
   - Asennuksen aikana voi valita minkä tahansa portin. Kun jokin
    portti on valittu, lopeta asennus.
   - Jos tulostinohjain asennetaan asennusohjelmalla, näyttöön
    tulee viesti, jossa kehotetaan käynnistämään tulostin. Älä
    noudata viestin ohjeita.

 4. Avaa asiakkaan verkkotietokone ja napsauta hiiren oikealla
   painikkeella sen jaetun tulostimen kuvaketta, jota haluat
   käyttää palvelimessa, ja valitse seuraava valikkokomento:

   - [Yhdistä...] (Windows XP ja Windows 2000).

 Asiakastietokoneeseen luodaan jaetun tulostimen kuvake.
 Vaiheessa 3 asennettua ohjainta vastaavan tulostimen kuvakkeen
 voi poistaa.

(2) Kun asiakaskoneessa on eri käyttöjärjestelmä

  Palvelin: Windows XP tai Windows 2000
  Asiakas: Windows Me, Windows 98, Windows 95.

 1. Asenna palvelimen käyttöjärjestelmän mukainen tulostinohjain.
   Asentaminen vastaa tavallisen paikallisen tulostimen
   asentamista.

 2. Määritä tulostuspalvelimeen kytketty tulostin jaetuksi
   tulostimeksi. Lisätietoja on Windowsin Ohjeessa.

 3. Asenna palvelimeen käyttöjärjestelmän mukainen tulostinohjain.
   Asentaminen vastaa tavallisen paikallisen tulostimen
   asentamista.

   Huomautus:
   - Asennuksen aikana voi valita minkä tahansa portin. Kun jokin
    portti on valittu, lopeta asennus.
   - Jos tulostinohjain asennetaan asennusohjelmalla, näyttöön
    tulee viesti, jossa kehotetaan käynnistämään tulostin. Älä
    noudata viestin ohjeita.

 4. Valitse asiakastietokoneessa [Käynnistä] - [Asetukset] -
   [Kirjoittimet].

 5. Valitse tulostintyyppi napsauttamalla kuvaketta hiiren
   oikealla painikkeella ja valitse [Ominaisuudet].

 6. Valitse [Tiedot] - [Lisää portti].

 7. Valitse [Verkko] - [Selaa].

 8. Valitse jaetun tulostimen tyyppi napsauttamalla
   luettelokuvaketta ja valitse [OK].

 Asiakastietokoneeseen luodaan jaetun tulostimen kuvake.


(3) Kun palvelimessa on Windows Me-, Windows 98- tai Windows 95
  -käyttöjärjestelmä
  Palvelin: Windows Me, Windows 98 tai Windows 95
  Asiakas: Windows XP tai Windows 2000.

 1. Asenna palvelimen käyttöjärjestelmän mukainen tulostinohjain.
   Asentaminen vastaa tavallisen paikallisen tulostimen
   asentamista.

 2. Määritä tulostuspalvelimeen kytketty tulostin jaetuksi
   tulostimeksi.
   Lisätietoja on Windowsin Ohjeessa.

 3. Asenna palvelimeen käyttöjärjestelmän mukainen tulostinohjain.
   Asentaminen vastaa tavallisen paikallisen tulostimen
   asentamista.

  Huomautus:
  - Asennuksen aikana voi valita minkä tahansa portin. Kun jokin
   portti on valittu, lopeta asennus.
  - Jos tulostinohjain asennetaan asennusohjelmalla, näyttöön
   tulee viesti, jossa kehotetaan käynnistämään tulostin. Älä
   noudata viestin ohjeita.

 4. Avaa asiakaskoneen [Tulostimen ominaisuudet] -valintaikkuna,
   valitse [Portit]-välilehdessä [Lisää portti...] ja kirjoita
   palvelintulostimen nimi ja verkkopolku.

 Asiakastietokoneeseen luodaan jaetun tulostimen kuvake.
 Vaiheessa 3 asennettua ohjainta vastaavan tulostimen kuvakkeen
 voi poistaa. Tällä käyttöjärjestelmäyhdistelmällä kaksisuuntainen
 tiedonsiirto ei toimi normaalisti. Tutustu Kun palvelimessa on
 Windows Me-, Windows 98- tai Windows 95 -käyttöjärjestelmä -osan
 Verkkoa koskevat rajoitukset -kohtaan.

< Verkkoa koskevat rajoitukset >

- Jos käytössä on verkkotulostin, ja asiakastietokoneen
 Tilavalvonta on toiminnassa, tulostimeen lähetetään tilakysely:
 Jos palvelimen [Palvelimen ominaisuudet] -valintaikkunan
 [Lisäasetukset]-välilehden [Ilmoita, kun etätiedostojen tulostus
 on valmis] -kohta on valittuna, asiakastietokoneen näyttöön tulee
 ilmoitus kunkin tulostuskomennon suorittamisesta. Viestien
 näyttämisen voi estää poistamalla palvelimen [Palvelimen
 ominaisuudet] -valintaikkunan [Lisäasetukset]-välilehden
 [Ilmoita, kun etätiedostojen tulostus on valmis] -kohdan
 valintamerkin. Uudet asetukset otetaan käyttöön, kun palvelin
 käynnistetään uudelleen.
 
- Jos tulostin on jaettu verkossa, mustesäiliön vaihtamisen vahvistus
 ei näy, kun tulostaminen aloitetaan. Nollaa mustelaskuri
 mustesäiliön vaihtamisen jälkeen. Jos mustelaskuria ei nollata,
 alhaisen mustetason varoitus ei ehkä näy kunnolla. Nollaa
 mustelaskuri mustesäiliön vaihtamisen jälkeen. Jos mustelaskuria ei
 nollata, alhaisen mustetason varoitus ei ehkä näy kunnolla.

- Kun palvelimessa on Windows Me-, Windows 98- tai Windows 95
 -käyttöjärjestelmä:
 Kaksisuuntainen tiedonsiirto ei toimi normaalisti. Näyttöön tulee
 varoitusviesti ja tulostus keskeytyy tai mahdollisesti ei onnistu
 lainkaan.
 Ongelman voi ehkäistä valitsemalla palvelimen tulostinohjaimen
 [Ominaisuudet]-kohdasta [Tiedot] - [Taustatulostusasetukset] -
 [Poista kirjoittimen kaksisuuntaisuustuki käytöstä].

- Kun asiakastietokoneessa on Windows XP- tai Windows 2000
 -käyttöjärjestelmä:
 Kun osoitustulostus on asennettu, asiakastietokoneen
 kaksisuuntaisuustukiasetuksella ei ole vaikutusta. Jos
 asiakastietokoneen käyttäjä hyväksyy tulostinohjaimen
 [Ominaisuudet]-kohdan asetukset [OK]-painikkeella, ja [Ota
 käyttöön kaksisuuntainen tuki] ei ole valittuna, myös palvelimen
 kaksisuuntainen tiedonsiirtotoiminto otetaan pois käytöstä.
 Ongelman voi ehkäistä asentamalla asiakastietokoneeseen
 tulostinohjaimen ennakkoon kohdan 1) Kun asiakas- ja
 palvelintietokoneessa on sama käyttöjärjestelmä mukaan. Ongelman
 voi ehkäistä myös määrittämällä jaetun tulostimen käyttöoikeudet
 siten, että asiakastietokoneen käyttäjä ei voi muokata asetuksia.

- Internetin kautta tulostaminen (IPP-ympäristössä) edellyttää,
 että asiakastietokoneisiin asennetaan paikallisesti samat
 ohjainversiot kuin palvelimeen.
 Tässä tapauksessa asiakastietokone ei voi käynnistää
 tilavalvontaa, koska tilatietoja ei välitetä Internetin kautta.

- Jos palvelimeen ja asiakastietokoneisiin asennetaan sama
 ohjainversio paikallisesti, asiakaskoneisiin voi luoda
 verkkotulostinkuvakkeen automaattisesti vyöryttämistoiminnolla.

____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.55