Readme_Dutch.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2004. Alle rechten voorbehouden.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 BJ-printerstuurprogramma
Canon iP90 versie 1.85
Instructies
_____________________________________________________________________

Canon en BJC zijn gedeponeerde handelsmerken en Bubble Jet is een
handelsmerk van CANON INC.

Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.

Intel en Pentium zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel
Corporation.

Alle andere namen en merken die hier worden genoemd, zijn handels-
merken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.
_____________________________________________________________________

< Inhoud >

Inleiding
 Voorwoord
 Onderdelen van de installatie
 Systeemvereisten
 Voorzorgsmaatregelen
 Installatiemethode
 Waarschuwingsberichten die tijdens de installatie verschijnen
 Het printerstuurprogramma verwijderen

Instellingen voor het printerstuurprogramma opgeven
 Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen
 Opmerkingen bij toepassingen
 Het printerstuurprogramma gebruiken

Informatie over afdrukken in een netwerk
 Voorwoord
 Te gebruiken versie van het printerstuurprogramma
 Installatie- en configuratiemethoden
 Beperkingen met betrekking tot het netwerk

=====================================================================
Inleiding
=====================================================================

< Voorwoord >

Dit bestand bevat belangrijke informatie over het configureren en
gebruiken van het BJ-printerstuurprogramma waarbij deze Leesmij is
geleverd. U kunt met het BJ-printerstuurprogramma afdrukken op de
Canon BJ-printer vanuit toepassingen die worden uitgevoerd onder
Microsoft (R) Windows (R) XP of Microsoft (R) Windows (R) 2000.
Voordat u de printer kunt gebruiken, moet u het
printerstuurprogramma op uw computer installeren.

Dit bestand bevat informatie over het gebruik van de printer met een
USB-verbinding.	
Als u de Bluetooth-optie gebruikt, raadpleegt u de "Bluetooth Unit
BU-10 User's Guide".

< Onderdelen van de installatie >

Het installatiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 - Installatieprogramma (Setup.exe)
  Installeert het BJ-printerstuurprogramma op de computer.

 - BJ-printerstuurprogramma (wordt in dit document simpelweg
  "printerstuurprogramma" genoemd)
  De software waarmee u op de printer kunt afdrukken.

 - Uninstaller
  Hiermee kunt u het printerstuurprogramma van de computer
  verwijderen.

 - Leesmij (readme_dutch.txt)
  Dit document. Dit bevat belangrijke informatie over het
  printerstuurprogramma.
  U kunt dit bestand na de installatie lezen door [Start]
  -[Programma's]-[Canon iP90]-[Leesmij] te kiezen.

< Systeemvereisten >

Voor deze software is de volgende systeemconfiguratie vereist:

Besturingssysteem
 Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 Windows 2000 Professional of
 Windows 2000 Server/Advanced Server

  Opmerking:
  - Dit product is speciaal ontworpen voor 32-bits versies
   van Windows.
  - De help wordt mogelijk niet correct weergegeven afhankelijk van
   het besturingssysteem of de versie van Internet Explorer.
   Aangeraden wordt het systeem bijgewerkt te houden met 
   Windows Update.

Hardware
 Computer:   Moet normaal werken met het gebruikte
        besturingssysteem. (CPU: Intel Pentium-microprocessor
        of equivalente microprocessor)
 Geheugen:   Moet normaal werken met het gebruikte
        besturingssysteem.
 Harde schijf: Ten minste 100 MB beschikbare ruimte vóór het
        installeren van het stuurprogramma.
 Overig:    Cd-rom-station
 Interface:  USB- of IrDA-interface
 Printerkabel: USB-kabel
 Monitor:   VGA of beter

< Voorzorgsmaatregelen >

Let vóór het installeren van de printer op het volgende.

- Sluit de printer aan op de computer, voordat u het
 installatieprogramma start.
 Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie.

- U moet volledige toegangsrechten tot de printerinstellingen hebben
 om een installatie te kunnen uitvoeren. Voordat u de installatie
 start, meld u zich aan als lid van de groep Beheerders (of als
 computerbeheerder in Windows XP).

- Sluit alle actieve toepassingen af.

- Als er een eerdere versie van het printerstuurprogramma op de
 computer is geïnstalleerd, moet u deze verwijderen met de
 uninstaller, voordat u het nieuwe stuurprogramma installeert.
 Volg de instructies op in de sectie "Het printerstuurprogramma
 verwijderen".

- Afhankelijk van de gebruikte omgeving, is het mogelijk dat er een
 Windows-printerstuurprogramma geleverd door Microsoft, automatisch
 op de computer wordt geïnstalleerd. Het wordt echter aanbevolen het
 printerstuurprogramma van Canon te gebruiken.
 
- Als u van plan bent de printer via de IrDA-interface van de
 computer aan te sluiten, raadpleegt u de printerhandleiding voor
 informatie over het installeren van het stuurprogramma voor
 gebruik met IrDA.
 
- Als u een Bluetooth-printer registreert met de functie [Draadloze
 verbinding] van [Printers en andere hardware] in het 
 [Configuratiescherm], voordat u de printer via een USB- of IrDA-
 verbinding gebruikt, is het mogelijk dat de installatie van het
 stuurprogramma niet werkt. In dit geval verwijdert u eerst de
 printer die met de functie [Draadloze verbinding] is geregistreerd
 en installeert u vervolgens het printerstuurprogramma.

- Bij het installeren van het printerstuurprogramma, wordt
 automatisch de taal gekozen die overeenkomt met de taalinstelling
 in het Configuratiescherm van de computer. Als de instelling van
 het Configuratiescherm niet door het printerstuurprogramma wordt
 ondersteund, verschijnt onmiddellijk na het starten van Setup.exe
 een scherm, waarin u de gewenste taalversie voor het stuurprogramma
 kunt kiezen.

 Instelling van Configuratiescherm
  * Windows XP
  Selecteer [Configuratiescherm]-[Datum, tijd, taal en
  landinstellingen]-[Taal- en landinstellingen] en selecteer op het
  tabblad [Geavanceerd] de taal onder [Taal voor programma's die
  niet Unicode-compatibel zijn].

  * Windows 2000
  Selecteer [Configuratiescherm]-[Landinstellingen] en klik op
  [Standaard instellen] bij [Taalinstellingen voor het systeem]
  op het tabblad [Algemeen] en geef vervolgens de taal op in
  het dialoogvenster [Landinstellingen voor het systeem
  selecteren].

< Installatiemethode >

De installatiemethode die hieronder wordt beschreven, is voor het
gebruik van de printer als een lokale printer. Wanneer u de printer
als een netwerkprinter gebruikt, volgt u de installatiemethode op die
wordt beschreven in "Informatie over afdrukken in een netwerk".

U kunt het printerstuurprogramma downloaden vanaf een website van
Canon.
(http://www.canon.com/)

  Opmerking:
  Wanneer u het gedownloade gecomprimeerde bestand uitpakt, slaat u
  het bestand op in een map, bijvoorbeeld [C:temp]. Gebruik alleen
  Romeinse letters in de mapnaam, anders wordt het
  printerstuurprogramma niet goed geïnstalleerd.

 1. Schakel de printer UIT.

   Opmerking:
   Als u de computer aanzet terwijl de printer aan staat,
   verschijnt de wizard [Nieuwe hardware gevonden] automatisch bij
   het opstarten van de computer. Klik op [Annuleren] als dit
   gebeurt.

 2. Open de map die het programma bevat.

 3. Dubbelklik op [Setup.exe] om het installatieprogramma te 
   starten.

 4. Klik op [Volgende] op het scherm [Welkom].

 5. Lees de [Licentie-overeenkomst]. Klik op [Ja] als u met de
   voorwaarden akkoord gaat.

   Het kopiëren van bestanden wordt gestart.

 6. Wanneer het scherm [Printerpoort] verschijnt, schakelt u de
   printer in en wacht u tot de poort wordt herkend.

   Opmerking:
   Als u de printerpoort zelf wilt kiezen, selecteert u 
   [Printerpoort selecteren] en klikt u op [Handmatige selectie]. 
   Selecteer de poort in het scherm [Poort selecteren] en klik 
   op [Volgende].

 7. Wanneer het bericht [Installatie voltooid] verschijnt, klikt u
   op [Voltooien].

   Opmerking:
   In bepaalde omgevingen verschijnt het bericht dat u de computer
   opnieuw moet opstarten, nadat u op [Afsluiten] klikt. Het is
   raadzaam de computer opnieuw op te starten, omdat de installatie
   zo kan worden voltooid.

< Waarschuwingsberichten die tijdens de installatie verschijnen >

 - In bepaalde omgevingen, verschijnt een bericht waarin u wordt
  gevraagd of u het bestaande printerstuurprogramma wilt vervangen.
  Klik op [Ja] als dit bericht verschijnt.

 * Windows XP
 Als het bericht verschijnt dat de software niet geschikt is
 bevonden door de Windows-logotest, kiest u ervoor om toch door te
 gaan met het installatieproces.

 * Windows 2000
 Als het bericht verschijnt dat de digitale handtekening niet werd
 gevonden, klikt u op [Ja] om door te gaan met het 
 installatieproces.

< Het printerstuurprogramma verwijderen >

Verwijder het printerstuurprogramma door de volgende procedure op te
volgen:

 1. Selecteer [Programma's] in het menu [Start] en klik vervolgens
   op [Canon iP90].

 2. Klik op [Uninstall].

 3. Als het dialoogvenster [Verwijdering bestand bevestigen]
   verschijnt, klikt u op de knop [OK].

   Opmerking:
   - Het printerstuurprogramma heeft geen uninstallprogramma 
    wanneer het niet met het installatieprogramma is 
    geïnstalleerd. Verwijder het printerstuurprogramma aan de 
    hand van onderstaande procedure:

   1) Selecteer [Instellingen] in het menu [Start] en klik op
     [Printers].
   2) Selecteer de naam van de printer die u wilt verwijderen en
     selecteer [Verwijderen] in het menu [Bestand].
   3) Selecteer [Servereigenschappen] in het menu [Bestand].
   4) Klik op het tabblad [Geavanceerd] en selecteer de naam
     van de printer die moet worden verwijderd onder
     [Geïnstalleerde printerstuurprogramma's].
   5) Klik op [Verwijderen], [OK].

=====================================================================
Instellingen voor het printerstuurprogramma opgeven
=====================================================================

< Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen >

 - Openen vanuit de toepassing
  U opent het printerstuurprogramma vanuit de toepassing door
  [Bestand]-[Pagina-instelling] te selecteren en op [Printer] te
  klikken, of door [Bestand]-[Afdrukken...] te selecteren en op
  [Eigenschappen] te klikken.

 - Direct openen
  Wanneer u veel gebruikte instellingen wilt opgeven of toegang
  wilt krijgen tot de onderhoudsfuncties van de printer, volgt u
  onderstaande procedure op. Gebruik de onderhoudsfuncties niet
  wanneer er wordt afgedrukt.

  1) Selecteer de volgende items in het menu [Start]:
    Voor Windows XP : [Printers en faxapparaten]
    Voor Windows 2000: [Instellingen]-[Printers]
  2) Klik op het pictogram van het printermodel dat u wilt
    gebruiken.
  3) Selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in het menu
    [Bestand].

< Opmerkingen bij toepassingen >

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Als u een hogere waarde opgeeft dan 1 bij [Pagina's per vel] in
  het dialoogvenster [Afdrukken] van Word, gebruikt u niet de optie
  [Paginaopmaak afdrukken] op het tabblad [Pagina-instelling] van
  het printerstuurprogramma. Als u voor beide instellingen een
  hogere waarde opgeeft dan 1, wordt het afdrukken niet correct
  uitgevoerd. Wanneer u meer dan een pagina per vel wilt afdrukken,
  geeft u dit op door slechts een van de instellingen te wijzigen.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Wanneer u in het dialoogvenster [Afdrukken] de optie [Aanpassen
  aan papierformaat] gebruikt, gebruikt u niet de optie [Afdrukken
  op schaal] op het tabblad [Pagina-instelling] van het
  printerstuurprogramma. Als u deze optie gebruikt, krijgt de optie
  [Papierformaat printer] op het tabblad [Pagina-instelling] van
  het printerstuurprogramma voorrang boven de optie [Aanpassen aan
  papierformaat] van Word.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Wanneer de optie [Formaat zonodig wijzigen in A4/Letter] van Word
  is ingeschakeld en de optie [Afdrukstand] in het dialoogvenster
  [Pagina-instelling] van Word is ingesteld op [Staand] en de
  [Afdrukstand] in het printerstuurprogramma is ingesteld op
  [Liggend], wordt het afdrukken niet correct uitgevoerd. U kunt
  dit voorkomen door vóór het afdrukken de optie [Formaat zonodig
  wijzigen in A4/Letter] uit te schakelen. U krijgt toegang tot
  deze functie door het dialoogvenster [Opties] te openen vanuit
  het menu [Extra] van Word en te klikken op het tabblad
  [Afdrukken].

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Wanneer u het [Papierformaat] en de [Afdrukstand] wilt wijzigen,
  doet u dit in Word en niet in het printerstuurprogramma.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Wanneer u [Afdrukken op schaal], [Passend op papierformaat] of 
  [Pagina-indeling afdrukken] selecteert bij [Afdruktype] op het
  tabblad [Pagina-instelling], doet u het volgende:

  1. Open het dialoogvenster [Afdrukken] van Word.
  2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
    en selecteer [Afdruktype] op het tabblad [Pagina-instelling].
    Klik op OK.
  3. Sluit het venster [Afdrukken] zonder het afdrukken te starten.
  4. Open het dialoogvenster [Afdrukken] van Word opnieuw.
  5. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
    en klik opnieuw op [OK].
  6. Start het afdrukken.

 - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
  Als de optie "Formaat zonodig wijzigen in A4/Letter" in Excel
  2002 is ingeschakeld en de instelling voor "Papierformaat" op het
  tabblad "Pagina-instelling" van het printerstuurprogramma komt
  niet overeen met de instelling voor papierformaat in Excel (de
  ene optie staat ingesteld op A4 en de andere op Letter), wordt
  bij het afdrukken de instelling van het printerstuurprogramma
  gebruikt. Als er een probleem optreedt, geeft u in het
  printerstuurprogramma dezelfde instelling op voor het
  papierformaat als in Excel. U kunt ook in Excel op het tabblad
  "Internationaal" de optie "Papierformaat zonodig wijzigen in
  A4/Letter" uitschakelen. U krijgt toegang tot deze optie door
  [Opties] te kiezen in het menu [Extra]. Vervolgens drukt u de
  gegevens af.

 - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
  In Lotus Organizer wordt in kleur afgedrukt, zelfs wanneer
  monochroom afdrukken is geselecteerd. U kunt dit voorkomen door
  [Grijstinten] in het printer-stuurprogramma in te schakelen.

 - Photoshop/Adobe Systems Inc.
  Het afdrukken wordt niet uitgevoerd als u geen
  systeembeheerdersrechten hebt. Zorg dat u zich aanmeldt met
  systeembeheerdersrechten.

 - Lotus Notes/Lotus Corporation
  Het systeem kan zich bij bepaalde afdruktaken vergrendelen. Zorg
  dat u in de pagina-instellingen van Notes een boven- en
  ondermarge opgeeft van 22,86 mm (0,9 inch) of 27,94 mm (1,1 
  inch).

 - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
  Als u het afdrukken vanuit de toepassing annuleert, loopt de
  volgende afdruktaak vast. Selecteer op het tabblad [Geavanceerd]
  van het eigenschappenvenster van de printer, de functie spoolen
  voor het document.

 - CorelDraw 8/Corel Corporation
  Er kunnen zich problemen voordoen bij het openen van het
  eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma vanuit
  CorelDraw 8.0. Het systeem kan vastlopen of tekens kunnen
  vervormd raken. U voorkomt dit door het eigenschappenvenster van
  het printerstuurprogramma te openen vanuit de map [Printers], de
  gewenste instellingen op te geven en vervolgens af te drukken
  vanuit de toepassing. Dit probleem doet zich niet voor in
  CorelDraw 9.0.

 - Illustrator/Adobe Systems Inc.
  Het afdrukken van bitmaps duurt lang of er worden enkele
  gegevens niet afgedrukt.
  Maak de selectie van de optie voor bitmap afdrukken in het
  dialoogvenster [Afdrukken] ongedaan en druk opnieuw af.

< Het printerstuurprogramma gebruiken >

Bij het gebruik van het printerstuurprogramma gelden enkele
beperkingen. Houd bij het afdrukken rekening met het volgende:

 - Bij het gebruik van bepaalde toepassingen, werkt de instelling
  voor [Aantal] niet, wanneer u deze instelling opgeeft in het
  printerstuurprogramma. In dergelijke gevallen geeft u de
  instelling op in het dialoogvenster [Afdrukken] van de
  toepassing.

 - Bij bepaalde toepassingen werkt het afdrukken niet goed als u
  meerdere exemplaren van een document probeert af te drukken en
  de optie [Sorteren] is geselecteerd op het tabblad
  [Pagina-instelling] van het printerstuurprogramma of in het
  dialoogvenster [Afdrukken] van de toepassing. U kunt dit alleen
  oplossen door de optie [Sorteren] uit te schakelen.
  
 - Bij het afdrukken zonder marges wordt het document zodanig 
  vergroot dat het buiten het paginabereik ligt en daardoor zonder
  marges wordt afgedrukt. Als [P 89x254mm] is geselecteerd bij 
  [Paginaformaat] op het tabblad [Pagina-instelling], wordt het 
  gedeelte dat buiten de pagina ligt, groter dan wanneer een ander
  paginaformaat wordt geselecteerd. Als u niet tevreden bent met
  het resultaat van afdrukken zonder marges, verlaagt u de 
  hoeveelheid uitbreiding, zodat er meer van het document wordt
  afgedrukt.

 - Bij bepaalde toepassingen werkt het afdrukken niet goed als
  [Afdruktype] of [Halftonen] is ingesteld op [Auto]. In dit geval
  start u de [Afdrukadviseur] op het tabblad [Afdruk] en selecteert
  u de optie [Een foto van topkwaliteit afdrukken] of [Tabellen en
  diagrammen afdrukken]. U kunt ook [Afdrukkwaliteit] op het
  tabblad [Afdruk] instellen op [Aangepast] en een andere
  instelling dan [Auto] kiezen voor [Halftonen]. Stel vervolgens
  [Kleuraanpassing] in op [Handmatig] en selecteer een andere
  instelling dan [Auto] voor [Afdruktype].

 - Wanneer u gegevens afdrukt met gradaties of met veel grafische
  informatie, is het mogelijk dat deze niet worden afgedrukt. Dit
  gebeurt als er onvoldoende schijfruimte op de harde schijf is
  voor de tijdelijke opslag van gegevens. U lost dit op door 40-50
  MB ruimte vrij te maken op de schijf waar Windows XP of Windows
  2000 is geïnstalleerd. U kunt ook voldoende ruimte instellen 
  voor de spoolmap op de schijf. U wijzigt de locatie van de 
  spoolmap als volgt:  
  1. Selecteer de volgende items in het menu [Start]:
    Voor Windows XP : [Printers en faxapparaten]
    Voor Windows 2000: [Instellingen]-[Printers]
  2. Selecteer [Servereigenschappen] in het menu [Bestand].
  3. Klik op het tabblad [Geavanceerd], wijzig de stationsnaam bij
    [Spoolmap] en klik vervolgens op [OK].

 - Als u een afdruktaak in de map Printer tijdens het afdrukken
  annuleert, duurt het enige tijd voordat het afdrukken
  daadwerkelijk stopt.

 - In sommige gevallen lukt het afdrukken niet als er onvoldoende
  virtueel geheugen is. U kunt dit oplossen door het wisselbestand
  te vergroten. U opent hiertoe het eigenschappenvenster [Systeem]
  door te dubbelklikken op [Systeem] in het Configuratiescherm of
  door te rechtsklikken op [Deze computer] en [Eigenschappen] te
  kiezen. Klik vervolgens op het tabblad [Geavanceerd], klik op
  [Instellingen voor prestaties...], klik op [Wijzigen...], wijzig
  de grootte van het wisselbestand, klik op [Instellen] en klik op
  [OK].
  
 - Als de geselecteerde [Taal] in het dialoogvenster [Info] niet 
  overeenkomt met de taal van het besturingssysteem, wordt het 
  scherm van het printerstuurprogramma mogelijk niet correct 
  weergegeven.
  
 - Wanneer u via de IrDA-interface op een Canon iP90 afdrukt, 
  werken de functies die van bi-directionele communicatie 
  afhankelijk zijn, niet. Daarom zullen berichten die op deze 
  functie betrekking hebben, zoals het bericht dat het papier op 
  is, niet in de BJ-statusmonitor verschijnen.

 - Wijzig niet de instellingen voor [Afdrukprocessor...] op het
  tabblad [Geavanceerd] van het eigenschappenvenster van de
  printer. Als u dit wel doet, kunnen de volgende functies niet
  worden gebruikt.
   - [Paginaopmaak afdrukken], [Poster afdrukken], [Boekwerkje
    afdrukken] en [Dubbelzijdig afdrukken] op het 
    tabblad [Pagina-instelling]
   - Alle functies op het tabblad [Stempel/Achtergrond]
   - [Afdrukvoorbeeld] op het tabblad [Afdruk]

 - De volgende functies kunnen niet worden gebruikt als u de optie
  [Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen] op het tabblad
  [Geavanceerd] van het eigenschappenvenster van het
  printerstuurprogramma uitschakelt:
  - [Paginaopmaak afdrukken], [Poster afdrukken], [Boekwerkje
   afdrukken], [Dubbelzijdig afdrukken], [Omgekeerde 
   volgorde] en [Sorteren] op het tabblad [Pagina-instelling]
  - Alle functies op het tabblad [Stempel/Achtergrond]
  - [Afdrukvoorbeeld] op het tabblad [Afdruk]
  - [Hoeveelheid spoolgegevens reduceren] in het dialoogvenster
   [Afdrukopties]

 - De volgende functies kunnen niet worden gebruikt als u een
  toepassing gebruikt die EMF-spooling niet ondersteunt
  (bijvoorbeeld Adobe PhotoShop LE en MS Photo Editor):
  - [Paginaopmaak afdrukken], [Poster afdrukken], [Boekwerkje
   afdrukken],[Dubbelzijdig afdrukken], [Omgekeerde 
   volgorde] en [Sorteren] op het tabblad [Pagina-instelling]
  - Alle functies op het tabblad [Stempel/Achtergrond]
  - [Afdrukvoorbeeld] op het tabblad [Afdruk]

 - De volgende functies kunnen niet worden gebruikt als u
  [Afdrukken naar bestand] selecteert in het dialoogvenster
  [Afdrukken] van de toepassing:
  - [Paginaopmaak afdrukken], [Poster afdrukken], [Boekwerkje
   afdrukken], [Dubbelzijdig afdrukken, [Omgekeerde volgorde] en
   [Sorteren] op het tabblad [Pagina-instelling]
  - Alle functies op het tabblad [Stempel/Achtergrond]
  - [Afdrukvoorbeeld] op het tabblad [Afdruk]

 - Wanneer [Paginaopmaak] op het tabblad [Pagina-instelling] is
  ingesteld op [2 pagina-afdruk] of hoger, kunnen in bepaalde
  toepassingen de pagina's worden afgekapt. Als dit gebeurt, past u
  de lay-out van de pagina's aan in de toepassing.

 - Wanneer u een poster, stempel of achtergrond afdrukt, is het
  aantal weergegeven pagina's van het document in de wachtrij
  groter dan het werkelijke aantal pagina's.

 - De kleuren in de schermweergave van de toepassing, kunnen
  verschillen van de kleuren in de weergave van het voorbeeld.

 - De kleuren in de weergave van het voorbeeld, kunnen verschillen
  van de kleuren op de afdruk.

 - Aangezien de resolutie in de weergave van het voorbeeld verschilt
  van de resolutie van de afdruk, kunnen tekst en lijnen in het
  voorbeeld er anders uitzien dan in de eigenlijke afdruk.

 - Bij sommige toepassingen wordt het afdrukken onderverdeeld in
  meerdere taken. In dit geval wordt in de weergave van het
  voorbeeld alleen de taak weergegeven die wordt afgedrukt en kan
  de weergave er anders uitzien dan door de gebruiker was bedoeld.

 - De weergave van het voorbeeld kan in de volgende gevallen niet
  worden gebruikt:
  - Wanneer tijdens het afdrukken op met de rechtermuisknop wordt
   geklikt op het printerpictogram en [Printer off line gebruiken]
   wordt geselecteerd
  - Tijdens het afdrukken buiten de opgegeven tijden, wanneer
   [Beschikbaar van] is ingesteld op het tabblad [Geavanceerd] van
   het eigenschappenvenster van de printer
   
 - Als u de Bluetooth-optie gebruikt en een van onderstaande acties
  uitvoert, is het mogelijk dat de afdruktaak niet wordt beëindigd
  en dat het bericht "Bezig met afdrukken" op de statusmonitor
  wordt weergegeven, zelfs nadat het afdrukken is voltooid en de
  afdruk is uitgeworpen. Als dit gebeurt, klikt u op de knop
  [Afdrukken annuleren] op de statusmonitor of annuleert u de
  afdruktaak vanuit de afdrukwachtrij van de printer.
  - U verplaatst de printer tijdens het afdrukken naar een locatie 
  waar de printer buiten het bereik van de radiogolven staat of
  waar de radiogolven niet krachtig genoeg zijn.
  - U schakelt de printer uit. 
 
 - Als u een Bluetooth-printer gebruikt en u annuleert het afdrukken
  nadat er een fout is opgetreden, kunt u mogelijk geen afdruk-  
  bewerkingen meer uitvoeren. Als dit gebeurt, zet u de printer uit
  en weer aan.

 - Meer details over functies in Windows XP of Windows 2000 kunt u
  vinden in de bijbehorende gebruikershandleidingen.

=====================================================================
Informatie over afdrukken in een netwerk
=====================================================================

< Voorwoord >

In Windows kunnen een of meer gebruikers een printer in een netwerk
delen. Hiervoor moeten wel enkele instellingen worden opgegeven op de
computers die verbonden zijn met het netwerk.

De computer waarop de printer is aangesloten heet een afdrukserver
(hierna simpelweg server genoemd). De computer die de printer
gebruikt die is aangesloten op een server in een netwerk, wordt de
clientmachine genoemd (hierna simpelweg client).

De server en de client hoeven niet hetzelfde besturingssysteem te
hebben. De installatiemethode en de beperkingen op het gebruik,
verschillen echter wel, afhankelijk van de combinatie van
besturingssystemen op de server en client.

< Te gebruiken versie van het printerstuurprogramma >

- Gebruik het printerstuurprogramma dat overeenkomt met de
 besturingssystemen op de server en de client.

- De combinatie van het printerstuurprogramma (gemaakt door
 Microsoft) dat onderdeel is van Windows en een
 printerstuurprogramma van Canon, biedt niet de mogelijkheid voor
 het afdrukken in een netwerk. Gebruik de stuurprogramma's van Canon
 op zowel de server als clients.

- De printerstuurprogramma's die op de server en clients worden
 gebruikt, moeten dezelfde versie hebben. Wanneer Windows XP wordt
 gebruikt met Windows 2000, installeert u printerstuurprogramma
 versie 1.85 op zowel de server als de client.

Opmerking:
 Er is geen printerstuurprogramma voor Windows NT 4.0 voor een
 printer die geen parallelle interface heeft.

- Wanneer Windows Me, Windows 98 of Windows 95 wordt gebruikt,
 installeert u de nieuwste versie van het BJ-printerstuurprogramma
 voor het betreffende besturingssysteem.

< Installatie- en configuratiemethoden >

Gebruik de installatiemethode die behoort bij het type
besturingssysteem dat op de server wordt gebruikt.

 - Windows XP of Windows 2000 ----- (1), (2)
  Opmerking:
  Gebruik een procedure die overeenkomt met het type
  besturingssysteem dat op de client wordt gebruikt.

 - Windows Me, Windows 98 of Windows 95 ----- (3)

(1) Wanneer zowel de server als de client hetzelfde
  besturingssysteem hebben Server: Windows XP of Windows 2000,
  Client: Windows XP of Windows 2000

 1. Installeer op de server een printerstuurprogramma dat geschikt
   is voor het besturingssysteem. De installatiemethode is ongeveer
   hetzelfde als voor een gewone lokale printer.

 2. Stel de printer die is aangesloten op de afdrukserver, in als
   een gedeelde printer. Instructies hiervoor kunt u vinden in de
   Help van Windows.

   Installatie door middel van aanwijzen en afdrukken (methode
   waarbij een printerstuurprogramma voor clients wordt opgeslagen
   op de afdrukserver met gebruikmaking van de functie [Extra
   stuurprogramma's] in Windows XP of Windows 2000) is hier
   mogelijk. (Wanneer u dit doet, slaat u stap 3 over.)

 3. Installeer op de client een printerstuurprogramma dat geschikt
   is voor het besturingssysteem. De installatiemethode is ongeveer
   hetzelfde als voor een gewone lokale printer.

   Opmerking:
   - U kunt tijdens de installatie een willekeurige poort kiezen.
    Hierna voltooit u de installatie.
   - Wanneer u het printerstuurprogramma installeert met het
    installatieprogramma, verschijnt er een bericht waarin u
    wordt gevraagd de printer in te schakelen. Negeer dit
    bericht.

 4. Open de netwerkcomputer op de client en rechtsklik op het
   pictogram van de gedeelde printer op de server die u wilt
   gebruiken, en selecteer het volgende menu-item:

   - [Verbinden...] voor Windows XP of Windows 2000

 Op deze manier maakt u een pictogram voor een gedeelde printer op
 de client. Aangezien het pictogram van de printer waarvoor in stap
 3 een printerstuurprogramma is geïnstalleerd, niet langer nodig is,
 kan dit worden verwijderd.

(2) Wanneer er op de client een ander besturingssysteem wordt
  gebruikt
  Server: Windows XP, Windows 2000
  Client: Windows Me, Windows 98, Windows 95

 1. Installeer een printerstuurprogramma dat geschikt is voor het
   besturingssysteem op de server. De installatiemethode is
   ongeveer hetzelfde als voor een gewone lokale printer.

 2. Stel de printer die is aangesloten op de afdrukserver, in als
   een gedeelde printer. Instructies hiervoor kunt u vinden in de
   Help van Windows.

 3. Installeer op de client een printerstuurprogramma dat geschikt
   is voor het besturingssysteem. De installatiemethode is
   ongeveer hetzelfde als voor een gewone lokale printer.

   Opmerking:
   - U kunt tijdens de installatie een willekeurige poort kiezen.
    Hierna voltooit u de installatie.
   - Wanneer u het printerstuurprogramma installeert met het
    installatieprogramma, verschijnt er een bericht waarin u wordt
    gevraagd de printer in te schakelen. Negeer dit bericht.

 4. Selecteer [Start]-[Instellingen]-[Printers] op de client.

 5. Rechtsklik op het pictogram van de printer die u wilt gebruiken
   en selecteer [Eigenschappen].

 6. Klik op het tabblad [Details] en klik op [Poort toevoegen...].

 7. Selecteer [Netwerk] en klik op [Bladeren].

 8. Selecteer in de lijst met printers het type gedeelde printer dat
   u wilt gebruiken en klik op [OK].

 Op deze manier maakt u een pictogram voor een gedeelde printer op
 de client.

(3) Wanneer Windows Me, Windows 98 of Windows 95 op de server wordt
  gebruikt
  Server: Windows Me, Windows 98 of Windows 95
  Client: Windows XP, Windows 2000

 1. Installeer op de server een printerstuurprogramma dat geschikt
   is voor het besturingssysteem. De installatiemethode is ongeveer
   hetzelfde als voor een gewone lokale printer.

 2. Stel de printer die is aangesloten op de afdrukserver, in als
   een gedeelde printer. Instructies hiervoor kunt u vinden in de
   Help van Windows.

 3. Installeer op de client een printerstuurprogramma dat geschikt
   is voor het besturingssysteem. De installatiemethode is ongeveer
   hetzelfde als voor een gewone lokale printer.

  Opmerking:
  - U kunt tijdens de installatie een willekeurige poort kiezen.
   Hierna voltooit u de installatie.
  - Wanneer u het printerstuurprogramma installeert met het
   installatieprogramma, verschijnt er een bericht waarin u wordt
   gevraagd de printer in te schakelen. Negeer dit bericht.

 4. Open het dialoogvenster [Printereigenschappen] op de client,
   selecteer [Poort toevoegen...] op het tabblad [Poorten] en voer
   de servernaam en het netwerkpad van de serverprinter in.

 Op deze manier maakt u een pictogram voor een gedeelde printer op
 de client. Aangezien het pictogram van de printer waarvoor in stap
 3 een printerstuurprogramma is geïnstalleerd, niet langer nodig is,
 kan dit worden verwijderd. Bij deze combinatie van
 besturingssystemen kan bi-directionele communicatie niet op de
 normale wijze worden uitgevoerd. Raadpleeg "Wanneer Windows Me,
 Windows 98 of Windows 95 op de server wordt gebruikt" in
 "Beperkingen met betrekking tot het netwerk".

< Beperkingen met betrekking tot het netwerk >

- Wanneer u een netwerkprinter gebruikt en de BJ-statusmonitor op de
 client is actief, wordt er een opdracht naar de printer gestuurd om
 de status op te halen. Als u de optie [Waarschuwing geven als
 externe documenten worden afgedrukt] op het tabblad [Geavanceerd]
 van het dialoogvenster [Eigenschappen voor Afdrukserver] op de
 afdrukserver hebt geactiveerd, verschijnt er bij elke opdracht een
 bericht op de client dat het afdrukken is voltooid. Om te voorkomen
 dat deze berichten verschijnen, maakt u de selectie van de optie
 [Waarschuwing geven als externe documenten worden afgedrukt] op het
 tabblad [Geavanceerd] van het dialoogvenster [Eigenschappen voor
 afdrukserver] op de afdrukserver ongedaan, en start u de
 afdrukserver opnieuw op om de instelling in werking te laten 
 treden.
 
- Als de printer wordt gedeeld in een netwerk, verschijnt het
 bevestigingsbericht voor het vervangen van de inkttank niet op de
 client wanneer het afdrukken wordt gestart. Vergeet niet na
 het vervangen van de inkttank de inktteller opnieuw in te stellen.
 Als u dit niet doet, is het mogelijk dat de waarschuwing voor
 weinig inkt niet goed werkt.

- Wanneer Windows Me, Windows 98 of Windows 95 op de server wordt
 gebruikt

 De bi-directionele communicatie met de printer verloopt niet
 normaal; er verschijnt een waarschuwing en het afdrukken wordt
 soms stopgezet of helemaal niet uitgevoerd. U lost dit probleem op
 door [Eigenschappen] te selecteren van het printerstuurprogramma op
 de server, klik op [Wachtrij-instellingen...] op het tabblad
 [Details] en selecteer [Bi-directionele ondersteuning voor deze
 printer uitschakelen].

- Wanneer Windows XP of Windows 2000 op de client wordt gebruikt
 Bij het uitvoeren van een Point en Print Setup, wordt de instelling
 voor bi-directionele ondersteuning op de client uitgeschakeld. Als
 de gebruiker op de client het eigenschappenvenster van het
 printerstuurprogramma sluit door op [OK] te klikken, zonder de
 bi-directionele ondersteuning in te schakelen, wordt deze functie
 ook uitgeschakeld op de server. U lost dit probleem op door het
 printerstuurprogramma eerst op de client te installeren door de
 procedure op te volgen in "(1) Wanneer zowel de server als de 
 client hetzelfde besturingssysteem hebben". U kunt dit probleem ook
 voorkomen door de toegangsrechten van de clientgebruiker te 
 beperken bij het opgeven van een beveiligingsinstelling voor een
 gedeelde printer.

- Wanneer u afdrukt via internet (IPP-omgeving), controleert u de
 versie van het printerstuurprogramma op de server en installeert u
 hetzelfde printerstuurprogramma op de client als een lokale
 printer. Hierbij kan de Statusmonitor niet op de client worden
 gestart, omdat de printerstatus niet via internet kan worden
 opgehaald.

- Wanneer hetzelfde printerstuurprogramma op zowel de server als de
 client als een lokale printer is geïnstalleerd, kan er automatisch
 een pictogram voor de netwerkprinter op de client worden gemaakt.

_____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.63