Readme_Danish.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2004. Alle rettigheder forbeholdes.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 BJ-printerdriver
Canon iP90 Version 1.85
Instruktioner
_____________________________________________________________________

Canon og BJC er registrerede varemærker, og Bubble Jet er et 
varemærke tilhørende CANON INC.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.

Alle andre navne og varemærker, der er nævnt heri, er enten
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ejerne.
_____________________________________________________________________

< Indhold >

Introduktion
 Forord
 Installationskomponenter
 Systemkrav
 Sikkerhedsforanstaltninger ved installation
 Installationsmetode
 Viste advarsler under installationen
 Sådan slettes printerdriveren

Angivelse af indstillinger for printerdriveren
 Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren
 Hvad du bør være opmærksom på, når du arbejder med programmer
 Sådan bruges printerdriveren

Om netværksudskrivning
 Indledning
 Hvilken version af printerdriveren skal der bruges?
 Metoder til installation og opsætning
 Begrænsninger i forbindelse med netværk

===================================================================== 
Introduktion
=====================================================================

< Forord >

Denne Vigtigt-fil indeholder vigtige oplysninger om opsætning og
brug af BJ-printerdriveren, som Vigtigt-filen distribueres sammen
med. BJ-printerdriveren bruges, når der udskrives på Canon
BJ-printeren fra programmer, som kører under Microsoft (R) Windows
(R) XP eller Microsoft (R) Windows (R) 2000. Printerdriveren skal
være installeret på computeren, før printeren kan bruges.

Denne fil indeholder oplysninger, som er nødvendige for at kunne 
anvende printeren med en USB-forbindelse. 
Hvis du bruger Bluetooth, skal du se "Bluetooth Unit BU-10 User's 
Guide".

< Installationskomponenter >

Installationspakken består af følgende dele:

 - Installationsprogrammet (Setup.exe)
  Installerer BJ-printerdriveren på computeren.

 - BJ-printerdriveren (omtales i dokumentet som "printerdriveren")
  Det program, der gør det muligt at udskrive på printeren.

 - Afinstallationsprogram
  Bruges til at fjerne printerdriveren fra computeren.

 - Vigtigt (readme_danish.txt)
  Dette dokument. Dokumentet indeholder vigtige oplysninger om
  printerdriveren. Hvis du vil se dokumentet, efter at driveren er
  installeret, skal du vælge [Start]-[Programmer]-
  [Canon iP90]-[Vigtigt].

< Systemkrav >

Til dette program kræves følgende systemkonfiguration:

Operativsystem
 Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 Windows 2000 Professional eller 
 Windows 2000 Server/Advanced Server

  Bemærk!
  - Produktet er designet til anvendelse med 32-bit versioner
   af Windows.
  - Hjælpen vises muligvis ikke korrekt, afhængigt af, hvilken 
   version afoperativsystemet eller Internet Explorer, du 
   benytter.
   Det anbefales, at du holder computeren opdateret ved hjælp af 
   Windows Update. 

Hardware
 Computer:   Skal fungere normalt med det benyttede
         operativsystem. (CPU: Intel Pentium-mikroprocessor
         eller en tilsvarende mikroprocessor)
 Hukommelse:  Skal fungere normalt med det benyttede
         operativsystem.
 Harddisk:   Der skal mindst være 100 MB ledig plads, før
         driveren installeres
 Andet drev:  Cd-rom-drev
 Grænseflade:  USB- eller IrDA-grænseflade
 Printerkabel: USB-kabel
 Skærm:     VGA eller bedre

< Sikkerhedsforanstaltninger ved installation >

Læs nedenstående sikkerhedsforanstaltninger, før printerdriveren
installeres.

- Slut printeren til computeren, før installationen startes.
 Der er flere oplysninger om dette i printerhåndbogen.

- Du skal have fuld adgang til printerindstillingerne for at kunne
 foretage en installation. Før du påbegynder installationen, skal
 du logge på som medlem af gruppen Administratorer (eller som
 computeradministrator, hvis du bruger Windows XP).

- Luk alle programmer, du har kørende.

- Hvis der er installeret en tidligere version af printerdriveren
 på computeren, skal du fjerne den ved hjælp af afinstallations-
 programmet, før den nye driver installeres. Fjern den tidligere
 version i overensstemmelse med vejledningen i "Sådan slettes
 printerdriveren".

- Afhængigt af det miljø, du arbejder i, vil en Windows
 -printerdriver, som er stillet til rådighed af Microsoft, muligvis
 blive installeret på computeren. Det anbefales imidlertid, at du
 bruger den printerdriver, der stilles til rådighed af Canon.
 
- Hvis du vil tilslutte printeren via computerens IrDA-grænseflade,
 skal du læse i brugerhåndbogen til printeren, hvordan du 
 installerer IrDA-driveren.
 
- Hvis du registrerer en Bluetooth-printer til funktionen 
 [Trådløs forbindelse] i [Printere og anden hardware] i 
 [Kontrolpanel], før du bruger printeren med en USB- eller 
 IrDA-forbindelse, fortsætter driverinstallationen muligvis ikke 
 normalt. Hvis dette er tilfældet, skal du først slette printeren,
 som blev registreret til funktionen [Trådløs forbindelse] og 
 derefter installere printerdriveren.

- Installationsprogrammet installerer automatisk printerdriveren
 i det sprog, der svarer til indstillingerne i computerens
 Kontrolpanel. Hvis disse indstillinger ikke understøttes af
 printerdriveren, vises et skærmbillede, hvor der kan vælges
 sprog, umiddelbart efter Setup.exe er startet. Vælg den
 ønskede sprogversion.

 Indstillinger for Kontrolpanel
  * Windows XP
  Vælg [Kontrolpanel] - [Dato, Klokkeslæt, Sprog og International]
  -[Internationale indstillinger], og angiv derefter [Sprog til
  ikke-Unicode-programmer] under fanen [Avanceret].

  * Windows 2000
  Vælg [Kontrolpanel] og [International]. Klik på [Benyt som
  standard] under [Sprogindstillinger på computeren] under fanen
  [Generelt], og angiv sprog i dialogboksen [Vælg landestandard].


< Installationsmetode >

Den installationsmetode, der er beskrevet nedenfor, skal bruges,
når printeren benyttes som lokal printer.
Når printeren bruges som netværksprinter, skal du benytte den
installationsmetode, der er beskrevet i "Om netværksudskrivning".

Du kan hente printerdriveren fra et Canon-websted.
(http://www.canon.com/)

   Bemærk!
   Når du pakker den overførte, komprimerede fil ud, skal du
   gemme filen i en mappe som f.eks. [C:\temp].
   Der må kun benyttes engelske tegn i mappenavnet.
   Ellers kan printerdriveren muligvis ikke installeres korrekt.

 1. Sluk for printeren.

   Bemærk!
   Hvis du tænder for computeren, mens printeren er tændt, vises
   guiden [Der er fundet ny hardware], som er en Plug and Play-
   funktion i Windows, automatisk, når du starter computeren. Hvis
   det sker, skal du klikke på [Annuller].

 2. Åbn den mappe, som indeholder programmet.

 3. Dobbeltklik på [Setup.exe] for at starte 
   installationsprogrammet.

 4. Klik på [Næste] i skærmbilledet [Velkommen].

 5. Læs [Software-licensaftale]. Klik på [Ja], hvis du kan
   acceptere betingelserne.

   Kopiering af filerne starter.

 6. Når skærmbilledet [Printerport] vises, skal du tænde for
   printeren og vente, indtil porten er fundet.

   Bemærk!
   Hvis du selv vil vælge printerporten, skal du markere [Vælg
   printerport og klikke på [Manuel markering]. I skærmbilledet 
   [Vælg port] skal du markere porten og klikke på [Næste].

 7. Klik på [Udfør], når skærmbilledet [Installationen er fuldført]
   vises.

   Bemærk!
   Når du har klikket på [Afslut], vil der i visse miljøer blive
   vist en meddelelse, hvor du bliver bedt om at starte computeren
   igen. Det anbefales, at du starter computeren igen for at
   fuldføre installationen korrekt.


< Viste advarsler under installationen >

 - I visse miljøer vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om
  du vil erstatte den printerdriver, der allerede er installeret,
  med denne printerdriver. Hvis en sådan meddelelse vises, skal
  du klikke på [Ja].

 * Windows XP
 Hvis der under installationen vises en meddelelse om, at
 programmet ikke har bestået en Windows-kontroltest, skal du
 klikke på [Fortsæt alligevel] for at fortsætte installationen.

 * Windows 2000
 Hvis meddelelsen [Digital signatur blev ikke fundet] vises
 under installationen, skal du klikke på [Ja] for at fortsætte
 installationen.

< Sådan slettes printerdriveren >

Du kan slette en printerdriver, som du ikke benytter, ved at følge
denne fremgangsmåde:

 1. Vælg [Programmer] i menuen [Start], og vælg derefter
   [Canon iP90].

 2. Klik på [Fjern].

 3. Hvis dialogboksen [Bekræft sletning af filer] vises, skal du
   klikke på knappen [OK].

   Bemærk!
   - Printerdriveren kan ikke fjernes automatisk, medmindre den 
    blev installeret vha. installationsprogrammet. Du kan slette 
    den overflødige printerdriver ved at følge denne 
    fremgangsmåde:

   1) Vælg [Indstillinger] i menuen [Start], og klik derefter på
     [Printere].
   2) Marker navnet på en printer, der skal slettes, og vælg
     [Slet] i menuen [Filer].
   3) Vælg [Serveregenskaber] i menuen [Filer].
   4) Klik på fanen [Drivere], og marker navnet på en printer,
     der skal slettes, fra [Installerede printerdrivere].
   5) Klik på [Fjern], [OK].

=====================================================================
Angivelse af indstillinger for printerdriveren
=====================================================================

< Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren >

 - Åbning fra programmet
  Standardfremgangsmåden, når printerdriveren skal åbnes fra
  programmet, er at vælge [Filer]-[Sideopsætning] og klikke på
  [Printer] eller vælge [Filer]-[Udskriv...] og klikke på
  [Egenskaber].

 - Direkte åbning
  Hvis du vil angive en ofte anvendt indstilling eller have adgang
  til printerens vedligeholdelsesfunktioner, skal du følge
  fremgangsmåden nedenfor. Forsøg ikke at bruge
  vedligeholdelsesfunktionerne, mens der udskrives.

  1) Vælg følgende fra menuen [Start].
    Til Windows XP : [Printere og faxenheder]
    Til Windows 2000: [Indstillinger]-[Printere]
  2) Klik på ikonet for den printermodel, der skal bruges.
  3) Vælg [Udskriftsindstillinger] i menuen [Filer].


< Hvad du bør være opmærksom på, når du arbejder med programmer >

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Hvis du angiver en værdi, der er større end én, for
  indstillingen [Sider pr. ark] i dialogboksen [Udskriv] i
  Microsoft Word, skal du ikke benytte indstillingen
  [Sidelayoutudskrivning] under fanen [Sideopsætning] i driveren.
  Hvis du angiver værdier, der er større end begge disse
  indstillinger, vil udskrivningen ikke ske korrekt. Hvis du vil
  udskrive mere end én side pr. ark, skal du angive dette ved at
  bruge en af indstillings-mulighederne.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Når du bruger indstillingen [Skaler til papir] i dialogboksen
  [Udskriv], skal du ikke benytte indstillingen [Skaleret
  udskrivning] under fanen [Sideopsætning] i printerdriveren.
  Hvis den benyttes, overskrives indstillingen [Skaler til papir] i
  Microsoft Word af indstillingen [Printerpapirstørrelse] under
  fanen [Sideopsætning] i printerdriveren, når der skaleres for
  tilpasning.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Når funktionen [Tilpas til A4/Letter-format] er aktiveret
  i Microsoft Word, vil udskrivningen ikke ske korrekt, hvis
  [Retning] i dialogboksen [Sideopsætning] i Microsoft Word er
  angivet til [Stående], og indstillingen [Retning] i driveren
  er angivet til [Liggende].
  For at undgå dette bør du deaktivere [Tilpas til A4/Letter
  -format], før der udskrives. Du får adgang til funktionen ved at
  åbne dialogboksen [Indstillinger] i menuen [Funktioner] i
  Microsoft Word og klikke på fanen [Udskriv].

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Hvis du vil ændre indstillinger for [Papirstørrelse] og [Retning]
  bør du gøre dette ved at ændre indstillingerne i Microsoft Word
  og ikke i printerdriveren.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Når du vælger [Skaleret udskrivning], [Tilpas til side] eller
  [Sidelayoutudskrivning] under [Udskrivningstype] på fanen
  [Sideopsætning], skal du gøre følgende:

  1. Åbn dialogboksen [Udskriv] i Microsoft Word.
  2. Åbn installationsvinduet til printerdriveren, vælg
    [Udskriftstype] under fanen [Sideopsætning], og klik på [OK].
  3. Luk dialogboksen [Udskriv] igen uden at starte udskrivningen.
  4. Åbn dialogboksen [Udskriv] i Microsoft Word igen.
  5. Åbn installationsvinduet til printerdriveren, og klik på [OK]
    igen.
  6. Start udskrivningen.

 - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
  Hvis indstillingen "Tilpas til A4/Letter-format" er aktiveret i
  Excel 2002, og indstillingen "Papirstørrelse", der blev angivet
  under fanen "Sideopsætning" i skærmbilledet Printeregenskaber, er
  forskellig fra den papirstørrelse, der blev angivet i Excel
  (den ene er angivet til A4 og den anden til Letter), udskrives
  data i overensstemmelse med den papirstørrelse, der er angivet
  under Printeregenskaber.
  Hvis der opstår problemer, skal papirstørrelsen, der er angivet
  under Printeregenskaber, matches med den papirstørrelse, der er
  angivet i Excel. Du kan også vælge [Indstillinger] i menuen
  [Funktioner] i Excel og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet
  "Tilpas til A4/Letter-format" under fanen "International" og
  derefter udskrive dataene.

 - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
  Lotus Organizer udskriver i farve, også selvom der er valgt
  sort/hvid udskrivning. Du kan ændre dette ved at markere
  afkrydsningsfeltet [Gråtoneudskrift] i printerdriveren.

 - Photoshop/Adobe Systems Inc.
  Du kan muligvis ikke udskrive, hvis du ikke har
  administratorrettigheder på systemadministratorniveau. Log på med
  rettigheder som systemadministrator, når du vil udskrive.

 - Lotus Notes/Lotus Corporation
  Systemet kan låse fast i forbindelse med visse udskriftsjob. Sørg
  for, at det i indstillingerne af sidelayout i Lotus Notes er
  angivet, at top- og bundmargenerne skal være 22,86 mm eller 27,94
  mm.

 - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
  Hvis udskrivningen annulleres fra programmet, mislykkes det næste
  udskriftsjob. Vælg spooling for det dokument, der skal udskrives,
  i Printeregenskaber under fanen [Avanceret].

 - CorelDraw 8/Corel Corporation
  Der kan opstå problemer, hvis du forsøger at åbne
  installationsvinduet til printerdriveren fra CorelDraw 8.0. Der
  kan f.eks. ske nedbrud, eller der kan være beskadigede data. Du
  kan undgå dette ved at åbne installationsvinduet til
  printerdriveren fra mappen [Printere], angive de ønskede
  indstillinger og derefter udskrive fra programmet.
  Dette problem optræder ikke sammen med CorelDraw 9.0.

 - Illustrator/Adobe Systems Inc.
  Hvis bitmapudskrivning træder i kraft, kan udskrivningen vare
  noget længere eller visse data udskrives evt. slet ikke. Udskriv
  først, når markeringen af bitmapudskrivning i dialogboksen
  [Udskriv] er fjernet.


< Sådan bruges printerdriveren >

Når du udskriver med brug af denne printerdriver, kan der nogle gange
være begrænsninger på de ting, du kan gøre. Når du udskriver, bør du
derfor huske på følgende:

 - I visse programmer virker indstillingen [Kopier] ikke, hvis du
  forsøger dig med indstillingen fra printerdriveren. I sådanne
  tilfælde skal du angive indstillingen i dialogboksen [Udskriv]
  i det pågældende program.

 - Hvis du forsøger at udskrive flere kopier af et dokument, mens
  indstillingen for sætvis udskrivning er markeret under fanen
  [Sideopsætning] i printerdriveren eller i dialogboksen [Udskriv]
  i programmet, vil udskrivningen ikke ske korrekt i visse
  programmer. Du kan undgå dette problem ved at fjerne angivelsen
  af sætvis udskrivning, før du udskriver.
  
 - Ved udskrivning uden kant forstørres dokumentet, indtil det 
  går ud over siden. Dermed udskrives dokumentet uden margener. 
  Hvis der er valgt [P 89x254mm] som [Sidestørrelse] på fanen 
  [Sideopsætning], bliver den del, som går ud over siden, større
  i visse sektioner, sammenlignet med, når der vælges en anden 
  sidestørrelse. Hvis du er utilfreds med resultatet af 
  udskrivningen uden kant, skal du reducere udvidelsesgraden,
  så den passer til kanten af det dokument, du vil udskrive.

 - Når du bruger visse programmer, udskrives der muligvis ikke
  korrekt, hvis [Udskrivningstype] eller [Halvtoning] er angivet
  til [Automatisk].
  I sådanne tilfælde skal du starte [Udskrivningsvejledning] under
  fanen [Indstillinger] og sørge for at vælge [Udskriv et foto i
  topkvalitet] eller [Udskriv tabeller og diagrammer]. Alternativt
  kan du under fanen [Indstillinger] angive [Udskriftskvalitet] til
  [Brugertilpasset] og vælge en anden indstilling end [Automatisk]
  for [Halvtoning]. Angiv derefter [Farvejustering] til [Manuel],
  og vælg en anden indstilling end [Automatisk] for
  [Udskrivningstype].

 - Når der udskrives graduerede eller grafiktunge data, kan der 
  være data, der ikke udskrives. Dette sker, når der ikke er
  tilstrækkelig ledig plads på harddisken til, at dataene kan
  lagres der midlertidigt. Du kan afhjælpe problemet ved at sikre,
  at der er 40 - 50 MB ledig plads på det drev, hvor Windows XP
  eller Windows 2000 er installeret. Du kan også vælge at placere 
  spool-mappen på en disk, hvor der er tilstrækkelig plads. 
  Hvis du vil ændre placeringen af spool-mappen, skal du følge de 
  trin, der er beskrevet herunder.  
  1. Vælg følgende indstillinger i menuen [Start].    
    Ved Windows XP : [Printere og faxenheder]
    Ved Windows 2000: [Indstillinger]-[Printere]
  2. Vælg [Serveregenskaber] i menuen [Filer].  
  3. Klik på fanen [Avanceret], rediger drevnavnet på 
    [Spool-mappe], og klik derefter på [OK].

 - Hvis udskriftsjobbet annulleres fra mappen Printere, mens der
  udskrives, vil der være en forsinkelse, før udskrivningen reelt
  standser.

 - I nogle tilfælde lykkes udskrivningen ikke, hvis der ikke er
  tilstrækkelig virtuel hukommelse til rådighed. Det kan afhjælpes,
  hvis størrelsen på sidefilen øges. Hvis du vil gøre dette, skal
  du åbne dialogboksen [Egenskaber for system] ved at
  dobbeltklikke på [System] i Kontrolpanel eller højreklikke på
  [Denne computer] og vælge [Egenskaber]. Klik derefter på fanen
  [Avanceret], klik på [Indstillinger for ydeevne...], klik på
  [Skift...], angiv den nye størrelse på sidefilen, og klik på
  [Indstil] og derefter på [OK].
 
 - Hvis det valgte sprog i dialogboksen [Om] ikke svarer til 
  operativsystemets grænsefladesprog, vises skærmbilledet i 
  printerdriveren muligvis ikke korrekt.
  
 - Når du udskriver på en Canon iP90 via IrDA-grænseflade, vil 
  funktioner, som er afhængige af tovejskommunikation, ikke virke. 
  Derfor vises alle meddelelser til disse funktioner, f.eks. 
  "Der er ikke mere papir", ikke i BJ-statusovervågning.

 - Ret ikke indstillingerne for [Udskriftsprocessor...] under fanen
  [Avanceret] i dialogboksen Printeregenskaber.
  Hvis du ændrer indstillingerne, virker følgende funktioner ikke:
  - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
   [Folderudskrivning] og [Duplexudskrivning] på 
   fanen [Sideopsætning]
  - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
  - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]

  Følgende funktioner kan ikke bruges, hvis du fjerner markeringen
  af [Aktiver avancerede udskriftsfunktioner] under fanen
  [Avanceret] i dialogboksen Printeregenskaber:
  - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
   [Folderudskrivning], [Duplexudskrivning], 
   [Omvendt rækkefølge] og [I sæt] på fanen [Sideopsætning]
  - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
  - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]
  - [Reducer mængden af spooldata] i [Udskriftsindstillinger]

  Følgende funktioner kan ikke benyttes, hvis du bruger et program,
  der ikke tillader EMF-spooling (f.eks. Adobe PhotoShop LE og
  MS Photo Editor):
  - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
   [Folderudskrivning], [Dupleksudskrivning], [Omvendt 
   rækkefølge] og [I sæt] under fanen [Sideopsætning]
  - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
  - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]


  Følgende funktioner kan ikke bruges, hvis du markerer [Skriv til
  fil] i dialogboksen [Udskriv] i programmet:
  - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
   [Folderudskrivning], [Dupleksudskrivning], [Omvendt rækkefølge]
   og [I sæt] under fanen [Sideopsætning]
  - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
  - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]


 - Når der udskrives, mens det i [Sidelayoutudskrivning] under
  fanen [Sideopsætning] er angivet, at der skal udskrives med 2
  (eller flere) på arket, kan visse sidebilleder i nogle
  programmer blive beskåret. Hvis det forekommer, kan du via
  programmet justere layoutet af de berørte sider.

 - Når der udskrives plakater eller med stempel/baggrund, vil
  det viste antal sider i dokumentet i udskriftskøen være større
  end antallet af sider i det faktiske dokument.
	
 - Farverne i skærmbilledet i programmet kan variere fra farverne
  i udskriftsvisningen.

 - Farverne i udskriftsvisningen kan variere fra farverne
  i udskriften.

 - Da opløsningen i udskriftsvisningen varierer fra
  udskriftsopløsningen, kan tekst og linjer i udskriftsvisningen se
  anderledes ud end den endelige udskrift.
 - I visse programmer, er udskrivningen opdelt i flere job. Hvis det
  er tilfældet, kan udskriftsvisningen kun vise det aktuelle job,
  der bliver udskrevet, og visningen kan variere fra den visning,
  brugeren forestillede sig.

 - Udskriftsvisningen kan ikke benyttes i følgende tilfælde:
  - Under udskrivning når der højreklikkes på printerikonet og
   [Brug printer offline] er markeret
  - Under udskrivning uden for de angivne tidspunkter, når
   [Tilgængelig fra] er angivet under fanen [Avanceret]
   i dialogboksen Printeregenskaber
   
 - Hvis du bruger Bluetooth, og udfører én af nedenstående 
  handlinger, afsluttes udskriftsjobbet muligvis ikke, og 
  "Udskriver" vises muligvis på statusovervågning, efter at 
  udskrivningen er afsluttet, og den udskrevne side er udført. 
  Hvis dette sker, skal du enten klikke på knappen [Annuller 
  udskrivning] på statusovervågning eller annullere udskriftsjobbet
  fra printerens udskriftskø.  
  - Hvis du flytter printeren under udskrivning til et sted, som
   radiobølgerne ikke kan nå, eller hvis status for radiobølgerne
   bliver forringet
  - Hvis du slukker for printeren
 
 - Hvis du bruger en Bluetooth-printer, og du annullerer
  udskrivningen, efter at der opstår en printerfejl, kan du
  muligvis ikke udføre yderligere udskriftsjob. Hvis dette sker,
  skal du slukke for printeren og tænde den igen.

 - Du kan finde flere oplysninger om funktioner, der vedrører
  Windows XP eller Windows 2000, i de relevante brugerhåndbøger.


=====================================================================
Om netværksudskrivning
=====================================================================

< Indledning >

I Windows kan to eller flere brugere dele en printer via et netværk.
Hvis en printer skal deles mellem flere personer, skal de nødvendige
indstillinger angives på de computere, der er tilsluttet netværket.

Den computer, en printer er tilsluttet, kaldes en printerserver (i
det følgende kaldt en server). Den computer, der via et netværk
benytter printeren, som er tilsluttet serveren, kaldes en
klientcomputer (i det følgende kaldet en klient).

Serveren og klienten behøver ikke at bruge samme operativsystem. Der
er imidlertid forskelle i installationsmetode og begrænsninger for
brug, afhængigt af kombinationen af operativsystemer på serveren og
klienten.

< Hvilken version af printerdriveren skal der bruges? >

- Hent den printerdriver, der svarer til det operativsystem, der
 bruges på serverne og klienterne.

- Kombinationen af den printerdriver (produceret af Microsoft), som
 følger med Windows, og en printerdriver fra Canon tillader ikke
 netværksudskrivning.
 Brug Canon-printerdrivere på såvel servere som klienter.

- Printerdrivere, der bruges på server og klienter, skal have samme
 version. Når Windows XP bruges sammen med Windows 2000, skal denne
 printerdriver (version 1.85) installeres på både server og klient.

 Bemærk!
 Printeren uden et parallelt interface har ikke printerdriveren til
 Windows NT4.0.

- Når en server eller klient bruger Windows Me, Windows 98 eller
 Windows 95, skal du installere den nyeste BJ-printerdriver, der
 svarer til operativsystemet.

< Metoder til installation og opsætning >

Brug en installationsmetode, der svarer til den type operativsystem,
der bruges på serveren.

 - Windows XP eller Windows 2000 ----- (1), (2)
  Bemærk!
  Brug en fremgangsmåde, der svarer til den type operativsystem,
  der bruges på klienten.

 - Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 ----- (3)

(1) Når både serveren og klienten bruger samme operativsystem
  Server: Windows XP eller Windows 2000, klient: Windows XP eller
  Windows 2000

 1. På serveren skal du installere en printerdriver, der passer til
   det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
   eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

 2. Angiv den printer, der er tilsluttet printerserveren som en delt
   printer.
   Du kan se i hjælpen til Windows, hvordan du gør dette.

   Peg-og-udskriv-installation (en metode, hvormed der ikke 
   behøves en printerdriver til klienter på udskriftsserveren,
   da funktionen [Yderligere drivere] i Windows XP eller 
   Windows 2000) kan foretages her. (Hvis du gør det, skal du
   springe punkt 3 over).

 3. På klienten skal du installere en printerdriver, der passer til
   det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
   eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

   Bemærk!
   - Der kan vælges en hvilken som helst port under installationen.
    Når der er valgt en port, fuldføres installationen.
   - Når printerdriveren installeres ved hjælp af
    installationsprogrammet, vises en meddelelse om, at du skal
    tænde for printeren. Den kan du ignorere.

 4. Åbn netværkscomputeren på klienten, og højreklik på ikonet til
   den delte printer, du ønsker at bruge på serveren. Vælg derefter
   følgende indstilling på menuen:

   - [Tilslut...] for Windows XP eller Windows 2000

 På denne måde oprettes der på klienten et ikon for den delte
 printer. Da der ikke længere er brug for ikonet for den printer,
 hvis driver blev installeret under punkt 3, kan du slette det.

(2) Når der køres med et andet operativsystem på klienten
  Server: Windows XP, Windows 2000
  Klient: Windows Me, Windows 98, Windows 95

 1. Installer en printerdriver, der passer til det operativsystem,
   der anvendes
   på serveren. Installationsmetoden er mere eller
   mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

 2. Angiv den printer, der er tilsluttet printerserveren, som en
   delt printer.
   Du kan se i hjælpen til Windows, hvordan du gør dette.


 3. På klienten skal du installere en printerdriver, der passer til
   det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
   eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

   Bemærk!
   - Der kan vælges en hvilken som helst port under installationen.
    Når der er valgt en port, fuldføres installationen.
   - Når printerdriveren installeres ved hjælp af
    installationsprogrammet, vises en meddelelse om, at du skal
    tænde for printeren. Den kan du ignorere.

 4. Vælg [Start]-[Indstillinger]-[Printere] på klienten.

 5. Højreklik på ikonet for den type printer, du vil bruge,
   og vælg [Egenskaber].

 6. Klik på fanen [Detaljer] og derefter på [Tilføj port...].

 7. Vælg [Netværk], og klik på [Gennemse].

 8. På listen over printere skal du vælge den type delt printer, du
   vil bruge, og klikke på [OK].

 På denne måde oprettes der på klienten et ikon for den delte
 printer.

(3) Når der køres Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 på serveren
  Server: Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
  Klient: Windows XP, Windows 2000

 1. Installer en printerdriver, der passer til det operativsystem,
   der bruges på serveren. Installationsmetoden er mere eller
   mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

 2. Angiv den printer, der er tilsluttet printerserveren som en
   delt printer. Du kan se i hjælpen til Windows, hvordan du gør
   dette.

 3. På klienten skal du installere en printerdriver, der passer til
   det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
   eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

  Bemærk!
  - Der kan vælges en hvilken som helst port under installationen.
   Når der er valgt en port, fuldføres installationen.
  - Når printerdriveren installeres ved hjælp af
   installationsprogrammet, vises en meddelelse om, at du skal
   tænde for printeren. Den kan du ignorere.

 4. Åbn mappen [Printeregenskaber], klik på [Tilføj port...]
   på fanen [Porte], og indtast navnet på serverprinteren
   samt netværksstien.

 På denne måde oprettes der på klienten et ikon for den delte
 printer. Da der ikke længere er brug for ikonet for den printer,
 hvis driver blev installeret under punkt 3, kan du slette det.
 I denne kombination af operativsystemer kan tovejskommunikation
 ikke udføres på normal vis. Læs "Når der køres Windows Me, Windows
 98 eller Windows 95 på serveren" i "Begrænsninger i forbindelse
 med netværk".


< Begrænsninger i forbindelse med netværk >

- Når der bruges en netværksprinter, og BJ-statusovervågning
 er aktiveret på klienten, sendes der en kommando til printeren
 for at få oplyst status. Hvis du har markeret [Giv besked,
 når fjerndokumenter er udskrevet] under fanen [Avanceret] i
 dialogboksen [Serveregenskaber] på printerserveren, vises på
 klienten en meddelelse om, at udskrivningen er udført som svar
 på hver kommando. Hvis du ikke vil have vist disse meddelelser,
 skal du fjerne markeringen af [Giv besked, når fjerndokumenter
 er udskrevet] under fanen [Avanceret] i dialogboksen
 [Serveregenskaber] på printerserveren og derefter starte
 printerserveren igen, så indstillingen træder i kraft.

- Hvis printeren deles på et netværk, vises bekræftelsesmeddelelsen
 til udskiftning af blækbeholder ikke for klienten, når 
 udskrivningen startes. Når du har udskiftet blækbeholderen med en
 ny blækbeholder, skal du huske at nulstille blækmåleren. Hvis
 blækmåleren ikke nulstilles, vises advarslen for lav blækstand
 muligvis ikke korrekt.

- Når der køres Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 på serveren

 Tovejskommunikation med printeren kan ikke udføres på almindelig
 vis, og der vises derfor en advarsel. Nogle gange standser
 udskrivningen, eller der kan slet ikke udskrives.
 Du kan løse dette problem ved at vælge [Egenskaber] for
 printerdriveren, der er installeret på serveren, klikke på
 [Spool-indstillinger...] under fanen [Detaljer] og vælge
 [Deaktiver tovejsunderstøttelse af denne printer].

- Når der køres Windows XP eller Windows 2000 på klienten

 Når point and print-installationen er udført, har indstillingen på
 klienten af tovejsunderstøttelse ingen virkning.
 Hvis klientbrugeren klikker på [OK] efter at have åbnet
 [Egenskaber] i printerdriveren men uden at have valgt [Aktiver
 tovejsunderstøttelse], deaktiveres serverens funktion til
 tovejsunderstøttelse også. Du kan undgå dette problem, hvis du
 først installerer printerdriveren på klienten ved at følge den
 fremgangsmåde, der er beskrevet i "(1) Når både serveren og
 klienten bruger samme operativsystem". Problemet kan også undgås,
 hvis du begrænser adgangsrettighederne for klientbrugeren, når du
 laver sikkerhedsindstillinger for en delt printer.

- Når der udskrives via Internettet (IPP-miljø), skal du kontrollere
 den version af printerdriveren, der er installeret på serveren, og
 derefter installere den samme printerdriver på klienten som en
 lokal printer. Bemærk, at statusovervågning ikke kan startes fra
 klienten, fordi printerens status ikke kan hentes via Internettet.

- Når samme printerdriver er installeret som en lokal printer på
 såvel server som klient, kan søgningsfunktionen til netværk
 automatisk oprette et ikon for netværksprinteren på klientsiden.

_____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.36