LEESMIJ.TXT Driver File Contents (is64pc23.exe)

Deze tekst kan veranderen.


1) Setup

Gebruik van het CAPI protocol van andere leveranciers:

Setup zal automatisch een CAPI20 protocol aan de ISDN
kaart binden. Als u gebruik wilt maken van een andere
CAPI protocol, dan moet u setup opstarten vanaf de
commandline met de optie: +A;
dus: SETUP.EXE +A
Indien u gebruikt maakt van deze optie, bent u zelf
verantwoordelijk voor de configuratie van de CAPI driver
in combinatie met de drivers van de ISDN kaart. Indien er
geen CAPI protocol aanwezig is, dan zal de ISDN driver
van de IS64PH niet geladen worden.2) CAPI 2.0 driver voor win95

De Windows 95 Capi 2.0 interface support 16 bit
programma’s (capi20.dll), 32 bit programma’s
(capi2032.dll) en device drivers (vcapi.vxd). De DOS
interface (INT F1) word in deze versie niet ondersteund.3) Wan MiniPort driver for Windows 95 Versie 1.0

Alle kaartspecifieke configuraties moeten ingesteld worden
via het instellingen menu van de ISDN kaart configuratie.

De onderstaande opties worden in deze driver versie
ondersteund:

· Connectie als een remote node naar een RAS Server
 (Windows NT of Windows 95).
· Toestaan van inbellers als een WIN95 RAS host.
· Omdat Micrsoft alleen 1 ISDN connectie per keer
 accepteert onder Windows 95, is het met deze driver
 niet mogelijk om te connecten naar meer dan 1
 bestemming tegelijkertijd.
· Microsoft onderwtsteund een DIAL-UP naar een RAS
 -Server met MultiLink PPP gebruik makend van 2 B
 kanalen voor 1 logische connectie. Dit is getest.
· Geen support voor meerdere ISDN adapters, als gevolg
 van bovenstaande restricties. Het is eigenlijk ook niet
 belangrijk.
· Support van ‘geaccepteerde MSN’ om telefoontjes te
 specificieren welke MSN geaccepteerd moet worden.
· Support of ‘Eigen MSN’ om zelf te bepalen welke MSN
 gebruikt moet worden om uit te bellen.
· Of de ISDN configuratie waarden wel of niet zijn ingesteld
 met behulp van Microsoft’s ISDN Configuration Wizard,
 hangt af van de gebruikte ISDN kaart driver,
 bijv. CAPI driver.


Bekende problemen:

Het ISDN accelerator Pack versie 1.1 lijkt een probleem
te bevatten in combinatie met het IPX protocol. De actuele
doorvoer met IPX met een file copy naar een remote
systeem is ongeveer rond de 60kBits/sec, maar de netto
doorvoer is minder dan 40Kbit/sec. Omdat hetzelfde
gedrag vertoond wordt door andere al gecertificeerde
drivers van andere fabriktanten en het niet gevonden kan
worden in andere protocollen (IP, NETBEUI), vermoeden
wij dat dit veroorzaakt wordt door een bug in Microsoft
Accelerator Pack versie 1.1.Gebruik van CFOS20.EXE (CFOS20N.EXE) in combinatie
met de CAPI20 Dos drivers van de IS64PC card:

In deze versie kan Cfos alleen maar werken met
CAPI 1.1. Gebruik cfos.exe met de CAPI 1.1 drivers
van de IS64PC card.[DS/07/01/97]
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.90