VIKTIGT.TXT Driver File Contents (7510080b.exe)

 
 MouseWare 9.26 Filen Viktigt
 (c) Copyright 1995-2001 Logitech, Inc. Med ensamrätt.
 
 
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FILEN VIKTIGT
 
 1. Installation
  1.1 Standardinstallation
  1.2 Obevakad installation för nätverk och företag
 2. Avinstallera program
 3. Felsökning
  3.1 Avkänningsproblem med USB-ansluten mus
  3.2 Avkänningsproblem med PS/2-pekdon
  3.3 Konflikter med modem och andra seriella enheter
  3.4 Problem med energisparfunktioner
  3.5 Kontrollpanelen Utökad Musinställning uppdateras inte
  3.6 Problem med rullning och hjul
  
 ________________________________________

1.  Installation
 
 MouseWare stöder Windows 95, Windows 98, Windows Millennium,
 Windows NT 4.0 och Windows 2000.
 
 Innan du installerar programvara under Windows NT 4.0,
 rekommenderar vi att du skapar en reparationsdiskett med
 systemets verktyg för att reparera disketter (RDISK.EXE).
 
 Observera att en USB-mus endast stöds i Windows 98, Windows Millennium,
 och Windows 2000.
 
1.1 Standardinstallation
 
 Kör Setup.exe och installera MouseWare-programvaran.
 
1.2 Obevakad installation för nätverk och företag
 
 Du kan installera MouseWare i obevakat läge genom att köra
 följande kommando:
   <sökväg till MouseWare-installationen>\setup.exe -s
 Installationsprogrammet avslutas och återgår till Windows efter
 installationen.
 Obs: Detta är en automatisk funktion där installationens
 förlopp inte rapporteras. Om du avbryter installationen innan
 den är slutförd kan systemet bli instabilt. Alla anslutna
 pekdon ställs in på ett sätt som antas passa de flesta
 användare.

2.  Avinstallera program
 
 Du kan ta bort MouseWare från Windows genom att klicka på
 ikonen Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen. Välj
 MouseWare och klicka på Ta bort.
 
 Windows 9x
 MouseWare-drivrutiner kommer att tas bort från systemet om
 installationsprogrammet påträffar alternativa kompatibla
 drivrutiner för en enhet i MSMOUSE.INF.

 
3.  Felsökning
 
3.1 Avkänningsproblem med USB-ansluten mus
 
 Observera att en USB-mus endast stöds i Windows 98, Windows Millennium,
 och Windows 2000.
 
 Om operativsystemet inte hittar din USB-mus eller om den inte
 fungerar gör du på följande sätt för att kontrollera ikonen Mus
 i Enhetshanteraren.
 
 Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen.
 Dubbelklicka på ikonen System och välj fliken Enhetshanteraren.
 Öppna ikonen Mus genom att klicka på plustecknet (+) och
 kontrollera att det finns en musikon märkt "HID-anpassad mus"
 samt att det finns ytterligare en post med namnet på din USB-
 enhet. Om någon av ikonerna är märkt med ett utropstecken
 eller ett rött X så har ett fel uppstått. Markera ikonen i
 fråga och klicka på knappen Ta bort.  När ikonen eller
 ikonerna har tagits bort klickar du på knappen Uppdatera och
 låter Windows 98 söka efter pekdonet igen. Öppna ikonen Mus
 igen och kontrollera att inga fel har uppstått. Stäng av
 datorn och starta om Windows. Kontrollera att USB-enheten
 fungerar.
 
 
3.2 Avkänningsproblem med PS/2-pekdon
 
 Om musen är ansluten till musporten och systemet inte kan hitta
 den följer du instruktionerna nedan:
  
 1) Det kan hända att du måste aktivera musporten på
   Installationsmenyn. Information om Installationsmenyn
   hittar du i dokumentationen för datorn.
 
 2) Om du har en mus med både seriellt kort och musportskort
   kan du ansluta musen till datorn via den seriella porten.
   Starta om och kontrollera att musen är rätt spårad.
 
 3) Om ingen adapter levererades med paketet så är musen endast
   avsedd att fungera tillsammans med en sorts port (seriell
   eller PS/2). Paketet innehåller information om vilken
   sorts port musen stöder.
 
 Om problemet kvarstår kontaktar du datorleverantören för att få
 en ROM-uppgradering av BIOS-inställningarna.
 
 Vissa notebook-system, till exempel IBM Thinkpad, har både en
 extern musport och en integrerad pekare som är ansluten till
 musporten. Om du har problem med att använda musen med en
 musport i den här sortens system kan du försöka med den
 seriella porten i stället.
 
 

3.3 Konflikter med modem och andra seriella enheter
 
 När du startar systemet söker Logitech-drivrutinerna igenom
 alla PS/2- och COM-portar efter möjliga pekdon. Om ditt modem
 eller en annan seriell enhet inte längre fungerar när du har
 installerat Logitech-drivrutinerna, måste du utesluta den COM-
 port till vilken modemet är anslutet från sökningen på det sätt
 som beskrivs nedan.
 
 1) Windows 9x
   Om du har problem med att köra vissa seriella enheter
   tillsammans med MouseWare kör du "Regedit.exe" i Windows 95
   och redigerar nyckeln:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersio
   n\Global\PortSearchOrder så att COM-porten som den seriella
   enheten är ansluten till inte längre ingår.
 
 2) Windows NT 4.0
   Om du har problem med att köra vissa seriella enheter
   tillsammans med MouseWare kör du "Regedit.exe" i Windows NT
   4.0 och redigerar nyckeln:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermou
   s\Parameters\Global\PortSearchOrder så att COM-porten som
   den seriella enheten är ansluten till inte längre ingår.
 
3.4 Problem med energisparfunktioner
 
 Om musen låser sig när du använder PC:n sedan den befunnit sig
 i energisparläge, kör du "Regedit.exe" i Windows 9x och öppnar
 sedan registernyckeln:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
 echnical\APMMode
 och anger APMMode="Off"

3.5 Kontrollpanelen Utökad Musinställning uppdateras inte
 
 Om du använder Windows 9x och musegenskaperna inte uppdateras
 till to Utökad Musinställning, så kontrollerar du att MouseWare
 är installerat. Om detta inte löser problemet kan du behöva
 rensa i registret. Ta bort följande mappar från Windows 9x-
 registret.
 
 Klicka på knappen Start och sedan på Kör. Skriv "regedit" i
 fältet Öppna och klicka på OK.
 
 Öppna följande registermappar:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
 e\xxxx
 
 Ta bort alla 0000, 0001, 0002 osv under mappen Mouse tills det
 inte finns några mappar under mappen Mouse. Stäng av systemet
 och starta om. Öppna Musegenskaper och kontrollera om du nu
 har Utökad Musinställning.
 
3.6 Problem med rullning och hjul
 
 Om musen har ett hjul som inte går att rulla kontrollerar du
 följande punkter:
 
  1)  Kontrollera att Kontrollpanelen för Logitech är rätt
    installerad. Om du klickar på knappen Start och väljer
    Inställningar och sedan Kontrollpanelen, så bör musikonen visa en
    kontrollpanel för Logitech. Om det inte fungerar installerar du
    om MouseWare.
 
  2)  Om hjulet endast fungerar i Microsoft Office-kompatibla
    program går du till sidan Knappar på musens kontrollpanel och
    kontrollerar att kryssrutan "Endast Microsoft Office-kompatibel
    rullning" är avmarkerad.
 
 Observera att rullningsfunktionen för tryckplattor endast
 fungerar med Logitechs tryckplattor. Se efter om du har en
 flik för tryckplatta i dialogrutan Musinställning. Du kan
 också leta efter följande nyckel i Windows-registret:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\TouchScroll.
 
 När du vill titta i Windows-registret klickar du på Start och
 väljer Kör. Skriv "regedit" i fältet Öppna och klicka på OK.
 
 Lägg märke till att informationen om tryckplattor i Mousewares
 hjälpfiler endast gäller Logitechs tryckplattor.

 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.64