VIKTIG.TXT Driver File Contents (7510080b.exe)

 
 MouseWare 9.26 VIKTIG-fil
 (c) Copyright 1995-2001 Logitech, Inc. Med enerett.
 
 
 INNHOLDET I DENNE VIKTIG-FILEN
 
 1. Installering
  1.1 Standardinstallering
  1.2 Installere uten overvåking for nettverks- og bedriftsbrukere
 2. Avinstallere programmet
 3. Problemløsing
  3.1 Gjenkjenningsproblemer med USB-mus
  3.2 Gjenkjenningsproblemer med PS/2-pekeenheter
  3.3 Konflikter med modemer og andre serielle enheter
  3.4 Problemer med strømstyring
  3.5 Utvidet kontrollpanel for mus blir ikke oppdatert
  3.6 Rullehjulrelaterte problemer
  
 ________________________________________

1. Installering
 
 MouseWare kan brukes med Windows 95, Windows 98, Windows Millennium,
 Windows NT 4.0 og Windows 2000.
 
 Før du begynner å installere programvare under Windows NT 4.0,
 bør du opprette en oppstartsdiskett ved hjelp av Repair Disk-
 verktøyet som ligger i systemet (RDISK.EXE).
 
 Legg merke til at USB-mus bare støttes under Windows 98, Windows Millennium,
 og Windows 2000.
 
1.1 Standardinstallering
 
 Kjør Setup.exe for å installere MouseWare-programvaren.
 
1.2 Installere uten overvåking for nettverks- og bedriftsbrukere
 
 Det er mulig å installere MouseWare i ubetjent modus ved å gi
 denne kommandoen:
   <bane til Mouseware-installering>\setup.exe -s
 Installeringsprogrammet blir avsluttet og går tilbake til
 Windows ved slutten av installeringen.
 Merk: Dette er en avansert funksjon uten noen visuell
 tilbakemelding om status for installeringsprosessen. Hvis
 installeringen avbrytes underveis, kan systemet bli ustabilt.
 Tilkoblede pekeenheter konfigureres med standard
 forhåndsdefinerte verdier som antas å passe for de fleste
 brukere.

2. Avinstallere programmet
 
 MouseWare kan fjernes fra Windows ved å klikke på ikonet Legg
 til/fjern programmer i kontrollpanelet. Velg MouseWare og klikk
 på knappen "Fjern".
 
 Windows 9x
 MouseWare-driverne vil bli fjernet fra systemet hvis
 installeringsprogrammet finner andre kompatible drivere for en
 enhet i MSMOUSE.INF.

 
3. Problemløsing
 
3.1 Gjenkjenningsproblemer med USB-mus
 
 Legg merke til at USB-mus bare støttes under Windows 98, Windows
 Millennium, og Windows 2000.
 
 Hvis USB-musen ikke blir riktig gjenkjent, eller ikke fungerer,
 følger du denne fremgangsmåten for å kontrollere Mus-ikonet i
 Enhetsbehandling.
 
 Klikk på "Start", "Innstillinger" og deretter "Kontrollpanel".
 Dobbeltklikk på System-ikonet og velg kategorien
 Enhetsbehandling. Åpne Mus-ikonet ved å klikke på plusstegnet
 (+), og kontroller at du har et musikon som viser "HID-
 kompatibel mus" og en annen oppføring som angir navnet på USB-
 enheten. Hvis det rapporteres feil ved disse ikonene med enten
 utropstegn eller røde kryss, markerer du dem og velger "Fjern".
 Når du har fjernet ikonene, klikker du på "Oppdater" og lar
 Windows 98 finne pekeenheten på nytt. Åpne Mus-ikonet på nytt
 for å kontrollere at du ikke lenger får feilrapporter. Slå av
 datamaskinen og start Windows på nytt. Test USB-enheten for å
 kontrollere om den fungerer.
 
 
3.2 Gjenkjenningsproblemer med PS/2-pekeenheter
 
 Hvis musen er koblet til museutgangen, men ikke blir gjenkjent
 av systemet, prøver du følgende:
  
 1) Museutgangen må kanskje aktiveres via datamaskinens SETUP-
   meny. Du finner mer om SETUP-menyen i dokumentasjonen for
   datamaskinen.
 
 2) Hvis musen har overgangsledd for både seriell utgang og og
   museutgang, bruker du den serielle utgangen til å koble til
   musen. Start maskinen på nytt og se om musen nå
   gjenkjennes som den skal.
 
 3) Hvis det ikke fulgte noen overgang(er) med pakken, er musen
   konstruert for bare én type utgang (seriell ELLER PS/2).
   Du finner informasjon om hvilken type utgang som må brukes,
   i pakken.
 
 Hvis problemet vedvarer, må du forsøke å skaffe en BIOS ROM-
 oppgradering fra maskinforhandleren din.
 
 Enkelte bærbare datamaskiner, for eksempel IBM ThinkPad, har
 både en ekstern museutgang og integrert pekeutstyr som er
 knyttet til museutgangen. Hvis du har vanskeligheter med musen
 på en maskin av denne typen, bør du prøve å bruke den serielle
 utgangen i stedet.
 
 

3.3 Konflikter med modemer og andre serielle enheter
 
 Ved oppstart søker Logitech-musedriverne på alle PS/2- og COM-
 utgangene etter mulige pekeenheter. Hvis modemet etter andre
 serielle enheter ikke virker lenger etter at du har installert
 Logitech-musedriverne, må du eliminere den COM-utgangen som
 modemet er koblet til, fra søket. Gjør dette som beskrevet
 nedenfor.
 
 1) Windows 9x
   Hvis det oppstår problemer når du bruker andre serielle
   enheter sammen med MouseWare, kan du i Windows 95 kjøre
   "Regedit.exe" og redigere nøkkelen slik:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersio
   n\Global\PortSearchOrder og fjern COM-utgangen som den
   påvirkede serielle enheten bruker.
 
 2) Windows NT 4.0
   Hvis det oppstår problemer når du bruker andre serielle
   enheter sammen med MouseWare, kan du i Windows NT 4.0 kjøre
   "Regedit.exe" og redigere nøkkelen slik:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermou
   s\Parameters\Global\PortSearchOrder og fjern COM-utgangen
   som den påvirkede serielle enheten bruker.
 
3.4 Problemer med strømstyring
 
 Hvis musen "fryser" når PCen vekkes opp fra hvilemodus, kan du
 i Windows 9x kjøre "Regedit.exe" og redigere nøkkelen slik:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\
 Technical\APMMode
 og sette APMMode="Off"

3.5 Utvidet kontrollpanel for mus blir ikke oppdatert
 
 Hvis Egenskaper for Mus under Windows 9x ikke har blitt
 oppdatert til to Utvidet kontrollsenter for mus, må du
 kontrollere at du har installert MouseWare. Hvis dette ikke
 løser problemet, kan det være nødvendig å rydde opp i
 registeret. Fjern følgende mapper fra Windows 9x-registeret.
 
 Velg "Start"-knappen og deretter "Kjør". Skriv "regedit" i
 linjen "Åpne", og klikk på OK-knappen.
 
 Åpne følgende registermapper:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
 e\xxxx
 
 Fjern alle mapper med 0000, 0001, 0002 osv. under Mouse-mappen
 til det ikke er flere mapper igjen under Mouse-mappen. Slå så
 av maskinen og slå den på igjen. Åpne Egenskaper for Mus og
 kontroller at du nå har Utvidet Kontrollsenter for mus.
 
3.6 Rullehjulrelaterte problemer
 
 Hvis musen er utstyrt med hjul, og hjulet ikke ruller
 skjermbildet, må du kontrollere følgende:
 
  1)  Kontroller at Logitech-kontrollpanelet er ordentlig
    installert. Når du klikker på Start-knappen og velger
    Innstillinger, Kontrollpanel og deretter museikonet, skal
    Logitech-kontrollpanelet komme frem. Installer MouseWare på nytt
    hvis dette ikke skjer.
 
  2)  Hvis hjulet bare virker når du bruker Microsoft Office-
    kompatible programmer, går du til Knapper-siden i kontrollpanelet
    for musen og kontrollerer at det ikke er merket av for "Bruk bare
    MS Office-kompatibel rulling".
 
 Legg merke til at hjulmusfunksjonene for styreflater bare
 virker sammen med Logitech-styreflater. Dette gjelder hvis du
 har en "Styreflate"-kategori i musekontrollpanelet.
 Alternativt kan du søke etter følgende nøkkel i registeret:
  
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\TouchScroll.
 
 Når du skal se på registeret, klikker du på "Start"-knappen og
 velger "Kjør". Skriv "regedit" i "Åpne"-feltet, og klikk på OK-
 knappen.
 
 Legg merke til at informasjonen i Mouseware-hjelpefilen om
 styreflatestøtte bare gjelder for Logitech-styreflater.

 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.87